Ve školním roce 2021 - 22  bude otevírán tento čtyřletý obor: 

7941K/41

Gymnázium

  30 studentů v jedné třídě

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 

 

V souladu s §60, odst. 2 a 4 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon)  zveřejňuje ředitel školy dne 28.1.2021 kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení.

Upozorňujeme, že 15. února 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). Tím dochází ke změně původně zveřejněných kritérií.

Přihlášku ke studiu si vyžádejte na "své" základní škole, škola má možnost vytisknout 1. i 2. stranu přihlášky pomocí svého evidečního programu (poznáte ji podle tzv. QR kódu v pravém horním rohu na 1. straně).

 

 

Přihlášku je nutno podat do 1. 3. 2021 doporučeným dopisem na poštu nebo osobně do kanceláře Gymnázia (doporučujeme s odevzdáním přihlášky neotálet a odevzdat ji co nejdříve po obdržení pololetního vysvědčení).

NOVÉ TERMÍNY!


1. kolo proběhne: 3.5.2021 testy CERMAT z CJL a MAT (1. místo na přihlášce nebo 2. místo, pokud škola uvedená na 1. místě přihlášky JPZ nekoná. 
2. kolo proběhne: 4.5.2021 testy CERMAT z CJL a MAT (2. místo na přihlášce nebo 1. místo, pokud škola uvedená na 2. místě přihlášky JPZ nekoná.

Lepší z dosažených výsledků bude použit pro obě školy. Pro vaši informaci uvádíme bodový stav posledního přijatého uchazeče z loňského roku: 633,18 bodu.

Přihláška musí být potvrzena ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře se na přihlášku nepožaduje. K přihlášce může uchazeč přiložit kopie diplomů ze soutěží.
Uchazeč musí vyznačit v přihlášce skutečnost, zda daná škola JPZ koná (pro naši školu tedy v kolonce Jednotná zkouška označí možnost "ano"). Termín, kdy se ke zkoušce dostaví, ten je dán pořadím školy na přihlášce. Termín zkoušky nelze dodatečně měnit!
V dubnu zde najdete  pořadí uchazečů a seznam přijatých.

Upozorňujeme (v případě, že podáváte přihlášky na 2 školy), že obě přihlášky musí být identické, tzn. v žádném případě neprohazujte pořadí škol na jednotlivých přihláškách!
Při vyplňování dbejte na přesné vyplnění položek:
- jméno a příjmení
- datum narození
- místo narození
- telefonní a e-mailový kontakt na zákonného zástupce (prosíme o důslednou kontrolu či doplnění, pokud je ZŠ nevytiskne)


Další podrobné informace najdete v dopise, kterým potvrdíme přijetí Vaší přihlášky.

 

Aktuální informace

30.04.2021

Od pondělí 3. 5. 2021 je umožněn "rotační" návrat žáků nižšího G do školy🍀🍀🍀.

V pondělí zahájí výuku ve škole primy a sekundy. Rodiče i žáci budou informováni o podmínkách a pravidlech emailem v pátek 30. 4.

Významní absolventi

prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.

prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. (23. 7. 1929-11. 1. 2021), zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia (v posledním ročníku byl 21. 2. 1948 vyloučen ze studia z politických důvodů)

Svět v roce založení školy

Nový arcibiskup z Canterbury

12. únor 1903

V Canterburské katedrále byl slavnostně uveden do úřadu nový primas anglikánské církve. 

Nejčtenější

19.04.2021

 

 

V sobotu 17. dubna 2021 zemřela po krátké těžké nemoci naše kolegyně paní Jana Jeníková.

celý článek
28.04.2021

Přijali jsme Školní výzvu Běhu pro Paměť národa 2021!

"Běh nás vede k vytrvalosti, sebepoznání, překonávání sám sebe. Stejně tak nás k tomuto inspirují příběhy našich pamětníků." Tolik motto pořadatelů. 

 

celý článek
13.04.2021

Vítězství Štěpána Klíra z 4KB v krajském kole MO!!!

Matematická olympiáda probíhá v letošním školním roce online formou. Soutěžicí řeší zadané úlohy doma a řešení posílají formou fotek a scanů. V krajském kole se celkem sešlo 74 úspěšných řešitelů z okresních kol.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!