Na tomto místě budeme postupem času zveřejňovat informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/22. Než k tomu dojde, ponecháváme pro ilustraci materiály z přijímacího řízení na školní rok 2020/21.

 

Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny:

  • 2 třídy 8-letého studia 7941K/81 (celkem 60 studentů)
  • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů).

________________________________________________________________________

Statistika přijatých přihlášek pro školní rok 2020/21 (celkem/1.termín/2.termín)

  • 7941K/41:                     84/   41/ 43 
  • 7941K/81:                   182/ 134/ 48

 

Konečné informace o organizaci přijímacího řízení jsou zveřejněny  v příslušných sekcích pro 4-leté i 8-leté studium od 30. ledna 2020.

Přihlášku (viz další sekce) potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat (nebo odeslat poštou) nejpozději do 2. 3. 2020 do kanceláře gymnázia.

Jako každá státní škola je i ta naše zapojena do systému jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky CERMAT pro maturitní obory středních škol. Z toho vyplývá i skladba zkoušek a kritéria pro přijetí:

4-leté studium – 8/6/2020 – písemné příjímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT pro školy uvedené na 1. místě přihlášky, podle časového rozpisu

                        – v důsledku mimořádného koronavirového stavu proběhnou PZ pouze v jednom termínu, výsledky budou použity pro obě školy

                          Pozvánky k PZ rozesíláme v pondělí 18. května na e-maily zákonných zástupců.

O případném vyhlášení 2. kola bude veřejnost informována na webových stránkách školy.

8-leté studium – 9/6/2020 – písemné zkoušky CERMAT z CJL a MAT pro školy uvedené na 1. místě přihlášky, podle časového rozpisu

                         – v důsledku mimořádného koronavirového stavu proběhnou PZ pouze v jednom termínu, výsledky budou použity pro obě školy

                          Pozvánky k PZ rozesíláme v pondělí 18. května na e-maily zákonných zástupců.

 V letošním přijímacím řízení nebude možné podle zákona č.135/2020 podat odvolání proti nepřijetí. Tuto možnost nahrazuje institut tzv. "nového rozhodnutí". Aby ředitel školy mohl vydat nové rozhodnutí, musí zákonný zástupce do 3 pracovních dní ode dne doručení o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Ředitel pak žádosti vyhoví, pokud jiný uchazeč, který skončil v pořadí na lepším umístění, neodevzdá zápisový lístek (nebo jej vezme zpět). Přesný postup přijímání bude součástí vyhlášky, která je v současné době ve schvalovacím řízení. Její znění tu po schválení příslušnými orgány zveřejníme.

Dokumenty k nahlédnutí:

V případě, že hlásící se uchazeč  má specifické vzdělávací potřeby (tzv. SVP), pak doporučujeme k prostudování informaci MŠMT, kde se zákonní zástupci dozví, co je nutné přiložit k přihlášce ke studiu a co lze od školy v tomto případě očekávat. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro zápis do záznamových archů testů CERMAT je přípustná pouze propisovací tužka modré nebo černé barvy. Fixy libovolné tloušťky hrotu nejsou dovoleny !!

Odkazy na www stránky k přijímacím zkouškám:

  • CERMAT  (vzorové testy)
  • Jednotné zkušební schéma pro přijímací zkoušky

 

Maturity a přijímačky - stav k 15. 4. 2020

vláda na svém jednání v úterý 14. 4. 2020 projednala možnosti “postupného uvolňování” včetně náběhu výuky ve školách. 

V současné době připravuje MŠMT v reakci na rozhodnutí vlády a krizového štábu rozpracování textu zákona č. 135/2020 Sb. “O zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020” metodický pokyn a vyhlášku, podle které budou školy v dalším období postupovat.

Jisté v dané chvíli je, že maturitní zkoušky proběhnou v červnu v režimu, který stanovuje výše zmíněný zákon, a stejně tak se zřejmě v červnu budou konat přijímací zkoušky. 

Jakmile budeme vědět další podrobnosti a budeme schopni Vám podat relevantní informace, ihned tak učiníme.

Jiří Kuhn

Aktuální informace

23.10.2020

Po celý týden je škola uzavřena.

Administartivní úsek zahajuje činnost opět až od pondělí 2. 11. 2020, od stejného data pokarčuje distanční výuka všech ročníků, pokud nebude nadřízenými orgány rozhodnuto jinak.
Celý týden je mimo provoz také školní jídelna na SOŠ a SOU Nymburk.

Jiří Kuhn, ředitel školy

12.10.2020

Od středy 14.10. přechází celá škola na on-line (distanční) výuku, škola bude pro žáky uzavřena. Rozvrhy tříd na nižším gymnáziu se tímto dnem mění, na vyšším gymnáziu platí již zveřejněná verze. Aktuální stav rozvrhu najdete zde.

09.10.2020

Tělocvičny jsou počínaje pondělkem 12/10 uzavřeny pro odpolední a večerní cvičení. Po dobu platnosti mimořádných opatření není provoz možný. 

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1919.

Krátce působil jako učitel na Mladoboleslavsku. Kolem r. 1922 byl posluchačem Vojenské akademie v Hranicích.

Svět v roce založení školy

Ratifikace smlouvy o Panamském průplavu

17. březen 1903

Ratifikací Hayovy-Herránovy smlouvy v americkém Senátu skončilo období právní nejistoty o osudu Panamského průplavu.

Nejčtenější

27.09.2020

23. září 2020 jsme s panem školníkem připravili k odvozu přes 180 kg kovového odpadu, který studenti a zaměstnanci školy vyseparovali během více než 5 uplynulých let.

celý článek
02.10.2020

Na druhý a bohužel poslední letošní geokurz vyrazila do Rokytnice na přelomu září a října třída druhá A. Protože v pondělí byl státní svátek, kurz byl o den kratší než je obvyklé.

celý článek
30.09.2020

V době, kdy dobrých zpráv je pomálu, můžeme s radostí informovat, že naše studentka z oktávy A Bětka Zavadilová uspěla minulý víkend na na Mistrovství Evropy veslařů do 19 let v Bělehradě. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!