ZADÁNÍ ÚLOH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. kolo

(do 15.10.2019 )i

Úloha číslo 1

Zboží, jehož původní cena byla 1 200 Kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o 15% , později o 10% z nové ceny. Určete konečnou cenu zboží a počet procent o kolik  bylo celkově zlevněno.

 

 

Úloha číslo 2 

  Kolik kg čerstvých jablek je třeba na 120 kg sušených, jestliže z 0,4 t čerstvých jablek získáme 75 kg sušených?

 

 

 

2. kolo

(do 15.11.2019)

 

Úloha číslo 1

 

 Ze dvou stanic A a B vyjely současně proti sobě dva vlaky. Jeden jel rychlostí 52 km/h a druhý rychlostí 48km/h . Potkaly se po 36 minutách jízdy. Jaká je vzdálenost mezi stanicemi?

 

Úloha číslo 2

Narýsuj trojúhelník KLM, strana k = 12cm, l= 11cm, m= 9cm. Změř a vyznač výšku ke straně m , těžnici ke straně k a poloměr kružnice vepsané a opsané trojúhelníku ( nemusíš psát celý rozbor, stačí pouze náčrt ). Nezapomeň na přesnost a čistotu rýsování.

 

 

 

 

3. kolo

(do 15.12.2019 )

Úloha číslo 1

 Do školní družiny bylo zakoupeno x kusů her po 30 Kč a y kusů her po 50 Kč. Celkem se zaplatilo  670 Kč. Kolik kusů jednotlivých her bylo zakoupeno ? ( Urči všechna řešení)

 

Úloha číslo 2

Hromada mokrého písku (je v nádobě tvaru jehlanu )  má obdélníkovou podstavu s rozměry  4 m a 16 dm. Délka boční hrany je 2,6 m. Kolik tun písku hromada váží, jestliže hmotnost 1m3 je 1 900 až 2 000kg ?

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

4.kolo

(do 15.1.2020   )

 

Úloha číslo 1

Kohoutem přiteče do nádrže o objemu 100hl za 5 minut  95 litrů vody. Odpadovou rourou odteče za 3 minuty 60 litrů vody. Za jak dlouho se naplní prázdná nádržka, otevřou -li se současně obě roury?

 

 

 

 

 

Úloha číslo 2

Lichoběžník se základnami z1= 90mm a z2 = 24 mm a výškou v= 63 mm byl rozdělen dvěma přímkami rovnoběžnými se základnou na tři lichoběžníky se shodnými výškami. Vypočti obsah každého lichoběžníku. 

 

 

 

 

5. kolo

(do 15.2.2020  )

 

 

 

Úloha číslo 1

 

 Na vrcholu kopce vysokého 300m stojí televizní vysílač vysoký 150 m. Z určitého místa v rovině úpatí kopce je vidět patu vysílače pod výškovým úhlem o velikosti 45o. Pod jakým úhlem je z téhož místa vidět vrchol vysílače?

 

 

Úloha číslo 2

Urči graficky průsečík grafu funkcí f1: y = x - 2 a f2: y = -2x -6

 

 

 

 

 

 

  

Výsledky

  Jméno 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo

ZŠ Komenského Nymburk

           
  Píšová Zuzana  20 

20 

 

20  20 

 20

             

ZŠ B.Hrozného
Lysá n. Labem

           

 

Pořízková Julie     20  18  20  N  N

 

 Křížová Štěpánka  20  19,5  15  20  10

 

 Vaňková Michaela  20  19,5  20  20  10
              
             
             
             

ZŠ Sadská

           
         Skála Pavel  20  20  20  20  20

ZŠ Juventa Milovice 

           
  Randa Jakub            20  20  20  20  20
             
ZŠ Letců R.A.F. Nymburk             
  Mašek Tomáš              20  20  20  20  20
  Čížková Kateřina          20  20  20  20  20
   Jančík Martin                20  20  20  20  20
   Lang Luboš                   20  20  20  20  20
   Švadlenková Štěpánka  20  20  20  20  20
   Janečková Lucie           20  20  20  20  20
   Němec Filip                 20  20  20  20  20

 

Všichni, kteří odevzdali  příklady ve všech 5 kolech si napíší školní kolo v budově gymnázia dne 17. března  2020(úterý) ve 13.30 hod v učebně  č. 68 /druhé patro/. S sebou nezapomeňte pomůcky na psaní a rýsování, kalkulačku. (Doba trvání cca 45 minut). ( 4 příklady, každý za  5 bodů - tj. max. 20 bodů) 

 17.3.se školní kolo Padáku nekoná!!

Aktuální informace

28.05.2020

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že bez předložení "Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění" nebude uchazeč v den přijímacích zkoušek vpuštěn do budovy.

Celý článek
27.05.2020

Pro školní rok 2020/21 hledáme nové učitele...

Celý článek
18.05.2020

V pondělí 18/5 jsme rozeslali pozvánky k přijímacím zkouškám uchazečům, kteří si naši školu napsali na 1. pořadí v přihlášce.

Celý článek
13.05.2020

dne 13. 5. 2020 zveřejnilo MŠMT časový rozpis přijímacích zkoušek

Celý článek
13.05.2020

Dne 13. 5. zveřejnilo MŠMT termíny a časový rozvrh didaktických testů společní části MZ.

Celý článek
07.05.2020

Česká školní inspekce zveřejnila web pro přípravu na přijímací zkoušky on-line.

Celý článek
23.03.2020

V důsledku posunutí věkové hranice pro poskytování ošetřovného na 13 let, zveřejňujeme formulář této žádosti.

Celý článek
11.03.2020

Škola je během dne přístupná pouze zaměstnancům školy. Večerní provoz v tělocvičnách je do odvolání přerušen.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1926.

Narodil se v r. 1908. Byl význačným českým tělovýchovným pedagogem. V letech 1953 byl rektorem nově vzniklého ITVS v Praze.

Anketa

 
Jak jste spokojeni s rozvrhem?
Paráda! 8 %
Vcelku dobré 20 %
Nic moc... 15 %
Hrůza! 57 %
Celkový počet hlasů: 536
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Giovanni Giolitti ministerským předsedou Itálie

3. listopad 1903

Liberál Giovanni Giolitti se stal italským ministerským předsedou. 

Nejčtenější

10.05.2020

Žně máme úspěšně za sebou, dožínky budou ovšem až později...
DOPLNĚNA OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Letošní online krajská přehlídka SOČ byla opravdu bohatou medailovou "sklizní". Soutěžící z naší školy na ní sklidili dohromady 21 medailí, z nichž polovina byla ZLATÝCH! To je nejen náš školní historický rekord, nýbrž i nový rekord mezi školami ve Středočeském kraji. Pozici nejúspěšnější školy na získané medaile v kraji ostatně držíme už několik posledních let. Tento rok jsme v tomto ohledu poprvé dokonce nejúspěšnější školou v rámci všech krajů!

celý článek
11.05.2020

Prodloužený víkend a hezké počasí lákalo k různorodým aktivitám lidí. Na deset kolegů z profesorského sboru vyrazilo na chaty do Rokytnice, kde se podíleli na první fázi renovace oken na dolní chatě. A tak v údolí byly slyšet brusky, vrtačky, vysavače, sekačky… V dobré atmosféře se zvládlo obrousit či opálit na 26 oken a 6 špalet!

celý článek
27.05.2020

V úterý 26. 5. 2020 se konal Sněm delegátů Rodičovského sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, který kromě projednání dalších důležitých otázek, řešil i volbu nového předsedy, místopředsedy a předsednictva. Po 10 letech působení v orgánech RSG, z toho v posledních 4 letech ve funkci předsedkyně, odchází paní Martina Prášilová. Důvod je jednoduchý – obě její děti, Matěj a Eliška, postupně dokončily studium na gymnáziu.

Vedení školy i kolegové z RSG paní Prášilové vyslovili velké díky za její práci pro RSG i pro školu. Za dobu svého působení svou činností zásadně pomohla nejen k ještě těsnější spolupráci vedení školy se stěžejním partnerem, kterým sdružení rodičů beze sporu je, ale naprosto vzorně pečovala o údržbu a rozvoj chat RSG v Rokytnici nad Jizerou.

 

Velké díky a hodně štěstí paní Prášilová!!!

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.