1969

A – Bagarová Věra, Bártová Marie, Conk Lubomír, Černá Věra, Doudová Lenka, Dudek František, Havlas Zdeněk, Hlaváčková Eva, Johnová Helena, Kořínková Ladislava, Koubková Marcela, Kurková Jaroslava, Loudová Jaroslava, Mandová Eva, Matouš Josef, Mejzr Marcel, Nejdlová Miloslava, Nový Vlastimil, Pechová Milena, Pfeiferová Vladimíra, Plachá Miloslava, Ritter Jan, Skořepa Jan, Straka Jaromír, Synková Ivana, Syrová Jiřina, Šofrová Jana, Šťástková Miroslava, Šteinerová Ladislava, Šubrta Václav, Urbánek Jan, Vyhnánková Blanka

B – Beránková Ivana, Hanuš Jiří, Holíková Drahomíra, Javůrek Alois, Juřinová Alena, Karásková Hana, Kratochvílová Jana, Kubálková Marie, Levová Iva, Mühlfeitová Alena, Pištějová Markéta, Přeučilová Miluše, Sedláčková Jaroslava, Staněk Zdeněk, Synková Marie, Šnejdrlová Ivanka, Šourková Marie, Šubr Pavel, Tobiášová Jarmila, Urych Vladimír, Valentová Marie, Vlková Marie, Vojáčková Soňa, Zajíčková Marie, Zeman Rudolf, Zikmundová Jaroslava, Zumrová Helena

C – Ambrožová Irena, Bartůšková Eva, Borecká Alena, Ditrichová Marie, Doležalová Olga, Havelková Alena, Havelková Božena, Havelková Radmila, Hladáčková Jiřina, Horáková Vlasta, Jančová Irena, Jelínková Jiřina, Ježková Božena, Křížová Zdeňka, Kubíčková Hana, Lísalová Maruše, Lochmanová Miluše, Michalová Ludmila, Murdychová Radvana, Nováková Milena, Onderková Magda, Pětioká Naděžda, Pospíšilová Alena, Potocká Lubica, Procházková Jaroslava, Řezníčková Jana, Slavíčková Libuše, Svítková Věra, Špačková Zdeňka, Štochlová Eva, Weinholdová Helena

1968

A – Adolf Antonín, Jiří Beránek, Jana Bezuchová, Jaroslav Fér, Jana Havettová, Marta Havránková, Viktor Hladík, Marie Hlavičková, Hana Horáková, Alena Janděrová, Miluška Jeřábková, Jindřich Jirk, Hana Jirsová, Jitka Kalvachová, Olga Krysličková, Jan Malý, Václav Mokrý, Jaroslava Pošvová, Dana Strnadová, Dana Šteinfestová, Bohuslav Štěpán, Jana Štrunzová, Helena Trejbalová, Alena Vojáčková, Jiří Zikmund

B – Jitka Černá, Eduard Fernand, Jan Hloušek, Anna Hodboďová, Miroslava Chrudimská, Petr Janata, Zdeněk Janků, Jan Jaroš, Michal Kanca, Vladimíra Kučerová, Jan Magada, Nora Netrvalová, Marie Novotná, Miluše Novotná, Věra Pankivová, Jan Paulů, Milada Petrtýlová, Olga Petružálková, Jana Ročková, Marie Řeháková, Bohuslav Sedlatý, Lubomír Sládek, Vladimír Smolík, Jaroslava Stará, Miroslav Studený, Jaroslava Štrobachová, Jiří Urbánek, Václav Veiss, Jaroslav Volf, Jarmila Zaťková

C – Vladimír Hanuš, Ladislav Kohout, Jan Kochta, Miroslav Pokorný, Pavel Veselý, Věra Andělová, Marie Budková, Helena Červená, Zdeňka Dolejšová, Jana Doubková, Elena Filová, Eva Formánková, Ivanka Kloudová, Jindra Kosová, Jiřina Ložková, Olga Němečková, Miloslava Pětioká, Jana Prostředníková, Marie Řeřichová, Dagmar Stehlíková, Jaroslava Soukupová, Jaroslava Šinkmajerová, Hana Šteklová, Eva Teplá, Daniela Vaďurová, Alena Vančurová

1967

A – Jaroslav Beránek, Božena Brejlová, Jana Čeňková, Libuše Dlasková, Jan Hejcman, Zdeněk Hodek, Eva Jungrová, Václav Karásek, Emil Klír, Vladimír Kolář, Miloslava Králová, Pavel Krapek, Petr Krapek, Miluše Kurková, Václav Kýnl, Jindřich Kříž, Pavla Laibnerová, Petr Linka, Vlasta Merunková, Alena Mlejnková, Jan Musil, Vlasta Nováková, Miloslav Stehlík, Ivanka Svobodová, Eva Štěrbová, Karel Vacek, Zdeněk Vlk, František Vyšata


B – Hana Andělová, Ivo Bártl, Jana Bártová, Marie Beránková, Helena Betková, Marta Burešová, Jaroslav Cidlina, Josef Cirýn, Miroslava Černá, Zdenka Čihulová, Miluše Fabiánová, Vlastimil Hlaváček, Květoslava Hudíková, Alexandra Huková, Jan Ira, Václava Kloudová, Věra Křížová, Lenka Lašmanová, Václav Náměstek, Olga Nováková, Jitka Pajkrtová, Štefan Planka, Milena Pumrová, Ludmila Šebková, Jitka Škochová, Jan Špitálský, Alena Třešňáková, Zdeňka Váňová, Pavel Věchet, Ladislava Veselá, Pavel Vrtílka, Jana Zemánková


C – Václav Hradecký, František Karel, Stanislav Klos, Ladislav Šída, Jan Šinkmajer, Ivan Vítek, Jaromír Vrána, Alice Antalíková, Božena Bělinová, Helena Burianová, Věra Glücknerová, Máša Hlaváčková, Tanka Kirčevová, Ivana Krumpholzová, Hana Lejsková, Růžena Malátová, Dana Pohanková, Drahomíra Potocká, Alexandra Procházková, Libuše Rumlová, Ilona Řeháková, Vlasta Svobodová, Vlasta Šůsová, Marie Táborská, Václava Vindušková, Alena Vinšová, Vlasta Vyhnánková, Ivana Zajíčková

1966

A – Jiřina Blažíčková, Blažena Bošková, Jana Bucková, Jaroslav Buřil, Milan Cuřín, Marie Černá, Miroslava Červinková, Lidmila Čtveráková, Zdeněk Gajdoš, Josef Gruncl, Eliška Hafenscherová, Zdeňka Hejcmanová, Bohuslava Hrušková, Danuše Chocholová, Marie Kaňochová, Jaroslava Koblasová, Lubomír Košťál, Jiří Kratochvíl, Alena Navrátilová, Václav Němeček, Jana Němečková, Zdenka Němečková, Jaroslava Novotná, Jitka Růžičková, Ludmila Říhová, Jaroslav Slavík, Eva Stránská, Milan Strotzer, Ludmila Styborová, Dagmar Šoltysová, Pavel Vopálka, Václav Vostrovský, Jana Vošmíková, Ivanka Vyžrálková, Danuše Zelinková, Ladislav Zvěřina, Milan Žák, Eva Žváčková


B – Josef Čepek, Jindřich Čmugr, Irena Dlouhá, Marie Dobřichovská, Eliška Dušátková, Marie Faltová, Ludmila Fiebingerová, Eva Fojtíková, Zděnka Hájková, Helena Havelková, Věra Havelková, Marie Hellerová, Josef Hodboď, Olga Horáčková, Marie Hrabánková, Hana Janouchová, Květuše Jeníková, Jana Klabanová, Alena Kmochová, Martina Kubánková, Vladimír Kučera, Jiří Kulich, Alena Kuželová, Zdeňka Mácová, Vladimír Nedorost, Eva Nováková, Irena Odcházelová, Ivana Podoláková, Věra Přibíková, Vlasta Soukupová, Danuše Svobodová, Vladimír Svoboda, Zdeněk Šmelhaus, Olga Urbánková


C – Miluše Bártová, Alena Beková, Ivana Cucová, Jaroslava Cucová, Milena Dostálová, Miroslava Gregorová, Pavla Havlová, Marcela Holínská, František Hoť, Jiřina Charamzová, Alena Klepetková, Aleš Koleška, Jitka Křížová, Václav Langr, Ludmila Minaříková, Jaroslav Moucha, Alena Němcová, Jaroslav Novák, Pavel Novák, Bohuslav Pokorný, Jiřina Sedláčková, Jan Svatoš, Věra Světlá, Irena Špetlová, Jaroslava Špetlová, Vladimír Špitálník, Rajka Tognerová, Libuše Tržická, Jaroslava Vaňatová, Miloslav Vojtěch, Venuše Vomáčková, Marie Voráčková, Jana Zelinková, Josef Zíta

1965

A – Věra Bartošová, Jiří Beránek, Miloslava Černáková, Pavel Černý, Štěpánka Ditrichová, Ivana Effenbergerová, Ivana Foltová, Hana Grunclová, Jana Havlínová, Vlasta Horová, Helena Hubáčková, Václav Janoušek, Marie Jirásková, Zuzana Kalousková, Helena Krátká, Jitka Krejčíková, Jaromír Kučera, Václav Kunstýř, Jana Mojhová, Miroslava Nováková, Miroslav Ouhrabka, Ivana Pikousová, Helena Procházková, Marie Protivná, Jaroslav Saska, Ivana Sedláčková, Václav Schreyer, Robert Stříbrný, Ladislav Suchochleb, Václav Suchý, Milada Svobodová, Jiří Šandera, Teodor Tlstý, Alena Toušová, Pavel Válka, Běla Vávrová, Josef Voseček, Marie Vyskočilová, Zdenka Zdichová

B – Borůvková Eva, Černý Milan, Devera Pavel, Ditrichová Helena, Hejcman František, Hofmanová Monika, Homolka Vladimír, Horáček Jaroslav, Hukalová Eva, Jakubcová Miroslava, Jančová Lenka, Kračmerová Deanna, Král Jan, Krausová Gabriela, Křížová Marie, Leopoldová Miloslava, Mánková Jana, Mánková Jiřina, Menčík Bohumil, Merunková Jiřina, Najmonová Jaroslava, Nešněrová Ludmila, Nováková Hana, Nováková Marta, Pařízková Květuše, Pavlíková Libuše, Plavec Jiří, Radová Ivanka, Schierová Helena, Sodomková Zdenka, Stehlík Vladimír, Sůsová Miluše, Svobodová Olga, Svobodová Věra, Šťásková Eva, Šubrová Iva, Tučková Hana, Tůmová Jarmila, Vejtrubová Marie, Zálabová Hana

C – Hercík Pavel, Martinec Karel, Matulík Vladislav, Peca Stanislav, Polanský Ivo, Pospíšil Luboš, Procházka Jan, Procházka František, Procházka Pavel, Říha Jan, Šach Bohumil, Škoch Miloslav, Špringer Zdeněk, Bílková Eva, Čejková Marie, Dohnalová Jiřina, Férová Eva, Gronychová Libuše, Hlavičková Jaroslava, Kolinská Jana, Kolmanová Alena, Kotyková Eva, Lavičková Alena, Maráková Libuše, Marešová Marie, Megelová Věra, Nováková Hana, Paroulková Hana, Pokorná Alena, Prokopová Ludmila, Sekáčová Olga, Sochorová Eva, Suchá Jana, Svobodová Lenka, Šormová Libuše, Vrtišková Jana, Zelbová Jana, Zimová Jana

1964

A – Brousil Zdeněk, Ditrich Josef, Fiala Josef, Gill Jan, Havlina Jiří, Horák Jan, Horáková Jana, Horáková Zdeňka, Hrabalová Marie, Jecha Václav, Kolda Ladislav, Kolešková Hana, Kubát Jiří, Kučerová Soňa, Lugmajer Karel, Lukesle Lumír, Mašek Rudolf, Matěchová Hana, Matějka Václav, Mikeš Petr, Němec Jaroslav, Novotná Anna, Prskavec Vratislav, Suchý Josef, Svobodová Helena, Štanclová Jarmila, Schulz Vlastimil, Touš Vladislav, Váňová Alena, Vokřál František, Žmolil Karel


B – Antoníčková Marie, Bártlová Jana, Baštecká Miloslava, Beneš Miloslav, Bourová Eva, Calda Radomil, Drahokoupil Otakar, Emrová Marie, Henek Vojtěch, Hlinková Jitka, Chlíbková Marie, Jansa Petr, Jeřábková Stanislava, Klečková Luďka, Králová Milada, Kremlová Jarmila, Krušinová Jana, Mariánek Jindřich, Novák Adolf, Nováková Miroslava, Pakandlová Jitka, Panýrková Hana, Pumr Petr, Smutná Marta, Smutný Miroslav, Strýhalová Marie, Šedinová Milena, Šlancová Anna, Věchet Vojtěch, Vokřál Vlastimil, Vondřička Bohumil, Zvěřinová Hedvika


C – Burgerová Marie, Černá Věra, Daňková Jiřina, Dlouhá Zdeňka, Fiedlerová Jaroslava, Havlíčková Daniela, Hofmanová Ladislava, Holá Milada, Horká Dana, Jorová Milena, Klacková Olga, Kotlabová Stanislava, Lacinová Alena, Mádlová Jana, Marešová Marie, Masopustová Marta, Nováková Marta, Nováková Zdeňka, Pabištová Miloslava, Pečenková Helena, Pelikánová Jiřina, Picková Anna, Svobodová Zdeňka, Šandera Jan, Šimůnková Jiřina, Školná Hana, Trhoňová Hana, Turková Věra, Urbanová Miluška, Vášová Ludmila, Vydrářová Hana, Zajíčková Věra

1963

V tomto roce se maturity nekonaly.

1962

A – Bartoníčková Věra, Baštecký Josef, Baštová Helena, Cee Pavel, Čmugr Jiří, Danzer Pavel, Drda Miloslav, Hanslová Jaroslava, Hovorka Jiří, Jančík Jan, Janoušek Radoslav, Jánská Stanislava, Jarušová Milena, Ježek Jan, Kutílek Jan, Linka Oldřich, Matoušek Jaroslav, Mikšovská Vlasta, Nováková Stanislava, Peterka Vlastimil, Peterová Iva, Petružálek Luděk, Písačka Jan, Pokorný Josef, Salačová Alena, Sedláčková Václava, Skořepová Hana, Šteklová Miroslava, Štěpán Josef, Štočková Hana, Švanda Vladimír, Švec Zdeněk, Trejbalová Marie, Veselý Milan, Vršecká Věra, Vyhnálek František, Špaček Petr


B – Brožová Věra, Burianová Vlasta, Cimrová Helena, Horáčková Milena, Hrubá Zdeňka, Jechová Bohuslava, Kaiserová Helena, Kladívková Jitka, Kloučková Helena, Kolářová Stanislava, Kopecká Radmila, Kračmerová Marcela, Kroulíková Jana, Kuběnová Marcela, Kupcová Jiřina, Kvapilová Jitka, Kvapilová Libuše, Lhotáková Blanka, Lhotáková Jaroslava, Macháčková Květa, Miškovská Daniela, Moravcová Eva, Pažoutová Jitka, Rajnová Marcela, Říhová Hana, Sedláčková Eva, Slavíková Milena, Strachotová Jarmila, Svitáková Eva, Svobodová Anna, Szomorová Marta, Štanclová Eva, Tuzarová Jarmila, Vránová Eva

1961

A – Abik Jan, Adamec Oldřich, Běhounková Eva, Brožek Jiří, Čistínová Eva, Drápal Stanislav, Hrbáček Karel, Hudeček Josef, Huňková Marta, Janoch Václav, Janovský Jaroslav, Johnová Olga, Klacková Růžena, Kočová Miloslava, Kodejšová Jitka, Kristufová Zdenka, Lacina Vladimír, Malá Eliška, Najmonová Věra, Pažoutová Libuše, Peca Petr, Pecková Anna, Persy František, Petrách Jiří, Poláčková Jaroslava, Ryšavá Marie, Svobodová Libuše, Šimáček Milan, Tomíčková Jana, Vlček František, Volková Blanka, Vrchotová Irena

B – Badal Jan, Bejbl Zdeněk, Bičišťová Eva, Bonka Jaroslav, Bošek Jiří, Brodská Blanka, Herčíková Jitka, Hladík Jindřich, Hodboďová Miroslava, Horský Pavel, Hošicová Marie, Hrabová Jarmila, Kitzlerová Jindřiška, Kristenová Lenka, Kynclová Jana, Machoňová Jana, Mikolandová Renata, Müller Zbyněk, Musílek Miroslav, Pikous Tomáš, Pilnáčková Bohumila, Poláček Josef, Řeháková Hana, Schwarzová Miroslava, Slezáková Blažena, Svobodová Věra, Šírková Věra, Štěpán Jaroslav, Tůma Bohumil, Tykvová Jitka, Urbánek Jaroslav, Zambržickij Světoslav

C – Barešová Vladislava, Bezděčná Eva, Drábová Helena, Fišerová Ilona, Forstová Jitka, Hasanová Květoslava, Havlová Dagmar, Hrůzová Helena, Charvátová Bohumila, Jeníková Oldřiška, Kadeřábková Jana, Kádová Věra, Komitová Kristina, Kosinová Vlasta, Krojidlová Vlasta, Krpálková Jaroslava, Křičková Jaroslava, Kubíčková Věra, Kysilková Hana, Linhartová Hana, Miškovská Hana, Petrnoušková Ludmila, Smitková Alena, Stránská Jitka, Svačinová Zdenka, Šafránková Věra, Šafrová Eva, Štěpinová Hana, Vaňková Alena, Vícová Miroslava, Vyskočilová Marie, Zavadilová Štěpánka

Tablo 1961 III.C

1960

A – Bašta Josef, Blažíček Jan, Borůvka František, Boura Jan, Brzák Václav, Cýrus Josef, Čapek Miroslav, Černý Vlastimil, Dumek Josef, Glücksmann Vladimír, Havelka Radovan, Havlíček Vladimír, Hnyková Marie, Hofman Jiří, Holan jiří, Chaloupková Libuše, Jebavý Karel, Junek Jiří, Kabátníková Milena, Karásková Marcela, Klinderová Růžena, Kolářová Jana, Kozáková Miloslava, Křeček Hubert, Lajnerová Květa, Lopatářová Iva, Martínková Jana, Mašín František, Nováková Eva, Nováková Jana, Novotná Eva, Peprná Jitka, Potěšilová Alena, Ropek Bohumír, Rychlovská Ludmila, Říhová Marie, Schwarzová Jaroslava, Skořepová Marie, Slavík Karel, Šanko Jan, Švagr Jiří, Touš Lubomír, Trampotová Věra, Šnídl Miloslav

B – Dyková Jarmila, Ferdinand Karel, Havlátová Emilie, Chalupa Jiří, Jetel Radim, Kaňka Jindřich, Kloučková Eva, Knížek Milan, Kovář Petr, Král Ivan, Krátký Ladislav, Kristenová Milena, Krofta Josef, Kutílková Jana, Kutnar Vratislav, Mann Karel, Nejedlý Zdeněk, Nováková Věra, Pažoutová Jaroslava, Pohlová Jana, Pokorný František, Poživil Jiří, Příhoda Ludvík, Rada Jaroslav, Samek František, Sládková Dana, Slavíková Alena, Sluka Rudolf, Sýkorová Helena, Šandera Jaroslav, Šestáková Marie, Štěpán Milan, Teclová Helena, Teznerová Jitka, Tomanová Věra, Uzlová Ludmila, Waltrová Jana, Váša Petr, Veverková Světla, Vít Petr, Vostrá Jarmila, Zajíčková Jaroslava, Zakouřilová Vlasta, Žampová Marie


C – Andrlíková Jaroslava, Bacovská Marta, Bálková Jana, Benešová Naděje, Beránková Olga, Červinková Eva, Dajčová Anna, Drahokoupilová Iva, Emrová Božena, Feitová Anna, Fišková Eva, Freivaldová Zdeňka, Gregorová Jaroslava, Hájková Marcela, Havnerová Marta, Helclová Marie, Hemišová Jarmila, Hlaváčová Vlasta, Hodková Bohumila, Holečková Daniela, Hrádková Hana, Hrdinková Hana, Hunčovská Jindřiška, Chocenská Hana, Javůrková Jana, Jedličková Marta, Jelínková Marie, Jonášová Eva, Klímková Vlasta, Knesplová Marie, Kodejšová Eva, Kristenová Emilie, Kristenová Jaroslava, Kurtzová Ludmila, Langweilová Marie, Maršíková Vladimíra, Mrkosová Alena, Němečková Věra, Panušková Věra, Pawingerová Jana, Soukalová Vlasta, Svobodová Jana, Svobodová Vlasta, Štěpánková Jitka, Truksová Hana

Aktuální informace

13.04.2021

MŠMT zveřejnilo úpravy, které budou pro školy platit od pondělí 19. 4. 
Na distanční výuku na GBHNB tato opatření nemají vliv a distanční výuka dále pokračuje v zaběhnutém režimu.

12.03.2021

Z rozhodnutí MŠMT jsou přijímací testy nově vypsány takto:

4-leté studium: 3. a 4. května 2021

8-leté studium: 5. a 6. května 2021

Významní absolventi

Balejová Marta

Absolvovala v roce 1972.

Patří mezi nejvýznamnější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním žánrem. 

Svět v roce založení školy

Saša Machov

16. červenec 1903

Narodil se Saša Machov (†…23. 6. 1951), český tanečník a choreograf.

Nejčtenější

17.03.2021

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBSAHUJE ODKAZY NA VIDEOOBHAJOBY POSTUPUJÍCÍCH NA KK SOČ

Termín letošní Školní přehlídky Středoškolské odborné činnosti byl v úterý 16. března 2021 odpoledne. 34 přihlášených studentských soutěžních prací z různých oborů SOČ se představilo před třemi hodnotícími komisemi složenými z členů profesorského sboru. Komise rozhodly o postupu konkrétních prací na krajskou přehlídku, tedy vybraly v každém oboru nejvýše dvě, které do celokrajského srovnání z naší školy vyšleme. Vizte Výsledkovou listinu ŠK SOČ 2021.

celý článek
16.03.2021

Již po patnácté se naše škola připojila k celosvětové kampani, která si připomíná 62. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci. Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.

celý článek
29.03.2021

Dne  25.3. 2021 absolvovali studenti 1PA a 4KB online přednášku pana Davida Christofa na téma problematiky dostupnosti pitné vody v některých částech světa. Jak přednáška vypadal se můžete dočíst ve vybraných příspěvcích samotných studentů. Tato přednáška zároveň do jisté míry nahradila neuskutečněný EKODEN na toto téma, který se přesouvá na následující školní rok. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!