Padák pro 5. ročník 2019 - 2020 

 

 Finálové kolo je zatím odloženo. 

ZŠ Tyršova Nymburk 3.kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Počarovská Valentýna 20 20 20 60 ano
ZŠ Letců R.A.F.Nymburk 3. kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Andrejsová Zuzana 15 20 20 55 ano
Jalovecký Jáchym 17 20 20 57 ano
Kašparová Adéla 15 18 20 53  
ZŠ Komenského Nymburk 3. kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Čapková Josefína 15 12 18 45  
Hanslová Marie 15 20 20 55 ano
Hanslová Natálie 15 20 20 55 ano
Hofmanová Sára Ella 15 20 20 55 ano
Osifová Julie 20 13 20 53  
Pop Vincent 20 20 20 60 ano
Prokešová Johana 15 20 9 44  
Všetečka Michal 20 20 20 60 ano
Žirovnický Jan 15 13   28  
ZŠ TGM Milovice 3. kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Kramule Matyáš 20 20 20 60 ano
ZŠ TGM Lysá n. L. Litol 3. kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Mandysová Tereza 15 20 20 55 ano
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. 3. kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Dudová Martina 20 18   38  
Engelthalerová Šárka 15 19 20 54  
Kropáček Timotej 15 20 20 55 ano
Nýdrle Anna 15 8 17 40  
Ocelák David 20 20 18 58 ano
Petényiová Veronika 14 15   29  
Šteflová Nela 19 3   22  
Vondráková Zuzana 20 20 20 60 ano
ZŠ J. A. K. Lysá n. Labem 3. kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Cafourková Sofie 20 20 20 60 ano
Čenská Barbora 20 20 20 60 ano
Hanke Šimon 20 18 11 49  
Junek František 15 13 10 38  
Ondrušková Markéta  20 20 17 57 ano
Plechlová Sofie 15 20 20 55 ano
Procházka Vít 20 20 17 57 ano
Vokáčová Veronika 15 20 20 55 ano
Vydrová Lucie 20 20 20 60 ano
Zelený Šimon 20 20 20 60 ano
ZŠ Juventa Milovice 3. kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Williams David 20 20 20 60 ano
ZŠ Bobnice 3. kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Píšová Tereza 15 11 20 46  

 

Postupuje ten, kdo získal alespoň 55 bodů.

 

 ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

 

 

1. kolo - do 15. 10. 2019

           

    Úloha č. 1 

Jitka se v 8 hodin dozvěděla, že všech 1093 žáků školy půjde do kina. Během 20 minut to řekla svým 3 kamarádům.Každý z nich to opět za 20 minut řekl dalším 3.Tímto způsobem se zpráva šířila dál.V kolik hodin se ji dozvěděly všechny děti ve škole?

 

    Úloha č. 2

Na dvoře běhali králíci a slepice, celkem měli 160 nohou. Kolik bylo kusů každého druhu, jestliže králíků bylo dvakrát víc než slepic?

 

 

2. kolo - do 15. 11. 2019

 

 Úloha č. 1 

 

Obvod obdélníku ABCD je 16 cm. Strana a je o 2 cm delší než strana b. Sestroj 3 takové obdélníky. Každý z nich rozděl přímkou na:

a)     dva trojúhelníky

b)    jeden trojúhelník a jeden čtyřúhelník

c)     jeden trojúhelník a jeden pětiúhelník

Jaký je součet obsahů všech takto vzniklých obrazců?

 

   Úloha č. 2

Myslel jsem si číslo. Jeho dvojnásobek jsem zvětšil o 15. Dostal jsem číslo, které je násobkem tří a je větší než třicet a menší než čtyřicet. Které číslo jsem si myslel?

 

 

3. kolo - do 15. 12. 2019

 

Úloha č. 1

 

Karolína vykrajovala z rozváleného těsta plechovou formičkou hvězdičky. Po každých čtyřech vykrojených hvězdičkách jí zbylo těsto vždy na 1 hvězdičku. Kolik hvězdiček celkem získala, jestliže při prvním vykrajování jich napočítala 64?

Úloha č. 2

Matějovy hodinky se za každou hodinu předcházely o 3 minuty. Tomášovy hodinky se za tutéž dobu zpožďovaly o 2 minuty. Ráno v 8 hodin si oba chlapci seřídili hodinky přesně podle rozhlasu. Za kolik hodin ukazovaly Matějovy hodinky poprvé o půl hodiny víc než Tomášovy hodinky?

4. kolo - do 20. 1. 2020

Úloha č. 1

Součet teček na protilehlých stranách běžné hrací kostky je 7. Ze tří takových kostek slepíme těleso. Slepujeme přitom vždy jen dvě celé stěny. Jaký nejmenší počet může mít slepené těleso na povrchu?

Úloha č. 2

Záhon v parku má takový tvar, jako bychom vyšli z obdélníku a nad každou jeho stranou sestrojili rovnostranný trojúhelník. Kolik má takový záhon os souměrnosti? Narýsuj zmenšený obraz záhonu a tyto osy barevně vyznač. Jaký by byl počet os souměrnosti, kdybychom místo obdélníku vyšli ze čtverce? Načrtni tuto druhou situaci.

5. kolo - do 20.2. 2020

Úloha č. 1

Na stole stojí 3 košíky. V každém z nich je ovoce o hmotnosti 900 g.V prvním košíku jsou 2 hrušky a 6 jablek, ve druhém košíku 4 pomeranče a 6 jablek a ve třetím košíku 1 hruška, 3 pomeranče a 3 jablka. Jakou hmotnost mají jednotlivé kusy ovoce, jestliže všechny kusy téhož druhu mají stejnou hmotnost?

Úloha č. 2

 

Dřevěná krychle, jejíž hrana měří 50 cm, je celá natřená růžovou barvou. Krychle byla rozřezána na krychličky s hranou 1 dm.

a)     Kolik bude takových krychliček?

b)    Kolik krychliček bude mít natřené právě 4 stěny?

c)     Kolik jich bude mít natřené právě 3 stěny?

d)    Kolik jich bude mít natřené právě 2 stěny?

e)     Kolik jich bude mít natřenou právě 1 stěnu?

f)      Kolik krychliček bude nenatřených?

 ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

 1. kolo

 

 

 Úloha č. 1

 

820..........1 + 3 = 4

840..........4 + 3 . 3 = 13

900..........13 + 9 . 3 = 40

920..........40 + 27 . 3 = 121

940..........121 + 81 . 3 = 364

1000........364 + 243 . 3 = 1093

Všechny děti se zprávu dozvěděly v 10 hodin.

 

 Úloha č. 2

 

2 králíci a 1 slepice........10 nohou

160 : 10 = 16

počet králíků.....16 . 2 = 32

Na dvoře je 16 slepic a 32 králíků.

 

 2. kolo

 Úloha č. 1

o = 16 cm

16 – 4 = 12

12 : 4 = 3

3 + 2 = 5

a = 5 cm, b = 3 cm

S1 = a . b = 15cm2

S2 = 3 . S1 = 45 cm2

Součet obsahů všech vzniklých obrazců je 45 cm2.

 Úloha č. 2

Násobky tří větší než 30 a menší než 40….33, 36, 39

Po odečtení 15…………………………….18, 21, 24

18 : 2 = 9

24 : 2 = 12

Řešením jsou čísla 9 a 12 (popř. 10,5).

  

 3. kolo

 Úloha č. 1

64 : 4 = 16

16 : 4 = 4

4 : 4 = 1

64 + 16 + 4 + 1 = 85

Karolína vykrojila 85 srdíček.

 

 Úloha č. 2

rozdíl za 1 hodinu.....5 min

30 : 5 = 6

Matějovy hodinky ukazovaly poprvé o půl hodiny víc za 6 hodin.

 

 4. kolo

 Úloha č. 1

Součet všech teček na kostce je 3 . 7 = 21, počet na třech kostkách je 63. Slepíme-li kostky k sobě, zmenší se součet o počet teček na slepených stěnách. Nejmenšího součtu dosáhneme tak, když slepíme 2 kostky stěnami se 6 tečkami a třetí kostku přilepíme šestkou ke stěně s pěti tečkami na jedné z již slepených kostek.

Nejmenší možný počet teček je 40.

 

 Úloha č. 2

Záhon má 2 osy souměrnosti. Pokud bychom vyšli ze čtverce, obrazec by měl 4 osy souměrnosti.

 5. kolo

 

Úloha č. 1

p….hmotnost pomeranče

j…..hmotnost jablka

h…..hmotnost hrušky

1h = 2p

1p = 3j

6p = 900 g

  p =  150 g

  j  =  50 g

  h  =  300 g

Úlohu lze vyřešit i pomocí obrázku.

Jablko váží 50 g, pomeranč 150 g a hruška 300 g.   

 

Úloha č. 2

a)      5 . 5 . 5 = 125

b)      0

c)      8

d)     12 . 3 = 36

e)      6 . 9 = 54

f)       125 – ( 8 + 36 + 54 ) = 27

 

        

Aktuální informace

18.05.2020

V pondělí 18/5 jsme rozeslali pozvánky k přijímacím zkouškám uchazečům, kteří si naši školu napsali na 1. pořadí v přihlášce.

Celý článek
13.05.2020

dne 13. 5. 2020 zveřejnilo MŠMT časový rozpis přijímacích zkoušek

Celý článek
13.05.2020

Dne 13. 5. zveřejnilo MŠMT termíny a časový rozvrh didaktických testů společní části MZ.

Celý článek
07.05.2020

Česká školní inspekce zveřejnila web pro přípravu na přijímací zkoušky on-line.

Celý článek
23.03.2020

V důsledku posunutí věkové hranice pro poskytování ošetřovného na 13 let, zveřejňujeme formulář této žádosti.

Celý článek
11.03.2020

Škola je během dne přístupná pouze zaměstnancům školy. Večerní provoz v tělocvičnách je do odvolání přerušen.

Významní absolventi

doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.

Doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc., (*1953), imunoložka, viroložka botanička a biochemička, v současné době vedoucí Laboratoře virologie Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, absolvovala na nymburském gymnáziu v roce 1973 ještě pod svým dívčím jménem Noemi Nováková.

Anketa

 
Jak jste spokojeni s rozvrhem?
Paráda! 8 %
Vcelku dobré 20 %
Nic moc... 15 %
Hrůza! 57 %
Celkový počet hlasů: 535
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Volební právo v Austrálii

17. prosinec 1903

Parlamentních voleb v Austrálii se poprvé účastnily i ženy.

Nejčtenější

10.05.2020

Žně máme úspěšně za sebou, dožínky budou ovšem až později...
DOPLNĚNA OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Letošní online krajská přehlídka SOČ byla opravdu bohatou medailovou "sklizní". Soutěžící z naší školy na ní sklidili dohromady 21 medailí, z nichž polovina byla ZLATÝCH! To je nejen náš školní historický rekord, nýbrž i nový rekord mezi školami ve Středočeském kraji. Pozici nejúspěšnější školy na získané medaile v kraji ostatně držíme už několik posledních let. Tento rok jsme v tomto ohledu poprvé dokonce nejúspěšnější školou v rámci všech krajů!

celý článek
11.05.2020

Prodloužený víkend a hezké počasí lákalo k různorodým aktivitám lidí. Na deset kolegů z profesorského sboru vyrazilo na chaty do Rokytnice, kde se podíleli na první fázi renovace oken na dolní chatě. A tak v údolí byly slyšet brusky, vrtačky, vysavače, sekačky… V dobré atmosféře se zvládlo obrousit či opálit na 26 oken a 6 špalet!

celý článek
06.05.2020

I letos se uskutečnia mezinárodní matematická online soutěž PURPLE COMET. O tuto soutěž bývá velký zájem. I přes nemožnost spolupracovat jako tým v osobním kontaktu, se přihlásil tým septimánů:

 

Jan Doskočil (7MB), Gábina Hladká (7MA), Jana Horová (7MA), David Müller (7MA), Troy Swingler (7MA) a Filip Touš (7MA).

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.