Časový plán akcí školy

srpen
18.8.2020 - 21.8.2020

NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Letní škola pro pedagogy v Brně - Institut Terezínské iniciativy

18.8.2020 - 21.8.2020

NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Letní škola pro pedagogy v Brně - Institut Terezínské iniciativy

27.8.2020

Třídní schůzky rodičů nově přijatých žáků

Schůzky se konají od 17:00 hod v aule.

28.8.2020

HISTORICKÝ A LITERÁRNÍ KONTEXT HEBREJSKÉ BIBLE -seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

28.8.2020

Nostrifikační zkoušky

Na základě určení krajského úřadu se ve škole konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

28.8.2020

HISTORICKÝ A LITERÁRNÍ KONTEXT HEBREJSKÉ BIBLE -seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

září
1.9.2020

Burza učebnic pro vyšší a čtyřleté gymnázium

Studentský parlament pořádá každoroční burzu použitých učebnic. Koná se ve vestibulu školy a přilehlých chodbách od 10:00 do 12:00 hodin. Jsou na ni zváni i letošní absolventi, kvartáni a také prváci. Lavice a židličky si prodávající vypůjčí z učeben č. 7 a 19 (a také je tam po skončení prodeje zase nastěhují zpět).

1.9.2020

Rozřazovací test z NJ pro 1.A

Rozřazovací zkouška z německého jazyka proběhne v učebnách č. 2 a 7 od 13:00.

2.9.2020

Zahájení školního roku a vítání nových tříd

Tradiční slavnostní zahájení školního roku na dvoře školy za účasti všech učitelů i žáků uspořádá Studentský parlament. Přivítáni budou noví učitelé i nastupující třídy 1PAB+1A.

Všichni v rouškách!!!

3.9.2020 - 11.9.2020

Karanténa

MŠMT umožnilo odlišnou organizaci školního roku a zaslalo souhlas s uzavřením školy z nepředvídatelných závažných organizačních důvodů, vzhledem k tomu, že nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodů nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy, a to na období od 3. 9. 2020 do 11. 9. 2020.

14.9.2020 - 16.9.2020

Stříbrná expedice

Expedice na Šumavu

15.9.2020

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Ve škole se od 13:30 hod konají opravné a náhradní maturitní zkoušky.

17.9.2020

Zajištění akce World Marathon Challenge

Mezinárodní dětský štafetový marathon zaštítěný Rotary International ke dni Světvého dne boje proti dětské obrně.

21.9.2020

1. zasedání Parlamentu dětí a mládeže Nymburk

První zasedání Parlamentu dětí a mládeže (PDM) Nymburk se koná na městské radnici 21/9/2020 od 15:00 hodin v místnosti 214. Hlavním úkolem zasedání bude schválení stanov PDM a volba jeho předsednictva. Budou se nabírat i noví členové. Zájemci z řad studentů, kteří se chtějí zapojit, se hlásí u D. Hálové (3A). Účastníci budou uvolněni z výuky 8. a 9. hodinu (nezapočtená absence).

21.9.2020 - 22.9.2020

Výcvik mentorů

V rámci projektu Spoluprací k profesionalitě. 

21.9.2020 - 25.9.2020

Geologický kurz 6XB 2020 - Rokytnice nad Jizerou

Geologický kurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

25.9.2020

Google Classroom pro pokročilé - vzdělávání učitelů

Pro učitele je připraveno celodenní vzdělávání zaměřené na zdokonalení dovedností při online výuce. 

28.9.2020

Den české státnosti

Státní svátek

29.9.2020 - 2.10.2020

Geologický kurz 2.A 2020 - Rokytnice nad Jizerou

Geologický kurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

30.9.2020

Setkání s ředitelem AF Pardubice a předávání diplomů DELF

Školu navštíví nový ředitel Francouzské aliance v Pardubicích a předá diplomy DELF za loňské zkouškové období.

říjen
1.10.2020

Univerzita 3. věku

1. setkání v novém akademickém roce

7.10.2020

Noc literatury

Zveme veřejnost na akci pořádanou Městskou knihovnou! Ve středu od 18:00 do 22:00 bude v laboratoři biologie číst paní Kateřina Macháčková.
Upozorňujeme návštěvníky, že roušky jsou nutné!

7.10.2020

Schůzka Hlavy SPGN s vedením školy

O velké přestávce v ředitelně proběhne online schůzka Hlavy SPGN s vedením školy k vyhodnocení fungování SPGN dle vzájemné dohody v loňském školním roce. Kromě toho se tam bude hovořit o fungování SPGN obecně, zajištění celoškolních akcí a úkolů, včetně voleb zástupce zletilých studentů do Rady školy.

8.10.2020

Klub moderní historie - beseda s panem Milanem Kodíčkem

16.10.2020 - 18.10.2020

Výchova k respektu a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být, jaká jsem - Praha - AKCE ZRUŠENA

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 4A

Online beseda pro maturanty z 4A s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 5. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 8OB

Online beseda pro maturanty z 8OB s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 7. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 8OA

Online beseda pro maturanty z 8OA s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 6. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

23.10.2020

Schůzka zájemců o Otevřenou vědu a spolupráci s externisty

O velké přestávce se koná online schůzka Hn, Mz a Sk se studenty, kteří v dotazníku projevili zájem o Otevřenou vědu nebo dlouhodobou spolupráci s vědeckým či akademickým pracovištěm.

26.10.2020 - 27.10.2020

Volný den

Rozhodnutím ministra školství se mění harmonogram školního roku a na dny 26. 10. a 27. 10. jsou vyhlášeny volné dny. On-line výuka neprobíhá.

28.10.2020

Den vzniku samostatného československého státu

státní svátek

29.10.2020 - 30.10.2020

Podzimní prázdniny

listopad
5.11.2020

Projekt "šablony" - webinář

Webinář k projektům Šablon - úpravy související s distanční prací škol

9.11.2020

Jednání Školské rady GBHNB

On-line schůzka ŠR

10.11.2020

GUG - G-Suite Day II

Vzdělávání učitelů

11.11.2020

WEBINÁŘ Praktická realizace kariérového poradenství na střední škole

Webináře od 8:30 hodin s tématem Praktická realizace kariérového poradenství na střední škole se zúčastní kariérní poradce pro studenty prof. Soukup. Akci pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje.

17.11.2020

Den boje za svobodu a demokracii

státní svátek

18.11.2020

Hodnocení v praxi - sdílení strategie na ZŠ Labyrint

Prof. Prokešová se účastní webináře Hodnocení v praxi - sdílení strategie na ZŠ Labyrint

18.11.2020

Seminář Hodnocení není jen klasifikace online - první část

Prof. Kotyza se účastní školení Hodnocení není jen klasifikace.

18.11.2020

Třídní schůzky

18:00 - on-line schůzka třídních učitelů s rodiči žáků.

19.11.2020

History Lab online ÚSTR Praha

19.11.2020

Seminář - Hodnocení není jen klasifikace - online - druhá část

Pro. Kotyza se účastní online semináře Hodnocení není jen kvalifikace

20.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

21.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

23.11.2020 - 24.11.2020

Kuchařka na prevenci: 5. a 6. setkání

26.11.2020

Dějiny Židů - online seminář z cyklu Židé, dějiny a kultura Židovského muzea Praha

pravděpodobný začátek 9:30 - bude ještě upřesněno

semináře se zúčastní prof. Prokešová a Hantonová

26.11.2020

Online Den učitelů geografie na PřF UJEP

Tradiční vzdělávací akce, konané tentokrát v online podobě, se na své "alma mater" zúčastní prof. Soukup.

27.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

28.11.2020

Učíme s flippity

Prof. Prokešová se účastní webináře Učíme s flippity

28.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

30.11.2020 - 1.12.2020

Výcvik mentorů

Pokračuje vzdělávání učitelů - online seminář - projekt Spoluprací k profesionalitě

prosinec
8.12.2020

G Suite Day

Ji

9.12.2020

Burza škol online - Nymburk

Konání tradiční říjnové Burzy středních škol na okrese Nymburk zhatila koronavirová pandemie. Naštěstí několik nadšenců z jedné pardubické SŠ vymyslelo projekt na uspořádání řady online přehlídek prostřednictvím serveru BurzaSkol.Online. Naše škola se bude prezentovat na Burze škol online Nymburk ("výstava Nymburk") dne 9. 12. 2020. V dopoledních a večerních hodinách se budou moci uchazeči spojit se zástupcem každé zúčastněné školy přes videokonferenční platformy Google Meet/Microsoft Teams/Zoom, které zúčastněná škola ("vystavovatel") používá běžně při distanční výuce. V dopoledním termínu (8.00-12.00 hodin) se očekává připojení deváťáků z jejich základních škol, večerní čas (18.00-21.00 hodin) je určen pro kontakt uchazečů o čtyřleté i osmileté studium z domova, tedy žáků společně s jejich rodiči. Ve vymezených časových obdobích se budou určení zaměstnanci naší školy střídat ve videokonferenční místnosti tak, aby byl vždy na Meetu (jehož adresa se zobrazí v pravý čas na serveru BurzaSkol.Online) někdo, kdo bude zodpovídat položené otázky a vyřizovat dotazy napsané do chatu.

9.12.2020

Ceremonie DofE ve škole

Ve středu 9.12.2020 proběhne v 10.50 slavnostní předání zlatých, stříbrných a bronzových odznaků u nás ve škole

9.12.2020

DVPP - Fyzika s Vividbooks a skládankovým učením

11.12.2020

Stát Izrael a současnost - online seminář z cyklu Židé, dějiny a kultura Židovského muzea Praha

16.12.2020

Online ceremonie

Vážení přátelé,

velmi nás těší, že i díky vám jsou letos další stovky mladých lidí o krůček blíže k tomu být připraveni na budoucnost!

I přestože se letos nemůžeme tradičně sejít na ceremoniích, je nám ctí, že vás můžeme pozvat na historicky první DOFE online ceremonii, která se uskuteční již 16. prosince.

Dovedli jste do úspěšného konce v tomto velmi komplikovaném roce přes 650 absolventů všech úrovní a to je neuvěřitelný úspěch!

Máme obrovskou radost a jsme vděční za množství energie, které jste do programu a rozvoje vašich studentů a žáků nejen v uplynulém roce investovali.

V těchto dnech do vašich Místních center osobně rozvážíme certifikáty a odznaky po celém Česku v rámci Akce DOFE jede za vámi!, abychom se s vámi alespoň na krátkou chvíli setkali a hlavně aby u sebe účastníci svá ocenění měli v průběhu online ceremonie a mohli se tak radovat dvojnásob.

Budeme rádi, pokud se na ceremonii připojíte a oslavíte to s námi ať už z pohodlí domova nebo ze školy ze společného promítání s účastníky.

A na co se můžete na ceremonii těšit?

o   Jeho královská Výsost princ Edward

o   Britský velvyslanec Nick Archer FCDO

o   Generální tajemník celosvětové nadace DOFE John May

o   Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga

o   Známé české osobnosti

o   Zástupci významných firem, které DOFE podporují

o   Příběhy, fotky a videa vás účastníků

o   Hudební doprovod a další zábava!

 Kdy? 16. prosince 2020

 Od kolika? 15:00-16:30

 Kde všude lze ceremonii sledovat? Zde je link na náš web, kde budeme online ceremonii vysílat: https://www.dofe.cz/online-ceremonie. Online ceremonii lze sledovat i v livestreamech Facebooku nebo YouTube (v angličtině). Neváhejte je sdílet na sociálních sítích, aby co nejvíce lidí mohlo slavit společně s vámi!

17.12.2020

Školní kolo Geologické olympiády 2021

Školní kolo Geologické olympiády 2021 se uskuteční online ve škole a z domova. Organizačně zajišťuje prof. Soukup. Přihlášení studenti, kteří budou ve čtvrtek 17/12 prezenčně ve škole, se na druhou hodinu dostaví do učebny ZEM č. 77, kde si na počítačích vyplní online test ŠK na 20' a pak se vrátí zpět do své výuky. Ti z přihlášených, kdo se v týž den vzdělávají na dálku, se připojí v 8:40 hodin přes Meet do učebny 77 a obdrží pokyny k soutěžení online z domova. I oni se po odevzdání testů navrátí do své tou dobou probíhající online hodiny. Vzniklá absence bude nezapočtená.

23.12.2020 - 3.1.2021

Vánoční prázdniny

24.12.2020

Štědrý den

státní svátek

25.12.2020

1. svátek vánoční

státní svátek

26.12.2020

2. svátek vánoční

státní svátek

leden
3.1.2020 - 26.3.2020

LVVZ

V měsících leden až březen se budou konat lyžařské kurzy v Rokytnici nad Jizerou.

1.1.2021

Nový rok

státní svátek

13.1.2021

Okresní kolo Geologické olympiády 2021

Okresní kolo GeO 2021 se uskuteční distančně online opět v prostředí IS MUNI. Ze školního kola do něj postupuje všech 13 našich soutěžících. Druhou hodinu se účastníci sejdou na Meetu a následně už samostatně vyplní v časovém limitu test OK, který obsahuje otevřené odpovědi (namísto výběru z alternativ odpovědí se odpovědi budou vpisovat z klávesnice). Soutěžící budou na tuto hodinu uvolněni z distanční výuky (nezapočtená absence).

13.1.2021

2. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná od 18:00 do 20:00 hod. on-line formou.

20.1.2021

Webinář - metoda CLIL

Prof. Prokešová se účastní webináře - metoda CLIL.

21.1.2021

Dokumentaristou z domova aneb jak s žáky natáčet vzpomínky pamětníků online (nejen) v době COVIDu

23.1.2021 - 24.1.2021

Holokaust a my. Proč je důležité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace - online

25.1.2021

Rozšiřující webinář pro češtináře

27.1.2021

Setkání evropských jazykových sekcí - Francouzský institut v Praze

Vyučující komise FRJ se účastní online setkání evropských jazykových sekcí, které pořádá Francouzský institut v Praze.

27.1.2021

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2021

ŠK ZeO se pro všechny kategorie koná ve středu 27. ledna 2021 1. hodinu online. Přihlášení budou zařazeni do zvláštní učebny Google a prostřednictvím ní se k nim dostane i adresa Meetu, kam se 27. ledna v 7:45 hodin přihlásí, aby vyslechli organizační pokyny. Pak vyplní Google formuláře s úlohami pro svou kategorii. Na 1. hodinu budou všichni účastníci uvolněni z online výuky (nezapočtená absence).
Formulář pro přihlášení do Školního kola Zeměpisné olympiády 2021 je možné vyplnit nejpozději v pondělí 25. ledna 2021.

29.1.2021

Pololetní prázdniny

únor
16.2.2021

3. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná od 14:00 do 16:00.

23.2.2021 - 26.2.2021

Zkoušky DELF

Studenti FRJ se zúčastní jazykových zkoušek DELF

březen
1.3.2021 - 7.3.2021

Jarní prázdniny

9.3.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

18.3.2021

Odborné informační zdroje

Kariérní poradce a člen školního týmu garantů SOČ se zúčastní vzdělávací akce v Hradci Králové, zaměřené na metodiku práce s odbornými zdroji, vyhodnocování a prevence plagiátorství a trendy v práci s nadanými studenty.

19.3.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

23.3.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

29.3.2021

Projektový den "Bohumil Hrabal"

duben
1.4.2021 - 2.4.2021

Velikonoční prázdniny

2.4.2021

Velký pátek

státní svátek

5.4.2021

Velikonoční pondělí

státní svátek

23.4.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

30.4.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

květen
1.5.2021

Svátek práce

státní svátek

4.5.2021

Třídní schůzky

8.5.2021

Den vítězství

státní svátek

17.5.2021 - 25.5.2021

Ústní maturitní zkoušky

28.5.2021

Předání maturitních vysvědčení

31.5.2021 - 4.6.2021

Kurz ekologické výchovy 4KA Krásensko

Kurz ekologické výchovy proběhne v Ekocentru Krásensko.

31.5.2021 - 4.6.2021

Kurz ekologické výchovy BiS 3. ročník

Kurz ekologické výchovy BiS 3. ročníku proběhne fakultativně na úrovni okresu Nymburk

červen
14.6.2020 - 18.6.2020

Sportovní a vodácké kurzy

V termínu 14.6. - 18.6. se uskuteční sportovní kurzy pro 7MA, 7MB a 3A. 

7.6.2021 - 11.6.2021

Kurz ekologické výchovy 4KB Krásensko

Kurz ekologické výchovy proběhne v Ekocentru Krásensko.

28.6.2021

Branný den na VG

červenec
1.7.2021 - 31.8.2021

Letní prázdniny

5.7.2021

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

státní svátek

6.7.2021

Den upálení mistra Jana Husa

státní svátek

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

  • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
  • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1919.

Krátce působil jako učitel na Mladoboleslavsku. Kolem r. 1922 byl posluchačem Vojenské akademie v Hranicích.

Svět v roce založení školy

Přednášky Mánes

28. duben 1903

V Praze se konala první z cyklu přednášek, jež se zabývaly principy tvorby a současnými uměleckými názory. 

Nejčtenější

08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
05.01.2021

Ve školním kole 5. ročníku Geologické olympiády se v kategorii A ("žáci ZŠ") umístila na 1. místě Veronika Košťálová z 3TB. Velmi potěšilo, že se dokonce probojovala mezi jedenáctku úplně nejlepších v rámci celé ČR. V kategorii B ("středoškoláci") potvrdila své kvality a uplatnila zkušenosti z předchozích ročníků naše nejlepší geologická šampionka Anna Vávrová ze 6XB.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!