ZADÁNÍ ÚLOH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. kolo

(do 20. 10.2018 )

Úloha číslo 1

Ze dvou míst od sebe vzdálených 325,75 km vyjela proti sobě dvě auta. Jedno jelo průměrnou rychlostí 72,75 km/h a druhé jelo 64,5 km/h. Jak daleko budou od sebe za 2 hodiny 20minut?

 

 

Úloha číslo 2 

 Kolo vagonu o průměru jeden metr se otočí za vteřinu třikrát. Kolik kilometrů ujede vlak za hodinu ?  Kolik km vlak ujede , zvýší se doba jízdy o 135 min?

 

 

 

2. kolo

(do 20.11.2018)

Úloha číslo 1

V obdélníku je délka o 8 dm větší než šířka . Zmenšíme -li délku o 6 dm a zvětšíme-li šířku o 2 dm, dostaneme čtverec, jehož obsah je o 68 dm2 menší než obsah obdélníku. Vypočti jaké rozměry má obdélník.

 

 

 

Úloha číslo 2

Rozlož na součin        (p+2q)2- 49p2q2=                  4x2y2 - (x-7y)2=              (a - 6b)2 - (3a - 2b)2 =           3mn + p(2r -3m) - 2rn =            1 - z3 -3z +3z2 =

 

 

 

3. kolo

(do 15.12.2018 )

Úloha číslo 1

Železná koule má obvod 65,97 cm. Jaký má povrch, objem a hmotnost  (uveď v kilogramech), jestliže 1 cm3má hmotnost 7,8gramu? (použij tabulky)

 

Úloha číslo 2

Řeš soustavu rovnic (nutná zkouška)

4.(2 - 3x)     =   3.(5 - 2y) - 4

0,25.(x - 2)  =  0,2( y - 6)

-------------------------------------------------------

 

 

4.kolo

(do  20.1.2019)

 

Úloha číslo 1

Před supermarketem nabízeli k prodeji 200 kusů vánočních jedlí. Větší prodávali za 800 Kč a menší za 450 Kč. Prodali všechny a utržili 146 tisíc korun. Kolik nabízeli menších jedlí? ( nutné zapisovat celý postup úlohy, rovnici popř. soustavu rovnic - řešení , ověření, slovní odpověď)

 

 

 

 

Úloha číslo 2

Sestroj trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C , jestliže platí strana c měří 7,2 cm a k ní příslušná výška vměří 3,1 cm. Napiš celý rozbor konstrukce (velký náčrt a zápis postupu konstrukce )V narýsovaném trojúhelníku vyznač vnější úhly , změř je úhloměrem, zapiš jejich velikost a udělej kontrolu sečtením.

 

 

 

5. kolo

(do 24.02.2019 )

 

 

Úloha číslo 1

 Sestroj rovnoramenný trojúhelník ABC, je-li dáno rameno b = 58mm a těžnice tb = 4cm. (Nezapomeň na rozbor). Vypočti obvod a obsah narýsovaného trojúhelníku.

 

 

 

Úloha číslo 2

Kropící konev tvaru válce má průměr 27cm a výšku 45 cm. Kolik kilogramů vody obsahuje plná konev ( hustota 998 kg /m3) a kolik litrů vody se do ní vejde ?

 

 

 

 

 

  

Výsledky

  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Školní kolo

ZŠ Komenského Nymburk

           
Čermák Richard  20  20 

20 

 

 16  

 

             

ZŠ B.Hrozného
Lysá n. Labem

           

 

           

Karásková Aneta 

10   14  20  20    

Kubíček Jakub 

18   13  7  20    
Světlý Adam  20   5  5      
Štěrbová Kristýna  20   16  20 15     
Velebil Petr 10           
Hejzlar Jakub 19   18  17  15    

ZŠ Komenského Lysá n.L.

           
             

ZŠ Juventa Milovice 

           
             
             
ZŠ Letců R.A.F. Nymburk             
             
             
             
             
             
             
             

 

Všichni, kteří odevzdali  příklady ve všech 5 kolech si napíší školní kolo v budově gymnázia dne xxxxxxx (úterý) ve xxxx hod v učebně  č. 68 /druhé patro/. S sebou nezapomeňte pomůcky na psaní a rýsování, kalkulačku. (Doba trvání cca 45 minut.)

 

Aktuální informace

14.10.2018

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018.

30.09.2018

Ředitel školy zveřejnil kánon literatutry pro maturitní zkoušku ve školním roce 2018 - 2019.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1946.

Narodil se r. 1926 v Praze. Promoval na lékařské fakultě UK v r. 1952. V letech 1952 - 1956 působil jako lékař v nymburské nemocnici. Do r. 1968 byl přednostou odd. urologie v Kolíně,

Anketa

 
Je 8 týdnů letních prázdnin málo nebo moc?
Je to málo. 59 %
Stačí to. 36 %
Je to moc. 6 %
Celkový počet hlasů: 512
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Mezinárodní autosalon

10. prosinec 1903

V pařížském Grand Palais byl otevřen 6. mezinárodní automobilový salon, jenž předvedl nové trendy v automobilismu.

Nejčtenější

17.01.2019

Republikové finále v basketbalu kategorie V. (střední školy) se konal pod záštitou hejtmanky karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové 16. – 17. ledna 2019 v hale míčových sportů – Aréně Karlovy Vary. Družstvo naší školy cestovalo po nevydařeném mistrovském zápasu v Praze již v úterý pozdě večer. Pod trenérským vedením Robina Švarce do bojů zasáhli: Martin Holoubek, Lukáš Mareš, David Snop, Vojtěch Vejvar, Dominik Plešingr, Rostislav Jirák, Juraj Valentiny, Tobiáš Mikula, Filip Kábrt a Adam Srník.

celý článek
18.01.2019

V pátek 18. ledna 2019 proběhlo v centrální hale TJ Tatranu Střešovice, krajské finále „Florbal Challenge“ SŠ. Mezi pěti postupujícími týmy byla i jedenáctka našich studentů, tvořících základ „Hyblerovců“.  Konkrétně: Marek Antoš, Filip Touš, Tonda Dadák, Adam Kubát, Václav Berný, Martin Kozák, Vojtěch Žáček, Vojtěch Bejbl, František Vlasák, Ivan Tomášek a Lukáš Hořínek.

celý článek
11.01.2019

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2019 se bude letos konat ve středu 30. 1. 2019 5. vyučovací hodinu v učebně č. 78. Tento termín platí pro kategorie A, B a D. Přihlášení soutěžící z kategorie C vyplní úlohy ŠK a po návratu z lyžařských kurzů jejich tříd v pondělí 4. 2. 2019 4. vyučovací hodinu v učebně č. 78. Přihlašování je možné až do 25. 1. 2019.

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.