Časový plán akcí školy

srpen
29.8.2018

Pojďme držet krok s digitalizací ve výuce NJ

metodicko-didaktický seminář nakladatelství Hueber: v rámci vzdělávacího programu individuální přístup k žákům a studentům cestou interaktivních prvků a cvičení)

lektorka: Anne Robert

září
3.9.2018 - 4.9.2018

Výběrová exkurze do Osvětimi a Ostravy

Sraz účastníků ve 4:15 před školou.

Nezapomeňte si vzít s sebou občanské průkazy!

4.9.2018

Slavnostní přivítání nových studentů a profesorů

Tradiční slavnostní vítání nových tříd a nových profesorů na školním dvoře proběhne v režii Studentského parlamentu v úterý 4. září 2018 3. vyučovací hodinu. Vítání se zúčastní všechny třídy, učitelé i další zaměstnanci školy.

4.9.2018 - 7.9.2018

Adaptační kurz 1A

V úterý 4. 9. 2018 v 11.30 odjezd autobusem od školy na chaty RSG v Rokytnici nad Jizerou. Předpokládaný návrat ke škole v pátek 7. 9. 2018 ve 12.00 hodin.

5.9.2018

Festival vědy VŠCHT Praha

Akce VŠCHT Praha se zúčastní studenti 6XB a 2. A.

5.9.2018

Formativní hodnocení

Prof. Prokešová se účastní semináře k formativnímu hodnocení.

6.9.2018

Projekt Nehodou to začíná

Interaktivní preventivní přednáška Nehodou to začíná v kinosále kina Sokol v Nymburce. V programu vystupují odborníci na analýzy dopravních nehod, bezpečnost silničního provozu, drogovou problematiku a poskytování první pomoci. Účast je zdarma.

2. skupina 10.00 - 11.30, žáci 5QA + 5QB +2A + 2XA +2XB, odchod do kina po 2. hodině s pedagogickým dozorem. Společný návrat do školy.  Výuka pokračuje 6. vyučovací hodinou.

Projekt Nehodou to začíná je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Společnost DEKRA je mezinárodní organizace poskytující služby v oblasti bezpečnosti a prevence nehod.

6.9.2018

Národní technická knihovna pro septimy a třetí ročník

Třídy 3A, 7MA a 7MB navštíví 6. 9. 2018 Národní technickou knihovnu v Praze. 

7.9.2018

Opravné maturitní zkoušky

Ve škole se konají oprané maturitní zkoušky.

7.9.2018

Schůzka studentů účastníků bronzové nebo stříbrné úrovně DofE

3. VH učebna číslo 52, studenti KA a KB, 1A

 

7.9.2018 - 11.9.2018

Adaptační kurz primy A

V pátek 7. 9. 2018 v 8.00 odjezd autobusem od školy na chaty RSG v Rokytnici nad Jizerou. Předpokládaný návrat ke škole v úterý 11. 9. 2018 ve 16.00 hodin.

9.9.2018

Muzeum a galerie Starý kravín ve Františkově

10.9.2018

Planetárium Praha

Exkurze do pražského planetária se zúčastní třídy 3A, 7MA a 7MB.

10.9.2018

Zeměpisná exkurze kvart do místní krajiny

Zeměpisná exkurze do místní krajiny se koná pro kvarty a jejich vyučující. Součástí bude návštěva rozhledny Romanky u Hrubého Jeseníku a Školní naučné stezky na Chotuci.

10.9.2018

Sklárny Harrachov

11.9.2018

Volby zástupce zletilých studentů ve Školské radě

Volby zajišťuje přípravný výbor, jehož předsedou je prof. Soukup. Organizačně a technicky pomáhá Studentský parlament. Volit smí jen ti studenti, kteří dovršili nejpozději v den voleb 18 let. Volby budou probíhat v úterý 11. září ve vestibulu školy o velké přestávce.

11.9.2018 - 15.9.2018

Adaptační kurz primy B

V úterý 11. 9. 2018 ve 12.00 odjezd autobusem od školy na chaty RSG v Rokytnici nad Jizerou. Předpokládaný návrat ke škole v sobotu 15. 9. 2018 ve 16.00 hodin.

12.9.2018

Muzeum a galerie Starý kravín ve Františkově

12.9.2018

Zeměpisná exkurze na Zebín a do Jičína pro 5QAB

Celodenní zeměpisná exkurze na vrch Zebín a do Jičína pro obě kvinty. Doprava vlakem, vedoucí exkurze je prof. Lipták.

13.9.2018

Sklárny Harrachov

14.9.2018

Městská knihovna v Nymburce pro 1PA

Prima A navštíví 14. 9. 2018 Městskou knihovnu v Nymburce.

17.9.2018

Den DofE

prezentace stávajících účastníků, nábor nových účastníků, návštěva ambasadorky E. Vašířové

učebna číslo 42, 1. až 3. vyučovací hodinu

17.9.2018

1. zasedání Studentského parlamentu

1. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 3. hodinu (tj. od 9:35) v učebně č. 7 v pondělí 17. září 2018. Zúčastní se jej poprvé také zástupci z nově nastoupivších tříd 1PAB+1A. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence). Účast všech je nutná.

18.9.2018

Projekt Natura - Projektové odpoledne

Gymnázium B.Hrabala pokračuje i tento školní rok vedení projektových setkání pCentrum Natura přírodovědných předmětů, Za chemii je na září připraveno téma "Přírodovědné bádání v gesci studentů". Účastnit se bude kromě kolegů Mgr. Drlíkové a Mgr. Bubeníkové také několik našich studentů vyššího i nižšího gymnázia. Začátek 14:15.

18.9.2018

Projekt Natura

Projektové odpoledne - přírodovědná bádání

18.9.2018

Divadelní představení pro kvarty

Třídy 4KA a 4KB navštíví divadelní představení Jak je důležité míti Filipa v Městském divadle v Mladé Boleslavi.

19.9.2018

Podzimní exkurze Zeměpisného semináře

Zeměpisnou exkurzi na zajímavé místo v Čechách podniknou frekventanti maturitního Zeměpisného semináře se svým vyučujícím prof. Soukupem. Cílem bude okolí Liběchova na Mělnicku, zaměření zejména na skalní útvary a energetiku (termoelektrárna Mělník).

19.9.2018

Městská knihovna pro 1PB

Prima B navštíví 19. 9. 2018 Městskou knihovnu v Nymburce.

19.9.2018

Seminář - podpora talentovaných

Semináře Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na SŠ (podpora účasti žáků v MO kategorie A) se zúčastní M. Krejčíková. Pořádá MFF UK Praha.

19.9.2018

Okresní kolo v atletice CORNY

Ve středu 19.9. se v areálu Sportovního centra Nymburk koná okresní kolo SŠ v atletice CORNY.

20.9.2018

Botanikus - Ostrá

20.9.2018

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích

Sraz 7:45 na hl. nádraží u pekárny. Předpokláný návrat 13:25 nebo 13:47. S sbou pevnou obuv, oblečení do každého počasí, drobné na autobus, vstuné, osobní potřebu (do 100,- Kč)

20.9.2018

World Maraton Challenge

Dne 20.9. se v areálu Sportovního centra Nymburk koná World Marathon Challenge. Akce je pořádána ve spolupráci s Rotary. Ambassadorkou družstva škola je absolventka a sportovní redaktorka České televize, paní Žaneta Peřinová.

21.9.2018

Památk Bedřicha Smetany v Jabkenicích

Sraz 7:45 na hl. nádraží u pekárny. Předpokláný návrat 13:25 nebo 13:47. S sbou pevnou obuv, oblečení do každého počasí, drobné na autobus, vstuné, osobní potřebu (do 100,- Kč)

21.9.2018

Botanikus - Ostrá

21.9.2018

Prague

Studenti 6XA připraví a vedou exkurzi po Praze ve francouzštině. 

24.9.2018 - 26.9.2018

Vídeň

návštěva hlavního města Rakouska pro studenty nižšího gymnázia

24.9.2018 - 27.9.2018

Geologický kurz 6XA

Geokurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

25.9.2018

Studentské volby do zastupitelstva

4. - 6. hodinu ve vestibulu školy proběhnou studentské volby do zastupitelstva, viz Jeden svět na školách

25.9.2018

Třídní schůzky nastupujících ročníků

Od 17:00 hod se konají třídní schůzky nastupujících ročníků:

1PA - prof. Mokrý - učebna č. 7 - přízemí vlevo
1PB - prof. Rajová -  učebna č. 2 - přízemí vlevo
1A - prof. Svěcená -  učebna č. 6 - přízemí vlevo
 
26.9.2018

Seminář - podpora talentovaných žáků

Semináře Rozvíjení kompetencí pro práci s talenty na SŠ (podpora účasti žáků v MO kategorie B) se zúčastní M. Eliška. Pořádá MFF UK Praha.

26.9.2018

Dějepisná a zeměpisná exkurze 4KA do Prahy

Národní památník Vítkov expozice Křžovatky české státnosti (1918, 1938, 1948, 1968)

26.9.2018

Vím, co se stalo: Pocta paní Dagmar Lieblové - vernisáž soutěžních prací v Židovském muzeu v Praze

27.9.2018

Okresní kolo v přespolním běhu

Dne 27.9. se v Lysé nad Labem koná okresní kolo v přespolním běhu. Účastní se žáci ZŠ i SŠ.

27.9.2018

Dějepisná a zeměpisná exkurze 4KB do Prahy

Národní památník Vítkov expozice Křžovatky české státnosti (1918, 1938, 1948, 1968)

28.9.2018 - 30.9.2018

Zahraniční zájezd pedagogického sboru

Společný výlet zaměstnanců školy do polského Krakowa.

říjen
1.10.2018 - 5.10.2018

Geologický kurz 2.A

Geokurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

1.10.2018

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk mj. i za účelem přípravy Burzy škol 18. 10. 2018 proběhne na Úřadu práce ČR v Nymburce.

2.10.2018

Okresní kolo ve volejbale pro SŠ

V úterý 2.10. se v hale Zimního stadionu Nymburk koná okresní kolo ve volejbale pro SŠ. (chlapci i dívky)

3.10.2018

Návštěva ředitelů ukrajinských škol

Do školy přijedou ředitelé ze škol na Ukrajině. Cílem je výměna zkušeností a seznámení se školským systémem v ČR.

4.10.2018

Veletrh mimoškolních aktivit a kroužků pro nové třídy

Přehlídku různých kroužků a dalších aktivit, které ve škole probíhají organizuje v průběhu velké přestávky a 4. vyučovací hodiny  Studentský parlament. Místem konání je vestibul školy. O velké přestávce je akce přístupná všem zájemcům, 4. hodinu se na ní vystřídají třídy 1PAB+1A se svými pedagogickými dozory.

4.10.2018

Čtenářská gramotnost - 1. školení

Prof. Kotyza a Prokešová se účastní školení Kritického myšlení - práce s odborným textem

4.10.2018

PAS - poruchy autistického spektra

DVPP - Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole

4.10.2018 - 5.10.2018

Setkání vedení škol - projekt Spoluprací k profesionalitě

Vedení školy se účastní setkání k projektu.

4.10.2018

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 1. část

5.10.2018 - 6.10.2018

Komunální volby

V prostorách školy jsou umístěny volební okrsky č. 1, č. 2 a č.3

5.10.2018

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků pro studenty prvního ročníku a kvint pořádají komise cizích jazyků.

9.10.2018

Krajské kolo v přespolním běhu pro SŠ

V úterý 9.10. se koná v Kutné Hoře krajské kolo v přespolním běhu. Zúčastní se družstvo dívek SŠ.

9.10.2018

Setkání a přihlášení nových účastníků DofE ve škole

v učebně číslo 52, 6. vyučovací hodinu, přihlášení do aplikace ORB

10.10.2018

Setkání vedení partnerských gymnázií

Vedení školy - návštěva na Gymnáziu Radotín

10.10.2018

Setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ a SOU

Setkánī VP v zasedací místnost Úřadu práce ČR v Nymburce v 13.15 hodin.

10.10.2018

1. představení KMD 1

GLOSERS CIRQUE COMPANY CZ: KOLAPS

Divadlo: Jatka 78

středa – začátek v 19:30 

Více informací o představení na:

http://www.jatka78.cz/cs/inscenace/kolaps

Délka představení: 70 minut

Odjezd: v 17:30!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (17:25), gymnázium (17:30); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

12.10.2018

Ukázková debata pro kvarty

Ukázková debata pro třídy 4KAB se bude konat 4.- - 6. hodinu v tělocvičně. Cílem této akce, kterou pořádá Debatní klub (při GBH Nbk), je podnítit zájem o debatování a rozšířit řady debatérů na naší škole.

13.10.2018 - 20.10.2018

Jazykový kurz York

Na jazykový kurz v tomto termínu odjíždí třídy KA, KB, sraz před budovou školy v sobotu 13.10. ve 12:40. 

Během cesty je možné sledovat pozici autobusu přes lokátor: https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=da68e9018db53c45a03c0a85c2682fd8  Lokátor bude funkční od soboty 13.10. od 12:00 a skončí v sobotu 20.10. odpoledne v 16:00. Na lokátoru je možné vidět jak trasu, tak aktuální polohu autobusu a když si rozkliknete červený čtverec, tak tam budou ještě další údaje (aktuální rychlost, počet ujetých km, datum a čas pořízení dat). https://gps.lokatory.cz/cnt/mapV4MapCustom/showMap?h=da68e9018db53c45a03c0a85c2682fd8  

 

13.10.2018

Učitel In

Prof. Mlázovská se zúčastní semináře Učitel In

15.10.2018

Projekt šablon - sdílení zkušeností mezi pedagogy SŠ

Zástupkyně ředitele je v rámci projektu OP VVV na výměně zkušeností na gymnáziu v Čáslavi.

16.10.2018

Okresní kolo v minifotbale SLZŠ

V úterý 16.10. se v areálu Bohemia Poděbrady koná okresní kolo v minifotbale SLZŠ.

16.10.2018

Projekt NATURA

Další pojednání projektu NATURA.

17.10.2018

2. představení KMD 1

17. 10. 2018 – středa – začátek v 19:00 

Georges Feydeau: KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ…

DIVADLO NA VINOHRADECH

SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ NUTNÉ!

Více informací o představení na:

https://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Kdyz-ptacka-lapaji

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

17.10.2018

Balet Bohemia - Dům Bernardy Alby a TinTin

Studenti nižšího gymnázia navštíví představení Baletu Bohemia v Hálkově divadle.

18.10.2018

1. Den otevřených dveří

13.00 - 16.00 hod

18.10.2018

Přehlídka SŠ

Informační a poradenské středisko při Úřadu práce České republiky v Nymburce pořádá Přehlídku středních škol na školní rok 2019/2020 ve čtvrtek 18. 10. 2018 na SOŠ a SOU Nymburk, v ulici V Kolonii 1804, od 10.00 do 16.00 hodin, určenou zejména vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům, výchovným poradcům a dalším zájemcům.

18.10.2018

1. DOD

Program 1. DOD zajistí prof. Pražák

18.10.2018

Přehlídka SŠ na Nymbursku (Burza škol)

Každoroční Burza středních škol na Nymbursku bude probíhat v prostorách COP Nymburk od 10 do 16 hodin. Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce na ní budou zastupovat prof. Soukup a Stojarová.

18.10.2018

Exkurze předmaturitního a maturitního dějepisného semináře do Archivu bezpečnostních složek v Praze

18.10.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny na vyšším gymnáziu navštíví Gymnázium Jana Keplera v Praze.

19.10.2018

2. zasedání Studentského parlamentu

2. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 2. hodinu (tj. od 8:40) v učebně č. 21 v pátek 19. října 2018. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence) a očekává se jejich účast. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

19.10.2018

exkurze prim do libereckého divadla

Třídy prima A a B navštíví 19. 10. 2018 představení "Řek bych ńákej vtip..." v libereckém divadle.

22.10.2018

1.kolo Školní futsalové ligy 9

V pondělí 22.10. se koná na ZŠ Juventa Milovice 1.kolo Školní futsalové ligy 9.

22.10.2018 - 28.10.2018

Historické osmičky

Týden vzpomínkových akcí k významným výročím české historie 

23.10.2018

Exkurze na PřF UK

P. Bubeníková se zájemci z řad studentů navštíví  Katedru anorganické chemie PřF UK.

23.10.2018

Stínování FRJ na Gymnázium Dašická

Prof. Veisy navštíví výuku FRJ na Gymnáziu Dašická v Pardubicích

24.10.2018

Stínování FRJ na GYBON v HK

prof. Kotyza navštíví hodiny FRJ a DEJ ve FRJ na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

24.10.2018

Propojování externího a interního hodnocení školy

Seminář pro vedoucí pracovníky škol

25.10.2018

Projekt Centrum Natura - projektové odpoledne

Setkání učitelů biologie a přírodopisu v rámci projektu Centrum Natura má tentokrát název "Mikroskopické fotografování s Motic". Provedou jím Mgr. Michal Hrstka a Mgr. Tomáš Barančík.

25.10.2018

Projektový den OSUDOVÉ OSMIČKY pro nižší gymnázium

25.10.2018

Projekt NATURA 2018

Projekt Centrum NATURA se poprvé nabízí kolegům vyučujícím BIO. tématem prvního setkání je: Digitální fotografie ve výuce BIO.

26.10.2018

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol

Skupinka vyučujících je na semináři osobnostního rozvoje.

26.10.2018

Projektový den OSUDOVÉ OSMIČKY pro vyšší a čtyřleté gymnázium

29.10.2018 - 30.10.2018

Podzimní prázdniny

29.10.2018 - 30.10.2018

Cesta do hlubin chemie

Akce Přf UK pro učitele a studenty se zájmem o chemii.

30.10.2018

Sněm delegátů RSG

31.10.2018

Beseda se studenty VUT Brno

Prezentace studentů Chemické fakulty VUT Brno

listopad
2.11.2018

Projekt Šablony

Mgr. Marie Stojarová navštíví hodiny chemie na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech.

5.11.2018

Seminář KOSS k maturitní zkoušce

Zástupkyně ředitele se účastní semináře NIDV v Praze. Seminář je věnován organizaci a legislativě spojené s maturitními zkouškami.

6.11.2018

Stínování FRJ a Gymnáziu Dašická

Prof. Veisy navštíví výuku FRJ na Gymnáziu Dašická v Pardubicích

7.11.2018

Prezentace La Rochelle Business School

Náš absolvent Vojtech Zajíček představí studentům FRJ La Rochelle Business School, kde v letošním roce studuje.

8.11.2018

Týden vědy a techniky AV ČR

Akce pro BiS 3. ročníku

8.11.2018

Exkurze do Dobrovických muzeí a cukrovaru

Studenti septim a 3. ročníku navštíví cukrovar v Dobrovicích.

8.11.2018

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 2. část

8.11.2018

Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Na Studentské konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM, pořádané Univerzitou Pardubice ve čtvrtek 8. listopadu 2018, bude naši školu reprezentovat se svou prací SOČ (a zároveň letošní maturitní prací) studentka Martina Šafránková z 8OA. Věříme, že její Mediální obraz Kofoly v České republice, který byl v loňském roce vyhodnocen jako 3. nejúspěšnější práce v KK SOČ, bude pro účastníky této konference rovněž obohacující.

9.11.2018

Projekt Šablony

Mgr. Marie Stojarová navštíví hodiny chemie na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbradech.

9.11.2018

PISQWORKY

Oblastního turnaje ve hře Piškvorky, který se koná v Mladé Boleslavi, se zúčastní čtyři týmy složené ze žáků nižšího i vyššího gymnázia. Doprovod zajistí M. Mokrý.

10.11.2018 - 11.11.2018

Sympózium SUF

Vyučující FRJ se účastní sympózia Sdružení učitelů francouzštiny v Poděbradech.

12.11.2018

Týden vědy a techniky AV ČR

akce určena pro BiS 4. ročníku

12.11.2018

Projekt šablon - sdílení zkušeností mezi pedagogy SŠ

Zástupkyně ředitele je v rámci projektu OP VVV na výměně zkušeností na gymnáziu v Čáslavi.

13.11.2018

Třídní schůzky

13.11.2018

Třídní schůzky

14.11.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny na NG navštíví v rámci projektu "Šablony" Gymnázium Jana Keplera v Praze.

15.11.2018

Němčina v pohybu

ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber proběhne v učebně 42 od 13.30 školení pro učitele NEJ, které povede paní Müllerová z PF v Hradci Králové

15.11.2018

Setkání Evropských jazykových sekcí

Corinne Veisy se za naší školu účastní setkání učitelů Evropskýcj jazykových sekcí na IFP

15.11.2018

Slavnostní setkání k 25. výročí založení Asociace ředitelů gymnázií ČR

Staroměstská radnice v Praze

16.11.2018 - 19.11.2018

XXI. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

Lukáš Jančík (7MA) a Jiří Šantavý (5QA) budou zastupovat Studentský parlament na XXI. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze, s tématem Můj START 2018.

19.11.2018

Krajské kolo v basketbale kategorie V.

Dne 19.11. se koná krajské kolo v basketbale pro SŠ. Turnaj se odehraje ve Sportovním centru Nymburk.

19.11.2018

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY - tercie a kvarty

19.11.2018

Okresní kolo Florbal Challenge pro SŠ

V pondělí 19.12. se koná okresní kolo Florbal Challenge pro chlapce SŠ. Turnaj se odehraje v hale SCNB.

20.11.2018 - 23.11.2018

Zkoušky DELF - zkouškové období

Ve škole probíhají zkoušky DELF

20.11.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny a vedení školy navštíví literární soustředění gymnázia z Plzně.

20.11.2018

Okresní kolo Florbal pro ZŠ kategorie III.

V úterý 20.11. se koná okresní kolo ve florbalu pro ZŠ (kategorie III.). Turnaj se odehraje na ZŠ RAF Nymburk,

20.11.2018

Geologie - přednáška

20.11.2018

3. představení KMD 1

20. 11. 2018 – úterý – začátek v 19:00 

Ephraim Kishon: ODDACÍ LIST

DIVADLO ROKOKO 

Více informací o představení na:

http://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/23/Oddaci-list/

Délka představení: 2 hodiny 15 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

21.11.2018

Recitace na NG

Školní kolo v recitaci proběhne  na nižším gymnáziu 21. 11. 2018 (5. a 6. hodinu).

21.11.2018

Šablony pro SŠ

Sdílení zkušeností na SPŠ v Mladé Boleslavi absolvuje V. Kolbabová.

22.11.2018

Konference Education for a Changing World 2018

CETA-Centrum ekonomických a tržních analýz pořádá v Grandior Hotelu Prague konferenci, jejíž program obsahuje čtyři panelové diskuze na tato témata: 

  • Mediální gramotnost českých žáků a úroveň mediální výchovy na českých školách
  • Škola jako místo výkonu a soutěživosti či kreativity a partnerství
  • Aktivní učení – výukové metody budoucnosti
  • Nové trendy v profesním rozvoji pedagogů

Moderátorem bude Jan Veselý -  inovátor, tvůrce akceleračních programů a koordinátor Aliance pro mladé.

Ředitel školy RNDr. Jiří Kuhn byl pozván jako panelista do bloku "Škola jako místo výkonu a soutěživosti či kreativity a partnerství"

22.11.2018

KMD 2 - 1.představení (Lašová, Suchánková)

Skupina KMD 2 (R. Lašová, B. Suchánková) navštíví 1. divadelní představení Nora v Divadle Pod Palmovkou.

Odjezd v 16:55 hod. od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17:00 od školy, v 17:20 z Lysé-Litole z autobusové zastávky.

Návrat po stejné trase.

22.11.2018

Školení - čtenářská gramotnost

Vzdělávací akce - čtenářská gramotnost - zúčastní se prof. Renata Lašová.

22.11.2018

Den učitelů geografie 2018 (PřF UJEP)

Prof. Soukup se zúčastní tradičního školení v rámci Dne učitelů geografie, konaného opět na PřF UJEP v Ústí nad Labem.

23.11.2018

Divadelní představení pro tercie

Třídy 3TA a 3TB navštíví  23. 11. 2018 divadelní představení Robin Hood v Divadle Minor.

23.11.2018

1.kolo Středoškolské futsalové ligy

V pátek 23.11. se koná úvodní kolo SFL (Sředoškolská futsalová liga). Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

23.11.2018

Biomedicína

přednáška určena pro BiV

26.11.2018

3. zasedání Studentského parlamentu

3. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 3. hodinu (tj. od 9:35) v učebně č. 21 v pondělí 26. října 2018. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence) a očekává se jejich účast. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

28.11.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny na nižším gymnáziu navštíví Gymnázium Jana Keplera v Praze.

28.11.2018

Stínování FRJ na GYBON v HK

Prof. Kotyza navštíví hodiny FRJ a DEJ ve FRJ na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové.

29.11.2018

Projekt Centrum Natura - projektové odpoledne

Zveme učitele biologie a přírodopisu na další setkání z řady přírodovědného, badatelsky orientovaného projektu Centrum Natura. Tématem je "Měření fyziologických hodnot člověka", setkáním provedou kolegové Mgr. M.Hrstka a Mgr. T.Barančík. 29.11.2018, 14:30, učebna 48.

29.11.2018

Rada AŘG

Ředitel školy se zúčastní jednání Republikové rady Asociace ředitelů gymnázií ČR

29.11.2018

Workshop kariérového poradenství

Kariérový poradce pro studenty prof. Soukup se zúčastní workshopu organizovaného VISK, konaného na OA Lysá nad Labem.

29.11.2018

Noční orientační běh

Ve čtvrtek 29.11. se koná Noční orientační běh na Ostrově. Účastnit se mohou studenti, bývalí studenti a učitelé.

29.11.2018

Projekt NATURA 2018

Projekt NATURA pro učitele BIO a jejich druhé setkání na téma: Měření fyziologických hodnot u člověka v rámci LP BIO.

30.11.2018

1.kolo ŠFL7

V pátek 30.11. se koná 1.kolo Školské futsalové ligy 7. Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

30.11.2018

Kuba - dvě tváře svobody

11.00-12.00 multimediální program Kuba - dvě tváře svobody z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Po projekci je počítáno asi 20 minut na besedu. Odchod s dozory po 3. hodině, 6. hodinu oběd a od 7. hodiny dle rozvrhu a suplování případná další výuka.

prosinec
2.12.2018 - 8.12.2018

Projekt Erasmus - první studijní pobyt ve Francii

Prof. Kotyza navštíví partnerskou školu v Louhans v rámci projektu Erasmus+.

3.12.2018 - 4.12.2018

Republikové finále Basketbal VI.B

Ve dnech 3. - 4.12. se koná Republikové finále v Basketbale pro kategorii VI.B v Jindřichově Hradci.

3.12.2018

Nebojte se vědy

Ing. Libor Kostka, Ph.D. z AV ČR bude přednášet studentům Chemického semináře.

Téma: Vývoj nového léku 

4.12.2018

Vánoční akademie

V úterý 4. 12. začíná vyučování všech účinkujících studentů přímo v Hálkově městském divadle Nymburk. Jedná se o celé NG a první a druhé ročníky. Sraz se uskuteční v 8:00 před divadlem, kde se studenti sejdou se svým dozorujícím  vyučujícím a proběhne prezence studentů. Poté přejdou do divadla a usadí na předem určená místa. Po skončení představení si všichni zkontrolují pořádek ve svých řadách, popřípadě sjednají nápravu. Studentům končí dopolední vyučování v divadle (nejdříve v 11:30) a opouští divadlo sami.

Odpolední představení začíná v 15:00. Studenti se připravují v divadle od 14:15, nebo přicházejí do divadla s ohledem na čas svého vystoupení (po dohodě s vyučujícím). Studenti mohou opustit divadlo mezi svými vystoupeními (kroužky, osobní aktivity,…), nebo zůstávají v divadle po celou dobu.

Večerní představení začíná v 17:00. Po svém vystoupení mohou studenti opustit divadlo a odcházet domů, pokud mají uklizené pomůcky nebo jiný vzniklý nepořádek.

 

Zasedací pořádek na dopolední představení přízemí:

1PA, 1PB – řada 1-3

2SA, 2SB – řada 4-6

3TA, 3TB – řada 7-9

4QA, 4QB – řada 10-12

Zasedací pořádek na dopolední představení balkón

1A – řada 1

5QA – řada 2

5QB – řada 3

2A – řada 4

6XA – řada 5

6XB – řada 6

Na koho nevyjdou místa na balkóně, doplní lože a v přízemí volné řady 13 a 14

 

4.12.2018

Krajské kolo ve volejbale SŠ

V úterý 4.12. se koná krajské kolo ve volejbale pro SŠ v Neratovicích.

4.12.2018

Beseda k Národním srovnávacím zkouškám pro maturanty

V auditoriu ZŠ se od 10.30 hodin koná beseda studentů maturitních tříd s paní Ing. Editou Kleckerovou, lektorkou společnosti Scio, o Národních srovnávacích zkouškách. NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí přítomné s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Rozdá také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně.
8OAB+4A přejdou během velké přestávky do auditoria, kde stráví na besedě 4. a část 5. vyučovací hodiny. Beseda bude trvat přibližně 60 minut (podle počtu dotazů). Zbytek 5. hodiny bude pro maturanty obědová přestávka.
Účast na besedě je bezplatná, každý maturant s sebou bude mít podložku, aby na ní mohl v auditoriu psát cvičné úlohy NSZ.

5.12.2018

Umění 1918 - 1938

5.12.2018

Exkurze 1A do Židovského muzea v Praze - program Badatel

5.12.2018

Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Exkurze je určena pro studenty BiV.

5.12.2018

Kvalifikace na republikové finále SŠ

Ve středu 5.12. se ve Sportovním centru Nymburk koná kvalifikace na RF v basketbale pro SŠ.

6.12.2018

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 3. část

7.12.2018

Hodiny moderní chemie

Ve spolupráci s VŠCHT proběhnou na vyšším gymnáziu Hodiny moderní chemie.

7.12.2018

Umění 1918 - 1938

7.12.2018 - 8.12.2018

Setkání studentských parlamentů

Setkání spřátelených studentských samospráv proběhne letos na Malgymu (Malostranském gymnáziu v Praze). Náš Studentský parlament budou zastupovat Jiří Šantavý z 5QA, Alexander Koukol z 6XA, Jan Bubanec a David Dvorský z 8OB.

7.12.2018

Okresní kolo ve florbale SŠ - chlapci

V pátek 7.10. se koná okresní kolo ve florbale pro SŠ. Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

9.12.2018

Den otevřených dveří

Ve středu 9/1 se od 14 hod do 16 hod koná druhý den otevřených dveří. 

9.12.2018 - 10.12.2018

XII. sněm České středoškolské unie

Sněm se bude konat v Praze. Náš Studentský parlament budou zastupovat Jiří Šantavý z 5QA, Alexander Koukol z 6XA, Jan Bubanec a David Dvorský z 8OB.

11.12.2018

Ceremonie bronzové a stříbrné úrovně DofE

Ceremonie se koná 11. prosince v 10 hodin v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici v Praze, jedná o ocenění úspěšných absolventů, kteří splnili všechny podmínky programu DofE.

12.12.2018

Šablony - trojice učitelů a jejich výuka

V rámci projektu Šablon proběhne vzdělávání učitelů na Speciální střední škole v Praze - Nových Butovicích.

12.12.2018

Okresní kolo ve florbale SŠ - dívky

V pondělí 10.12. se koná okresní kolo ve florbale dívek (SŠ). Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

12.12.2018

Exkurze kvinty A a kvinty B do Židovského muzea v Praze - program Badatel

cena programu: 90 Kč

začátek programu: 10:00

12.12.2018

Školní kolo geologické olympiády 2019

Školní kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční online ve škole ve středu 12.12.2018, 1. hodinu v počítačové učebně č. 39. Přihlášení studenti, kteří do 11.12. předali svá "učo" prof. Soukupovi, aby je do soutěže přihlásil, budou na tuto hodinu uvolněni z výuky.

12.12.2018

Exkurze předmaturitního a maturitního dějepisného semináředo Národního muzea v Praze

13.12.2018 - 13.11.2018

Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Exkurze je určena pro studenty BiV.

13.12.2018

Anatomický ústav 1.LF UK Praha

Exkurze určena pro studenty BiV.

13.12.2018

Projekt "Šablony"

Vyučující češtiny na vyšším gymnáziu navštíví Gymnázium Jana Keplera v Praze.

13.12.2018

Ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2017/2018.

Na společenskou akci do Říčan, odjíždějí zástupci družstev basketbalistů, kteří v uplynulém roce reperezentovali školu a Středočeský kraj a obsadili medilová místo v republikových finále. Na akci je doprovází trenér družstva pan Jan Košař.

13.12.2018

Divadelní představení pro sekundy

Třídy 2SA a 2SB navštíví 13. 12. 2018 divadelní představení Robin Hood v Divadle Minor.

14.12.2018

Školní kolo konverzační soutěže v NEJ

v učebně číslo 42, 3. a 4. vyučovací hodinu

14.12.2018

2.kolo Středoškolské futsalové ligy

V pátek 14.12. se koná 2.kolo Středoškolské futsalové ligy v Kolíně.

14.12.2018

Krajské kolo ve volejbale dívek SŠ

V pátek 14.12. se koná v Neratovicích krajské kolo ve volejbale dívek SŠ.

17.12.2018

Hodiny moderní chemie

Ve spolupráci s VŠCHT proběhne výuka chemie v kvintách, septimách, v 1. a 3. ročníku.

17.12.2018

Vánoční volejbalový turnaj

V pondělí 17.12. se v hale ZŠ Komenského a aule koná vánoční volejbalový turnej pro VG.

18.12.2018

Spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví

Spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví, beseda pro žáky 2., 3. a 4. ročníku v auditoriu ZŠ. Spolupráce gymnázia na projektu:

19.12.2018

Muzeum hygieny člověka Drážďany

Akce je nabízena studentům 3. ročníku VG.

19.12.2018

4. představení KMD 1

4. představení KMD 1

19. 12. 2018 – středa – začátek v 19:00 

Marc Norman, Tom Stoppard a Lee Hall: ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

DIVADLO POD PALMOVKOU

Více informací o představení na:

http://www.divadlopodpalmovkou.cz/inscenace-88-zamilovany-shakespeare

Délka představení: 2 hodiny 55 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (u hospody Na Place), Ostrá (zastávka U Kina) Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici)

20.12.2018

NATURA 2018

Projekt NATURA pokračuje posledním setkáním pedagogů BIO v roce 2018. Tématem bude pitva měkkýšů.

20.12.2018

KMD 2 (LA, Su) 2. představení

Skupina KMD 2 navštíví 20. 12. 2018 představení Tančírna v Divadle v Rokoku. Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici je v 16:55, od školy v 17 hod., z Litole - autobusové zastávky v 17:20.

20.12.2018

Projekt Centrum Natura - projektové odpoledne

Zveme kolegy vyučující přírodopis a biologii na třetí setkání projektu Centrum Natura zaměřeného na badatelsky orientovanou výuku. Tématem na prosinec je "Pitva plzáka" a setkáním provedou Mgr. Michal Hrstka a Mgr. Tomáš Barančík. Učebna 48, od 14:30.

22.12.2018 - 2.1.2019

Vánoční prázdniny

leden
6.1.2019 - 11.1.2019

LVVZ č.1

V termínu 6. - 11.1. se koná LVVZ č.1 pro 8OA, 8OB a 4A. Vedoucí kurzu prof.Lipták, instruktoři prof. Miškovská a prof. Hybler.

9.1.2019

DOD

DOD za PK BIO zajišťuje prof. Weissová.

9.1.2019

Den otevřených dveří č.2

Proběhne od 14 do 16 hodin v budově školy.

10.1.2019 - 12.1.2019

XIII. Janskolázeňské symposium

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce má charakter kontinuálního vzdělávání.

Všichni účastníci obdrží certifikát. 

Tématem všech přednášek je sportovní fyzioterapie.

10.1.2019

Setkání vedení partnerských gymnázií

Společná schůzka vedení partnerských gymnázií se uskuteční v Praze na Gymnáziu Zatlanka.

10.1.2019

4. zasedání Studentského parlamentu

4. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 3. hodinu (tj. od 9:35) v učebně č. 21 ve čtvrtek 10. ledna 2019. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence) a očekává se jejich účast. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

10.1.2019

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 4. část

11.1.2019 - 18.1.2019

LVVZ č.2

V termínu 11. - 18.1. se koná LVVZ č.2 pro 7MA a 7MB. Vedoucí kurzu prof. Eliška, instruktoři prof. Poprová a pan Dočkal.

11.1.2019

DVPP

Seminář: Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy

12.1.2019

Maturitní ples 4A

Ve Sportovním centru v Nymburce pořádá třída 4A maturitní ples. Začátek v 19:00 hod.

16.1.2019

Projekt Šablony

V rámci projektu Šablon - trojic bude dnes na naší škole kol. Šafránková z Prahy.

16.1.2019

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

16.1.2019 - 17.1.2019

Republikové finále v basketbale SŠ

Družstvo chlapců se probojovalo do republikového finále, které se koná ve dnech 16/1 - 17/1/2019 v Karlových Varech

17.1.2019

Školení - daně

Ing. Osifová se zúčastní školení pro zpracování daňového přiznání.

17.1.2019 - 18.1.2019

Prezenční setkání v Ostravici - leden 2019

17. a 18.1. se v rámci projektu Centrum Natura uskuteční prezenční setkání učitelů přírodovědných předmětů v Ostravici. Projekt je zaměřen na badatelskz orientovanou výuku a za naši školu se hozúčastní Mgr. Radka Mlázovská.

18.1.2019

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR pro maturanty z 4A o problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce a seznámení s činností ÚP ČR proběhne 5. vyučovací hodinu v učebně č. 7.

18.1.2019

Čtyři kroky do nového světa

18.1.2019 - 25.1.2019

LVVZ č.3

V termínu 18. - 25.1. se koná LVVZ č.3 pro 4KB a 3TB. Vedoucí kurzu prof. Mokrý, instruktoři prof. Weissová a pan Vodička.

18.1.2019

Palác Kinských - Umění 1850 - 1950

18.1.2019

Krajské kolo Florbal Challenge SŠ chlapci

V pátek 18.1. se koná krajské kolo Florbal Challenge kategorie SŠ chlapci v Praze Střešovicích.

18.1.2019

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR pro maturanty z 8OB o problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce a seznámení s činností ÚP ČR proběhne 6. vyučovací hodinu v učebně č. 7.

19.1.2019

Maturitní ples 8OA

V Obecním domě v Nymburce pořádá třída 8OA maturitní ples. Začátek v 19:00 hod.

21.1.2019

lingvistická olympiáda

Lingvistická olympiáda - regionální kolo. Za vyšší gymnázium se zúčastní Viktorie Antošová (5GA) a Václav Novotný

(3A).

22.1.2019

Maturanti na veletrhu GAUDEAMUS

V termínu úterý 22. ledna se mohou zájemci z řad maturantů (8OAB+4A) individuálně zúčastnit veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v PVA v Praze Letňanech, za předpokladu, že se předem do 18. ledna nechají uvolnit od svého TU. Po návratu je dále nutné v předepsané lhůtě doložit v omluvném listě záznam od zákonného zástupce (nebo vlastní, jde-li o zletilou osobu). Na základě očekávané absence bude v tomto ročníku upraven rozvrh, popř. spojeny dělené hodiny nebo i třídy. Výuka v 8OB a 4A se ruší, kdo z maturantů nepojede na veletrh, bude se učit podle upraveného rozvrhu 8OA.

22.1.2019

Biologická olympiáda kat. A,B - školní kolo 2019

Biologická olympiáda pro studenty VG - kat. A a B.

22.1.2019

5. zasedání Studentského parlamentu

5. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 2. hodinu (tj. od 8:40) v učebně č. 78 v úterý 22. ledna 2019. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence) a očekává se jejich účast. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

22.1.2019

RSG - jednání předsednictva RSG

22.1.2019

Projekt Centrum Natura - projektové odpoledne

Zveme opět kolegy fyzikáře na další setkání Projektu Centrum Natura. Setkání povede Mgr. Marek Raja, téma je tentokrát "Elektrické obvody s elektromagnetickým relé". Učebna 63, 2.patro. 14:00-16:00.

22.1.2019

KMD 2 (La, Su) - 3. představení

Skupina KMD 2 (La, Su) navštíví představení Konec masopustu v Divadle Na Vinohradech. Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici je v 16:55, od školy v 17 hod., z Lysé -Litole od autobusové zastávky v 17:20.

23.1.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

23.1.2019

Druháci a sextáni na veletrhu GAUDEAMUS

V termínu středa 23. ledna se mohou zájemci z tříd 6XAB+2A individuálně zúčastnit veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v PVA v Praze Letňanech, za předpokladu, že se předem do 18. ledna nechají uvolnit od svého TU. Po návratu je dále nutné v předepsané lhůtě doložit v omluvném listě záznam od zákonného zástupce (nebo vlastní, jde-li o zletilou osobu). Na základě očekávané absence bude v tomto ročníku upraven rozvrh, popř. spojeny dělené hodiny nebo i třídy. Výuka v 6XAB se ruší, kdo z druháků a sextánů nepojede na veletrh, bude se učit podle upraveného rozvrhu 2A.

24.1.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

24.1.2019

Předmaturanti na veletrhu GAUDEAMUS

V termínu čtvrtek 24. ledna se mohou zájemci z řad předmaturantů (7MAB+3A) individuálně zúčastnit veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v PVA v Praze Letňanech, za předpokladu, že se předem do 18. ledna nechají uvolnit od svého TU. Po návratu je dále nutné v předepsané lhůtě doložit v omluvném listě záznam od zákonného zástupce (nebo vlastní, jde-li o zletilou osobu). Na základě očekávané absence bude v tomto ročníku upraven rozvrh, popř. spojeny dělené hodiny nebo i třídy. Výuka v 7MAB i 3A se ruší, kdo z předmaturantů nepojede na veletrh, BUDE SE ŘÍDIT ROZVRHEM TŘÍDY 6XA, DO NÍŽ BYL PRO TENTO DEN DOČASNĚ ZAŘAZEN.

25.1.2019

Palác Kinských - Umění 1850 - 1950

25.1.2019

Čtyři kroky do nového světa

25.1.2019 - 1.2.2019

LVVZ č.4

V termínu 25.1. - 1.2. se koná LVVZ č.4 pro 4KA + 3TB. Vedoucí kurzu prof. Martínková, instruktoři prof. Raja a prof. Hybler.

28.1.2019

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR pro maturanty z 8OA o problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce a seznámení s činností ÚP ČR proběhne 5. vyučovací hodinu v učebně č. 7.

28.1.2019 - 30.1.2019

Škomam

Čtveřice studentů maturitního a předmaturitního ročníku v doprovodu M. Krejčíkové a V. Kolbabové se zúčastní Školy matematického modelování, kterou pořádá Katedra aplikované matematiky VŠB-TU Ostrava.

29.1.2019

MO - C, B

Školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C.

29.1.2019

Okresní kolo geologické olympiády 2019

Okresní kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční online ve škole, 1. hodinu v učebně č. 55.

30.1.2019

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro kat. A a D

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro kat. A, B a D se bude konat 5. hodinu v učebně č. 77. Předem řádně přihlášení zájemci budou uvolněni v tuto dobu z výuky (+ popř. i z další hodiny, aby měli obědovou přestávku)

30.1.2019

OČJ - okresní kolo

Vybraní žáci NG a VG se zúčastní okresního kola olympiády v českém jazyce. Soutěž se koná v Domě dětí a mládeže v Nymburce.

30.1.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo BI, BII

Školní kolo Konverzační soutěže ve FRJ se uskuteční 30.1. o páté vyučovací hodině v uč. 38.

30.1.2019

MO - Z9

Okresního kola Matematické olympiády pro kategorii Z9 se zúčastní úspěšní řešitelé domácího kola.

únor
1.2.2019 - 8.2.2019

LVVZ č.5

V termínu 1. - 8.2. se koná LVVZ č.5 pro 6XB a 5QA. Vedoucí kurzu prof. Lipták, instruktoři prof. Mokrý a pan Vodička.

1.2.2019

Pololetní prázdniny

2.2.2019

Maturitní ples 8OB

V Kongresovém centru na Kolonádě v Poděbradech pořádá třída 8OB maturitní ples. Začátek v 19:30 hod.

4.2.2019

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro kat. B a C

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2019 pro kategorii B a C se bude konat 5. hodinu v učebně č. 77. Předem řádně přihlášení zájemci budou uvolněni v tuto dobu z výuky (+ popř. i z další hodiny, aby měli obědovou přestávku).

5.2.2019

Biologická olympiáda kat. A, B - školní kolo

Biologická olympiáda kat. A, B se uskuteční v úterý 5.2.2019 od 8:00 v laboratoři BIO.

6.2.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo AI, AII

Školní kolo Konverzační soutěže ve FRJ AI, AII se uskuteční 6.2. o páté vyučovací hodině v uč. 38.

8.2.2019

Chemiklání

5 studentů VG se zúčastní soutěže v chemii, kterou pořádá VŠCHT Pardubice.

8.2.2019 - 15.2.2019

LVVZ č.6

V termínu 8. - 15.2. se koná LVVZ č.6 pro 3A a 6XA. Vedoucí kurzu prof. Netopilíková, instruktoři prof. Weissová a pan Kouřík.

8.2.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

8.2.2019

Beseda Čas proměn

V rámci primární prevence se uskuteční beseda "Čas proměn" pro dívky obou sekund. Beseda proběhne s paní Mgr. Alenou Blažkovou v učebně č. 42 šestou vyučovací hodinu.

11.2.2019

Školení - Novinky v účetnictví 2019

Ing. Osifová se zúčastní školení účetních v Hradci Králové

11.2.2019

Slavnostní předání diplomů DELF

Studenti FRJ, kteří uspěli u zkoušek DELF, obdrží diplom od paní Hélène Buisson, atašé Francouzské ambasády v Praze pro jazykovou spolupráci. Předání se dále zúčastní paní Elisa Pekelder za Campus France a ředitel Francouzské aliance v Pardubicích pan Samuel Coyetaux.

12.2.2019

DOD PK BIO

DOD za PK BIO zajišťuje prof. Svěcená a studenti NG.

12.2.2019

Školní kolo Chemické olympiády - kategorie D

Školní kolo kategorie D (vybraní žáci kvart) se koná v průběhu 3. a 4. hodiny. 

12.2.2019

Den otevřených dveří č.3

Poslední v tomto školním roce, proběhne od 14 do 16 hodin, během informačních schůzek se dozvíte konečná kritéria přijímacího řízení.

13.2.2019

Okresní kolo konverzační soutěže v NEJ

Pořadatel: DDM Nymburk
Místo konání: Dům dětí a mládeže Nymburk
Kategorie: I. A, I. B, II. A, II. B, III. A
Prezence: 8.00 – 8.15 hodin
Zahájení: 8.15 hodin

13.2.2019

Divizní finále ve futsalu pro ZŠ (SFL7)

Ve středu 13.2. se koná v Příbrami divizní finále ve futsalu pro ZŠ (SFL7).

13.2.2019

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR pro kvartány z 4KA o problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce a seznámení s činností ÚP ČR proběhne 2. vyučovací hodinu v učebně č. 7.

13.2.2019

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR pro kvartány z 4KB o problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce a seznámení s činností ÚP ČR proběhne 1. vyučovací hodinu v učebně č. 7.

14.2.2019

6. zasedání Studentského parlamentu

6. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 3. až 4. hodinu (tj. od 9:35) v učebně č. 21 ve čtvrtek 14. února 2019. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence) a očekává se jejich účast. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

14.2.2019

Jeden den s fyzikou na MFF UK

Výběrová exkurze pro žáky vyššího gymnázia 

15.2.2019

Osvobozené divadlo - výchovný koncert

18.2.2019 - 24.2.2019

Jarní prázdniny

20.2.2019

Seminář k šablonám II

Ředitel školy se účastní semináře pro žadatele k projektu Šablony II na NIDV v Praze.

21.2.2019

Začínáme učit s filmem

22.2.2019

Zločiny komunismu

Seminář v Senátu Parlamentu ČR zaštítěný senátorem Tomášem Czerninem.

23.2.2019

Pokroky v Biologii - PřF UK Praha

Další série přednášek pro učitele BIO se uskuteční na PřF UK Praha.

24.2.2019 - 1.3.2019

LVVZ č.7

v termínu 24.2. - 1.3. se koná LVVZ č.7 pro 1A a 2A. Vedoucí kurzu prof. Svěcená, instruktoři prof Hrstka a prof. Hybler.

25.2.2019

Exkurze kvarty B do Židovského muzea v Praze - program Holokaust v dokumentech

26.2.2019 - 27.2.2019

Typologie osobnosti MBTI

Skupinka pedagogů se účastní semináře Typologie osobnosti MBTI v Hradci Králové.

26.2.2019

Projekt Centrum Natura - projektové odpoledne

Zveme učitele fyziky z okolních škol na únorové setkání v rámci projektu Centrum Natura. Setkání povede Mgr. Mlázovská.

26.2.2019

KMD 2

Skupina KMD 2 (La, Su) navštíví představení "Mrzák ishmaanský" v Divadle v Celetné. Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici v 17:00, od školy v 17:05, z Lysé-Litole v 17:25. Návrat po obvyklé trase.

27.2.2019

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2019

Okresní kolo ZeO se bude opět konat na naší škole, společné zahájení proběhne v učebně č. 77 ve druhém patře školní budovy. Soutěžící pak budou rozděleni dle kategorií do dalších učeben, kde budou řešit úlohy OK s oddíly bez atlasu, s atlasem a praktickou část. Atlasy musí mít každý soutěžící vlastní (nebo vypůjčené jeho školou). Vyhlášení a předání diplomů proběhne kolem poledne opět v učebně č. 77. OK ZeO organizačně zajišťuje DDM Nymburk, v hodnotící komisi zasedne mj. i prof. Soukup.

27.2.2019

Projekt Centrum Natura - odpolední setkání

Zveme kolegy fyzikáře na pokračování inspirativních setkání pro výuku. Setkání vede Mgr. Radka Mlázovská a tématem na únor je "Arduino a stavebnice Gigo".

27.2.2019

Exkurze kvarty A do Židovského muzea v Praze - program Holokaust v dokumentech

28.2.2019

Konverzační soutěž v ANJ - okresní kolo

Okresní kolo konverzační soutěže v ANJ všech kategorií se koná v Poděbradech

28.2.2019

Šablony pro SŠ

Sdílení zkušeností na Gymnáziu Benešov se zúčastní J. Kuhn, M. Krejčíková, M. Mokrý a R. Mlázovská.

březen
1.3.2019 - 8.3.2019

LVVZ č.8

V termínu 1. - 8.3. se koná LVVZ č.7 pro 5QB a 3TA. Vedoucí kurzu prof.Miškovská, instuktoři prof.Eliška a slečna Urbanová.

1.3.2019

Skladba maturitní zkoušky

Do rozvrhu předmaturantů je zařazena třídnická hodina věnovaná skladbě maturitní zkoušky a způsobu výběru tématu maturitní práce.

1.3.2019

Základy kariérového poradenství pro učitele SŠ

Vzdělávací akce pro kariérové poradce v Praze se zúčastní prof. Soukup. Školení pořádá VISK.

1.3.2019

Chemická olympiáda

Okresní kolo kategorie D organizuje ve spolupráci s DDM Symfonie Poděbrady Marie Stojarová.

2.3.2019

Základy kariérového poradenství pro učitele SŠ

Vzdělávací akce pro kariérové poradce v Praze se zúčastní prof. Soukup. Školení pořádá VISK.

4.3.2019

Skladba maturitní zkoušky

Do rozvrhu předmaturantů je zařazena třídnická hodina věnovaná skladbě maturitní zkoušky a způsobu výběru tématu maturitní práce.

5.3.2019

Školní kolo Chemické olympiády B

Praktická část v průběhu 6. a 7. vyučovací hodiny.

6.3.2019

Setkání zástupců partnerských gymnázií

Vedení školy, karierní poradce a zástupce předsedů předmětových komisí se účastní setkání partnerských škol v Jesenici.

7.3.2019

KMD 2 - 5. představení

Jako 5. představení navštíví skupina KMD 2 (La, Su) 7. 3. 2019 hru "Nalevo od výtahu" v Divadle Palace v Praze.

Odjezd v 16:55 od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17:00 od školy a v 17:20 od zastávky v Litoli na rohu Družstevní a Palackého ulice.

DNEŠNÍ PŘEDSTAVENÍ JE ZRUŠENO!!!

7.3.2019

Projekt "Šablony II"

Vybraní vyučující českého jazyka navštíví Gymnázium v Mikulášské ulici v Plzni.

8.3.2019 - 15.3.2019

LVVZ č.9

V termínu 8. - 15.3. se koná LVVZ č.9 pro 3TA a 2SB. Vedoucí kurzu prof. Raja, instruktoři prof. Poprová a pan Kouřík.

8.3.2019

Školní kolo Chemické olympiády C

Praktická část kategorie C proběhne 5. a 6. vyučovací hodinu.

9.3.2019

Pokroky v Biologii - PřF UK Praha IV. kolo

Další cyklus setkání a přednášek BIO na akademické půdě UK.

11.3.2019

Šablony pro SŠ

Sdílení zkušeností na Gymnáziu Benešov se zúčastní J. Kuhn, M. Krejčíková, M. Mokrý a R. Mlázovská.

12.3.2019

Školní kolo Chemické olympiády C

Kontrolní test v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny.

12.3.2019

Školní kolo SOČ

13.3.2019

Týden mozku AV ČR - přednášky, workshop

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách na půde AV ČR. Studenti 3. ročníku BiS mají možnost vyslechnout přednášky a dotknout se vědy díky workshopům.

13.3.2019 - 14.3.2019

Expo Science Amavet

Krajské kolo soutěže se koná v Pardubicích.

13.3.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

14.3.2019

Projekt Centrum Natura-odpolední setkání

Projekt Centrum Natura plánuje na tento den setkání učitelů fyziky na téma "Elektřina a magnetizmus-výuka v hnízdech". Od 14:30 v učebně 62.

14.3.2019

Okresní kolo v basketbale SLZŠ

Ve čtvrtek 14.3. se koná okresní kolo v basketbale SLZŠ v hale ZŠ Komenského Nymburk.

15.3.2019 - 22.3.2019

LVVZ č.10

V termínu 15. - 22.3. se koná LVVZ č.10 pro 2SA. Vedoucí kurzu prof. Drlíková, instruktoři prof. Mokrý a slečna Urbanová.

15.3.2019 - 17.3.2019

Jak učit o holokaustu

19.3.2019

Krajské kolo konverzační soutěže v NEJ

NĚMECKÝ JAZYK – kategorie II.A, II.B, II.C, III.A, III.B

Krajské kolo všech uvedených kategorií se uskuteční v úterý 19. března 2019 od 10.00 hodin na Gymnáziu Kladno, nám. E. Beneše 1573, Kladno. Prezence: od 9.15 hodin.

Soutěžící si s sebou přinesou psací potřeby. Do krajského kola postupuje v každé kategorii pouze vítěz okresního (školního kola).

19.3.2019

MO - Z9

Krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9 se zúčastní úspěšní řešitelé okresního kola z řad žáků kvart.

20.3.2019

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 2019

Krajské kolo ZeO se koná na Kladně. Postupující doprovodí prof. Soukup.

20.3.2019

Seminář "hodnocení není jen klasifikace"

Zástupkyně ředitele se účastní semináře Roberta Čapka zaměřeného na hodnocení ve školách.

20.3.2019

Krajské kolo dějepisné olympiády

21.3.2019

Chemická olympiáda -D

Krajské kolo kategorie D v Praze

21.3.2019

Spolupráce s Národním ústavem duševního zdraví

Vybraní žáci 2. ročníku vyššího gymnázia se zúčastní druhé fáze výzkumu (individuálního vyšetření). 

22.3.2019

Náboj

Mezinárodní matematické soutěže Náboj se zúčastní dva týmy žáků naší školy. Jeden je složen z žáků kvint, sext a druhého ročníku, druhý tým tvoří žáci tříd předmaturitního a maturitního ročníku.

 

22.3.2019

Matematický klokan

Školní kolo mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan proběhne v pátek 22. 3. Soutěž je určena pro zájemce ze všech tříd.

25.3.2019

Přípravná schůzka - studijní pobyt

Přípravná schůzka pro účastníky studijního pobytu ve Francii o velké přestávce v učebně 38.

26.3.2019

7. zasedání Studentského parlamentu

7. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 8. až 9. hodinu (tj. od 14:05) v učebně č. 21 v úterý 26. března 2019. Očekává se účast všech. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, měl by o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello (přestože to tentokrát nemá dopad na školní docházku, je to ale slušnost a měla by být i samozřejmost)!

26.3.2019

Projekt NATURA 2019

V Poděbradech proběhne v úterý 26.3.2019 další zajímavé setkání učitelů BIO - CHE v rámci badatelské činnosti v přírodních vědách.

26.3.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

26.3.2019

Konference koordinátorů EVVO Praha

Konference koordinátorů EVVO proběhne dne 26.3. 2019 v Praze.

27.3.2019

Třídní schůzky maturitního ročníku

27.3.2019

Přípravná schůzka - exkurze do Paříže

Přípravná schůzka pro účastníky zájezdu do Francie v učebně 38 o velké přestávce

27.3.2019

Dějepisná soutěž gymnázií

Tým studentů vyššího gymnázia se zúčastní KK DO pro SŠ.

 

27.3.2019

Aerobiková soutěž pro ZŠ i SŠ

Ve středu 27.3. se koná okresní kolo v aerobiku pro ZŠ i SŠ v hale Zimního stadionu NBK.

27.3.2019 - 29.3.2019

Konference AŘG

Výroční konference Asociace ředitelů gymnázií - Brno

28.3.2019

Sekunda sekundě

Francouzštináři ze sekundy A připraví program pro své spolužáky ze sekundy B.

29.3.2019 - 31.3.2019

Neuruppin

Ředitel školy Jiří Kuhn se spolu s místostarostou města panem Černým a místostarostkou města paní Tichou zúčastní výjezdu do Neuruppinu, partnerského města Nymburka.

29.3.2019

5. představení KMD 1

29. 3. 2019 – pátek – začátek v 19:00 

Andrew Lloyd Webber: FANTOM OPERY

GOJA MUSIC HALL

Více informací o představení na:

https://www.fantomopery.cz

Délka představení: 2 hodiny 45 minut

Odjezd: POZOR UŽ V 16:45!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:45), gymnázium (16:50); Kostomlaty nad Labem (u hospody Na Place), Ostrá (zastávka U Kina – naproti firmě Botanicus), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici)

29.3.2019 - 31.3.2019

Debatní turnaj

Asociace debatních klubů pořádá víkendový ternaj v prostorech školy.

30.3.2019

Krajské kolo soutěže EUROREBUS 2019

Veřejného krajského kola zeměpisné soutěže EUROREBUS 2019, konaného netypicky v sobotu 30. března 2019, zúčastní pozvaní zástupci třídy 3TA Bartoloměj Boška, Eliška Novotná a Jáchym Vodenka. Na pražský Albertov, kde sídlí Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, je doprovodí prof. Jeníková.

duben
2.4.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo

Ve škole probíhá krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině. 

2.4.2019

MO B, C

Úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády kategorií B a C se zúčasní krajského kola, které se koná 2. dubna v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera.

2.4.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

2.4.2019

Inspirativní kavárna

Přednáška s diskusí o finském školství - od 16,30 hod. ve foyeru Hálkova divadla v Nymburce. 

  • pan Michal Pitín, velvyslanectví Finska
  • zástupci Step by Step

 

3.4.2019

Purple Comet

Ve středu 3. 4. proběhne celosvětová matematická soutěž Purple Comet, které se zúčastní šestičlenné týmy žáků vyššího i nižšího gymnázia.

3.4.2019

Chemická olympiáda B

Školní kolo proběhne 1. - 3. vyučovací hodinu.

4.4.2019

Chemická olympiáda C

Krajské kolo kategorie C proběhne v Praze.

4.4.2019

Krajské kolo olympiády z českého jazyka

Žákyně Alena Pustá (4KB) se zúčastní krajského kola olympiády z českého jazyka v Kladně. Doprovod zajistí prof M. Flesarová.

4.4.2019

Meet Up Praha: Schůzka zástupců místních organizací DofE

Schůzka zástupců místních organizací DofE

Program Meet Up Praha 4. 4.

17:00 Přivítání a  novinky DofE

17:20 Představení Alumni Clubu

17:30 Téma motivace 

18:25 Coffee break

18:40 Téma Dofe a svět práce

19:00 Sdílení dobré praxe

20:30 Volná diskuze

7.4.2019 - 13.4.2019

Projekt Erasmus - druhý studijní pobyt ve Francii

Prof. Kotyza se účastní druhé části projektu Erasmus na partnerské škole v Louhans.

8.4.2019

Návštěva nové regionální manažerky (Střední a Jižní Čechy) DofE na naší škole

návštěva nové regionální manažerky Naděždy Vránové, která se chce seznámit s chodem naší místní organizace

8.4.2019

Velikonoční florbalový turnaj

V pondělí 8.4. se koná Velikonoční florbalový turnaj pro SŠ v hale ZŠ Komenského.

8.4.2019 - 15.4.2019

mediální kurz 3TA

Mediální kurz 3TA proběhne ve dnech 8.-10. 4. a 12. a 15. 4. 2019.

8.4.2019

Krajské kolo Geologické olympiády 2019

Krajské kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční v Muzeu Českého krasu v Berouně. Zúčastní se ho 6 našich studentů postupujících z okresního kola. Doprovodí je prof. Soukup.

8.4.2019

Sociálně právní aspekty pedagogické praxe

Vzdělávání učitelů; PedF UK PRaha

9.4.2019

MO - Z6, 7, 8

Okresního kola Matematické olympiády se zúčastní úspěšní řešitelé školního kola z řad žáků prim, sekund a tercií.

9.4.2019

Okresní kolo ve volejbalu SLZŠ

V úterý 9.4. se koná na Zimním stadionu Nymburk okresní kolo ve volejbale SLZŠ pro chlapce i dívky.

9.4.2019

8. Zasedání Studentského parlamentu

8. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 5. hodinu (tj. od 11:35) v učebně č. 21 v úterý 9. dubna 2019. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence) a očekává se jejich účast. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

10.4.2019

Okresní kolo BIO olympiády kat. D - Poděbrady

Okresní kolo BIO olympiády kat. D, poroběhne dne 10. dubna 2019 na gymnáziu v Poděbradech.

10.4.2019

Zdravotní výcvik pro expedice

v učebně č. 21 proběhne proškolení účastníků bronzových expedic v poskytování první pomoci

10.4.2019 - 11.4.2019

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

Maturanti skládají písemné maturitní zkoušky.

11.4.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

11.4.2019

Populární hudba

12.4.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

12.4.2019

Železárna Vítkovice + Science centrum

Exkurze pro 3A do Ostravy - železárna + Science centrum

12.4.2019

Přijímací zkoušky CERMAT

1. termín pro 4-leté studium

15.4.2019

Přijímací zkoušky CERMAT

2. termín pro 4-leté studium

15.4.2019

Krajské kolo Juniorského maratonu 2019

V pondělí 15.4. se v Praze koná krajské kolo Junuiorského maratonu 2019.

16.4.2019

RSG - jednání předsednictva

Pravidelné jednání předsednictva RSG

16.4.2019

Zeměpisná exkurze na Zebín a do Jičína pro 1A

Celodenní zeměpisná exkurze na vrch Zebín a do Jičína pro 1A se bude konat ve dni přijímacích zkoušek. Doprava vlakem, vedoucí exkurze je prof. Soukup, pedagogický doprovod prof. Barančík.

16.4.2019

Přijímací zkoušky CERMAT

1. termín pro 8-leté studium

16.4.2019

Praha - Obecní dům - Zdeněk Burian (výstava)

16.4.2019

Exkurze 2SA do Prahy

16.4.2019 - 17.4.2019

Setkání vedení škol - projekt Spoluprací k profesionalitě

Vedení školy se účastní sektkání zástupců projektových škol.

16.4.2019

Okresní kolo BIO olympiády kat. C - Poděbrady

Okresní kolo BIO olympiády kat. C se uskuteční na Gymnáziu v Poděbradech.

16.4.2019

NTM Praha

Návštěva výstavy "Made in Czechoslovakia" a expozice optiky - 7MB + seminář FyS 3.ročníku

17.4.2019

Exkurze 2SB do Prahy

17.4.2019

Výběrová exkurze septim a 3A do Památníku Terezín

17.4.2019

Přijímací zkoušky CERMAT

2. termín pro 8-leté studium

17.4.2019

DVPP - Školení Tělesná výchova a školní legislativa

Dne 17.4. se Lp a Ws zúčastní školení Tělesná výchova a školní legislativa.

18.4.2019

Velikonoční prázdniny

23.4.2019

Okresní kolo ve fotbale pro SŠ

V úterý 23.4. se koná na hřišti Bohemia Poděbrady okresní kolo v kopané pro SŠ.

23.4.2019 - 27.4.2019

Exkurze do Paříže

Studenti francouzštiny z NG se účastní exkurze do Paříže.

23.4.2019

EDULAB - Efektivní učitel

Školení pro pedagogy v Praze, organizované společností EDULAB v Praze, se zúčastní prof. Černá.

24.4.2019

Projekt Centrum Natura - odpolední setkání

Poslední setkání učitelů fyziky v rámci našeho dvouletého projektu Centrum Natura se koná 24.4. od 14.30. Tématem jsou "Polovodiče - výroba obvodů s LED diodami". Setkáním provede Mgr. Marek Raja

25.4.2019

KMD 2 (La, Su) - 5. představení

Skupina KMD 2 (La, Su) navštíví 25. 4. 2019 představení Romeo, Julie a tma v Divadle v Dlouhé. Odjezd v 16:55 od Ekovody ve Zbožské ulici, v 17:00 od školy, v 17:20 z Litole (roh Družstevní a Palackého ulice). Návrat po stejné trase.

25.4.2019

Okresní kolo v Duatlonu pro ZŠ

Ve čtvrtek 25.4. se koná okresní kolo v duatlonu pro ZŠ v aeálu Sportovního centra Nymburk.

25.4.2019

6. představení KMD 1

6. představení KMD 1

25. 4. 2019 – čtvrtek – začátek v 19:00 

Jan Otčenášek: ROMEO, JULIE A TMA

DIVADLO V DLOUHÉ

Více informací o představení na:

https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/romeo-julie-a-tma/

Délka představení: 1 hodina 25 minut – BEZ PŘESTÁVKY!!!

Odjezd: POZOR UŽ V 16:45!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:45), gymnázium (16:50); Kostomlaty nad Labem (u hospody Na Place), Ostrá (zastávka U Kina – naproti firmě Botanicus), Lysá nad Labem (zastávka bude upřesněna e-mailem podle dopravní situace – pravděpodobně na Mírové ulici v Litoli U Kapličky ze směru od obchvatu z Nymburka)

26.4.2019

9. zasedání Studentského parlamentu

9. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 4. hodinu (tj. od 10:40) v učebně č. 21 v pátek 23. dubna 2019. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence) a očekává se jejich účast. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

26.4.2019

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje nostrifikační zkoušky pro cizince.

26.4.2019

Natáčení pořadu České televize

ČT natáčí ve škole pořad o tom, jak děti narozené v roce 2004 vnímají EU. Pořad ČT připravuje k výročí 15 let od vstupu ČR do EU.

29.4.2019

Digitální stopa - přednáška s besedou o nástrahách internetu

Ve spolupráci s rodičovským sdružením je připravena dopolední beseda pro studenty kvint a 1A zaměřená na digitální gramotnost. V podvečer od 17 hodin je na přednášku zváni do auditoria ZŠ Komenského rodiče a přátelé školy.

29.4.2019

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek

Zveřejnění výsledků na webu a v budově školy.

29.4.2019

Poslední zvonění

29.4.2019

FO - Krajské kolo

Krajské kolo fyzikální olympiády pro vyšší gymnázium za účasti našich studentů probíhá v Praze.

30.4.2019

Chemická olympiáda B

Krajské kolo kategorie b proběhne v Praze.

30.4.2019

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo SOČ se bude letos konat na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Ze školy vyrazí společně mikrobusem naše výprava složená z 23 postupujících sočkařů a pedagogického doprovodu.

30.4.2019 - 2.5.2019

mediální kurz 3TB

Mediální kurz 3TB proběhne ve dnech 30. 4. - 7. 5. 2019.

30.4.2019

Výsledky přijímacích zkoušek - nahlížení do spisu

Kancelář školy od 13 do 16 hodin.

květen
1.5.2019 - 2.5.2019

Expedice DofE

bronzová expedice přípravná

2.5.2019

Písemné části maturitních zkoušek

MAT - DT - 8:00 - 10:15; resp. 10:45

ANJ - DT - 13:00 - 15:05; resp. 15:35

 

2.5.2019

Třídní schůzky

17:30 - 19:30 hod

3.5.2019

festival "NOVÝ RUSKÝ FILM"

3. května  v ramci festivalu  "NOVÝ RUSKÝ FILM", všichni ruštináře jdou na film "ZACHRÁNIT LENINGRAD." v ruském dabingu

3.5.2019

Písemné maturitní zkoušky

CJ - DT - 8:00 - 9:30; resp. 9:50

FRJ - DT - 14:00 - 16:05

RUJ - DT - 14:00 - 16:05

4.5.2019

Majáles 2019

Tradiční oslava studentského svátku Majáles se bude konat v Parku Pod hradbami od 14.00 hodin.

5.5.2019

Finále Juniorského maratonu Praha 2019

V neděli 5.5. se koná republikové finále v Juniorském maratonu 2019.

6.5.2019

Zkoušky MAT +

Studenti přihlášení k MAT+ konají zkoušku na spádových školách. 

7.5.2019 - 8.5.2019

Expedice DofE

přípravné expedice 2x bronzová a 1x stříbrná

7.5.2019

Projekt Centrum Natura - odpolední setkání

PO roce opět zveme kolegy chemikáře na odpolední setkání na půdě Gymnázia Bohumila Hrabala. Setkání tento rok povedou Mgr. Marie Stojarová a Mgr. Vladimíra Kolbabová. Tématem května jsou "Pokusy s plasty", začíná ve 14:30 

7.5.2019

Studentské volby do Evropského parlamentu

Studentské volby do Evropského parlamentu proběhnou na naší škole v úterý 7. května 2019 od 10.30 hodin do 13.30 hodin v učebně č. 21, která poslouží jako volební místnost. Volební právo mají studenti, jejichž věk dosáhl nejméně 15 let. K volbám voliči využijí přestávky nebo své volné hodiny (obědovou pauzu). Ve volební komisi zasednou funkcionáři SPGN Alexander Koukol (6XA) jako předseda a Adam Fišer (3A) a Jiří Šantavý (5QA) jako její členové.

8.5.2019 - 9.5.2019

Expedice DofE

přípravná expedice bronzová, stříbrná a zlatá

9.5.2019

Hradec Králové - Jazzový koncert v klubu Satchmo

9.5.2019

Umění první republiky

9.5.2019

Školení nakladatelství Hueber pro učitele NEJ

Hry a jiné aktivity ve dvojicích

školitel: paní Hutarová

od 14.00 do 17.00, učebna č. 42

 

9.5.2019 - 10.5.2019

Svatý týden

Maturanti mají stujiní volno na přípravu k maturitní zkoušce.

10.5.2019

Hradec Králové - Jazzový koncert v klubu Satchmo

10.5.2019

Kubismus - dům u Černé Matky Boží

11.5.2019

GEGfest

Přehlídka možností využití aplikací Google - Praha

13.5.2019 - 15.5.2019

Svatý týden

Maturanti mají stujiní volno na přípravu k maturitní zkoušce.

13.5.2019

Náhradní termín 8-leté studium

Zkouška z českého jazyka

14.5.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - republikové finále

Simona Votočková z 4KA reprezentuje školu v republikovém finále olympiády z FRJ v kategorii AII. 

14.5.2019

Okresní kolo v atletice pro ZŠ - Pohár rozhlasu

V úterý 14.5. se koná okresní kolo v atletice pro ZŠ - Pohár rozhlasu pro kategorii III. (6. - 7. ročník ZŠ). Atletické závody se uskuteční na hřišti ZŠ Václava Havla v Poděbradech.

14.5.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

15.5.2019

Okresní kolo v atletice pro ZŠ - Pohár Rozhlasu

Ve středu 15.5. se koná okresní kolo v atletice pro ZŠ - Pohár rozhlasu pro kategorii IV. (8. - 9. ročník ZŠ). Atletické závody se uskuteční na hřišti ZŠ Václava Havla v Poděbradech.

16.5.2019 - 17.5.2019

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

20.5.2019 - 24.5.2019

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

21.5.2019

Ročníkové zkoušky

23.5.2019

Ročníkové zkoušky

26.5.2019 - 27.5.2019

Expedice DofE

ostrá bronzová expedice

27.5.2019 - 31.5.2019

Kurz ekologické výchovy Krásensko

Kurz určený pro studenty kvart v Krásensku.

27.5.2019

Okresní kolo Pythagoriády

Okresního kola Pythagoriády se zúčastní úspěšní řešitelé školního kola.

29.5.2019

Krajské kolo v duatlonu

Ve středu 29.5. se koná okresní kolo v duatlonu pro ZŠ. Akce se koná v Čelákovicích.

30.5.2019

Předání maturitních vysvědčení

4A - 9:00 hod, 8OB - 10:00 hod; 8OA - 11:00 hod - městský úřad

30.5.2019

Beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro předmaturanty

V učebně č. 7 se 2. - 4. vyučovací hodinu konají tři besedy předmaturantů (7MB 2., 7MA 3. a 3A 4. hodinu) s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách. NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí přítomné s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Rozdá také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude přítomen jeden vyučující jako dozor.

31.5.2019

Štafetový běh O Pohár ředitele školy

V pátek 31.5. se koná Štafetový závod v běhu O Pohár ředitele školy. Závod se koná na Ostrově a účastní se ho třídy vyššího i nižšího gymnázia.

červen
3.6.2019 - 7.6.2019

Kurz ekologické výchovy Krásensko

Kurz určený pro studenty kvart v Krásensku.

3.6.2019 - 7.6.2019

Kurz ekologické výchovy Krásensko

Kurz určený pro studenty BiS 3. ročníku.

4.6.2019

Systemická fabrika

Skupina vyučujících se účastni výcviku systemického myšlení na gymnáziu v Kralupech.

5.6.2019

Středoškolská technika 2019 - StreTech 2019

Na konferenci StreTech 2019, konanou na ČVUT v Praze Dejvicích 5. června 2019, se z naší školy vypraví letošní maturantka Martina Šafránková se svou SOČ/MP na téma Mediální obraz Kofoly v České republice. Druhým naším zástupcem bude sočkař Filip Touš z 6XA se svou prací o reverzním softwarovém inženýrství. Obě práce budou součástí sborníku vzešlého z konference.

9.6.2019 - 10.6.2019

Expedice DofE

ostrá expedice bronzová

11.6.2019

Nostrifikační zkoušky

13.6.2019

Fotografování tříd

Třídy se fotografují.

14.6.2019 - 16.6.2019

Celostátní kolo SOČ

Na Celostátní přehlídku SOČ do Opavy vyrazí 7 našich sočkařů postupujících z KK v doprovodu prof. Bubeníkové.

17.6.2019 - 21.6.2019

Geologický kurz 6XB

Geokurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

17.6.2019 - 19.6.2019

Expedice DofE

ostrá expedice bronzová a stříbrná

17.6.2019 - 18.6.2019

Setkání vedení škol - projekt Spoluprací k profesionalitě

Vedení školy se účastní setkání zástupců projektových škol.

24.6.2019

Branný den na VG

Na vyšším gymnáziu probíhá Branný den.

25.6.2019 - 27.6.2019

Expedice DofE

ostrá expedice stříbrná

26.6.2019

Branný den NG

29.6.2019 - 1.9.2019

Letní prázdniny

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1952.

Narodil se 8. 4. 1934 v Nymburce. V roce 1958 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. 

Anketa

 
Evropou hýbe snaha středoškoláků přimět politiky ke změně přístupu k ochraně životního prostředí.
Podporuji a rozumím 71 %
Není to věc dětí 4 %
Je to jen gesto a stávka s demonstracemi nic nepřinesou 21 %
Nic o tom nevím 4 %
Celkový počet hlasů: 200
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smlouva o Aljašce

20. říjen 1903

Na základě jednání Spojené komise, složené ze zástupců Spojených států a Velké Británie, 

Nejčtenější

29.04.2019

V pondělí 29. dubna se s naší školou rozloučili studenti maturitního ročníku. Na letošní rok přichystali originální a neotřelé poslední zvonění s tématy okupace '68 a sametové revoluce, od které si letos připomínáme 30. výročí. 

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.