Padák pro 5. ročník 2018 - 2019 

 

  Postupuje ten, kdo získal alespoň 57 bodů.

Finále se koná 4. 4. ve 13:30 v budově gymnázia v učebně č. 6.

(Vezměte si s sebou pomůcky na rýsování.)  

ZŠ Letců R.A.F.Nymburk 3.kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Havlina Vojtěch 20 20 20 60 ano
Kutil Filip 20 20 20 60 ano
Luňáček Šimon 20 20 20 60 ano
Matúšková Dana 20 20 20 60 ano
Nováková Natálie 20 20 20 60 ano
ZŠ Komenského Nymburk 3. kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Backová Barbara 16 15 15 46  
Brožová Anna 18 20 20 58 ano
Dušková Tereza 20 15 19 54  
Fraňková Tereza 18 20 19 57 ano
Halaška Lukáš 18 20 20 58 ano
Hamtil Michal 20 20 20 60 ano
Horáková Klaudie 18 17 6 41  
Hrušková Monika 18 15 13 46  
Hubáčková Kateřina 20 20 20 60 ano
Mrázková Sofia   15 1 16  
Mrázková Viktoria 10 10   20  
Nováková Lucie 20 15   35  
Raticová Eliška 18 12 19 49  
Rudzanová Cecilie 18 16 20 54  
Šantavá Julie 18 15 20 53  
Valentová Nikol 17 20 20 57 ano
Znamenáčková Anna 18 15 10 43  
ZŠ B. Hrozného Lysá n. L. 3.kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Hodek Martin 20 20 20 60 ano
Snížková Natálie 10 20 20 50  
Koubínová Anna 18 20 20 58 ano
Tobiášová Anna 18 20 20 58 ano
Valtrová Linda 20 20 20 60 ano
ZŠ J. A. K. Lysá nad Labem 3.kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Galuščáková Klára 20 20 20 60 ano
Garay Jaroslav 20 20 20 60 ano
Hořčičková Anežka 20 20 20 60 ano
Chýňava Matouš 20 7 1 28  
Kiscerová Marie 18 18   36  
Krátká Kateřina 20 20   40  
Lašmanský Richard 20 15 20 55  
Marhoulová Kateřina 20 20 3 43  
Pacourek Patrik 18 20   38  
ZŠ Sadská 3.kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Hérová Anna 20 20 20 60 ano
ZŠ Čelákovice 3.kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Janota Šimon 20 20 20 60 ano
ZŠ TGM Milovice 3.kolo 4.kolo 5. kolo celkem postup
Saran Josef 20 17 13 50  
Hrdličková Marie 18 20 19 57 ano

 

             

  

     ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

5. kolo - do 28. 2. 2019

Úloha č. 1

Alík běhal kolem plotu dětského hřiště. Od prvního rohového sloupku k pátému proběhl za 12 sekund. Potom pokračoval až k 15. sloupku, tam se otočil a běžel zpět. U 2. sloupku se otočil a běžel k 14. sloupku. A tak běhal od 14. sloupku k 3., odtud k 13. atd. Nakonec zastavil u 8. sloupku. Jak dlouho běhal kolem plotu, jestliže běhal stále stejnou rychlostí?

Úloha č. 2

Přepravka s ovocem je sedmkrát těžší než prázdná přepravka. Naplněná má hmotnost o 30 kg větší než prázdná. Určete hmotnost ovoce v přepravce a hmotnost prázdné přepravky.

4. kolo - do 31. 1. 2019

 Úloha č. 1

Na dvoře je stejný počet vepřů, kachen a slepic a 2 kohouti. Všechna zvířata mají dohromady 148 nohou. Kolik je na dvoře kachen a kolik je tam zvířat celkem?

Úloha č. 2

Sestrojte kružnici o poloměru 4cm. V této kružnici sestrojte průměr (úsečka, která prochází středem kružnice a jejíž krajní body leží na kružnici) a pak průměr k němu kolmý. Nad těmito průměry sestrojte dva rovnostranné trojúhelníky. Vytáhněte barevně obrazec tvořený získanými čtyřmi trojúhelníky. Vyznačte všechny jeho osy souměrnosti. Udejte počet os souměrnosti obrazce.

                                 

3. kolo - do 15. 12. 2018

 

 Úloha č. 1 

Kamil šel nakupovat dárky. Za dárek pro maminku utratil polovinu svých úspor, za dárek pro tatínka čtvrtinu. Sestře chtěl koupit knížku, ale protože stála 125 Kč, musel si od maminky půjčit 50 Kč. Kolik korun měl Kamil našetřeno a kolik stál dárek pro každého z rodičů?

 Úloha č. 2

Dva běžci běhají po uzavřené kruhové dráze. Vybíhají společně z jedné startovní čáry stejným směrem. Jeden z nich uběhne okruh za 6 minut, druhý za 8 minut. Trénink trvá 2 hodiny. Kolikrát se oba běžci setkají na startovní čáře?

                                                                         

2. kolo - do 15. 11. 2018

 Úloha č. 1 

V prvních a druhých třídách školy je dohromady 156 žáků, ve druhých a třetích je dohromady 178 žáků, ve třetích a čtvrtých je dohromady 192 žáků. Přitom do prvních tříd chodí stejný počet jako do čtvrtých. Kolik žáků chodí do jednotlivých ročníků?

 Úloha č. 2

Sestroj čtverec ABCD se stranou délky 4 cm a jeho úhlopříčky (úsečky AC, BD). Narýsuj čtverec KLMN, jehož vrcholy leží ve středech stran čtverce ABCD. Kolik pravoúhlých trojúhelníků je na obrázku?

 

1. kolo - do 15. 10. 2018

           

    Úloha č. 1 

Petr měl o 40 kuliček víc než Tomáš. Petr 15 kuliček prohrál a Tomáš 22 kuliček vyhrál. Kdo má víc a o kolik?

 

    Úloha č. 2

Z čísel 3 256 871 a 4 589 238, která mají dohromady 14 číslic, vyškrtni celkem 5 číslic tak, aby součet vzniklých čísel byl co nejmenší.

 

 

 

 

  ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

 1. kolo

 

 

 Úloha č. 1

Petr......x + 40 – 15 = x + 25

Tomáš......x + 22

Petr má o 3 kuličky víc.

 

 Úloha č. 2

Minimální součet dostaneme, když v jednom čísle škrtneme 3 a ve druhém 2 číslice. Když škrtneme 3 číslice v prvním a 2 v druhém čísle, dostaneme jako nejmenší možná čísla 2 561 a 45 238, jejichž součet je 47 779. Když škrtneme 2 v prvním a 3 v druhém, dostaneme čísla 25 671 a 4 238, jejichž součet je 29 909.

Musíme tedy škrtnout 3 a 8 v prvním a 5, 8, 9 ve druhém čísle.

 2. kolo

 

 Úloha č. 1

        

156 + 192 = 348…………….počet žáků ve všech 4 ročnících

348 – 178 = 170…………….počet žáků v 1. a 4. ročníku dohromady

170 : 2 = 85…………………počet žáků v 1. ročníku

               85…………………počet žáků ve 4. ročníku

156 – 85 = 71……………….počet žáků ve 2. ročníku

192 – 85 = 107……………...počet žáků ve 3. ročníku

Do 1. tříd chodí 85 žáků, do 2. tříd 71, do 3. tříd 107 a do 4. tříd 85 žáků.

 Úloha č. 2

Na obrázku je 20 pravoúhlých trojúhelníků.

3. kolo

Úloha č. 1

125 –50 = 75 ……  úspor

75 . 4 = 300

300 : 2 = 150

Kamil měl uspořeno 300 Kč, dárek pro tatínka stál 75 Kč, dárek pro maminku stál 150 Kč.

Úloha č. 2

společný násobek 6 a 8 ……24

2 h = 120 min

120 : 24 = 5

1 setkání na startu

Běžci se na startovní čáře potkali šestkrát.

 
4. kolo

Úloha č. 1

148 – 4 = 144

2 + 2 + 4 = 8

144 : 8 = 18

18 . 3 + 2 = 56

Na dvoře je 56 zvířat, z toho 18 kachen.

Úloha č. 2

Obrazec má 4 osy souměrnosti.

 

 

5. kolo

Úloha č. 1

Čas k proběhnutí 1 mezery              12 : 4 = 3

Počet mezer                                         105

Celkový čas                                        105 . 3 = 315

Alík běhal kolem plotu 315 s.

Úloha č. 2

Protože plná přepravka je o 30 kg těžší než prázdná, má ovoce hmotnost 30 kg. Protože přepravka s ovocem má sedmkrát větší hmotnost než prázdná přepravka, má ovoce stejnou hmotnost jako 6 přepravek. Proto je hmotnost prázdné přepravky 5 kg.

Úlohy finálového kola

                  

 

    

Aktuální informace

18.03.2019

středa 27. 3.  od 17,00

  • 4A - uč. 6 - přízemí vlevo
  • 8OA - uč. 7 - přízemí vlevo

čtvrtek 28. 3. od 17,30

  • 8OB - uč. 73 - druhé patro vlevo
11.03.2019

Statistika přijatých přihlášek pro školní rok 2019/20 s počty došlých přihlášek

 

Celý článek
29.01.2019

Ředitel školy rozhodl podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. - Školského zákona v platném znění o konání
přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovuje jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do
1. ročníku čtyřletého oboru vzdělání 7941K/41 a pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2019/2020.

Celý článek
14.10.2018

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018.

30.09.2018

Ředitel školy zveřejnil kánon literatutry pro maturitní zkoušku ve školním roce 2018 - 2019.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1950.

Narodil se 7. 3. 1931 v Nymburce. Je jedním z nejslavnějších hráčů české basketbalové historie.

Anketa

 
Který z maturitních plesů byl nejlepší?
4A 9 %
Oktáva A 69 %
Oktáva B 22 %
Celkový počet hlasů: 5605
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První železobetonový most

červenec 1903

V Přerově byl přes řeku Bečvu postaven první železobetonový most v Českých zemích.

Nejčtenější

01.03.2019

Nezvykle teplé počasí, metr sněhu a spousta hodin sluníčka i radosti z lyžování. I tak by šel v krátkosti zhodnotit náš první lyžařský kurz v Rokytnici nad Jizerou.

Sjezdovky, běžky, skialpy, výlety do Harrachova i na hřebeny. To všechno se nám podařilo užít během jednoho týdne na horách.

celý článek
28.02.2019

V pondělí 25.2. vyjela skupina 45 studentek a studentů vyššího gymnázia na poznávací zájezd do Londýna. Během čtyř dnů navštívili nejen nejznámější památky hlavního města Spojeného království,  ale i  letní sídlo britské královské rodiny ve Windsoru, prestižní chlapeckou internátní školu v Etonu  a univerzitní město Oxford.

celý článek
11.03.2019

Letošní školní přehlídka SOČ se koná v úterý 12. března 2019 v učebnách č. 77 a 78 ve druhém patře školy. Přihlášeno je do ní asi o třetinu více prací, než loni, kdy jsme s některými z nich (a jejich pisateli) byli úspěšní nejen v KK na Kladně, nýbrž i v celostátním kole v Olomouci. A jaká témata středoškolských studentských prací budou na přehlídce obhajována?

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.