ZADÁNÍ ÚLOH PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ( Vypracované úlohy je možné zaslat emailem  cerna@gym-nymburk.cz) Nezapomeň čitelně školu, jméno a uveď jako nadpis - předmět emailu -  PADÁK 9/číslo kola.

1. kolo

(do  31.10.2023)

Úloha číslo 1

Vypočti poloměr kružnice opsané a vepsané  rovnostrannému trojúhelníku o straně délky 65,2cm.

 

 

 Úloha číslo 2

Dva obdélníky mají stejný obsah. První má velikost stran a,b, druhý obdélník má velikost stran a +1, x. O kolik je x menší než b ?  Výsledek ověř dosazením pro a= 6cm a b =5cm.

 

 

 

 

2. kolo

(do 30.11.2023)

 

Úloha číslo 1

Chodec kráčející průměrnou rychlostí 5 km/hod dorazil z vesnice do města za 1 a 3/4 hodiny. nazpátek šel proti silnému větru a cesta mu trvala 2 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost při zpáteční cestě ( uveď ji v  km/hod  i v  m/ sec)

 

 

(nezapomeň o zápis úlohy, postup , sl. odpověď)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

  Úloha číslo 2

Uprostřed čtvercového pozemku se stranou o délce 30m je kruhový květinový záhon. Na zbytku pozemku je trávník. Vypočti kolik procent z celkové rozlohy pozemku zabírá květinový záhon.

 

(zapiš přehledně postup řešení)

 

 

 

 

 

3. kolo

(do 26.1.2024)

Úloha číslo 1

Železná koule má obvod 65,97cm.Jaký má daná koule  povrch , objem a hmotnost, jestliže 1cm3

 má hmotnost 7,8gramu?

 

 

 

 

Úloha číslo 2 

Výstražná značka u silnic vyznačuje spád větší než 10%. O kolik metrů klesne silnice dlouhá 1,85km , pokud je na značce vyznačen spád 12%?

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

4.kolo

(do 16.2.2024 )

 

Úloha číslo 1

Polovina žáků 9.třídy chce studovat na odborných  středních školách, čtvrtina na učilištích , šestina na gymnáziu a dva žáci  se stále ještě rozhodují. Kolik žáků je ve třídě?

 

 

Úloha číslo 2

Vypočti vnitřní úhly v trojúhelníku, když víš, že úhel β o 24stupně menší než dvojnásobek úhlu α a úhel γ je o 18 stupňů menší než dvojnásobek úhlu α ( alfa).Dopočítej i vnější úhly trojúhelníku ( udělej náčrtek a vnitří i vnější  úhly vyznač).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kolo

(do 15.03. 2024  )

 

Úloha číslo 1

a)Vypočítej povrch a objem rotačního kužele, jehož obvod podstavy je 125,6 cm  a strana má délku 25cm.

b)Odlitek tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 60cm a výšce 5cm je zhotoven z materiálu o hustotě 7.8 g/ cm3. Vypočti jeho hmotnost.

 

 

 

 

 

 

 

Úloha číslo 2

 Čtverec o straně délky 3cm se otáčí kolem své úhlopříčky.Vypočítej objem a povrch vzniklého tělesa

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výsledky

  Jméno   celkem závěrečné kolo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo

ZŠ Komenského Lysá n.L.

               
                                              

 

   

 

                 

ZŠ B.Hrozného
Lysá n. Labem

               

 

 Ertnerová Linda      20  20  20  20  20

 

                       

 

         
                  

 

         
                              
                           

 

         
                 

ZŠ Sadská

               
     

   

         
                 

ZŠ Juventa Milovice 

               
                 
ZŠ Letců R.A.F. Nymburk                 
  Le Hoang Thuy Trang                    

 

 10  20      
                       
                 
ZŠ Komenského Nymburk                       
  
                     
 

 

             

             
 

 

 

 

         
 

 

             
 

 

             
 ZŠ Tyršova Nymburk                
 

 Počarovská Valentýna

 

 

 20        
 

 

 

 

         
 

 

             
 

 

             

 

 

 

 

 

Všichni, kteří odevzdali  příklady ve všech 5 kolech si napíší školní kolo v budově gymnázia ve čtvrtek  dne ............ 2024 ve 13.30 hod v učebně  č. 7 /přízemí/. S sebou nezapomeňte pomůcky na psaní a rýsování, kalkulačku. (Doba trvání cca 45 minut). ( 4 příklady, každý za  5 bodů - tj. max. 20 bodů)

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Ing. Viktor Boháč

Absolvoval v roce 1922.

Narodil se 16. 10. 1904. V r. 1930 se oženil a měl dva syny a dceru. V r. 1936 se stal ředitelem lázní Velichovek a později ředitelem sanatoria v Dobříši.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Dohoda mezi Kubou a USA

16. únor 1903

Byla uzavřena dohoda mezi Kubou a USA, podle níž USA směly udržovat na Kubě vojenské základny. 

Nejčtenější

23.06.2024

Ve čtvrtek 20.6. 2024 se všichni výtvarníci prvního a druhého ročníku zúčastnili výtvarné exkurze do Národní galerie ve Veletržním paláci. Jako doprovod s námi jeli prof. Haníková, Plaňanská, Grusová, Kolbábek. Pro první ročník byla připravena komentovaná prohlídka Umění dlouhého století 1796 – 1918, pro druhý ročník Konec černobílé doby 1939 – 2021.

celý článek
25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.