Ostrava 2

Plán soutěží a přehlídek

listopad
9.11.2018

PISQWORKY

Oblastního turnaje ve hře Piškvorky, který se koná v Mladé Boleslavi, se zúčastní čtyři týmy složené ze žáků nižšího i vyššího gymnázia. Doprovod zajistí M. Mokrý.

19.11.2018

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY - tercie a kvarty

21.11.2018

Recitace na NG

Školní kolo v recitaci proběhne  na nižším gymnáziu 21. 11. 2018 (5. a 6. hodinu).

prosinec
11.12.2018

Ceremonie bronzové a stříbrné úrovně DofE

Ceremonie se koná 11. prosince v 10 hodin v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici v Praze, jedná o ocenění úspěšných absolventů, kteří splnili všechny podmínky programu DofE.

12.12.2018

Školní kolo geologické olympiády 2019

Školní kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční online ve škole ve středu 12.12.2018, 1. hodinu v počítačové učebně č. 39. Přihlášení studenti, kteří do 11.12. předali svá "učo" prof. Soukupovi, aby je do soutěže přihlásil, budou na tuto hodinu uvolněni z výuky.

14.12.2018

Školní kolo konverzační soutěže v NEJ

v učebně číslo 42, 3. a 4. vyučovací hodinu

leden
16.1.2019

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

21.1.2019

lingvistická olympiáda

Lingvistická olympiáda - regionální kolo. Za vyšší gymnázium se zúčastní Viktorie Antošová (5GA) a Václav Novotný

(3A).

29.1.2019

Okresní kolo geologické olympiády 2019

Okresní kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční online ve škole, 1. hodinu v učebně č. 55.

29.1.2019

MO - C, B

Školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C.

30.1.2019

OČJ - okresní kolo

Vybraní žáci NG a VG se zúčastní okresního kola olympiády v českém jazyce. Soutěž se koná v Domě dětí a mládeže v Nymburce.

30.1.2019

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro kat. A a D

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro kat. A, B a D se bude konat 5. hodinu v učebně č. 77. Předem řádně přihlášení zájemci budou uvolněni v tuto dobu z výuky (+ popř. i z další hodiny, aby měli obědovou přestávku)

30.1.2019

MO - Z9

Okresního kola Matematické olympiády pro kategorii Z9 se zúčastní úspěšní řešitelé domácího kola.

30.1.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo BI, BII

Školní kolo Konverzační soutěže ve FRJ se uskuteční 30.1. o páté vyučovací hodině v uč. 38.

únor
4.2.2019

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro kat. B a C

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2019 pro kategorii B a C se bude konat 5. hodinu v učebně č. 77. Předem řádně přihlášení zájemci budou uvolněni v tuto dobu z výuky (+ popř. i z další hodiny, aby měli obědovou přestávku).

5.2.2019

Biologická olympiáda kat. A, B - školní kolo

Biologická olympiáda kat. A, B se uskuteční v úterý 5.2.2019 od 8:00 v laboratoři BIO.

6.2.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo AI, AII

Školní kolo Konverzační soutěže ve FRJ AI, AII se uskuteční 6.2. o páté vyučovací hodině v uč. 38.

8.2.2019

Chemiklání

5 studentů VG se zúčastní soutěže v chemii, kterou pořádá VŠCHT Pardubice.

12.2.2019

Školní kolo Chemické olympiády - kategorie D

Školní kolo kategorie D (vybraní žáci kvart) se koná v průběhu 3. a 4. hodiny. 

13.2.2019

Okresní kolo konverzační soutěže v NEJ

Pořadatel: DDM Nymburk
Místo konání: Dům dětí a mládeže Nymburk
Kategorie: I. A, I. B, II. A, II. B, III. A
Prezence: 8.00 – 8.15 hodin
Zahájení: 8.15 hodin

27.2.2019

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2019

Okresní kolo ZeO se bude opět konat na naší škole, společné zahájení proběhne v učebně č. 77 ve druhém patře školní budovy. Soutěžící pak budou rozděleni dle kategorií do dalších učeben, kde budou řešit úlohy OK s oddíly bez atlasu, s atlasem a praktickou část. Atlasy musí mít každý soutěžící vlastní (nebo vypůjčené jeho školou). Vyhlášení a předání diplomů proběhne kolem poledne opět v učebně č. 77. OK ZeO organizačně zajišťuje DDM Nymburk, v hodnotící komisi zasedne mj. i prof. Soukup.

28.2.2019

Konverzační soutěž v ANJ - okresní kolo

Okresní kolo konverzační soutěže v ANJ všech kategorií se koná v Poděbradech

březen
1.3.2019

Chemická olympiáda

Okresní kolo kategorie D organizuje ve spolupráci s DDM Symfonie Poděbrady Marie Stojarová.

5.3.2019

Školní kolo Chemické olympiády B

Praktická část v průběhu 6. a 7. vyučovací hodiny.

8.3.2019

Školní kolo Chemické olympiády C

Praktická část kategorie C proběhne 5. a 6. vyučovací hodinu.

12.3.2019

Školní kolo Chemické olympiády C

Kontrolní test v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny.

12.3.2019

Školní kolo SOČ

13.3.2019 - 14.3.2019

Expo Science Amavet

Krajské kolo soutěže se koná v Pardubicích.

19.3.2019

MO - Z9

Krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9 se zúčastní úspěšní řešitelé okresního kola z řad žáků kvart.

19.3.2019

Krajské kolo konverzační soutěže v NEJ

NĚMECKÝ JAZYK – kategorie II.A, II.B, II.C, III.A, III.B

Krajské kolo všech uvedených kategorií se uskuteční v úterý 19. března 2019 od 10.00 hodin na Gymnáziu Kladno, nám. E. Beneše 1573, Kladno. Prezence: od 9.15 hodin.

Soutěžící si s sebou přinesou psací potřeby. Do krajského kola postupuje v každé kategorii pouze vítěz okresního (školního kola).

20.3.2019

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 2019

Krajské kolo ZeO se koná na Kladně. Postupující doprovodí prof. Soukup.

20.3.2019

Krajské kolo dějepisné olympiády

21.3.2019

Chemická olympiáda -D

Krajské kolo kategorie D v Praze

22.3.2019

Náboj

Mezinárodní matematické soutěže Náboj se zúčastní dva týmy žáků naší školy. Jeden je složen z žáků kvint, sext a druhého ročníku, druhý tým tvoří žáci tříd předmaturitního a maturitního ročníku.

 

22.3.2019

Matematický klokan

Školní kolo mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan proběhne v pátek 22. 3. Soutěž je určena pro zájemce ze všech tříd.

27.3.2019

Krajské kol dějepisné olympiády pro SŠ

duben
2.4.2019

MO B, C

Úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády kategorií B a C se zúčasní krajského kola, které se koná 2. dubna v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera.

2.4.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo

Ve škole probíhá krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině. 

4.4.2019

Krajské kolo olympiády z českého jazyka

Žákyně Alena Pustá (4KB) se zúčastní krajského kola olympiády z českého jazyka v Kladně. Doprovod zajistí prof M. Flesarová.

8.4.2019

Krajské kolo Geologické olympiády 2019

Krajské kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční v Muzeu Českého krasu v Berouně. Zúčastní se ho 5 našich studentů postupujících z okresního kola. Doprovodí je prof. Soukup.

Články ze soutěží a přehlídek

Expo Science Amavet 2019 v Pardubicích

Expo Science Amavet 2019 v Pardubicích

Naše gymnázium zastupovala 13. - 14. března 2019 v rámci XXVI. ročníku soutěže Expo Science Amavet na krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji maturantka Martina Šafránková z 8OA. Prezentovala zde svůj projekt z oboru ekonomie: Mediální obraz Kofoly v České republice. Na festivalu se předvedly mimo jiné práce z oborů chemie, biologie, informatiky či fyziky.

Celý článek

Školní přehlídka prací SOČ 2019

Školní přehlídka prací SOČ 2019

Letošní školní přehlídka SOČ se koná v úterý 12. března 2019 v učebnách č. 77 a 78 ve druhém patře školy. Přihlášeno je do ní asi o třetinu více prací, než loni, kdy jsme s některými z nich (a jejich pisateli) byli úspěšní nejen v KK na Kladně, nýbrž i v celostátním kole v Olomouci. A jaká témata středoškolských studentských prací budou na přehlídce obhajována?

Celý článek

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2019

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2019

Okresní kolo Zeměpisné olympiády (ZeO) 2019 se konalo ve středu 27. února 2019 na Gymnáziu B. Hrabala v Nymburce. Přehled umístění všech našich postupujících reprezentantů:

Matyáš Kubečka, 1PA (stříbrný v kategorii A),
Pavel Komora
, 2SB (stříbrný v kategorii B),
Linda Murčová
, 4KA (stříbrná v kategorii C),
Alexander Koukol, 6XA (vítěz v kategorii D),
Petr Vilímek
, 5QA (stříbrný v kategorii D)

Celý článek

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda

Naši studenti se 29.1.2019 poprvé zúčastnili  krajského kola Ekonomické olympiády v Praze, což je mezinárodní soutěž pro středoškoláky v ekonomii a financích. Sice nepostoupili do celostátního finále, ale David Dvorský 8OB se v krajském kole umístil na 4. čtvrtém místě, Jan Doskočil 6XB na 9. místě, Adam Fišer 3A na 12. místě a na dalších místech zabojovali Martina Šafránková 8OA a Lukáš Krebs 8OB. Blahopřejeme studentům ke krásnému úspěchu  v krajském kole, kde se utkali o tato místa se 69 studenty.

Novotná Dagmar

Celý článek

Okresní kolo Geologické olympiády 2019

Okresní kolo Geologické olympiády 2019

Okresního kola GeO se zúčastnilo 7 studentů. V kategorii A (nižší gymnázium) zvítězila na nymburském okrese (a dokonce v obou kategoriích!) s vůbec nejlepším bodovým ziskem Anna Vávrová (4KB), následovaná na stříbrné pozici svým spolužákem Adamem Haluškou z téže třídy. V kategorii B postupují do krajského zápolení na rozdíl od nižší kategorie, kde je to jen vítězka, téměř všichni naši středoškoláci: z 1. místa  Jakub Furgalák (6XA) a na druhé příčce se stejným bodovým ziskem umístění František Kadrmas (6XA), Martin Laš (6XB) a Michael Šmíd (6XA).

Celý článek

Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo

Konverzační soutěž v německém jazyce –  okresní kolo

Ve středu 13. 2. 2019 proběhlo v DDM Nymburk okresní kolo v konverzační soutěži v německém jazyce. Bohužel jako každý rok snížil lyžařský kurz počet oprávněných postupujících, takže se okresního kola nezúčastnili „ostřílení“ soutěžící Alex Koukol a Jan Raja. Ale ostatních sedm účastníků si vedlo opravdu skvěle. V kategorii I. B vyhrál Vojtěch Šáfr ze SA, ale v této kategorii se do krajského kola nepostupuje.

Opravdový „němčinářský koncert“ předvedli žáci z tercie A, kteří v kategorii II. B s velkým bodovým náskokem obsadili 1. – 3. místo. Na 1. místě se umístil Bartoloměj Boška a postupuje do krajského kola.

Celý článek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 45 další >

Aktuální informace

18.03.2019

středa 27. 3.  od 17,00

  • 4A - uč. 6 - přízemí vlevo
  • 8OA - uč. 7 - přízemí vlevo

čtvrtek 28. 3. od 17,30

  • 8OB - uč. 73 - druhé patro vlevo
11.03.2019

Statistika přijatých přihlášek pro školní rok 2019/20 s počty došlých přihlášek

 

Celý článek
29.01.2019

Ředitel školy rozhodl podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. - Školského zákona v platném znění o konání
přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovuje jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do
1. ročníku čtyřletého oboru vzdělání 7941K/41 a pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2019/2020.

Celý článek
14.10.2018

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018.

30.09.2018

Ředitel školy zveřejnil kánon literatutry pro maturitní zkoušku ve školním roce 2018 - 2019.

Významní absolventi

Jiří Teper

Absolvoval v roce 1973.

Narodil se 14. 7. 1954 v Nymburce. Již v průběhu středoškolských studií začíná s pokusy o literární tvorbu.

Anketa

 
Který z maturitních plesů byl nejlepší?
4A 9 %
Oktáva A 69 %
Oktáva B 22 %
Celkový počet hlasů: 5605
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Pomník Husa

5. červenec 1903

V Praze na Staroměstském náměstí byl položen základní kámen k pomníku M. Jana Husa.

Nejčtenější

01.03.2019

Nezvykle teplé počasí, metr sněhu a spousta hodin sluníčka i radosti z lyžování. I tak by šel v krátkosti zhodnotit náš první lyžařský kurz v Rokytnici nad Jizerou.

Sjezdovky, běžky, skialpy, výlety do Harrachova i na hřebeny. To všechno se nám podařilo užít během jednoho týdne na horách.

celý článek
28.02.2019

V pondělí 25.2. vyjela skupina 45 studentek a studentů vyššího gymnázia na poznávací zájezd do Londýna. Během čtyř dnů navštívili nejen nejznámější památky hlavního města Spojeného království,  ale i  letní sídlo britské královské rodiny ve Windsoru, prestižní chlapeckou internátní školu v Etonu  a univerzitní město Oxford.

celý článek
11.03.2019

Letošní školní přehlídka SOČ se koná v úterý 12. března 2019 v učebnách č. 77 a 78 ve druhém patře školy. Přihlášeno je do ní asi o třetinu více prací, než loni, kdy jsme s některými z nich (a jejich pisateli) byli úspěšní nejen v KK na Kladně, nýbrž i v celostátním kole v Olomouci. A jaká témata středoškolských studentských prací budou na přehlídce obhajována?

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.