Časový plán akcí školy

srpen
24.8.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

25.8.2021

Školení pro sbor ze šablon - Inkluze

Vzdělávání pedagogického sboru

26.8.2021 - 27.8.2021

Letní škola pro učitele dějepisu Praha - K čemu jsou nám dějiny

17.8.2022 - 19.8.2022

Letní škola učitelů FRJ

Prof. Prokešová se účastní letní školy učitelů FRJ na IFP v Praze

23.8.2022 - 24.8.2022

Letní škola pro učitele dějepisu - Proč se to stalo a co bude dál? - ÚSTR Praha

září
2.9.2021

Slavnostní přivítání nových tříd a učitelů

Slavnostní vítání nových tříd a učitelů na školním dvoře proběhne v režii Studentského parlamentu 3. vyučovací hodinu.

3.9.2021 - 6.9.2021

Adaptační kurz 1A

Od pátku do pondělí je na adaptačním kurzu v Rokytnici nad Jizerou třída 1A.

6.9.2021 - 10.9.2021

Adaptační kurz 1PA

Na adaptačním kurzy v Rokytnici je třída prima A.

7.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

9.9.2021

Sklárny Harrachov

10.9.2021

Vodácký kurz 2021

V pátek 10.9. se koná jednodenní vodácký kurz na úseky Týnec nad Sázavou - Pikovice pro 8OA a 4A.

13.9.2021 - 17.9.2021

Adaptační kurz 1PB

Na adaptačním kurzu v Rokytnici je třída prima B s třídní učitelkou Vlastou Plaňanskou.

14.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

14.9.2021

Webinář

Webináře DigiDay 2021 Edu #7 se zúčastní prof. Pražák (17 - 20)

16.9.2021

Rotary World Marathon Challenge

Ve čtvrtek 16.9. proběhne v areálu SC Nymburk Rotary World Marathon Challenge pro družstva ZŠ.

16.9.2021

Slavnost škol Paměti národa

16.9.2021

Beseda s panem Bendlem, jehož rodina ukrývala v roce 1945 Františka Picka

17.9.2021 - 18.9.2021

Lektorský kurz Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání - závěrečná část

17.9.2021

Seminář o Národních srovnávacích zkouškách (Scio)

Každá z maturitních tříd bude mít jednu vyučovací hodinu seminář s lektorkou ze společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách. NSZ na mnoha fakultách nahrazují přijímací řízení na VŠ.

20.9.2021 - 24.9.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XB

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

20.9.2021

Exkurze Zeměpisných seminářů na Liběchovsko

Předmaturitní a maturitní zeměpisný seminář vyrazí vlakem na celodenní geografickou exkurzi na Liběchovsko. Čeká je rozmanitý program, když uvidí pískovcové skalní útvary, vyhaslou sopku, sochy a reliéfy od sochaře Václava Levého v nadživotní velikosti, termoelektránu, která se pomalu mění na spalovnu, a také místo, kde 35 km od Prahy (!) za 2. světové války už končil Protektorát Čechy a Morava a začínala Sudetská župa třetí Hitlerovy říše. Toto "pohraničí" je dnes ovšem ještě Středočeský kraj. Vedoucím exkurze je prof. Soukup, pedagogický doprovod zajišťuje prof. Koreňová.

21.9.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

21.9.2021

Studentské volby 2021

Cvičné parlamentní volby 2021 pro studenty starší 15 let na škole proběhnou v učebně č. 21, která bude improvizovanou volební místností s volební komisí, urnou i prostorem pro úpravu hlasovacích lístků (za plentou). Studentské volby na škole organizuje Studentský parlament.
Voliči se mohou do volební místnosti dostavit o přestávkách - počínaje velkou přestávkou v 10.20 hodin a v době své polední pauzy. Volební místnost se uzavře ve 13.00 hodin a volební komise sečte hlasy a nahlásí výsledky do celostátní statistiky a seznámí s nimi na webu školy a Facebooku SPGN voliče.

22.9.2021

Dofebufetík na paralympiádě

Studentky, které provozují Dofebufetík, navštíví Speciální školu v Poděbradech, kam mířila největší část vybraných peněz za vánoční cukroví. Ve škole pomohou při organizaci školní paralympiády.

22.9.2021

ZkusTo - Informace o stážích pro maturanty

V 8OB a polovině 4A (skB) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

22.9.2021

ZkusTo - informace o stážích pro maturanty

V 8OA a polovině 4A (skA) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

23.9.2021

Průvodcování po Praze

Exkurze do Prahy (průvodcování v německém, ruském a francouzském jazyce) se uskuteční pro obě septimy a 3.A dne 23.9.2021.

23.9.2021

Exkurze na Francouzský institut

Studenti FRJze 7MA a 7MB realizují frankofonní prohlídku Prahy a navštíví Francouzský institut.

23.9.2021

Třídní schůzky Primy A, Primy B a 1A

Třídní schůzky pro rodiče nových tříd se konají od 17:00 hod. v budově školy. Pozvánku dostanou rodiče emailem od třídních učitelů.

29.9.2021

Volební velké zasedání Studentského parlamentu

Volební velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Na programu jsou volby Hlavy SPGN a dalších činovníků, pedagogického poradce a samozřejmě plán akcí na celý školní rok. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky. (Pokud se někdo ze zástupců nebude moct dostavit, nahlásí to předem přes intranet SPGN Trello.)

29.9.2021 - 30.9.2021

Konference AŘG

Konference se koná v Přerově, zúčastní se ředitel školy.

30.9.2021

Virtuální univerzita 3. věku - 1. přednáška

30.9.2021

Generálka v Hálkově divadle na slavnostní ceremonii položení stolpersteinů

říjen
1.10.2021

Projektový den mimo školu

Třída 5QA se v rámci projektu šablon seznamuje s discgolfem na hřišti v Poděbradech. Akci organizuje prof. Nedbal.

1.10.2021

Odhalení stolpersteinů rodině Pickových a slavnostní ceremonie v Hálkově divadle

1.10.2021

Veletrh mimoškolních aktivit

Ukázka toho, co se ve škole "mimo školu" také děje, slouží především pro nastupující třídy. Ty se v rámci určené 1. nebo 2. hodiny vypraví do vestibulu školy se svou třídní profesorkou. Tam jim tyto aktivity budou představeny formou "veletržních stánků". O přestávkách po 1. a 2. hodině se může na veletrh vypravit každý další zájemce nebo zvědavec. Veletrh pořádá Studentský parlament.

4.10.2021 - 8.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 2.A

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

5.10.2021

Evropský den jazyků

Tradiční Evropský den jazyků pro obě kvinty a 1.A proběhne ve škole v úterý 5.10. 5. a 6. vyuč. hodinu ve spolupráci s komisí FRJ. 

5.10.2021

Evropský den jazyků

PK FRJ se podílí na organizaci projektového dne Mezinárodní den jazyků.

5.10.2021

Exkurze 1PA do Templu v Mladé Boleslavi

6.10.2021

Kytice - divadelní představení

Třídy 3TA a 3TB zhlédnou divadelní představení Kytice v Hradci Králové.

6.10.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

7.10.2021

Expediční školení

Expediční školení programu DOFE (Praha) 

8.10.2021

Exkurze 1PB do Templu v Mladé Boleslavi

8.10.2021

Pracovní schůzka VP SŠ

11.10.2021

Okresní kolo v přespolním běhu

V pondělí 11.10. se koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ. Akce proběhne na nymburském Ostrově.

11.10.2021 - 15.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XA

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

11.10.2021 - 14.10.2021

Stáže maturantů v projektu ZkusTo!

Od pondělí do čtvrtka v tomto týdnu probíhají individuální stáže zájemců z maturitních tříd, kdy si naši maturanti vyzkouší několik hodin práce v konkrétním oboru nebo zaměstnání, ke kterému bude směřovat jejich studium na univerzitě. Před podáním přihlášek tak mohou praxí předejít nesprávným kariérním rozhodnutím nebo potvrdit, že vysněná profese jim prostě "sedne". Budou v příslušnou dobu uvolněni z výuky (nezapočtená absence). Website projektu

12.10.2021

Den DofE ve škole

Ve vestibulu školy bude výstava vizitek účastníků DofE, proběhne informační schůzka pro studenty kvart a prvního ročníku o možnosti zapojit se do programu

12.10.2021

Návštěva Gymnázia J. K. Tyla

Sdílení zkušeností s kolegy z partnerských gymnázií se zúčastní ve dení školy, předsedové předmětových komisí společenskovědních předmětů a zástupci studentského parlamentu.

12.10.2021

Setkání studentských parlamentů na Tylově gymnáziu v Hradci Králové

Setkání zástupců studentů a školních koordinátorů studentských parlamentů probíhá na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové ve stejný den, jako setkání vedení "spřátelených škol" nad novým (kompetenčním) pojetím maturitní zkoušky. Za naši školu jsou vysláni moderátor zasedání SPGN Tomáš Kratochvíl (5QB) a PR Studentského parlamentu Daniela Dobrovodská (1A), které doprovodí pedagogický poradce SPGN prof. Miroslav Soukup.

13.10.2021

Listování

Primy, sekundy a tercie a z VG kvinta B, sexta B, septimy a druhý a třetí ročník se zúčastní v auditoriu ZŠ programu Listování (Dračí polévka, Holčička a cigareta). 

14.10.2021

Bohemia Balet

Celé NG a kvinty a 1A se zúčastní v Hálkově divadle představení skupiny Bohemia Balet (Popelka).

14.10.2021

1. DOD

Od 13:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 1. den otevřených dveří

19.10.2021

2. velké zasedání Studentského parlamentu

Říjnové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Program jednání je k dispozici a doplňuje se v intranetu SPGN Trello. Pokud chcete něco přidat, kontaktujte svého třídního zástupce, aby to do programu zařadil. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně).

19.10.2021

Zlatá ceremonie

Kaiserštejnský palác - Praha

 
20.10.2021

Okresní turnaj v minikopané 6. - 7. ročníků

Dne 20.10. se koná okresní turnaj v minikopané pro 6. - 7. ročníky v areálu Veslák.

21.10.2021

Beseda s absolventkou školy Mgr. Janou Smolíkovou

Podvečerní beseda s významnou absolventkou naší školy, polárnicí a cestovatelkou Mgr. Janou Smolíkovou. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Akce probíhá v režimu osvětově-komunitní setkání a za podpory z projektu Šablony.

21.10.2021

Prezentace Fakulty chemicko-technologické UPCE

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se přijede představit studentům chemických seminářů, Biologicko-chemických praktik a dalším zájemcům z řad VG. Akce se koná 4. hodinu v učebně č. 6. O uvolnění z výuky mohou zájemci požádat předem svého TU (a měli by informovat i vyučujícího, na jehož hodinu kvůli této akci nedorazí).

21.10.2021

ZkusTo - Závěrečná beseda

Závěrečná beseda 3. ročníku projektu ZkusTo! s bankéřem Přemyslem Valouchem proběhne 5. vyučovací hodinu v učebně č. 7 v přízemí. Zúčastní se jí ti, kteří byli na některé ze stáží + další zájemci ze Společenskovědního semináře. Tématem bude A co dál... (tedy co čeká ty, kteří se třeba na žádnou VŠ nedostanou). Pedagogický dozor bude mít školní kariérní poradce prof. Soukup.

21.10.2021 - 24.10.2021

Jak učit holokaust - seminář III. stupně - Německo

25.10.2021

Předání diplomů DELF

Studenti FRJ, kteří v loňském školním roce uspěli u jazykových zkoušek DELF, obdrží své diplomy během velké přestávky v učebně 38. 

25.10.2021

Pilotování testů OSP Národních srovnávacích zkoušek

Maturitní třídy 4A+8OAB se v odpoledních hodinách zapojí do pilotování testů Obecných studijních předpokladů (OSP) Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Společnosti Scio poslouží tyto testy ke správné kalibraci ostrých testů NSZ, k nimž se maturanti přihlásí, pokud jim to pomůže v přijímacím řízení na VŠ. Pilotování je z pohledu studentů i školy zdarma, škola i každý student obdrží informaci, jakého percentilu v OSP dosáhl. Součástí zpětné vazby NEBUDE žádný rozbor chyb ani detailní protokol.
Pilotování OSP proběhne v učebně č. 78, kde se 7. hodinu sejde 8OB, 8. hodinu 8OA a 9. hodinu je vystřídá 4A. Pilotování zajišťuje pracovnice Scia.

26.10.2021

Ekoden NG na téma "VODA"

Projektový den s ekologickou tématikou je určen pro studenty NG.

27.10.2021 - 29.10.2021

Podzimní prázdniny

listopad
3.11.2021

Webinář Google Workspace pro vzdělávání PLUS

5.11.2021

SFL - futsalová liga 1.kolo

V pátek 5.11. se koná první kolo Středoškolské futsalové ligy v hale BIOS Poděbrady.

5.11.2021

Café pédagogique

Prof. Prokešová se účastní online školení od IFP - Café pédagogique.

8.11.2021

Webinář Google Workspace pro vzdělávání PLUS

8.11.2021

Lingvistická olympiáda - školní kolo

Školní kolo lingvistické olympiády pro přihlášené proběhne 8. 11. 2021 pátou a šestou vyučovací hodinu v učebně č. 7.

11.11.2021

Den válečných veteránů - pietní akt v Nymburce

12.11.2021

ZRUŠENO! Multimediální program o Číně v kině Sokol pro NG ZRUŠENO!

AKCE BYLA ZRUŠENA Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ!

Multimediální program Čína - říše za Velkou zdí z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG.

16.11.2021

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od třídních učitelů.

16.11.2021

Okresní kolo v šachu pro ZŠ

V úterý 16.11. se koná okresní kolo v šachu pro kategorii II. (ZŠ. 6. - 9. třída) v Obecním domě Nymburk.

18.11.2021 - 19.11.2021

Konference Otevřená věda 2021

Závěrečná konference Otevřené vědy 2021 je povinná pro všechny stážisty OV 2021. Pětice našich letošních mladých vědců bude na oba dny proto uvolněna z výuky.

18.11.2021

1. představení KMD 1 - 2021/2022 - PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO

18. 11. 2021 – čtvrtek – začátek v 19:00

Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK

DIVADLO ROKOKO

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/246/capek/

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 16:55 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:50), gymnázium (16:55); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

19.11.2021

3. velké zasedání Studentského parlamentu

Listopadové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 66. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně).

24.11.2021

Proč jsme odešli aneb Příběhy našich sousedů ve světě - online

24.11.2021

ZRUŠENO!! Beseda s absolventem školy prof. Zdeňkem Kühnem

Listopadová alumni beseda s významným absolventem naší školy, soudcem Nejvyššího správního soudu prof. JUDr. Zdeňkem Kühnem, Ph.D., LL.M., S.J.D., byla ZRUŠENA.

25.11.2021

Večerní orientační běh dvojic

Ve čtvrtek 25.11. se na Ostrově koná Večerní orientační běh dvojic. 

25.11.2021

Mezinárodní den učitelů FRJ - webinář

Prof. Prokešová a Kotyza se účastní online setkání u příležitosti mezinárodního dne učitelů FRJ.

25.11.2021 - 26.11.2021

Zkoušky DELF scolaire B1,B2

Studenti FRJ se účastní podzimního termínu zkoušek DELF scolaire na AF Pardubice

29.11.2021

Nové metody výuky o holokaustu online- Národní pedagogický institut ČR

Pořádá Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s MŠMT a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě.

29.11.2021

KMD 2 ZRUŚENO!!!

Skupina KMD 2 navštíví v Divadle Minor první představení. Odjezd v 16:55 od Ekvody ve Zbožské ulici, v 17:00 od budovy školy, v 17:15 z Husova náměstí v Lysé nad Labem (ze strany Jedličkovy ulice). Zpáteční zastávky stejné, ale v opačném sledu. Návrat mezi 22. a 23. hodinou.

prosinec
1.12.2021

4. velké zasedání Studentského parlamentu

Prosincové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 12:30 po celou 6. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně). Kdo přijde v této době o pauzu na oběd, bude uvolněn i z části 7. hodiny.

1.12.2021

Okresní kolo florbal Subterra pro SŠ

Ve středu 1.12. se koné okresní kolo poháru Florbal Subterra pro SŠ v Kolíně.

6.12.2021

Konverzační soutěž v německém jazyce

školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

kategorie II.B (pro žáky víceletých gymnázií – tercie a kvarty) a kategorie III (pro žáky 1. až 3. roč. středních škol)

2. až 5. vyučovací hodina, učebna č. 42

7.12.2021

Zachránci a zachránění. Webinář pro pedagogy - Institut Terezínské iniciativy

9.12.2021

Zahájení mediálního kurzu v 3TA

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 zahájí 3TA mediální kurz pod vedením M. Kaderky a D. Bůžkové.

10.12.2021

2. kolo Středoškolské futsalové ligy

V pátek 10.12. se koná 2. kolo Středoškolské futsalové ligy. Turnaj se odehraje v Mělníce.

12.12.2021

XVIII. republikový sněm České středoškolské unie

XVIII. republikový sněm České středoškolské unie probíhá online přes platformu ZOOM. Zúčastnit se může po předchozí registraci kterýkoliv středoškolák. Školu a SPGN bude zastupovat delegát pověřený Hlavou SPGN. Více informací ve FB události.

13.12.2021

Soutěž v anglické konverzaci - sekundy

Školní kolo soutěže v anglické konverzaci pro studenty sekundy A, B, kteří postoupili do ústního kola, proběhne v kabinetě angličtiny č. 76.  

13.12.2021

1. představení KMD 1 - 2021/2022 - ZMĚNA ODJEZDU

ZMĚNA ODJEZDU od gymnázia: 16:30

1. představení KMD 1 - 2021/2022

13. 12. 2021 – pondělí – začátek v 19:00

Karel Jaromír Erben: KYTICE

NÁRODNÍ DIVADLO

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/kytice-cinohra-1520290

Délka představení: 2 hodiny 10 minut

Odjezd: v 16:30 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:25), gymnázium (16:30); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

13.12.2021

Mediální kurz v 3TB

Byl zahájen mediální kurz v 3TB.

13.12.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo

Studenti FRJ absolvují poslechovou část Konverzační soutěže ve francouzštině.

13.12.2021

Druhý den mediálního kurzu v 3TA

Dalším dnem mediálního kurzu bude pokračovat 3TA.

15.12.2021

Soutěž v anglické konverzaci pro studenty tercií a kvart

Školní kolo soutěže v anglické konverzaci pro studenty tercií a kvart, kteří postoupili do ústní časti soutěže, proběhne v kabinetě angličtiny č.76.

17.12.2021

Schůzka organizátorů Simulation du Parlement européen - webinář

Prof. Kotyza a Prokešová se účastní online schůzky s ředitelem SciencesPo Dijon a organizátorem simulační hry - Evropský parlament p. Lukášem Mackem

20.12.2021

Beseda se studentkou česlé sekce v Nîmes - Viktorií Antošovou

Studenti FRJ z 5QA se zúčastní besedy se studentkou česlé sekce v Nîmes - Viktorií Antošovou, které do Francie odešla studovat z našeho gymnázia.

20.12.2021

Vánoční volejbalový turnaj

V pondělí 20.12. se v hale ZŠ a v aule koná Vánoční volejbalový turnaj. Akce začíná v 11:25 a dle rozpisu bude její trvání cca do 15:30.

21.12.2021

Online školní kolo Geologické olympiády

Online ŠK Geologické olympiády probíhá tradičně online přes Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. V testu budou uzavřené otázky s výběrem alternativ odpovědí. Do okresního kola postupují všichni. Přihlášení, kteří mají nebo si předem za tímto účelem vytvořili účet v IS MUNI, se sejdou 4. hodinu, aby si dvacetiminutový test ŠK GeO vyplnili v učebně č. 52.

23.12.2021 - 2.1.2022

Vánoční prázdniny

leden
2.1.2022 - 8.1.2022

LVVZ č.1.

V termínu 2. - 8.1. odjíždí na LVVZ do Rokytnice třídy 7MB a 4A. Vedoucí kurzu prof. Hrstka, instruktoři prof. Svěcená a Linková.

8.1.2022 - 14.1.2022

LVVZ č.2

V termínu 8. - 14.1. se koná LVVZ č.2. pro třídy 8OA a 8OB. Vedoucí kurzu prof. Netopilíková, instruktoři prof. Lipták a M. Hrouda.

11.1.2022

DVPP - Začleňování a výuka žáků s OMJ na SŠ

11.1.2022

KMD 2

Skupina KMD 2 navštíví 11. 1. 2022 představení Miláček v Divadle Na Vinohradech. Odjezd v 17 hod od školy, asi v 17:15 z Lysé nad Labem - náměstí. 

12.1.2022

DVPP - Začleňování a výuka žáků s OMJ na SŠ

12.1.2022

2. DOD

!!!Změna!!!

Den otevřených dveří se nekoná.

Informace pro zájemce o studium podá prostřednictvím Google-meet vedení školy od 17:30 hod. do 19:00. 

odkaz na připojení k meetu

12.1.2022

2. představení KMD 1 - 2021/2022 - NÁHRADNÍ TERMÍN / 2-й вистава КМТ 1 - 2021/2022 - альтернативна дата

12. 01. 2022 – středa – začátek v 19:30

Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK

DIVADLO ROKOKO

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/246/capek/

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 17:15 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (17:10), gymnázium (17:15); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

12.1.2022

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO A ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA

12.1.2022

Webinář - Slovíčka hravě a kreativně

Prof. Prokešová se účastní webináře Slovíčka hravě a kreativně.

13.1.2022

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY PRO ŽÁKY TERCIÍ A KVART

14.1.2022 - 21.1.2022

LVVZ č.3

V termínu 14. - 21.1. se koná LVVZ č.3 pro třídy 2A a 3A. Vedoucí kurzu je prof. Miškovská, instruktoři prof. Weissová a A. Urbanová.

17.1.2022

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Školní kolo ZeO proběhne v pondělí 17. 1. 2022 7. hodinu v učebně č. 77. Předem přihlášení budou na tuto hodinu uvolněni z výuky.

18.1.2022

Školení - CORINTH-3D

18.1.2022

Online okresní kolo Geologické olympiády

Online OK Geologické olympiády probíhá tradičně online přes Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. V testu budou otevřené otázky s políčky pro doplňování správných odpovědí. Do okresního kola postupují ze ŠK všichni. Účastníci budou uvolněni na 4. hodinu, kdy se k OK GeO sejdou v učebně č. 52.

18.1.2022

Konverzační soutěž v německém jazyce

školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

kategorie I.B (pro žáky víceletých gymnázií – primy a sekundy)

3. až 5. vyučovací hodina, učebna č. 42

19.1.2022

Webinář - Tvorba a distribuce vzdělávacích materiálů s Publi.cz

Prof. Prokešová a Kotyza se účastní webináře Tvorba a distribuce vzdělávacích materiálů s Publi.cz

21.1.2022 - 28.1.2022

LVVZ č.4

V termínu 21. - 28.1. se koná LVVZ č.4 pro třídy 7MA a 6XA. Veoducí kurzu prof. Eliška, instruktoři prof. Poprová a Matěj Hrouda.

24.1.2022

Školní kolo Zeměpisné olympiády - náhradní termín

Školní kolo ZeO proběhne v náhradním termínu v pondělí 24. 1. 2022 7. hodinu v učebně č. 77. Je určeno těm přihlášeným, kteří byli v řádném termínu v karanténě nebo izolaci. Dotyční budou na tuto hodinu uvolněni z výuky.

26.1.2022

Soutěž Lidice pro 21. století - 1. kolo soutěže - online

Registrace soutěžících probíhá 24.-25. 1. 2022.

1. kolo soutěže je v termínu 26. 1.-26. 2. 2022.

 

 

27.1.2022

Návštěva členů klubu moderní historie na Ministerstvu zahraničí ČR

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu budou členové klubu moderní historie prezentovat výsledky svého bádání o rodině Pickovýchna Ministerstvu zahraničí ČR v Praze.

28.1.2022 - 4.2.2022

LVVZ č.5

V termínu 28.1. - 4.2. se koná LVVZ č.5 pro třídy 6XA a 6XB. Vedoucí kurzu prof. Raja, instruktoři prof. Martínková a M. Kouřík.

únor
1.2.2022

Krajské finále florbalu pro SŠ

V úterý 1.2. se koná v areálu Hamr Braník krajské finále florbalu pro SŠ.

1.2.2022

5. velké zasedání Studentského parlamentu

První zasedání zástupců tříd v SPGN v roce 2022 proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně a s výjimkou náhradníků). Kdo přijde v této době o pauzu na oběd, bude uvolněn i z části následující hodiny.

2.2.2022

Porada Národního parlamentu dětí a mládeže

Členka Parlamentu dětí a mládeže Nymburk Daniela Hálová (4A) se zúčastní porady v Mladé Boleslavi pod hlavičkou Národního parlamentu dětí a mládeže České republiky.

3.2.2022

Putovní výstava Nechte mě být, jaká jsem - životní příběh Anny Frankové

Výstava je instalována ve vestibulu školy.

3.2.2022

Výročí úmrtí Bohumila Hrabala

Bohumil Hrabal
28. březen 1914 - 3. únor 1997

 
4.2.2022

Pololetní prázdniny

4.2.2022 - 11.2.2022

LVVZ č.6

V termínu 4. - 11.2. se koná LVVZ č.6. Účastní se třídy 5QA a 5QB, vedoucí kurzu profesor Rossi, instruktoři prof. Miškovská a slečna Anna Urbanová.

8.2.2022

Odhalené osudy staroegyptské rodiny aneb Badatelský přístup ve výuce dějepisu - webinář

8.2.2022

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo - ústní část

Vybraní studenti FRJ z NG absolvují ústní část školního kola olympiády ve FRJ

9.2.2022

Vernisáž výstavy Nechte mě být, jaká jsem - životní příběh Anny Frankové

Ve 14:30 proběhne ve vestibulu školy vernisáž výstavy.

11.2.2022

Online Víkend studentských samospráv ČSU

Česká středoškolská unie, které je Studentský parlament našeho gymnázia členem, pořádá náhradní Víkend studentských samospráv (VSS) v online podobě. Setkání je otevřené všem zájemcům, tedy i nečlenům SPGN, po předchozí registraci tímto formulářem. Školu a SPGN oficiálně zastupují Šimon Funda (7MB) jako pověřený delegát a Daniela Hálová (4A).

11.2.2022 - 18.2.2022

LVVZ č.7

V termínu 11. - 18.2. se koná LVVZ č.7. Účastní se třídy 5QB a 1A, vedoucí kurzu profesorka Poprová, instruktoři prof. Eliška a slečna Anna Urbanová.

14.2.2022

Beseda s pracovníkem Úřadu práce ČR

Maturitní třída 8OA se 8. hodinu v učebně č. 78 zúčastní besedy s pracovníkem Úřadu práce na téma ukončování SŠ studia, evidence nezaměstnaných Úřadem práce, pravidel pro prázdninové brigády atd.

14.2.2022

Svátek sv. Valentýna - Valentýnská pošta

Na svátek všech zamilovaných připravil Studentský parlament Valentýnskou poštu. Ve vestibulu je připravena vyzdobená valentýnská poštovní schránka, která bude až do pondělí 14. února 8.00 hodin docela anonymně přijímat dopisy a přáníčka pro vaše protějšky nebo i vzkazy ctitelů subjektům jejich platonické lásky. Druhou vyučovací hodinu speciálně pověření pošťáci od Studentského parlamentu shromážděné valentýnky roztřídí a během dne doručí jejich adresátům.

15.2.2022

Biologická olympiáda kat. C,D

BIO olympiáda kat. C a D proběhne v úterý dle pokynů prof. Weissové a Bursové.

15.2.2022

Biologická olympiáda A,B - školní kolo

15.2.2022

3. - poslední - DOD

Od 14:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 3. den otevřených dveří

16.2.2022

Recitační soutěž na NG

Ve středu 16. 2. 2022 se uskuteční 6. vyučovací hodinu recitační soutěž na nižším gymnáziu (učebna č. 7). 

17.2.2022

Základní školení DofE

Základní školení DOFE je kurz, který připravuje všechny zájemce na roli vedoucího DOFE. Účastníci školení se seznámí se strukturou DOFE, dozví se, jak DOFE funguje a jaké jsou jeho přínosy. Získají také potřebné dovednosti pro roli vedoucího.

17/02/22 09:00 - 17/02/22 17:00 Praha, prof. V. Plaňanská

18.2.2022 - 25.2.2022

LVVZ č.8

V termínu 18. - 25.2. se koná LVVZ č.8 pro třídy 4KB a 1/3 3TB. Vedoucí kurzu prof. Hrstka, instruktoři prof. Weissová a Linková.

21.2.2022

Světový den mateřského jazyka

Studentský parlament vyhlašuje další z tematických dní - tentokrát Světový den mateřského jazyka. V pondělí 21. února se oblékneme do oděvů sladěných do barev národní trikolóry, je-li naší mateřstinou čeština. Cizinci a rodilí mluvčí jiných jazyků dorazí s hrdostí zase ve svých národních barvách a jejich odlišnost, byť minoritní, školní většina přijme s respektem a vstřícností jako vítané kulturní obohacení. Ať pluralita a multikulturalita pěkně "vyplave na povrch".

21.2.2022

Besedy s pracovníkem Úřadu práce ČR

Maturitní třídy 4A+8OB se v odpoledních hodinách zúčastní jedné z besed s pracovníkem Úřadu práce na téma ukončování SŠ studia, evidence nezaměstnaných Úřadem práce, pravidel pro prázdninové brigády atd.
Obě besedy proběhnou v učebně č. 73, kde se 8. hodinu sejde 8OB a 9. hodinu je vystřídá 4A.

22.2.2022

Expediční školení

Expediční školení programu DOFE (Praha) 

22.2.2022

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo - ústní část

Vybraní studenti FRJ z VG absolvují ústní část školního kola olympiády ve FRJ

23.2.2022

6. velké zasedání Studentského parlamentu

Únorové zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 12:30 po celou 6. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně a s výjimkou náhradníků). Kdo přijde v této době o pauzu na oběd, bude uvolněn i z části následující hodiny.

23.2.2022

Školení Učíme online - Geniální Genially

Prof. Prokešová se učastní webináře učíme online

23.2.2022

KMD 2

Skupina KMD navštíví představení Vojna a mír v Divadle ABC, Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici v 16:55, od školy v 17:00 a z Lysé náměstí v 17:20. Konec představení ve 22:15. Návrat po stejné trase.

23.2.2022

Online okresní kolo Zeměpisné olympiády 2022

OK ZeO proběhne online v prostředí IS MUNI. Postupující budou soutěžit v učebně č. 77 pod dohledem stanovených dozorů. Učebna bude vybavena dalšími notebooky, aby se dostalo na každého soutěžícího. Ti budou po dobu soutěže uvolněni z výuky (akce školy). Soutěžící, kteří budou právě na lyžařském kurzu, absolvují OK ZeO v náhradním termínu 2. března.

24.2.2022

Beseda s absolventem školy prof. Zdeňkem Kühnem

Beseda s významným absolventem naší školy, soudcem Nejvyššího správního soudu prof. JUDr. Zdeňkem Kühnem, Ph.D., LL.M., S.J.D., je besedou v náhradním termínu za listopad. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. začátek je v 18.00 hodin.

25.2.2022

Café pédagogique

Prof. Prokešová a Kotyza se zúčastní Café pédagogique na IFP.

25.2.2022 - 4.3.2022

LVVZ č. 9

V termínu 25.2. - 4.3. se koná LVVZ č.9. pro třídy 4KB a druhou 1/3 3TB. Vedoucí kurzu prof. Lipták, instruktoři prof. Svěcená a XXX.

26.2.2022

Výstava Bedřich Feurstein v NTM

Skupina studentů navštíví komentovanou prohlídku v expozici NTM o Bedřichu Feursteinovi. Prohlídku povede paní Helena Čapková.

28.2.2022

Mimořádné velké zasedání SPGN k válce na Ukrajině

Mimořádné velké zasedání SPGN k válce na Ukrajině svolané na přání pana ředitele proběhne 1. hodinu v učebně č. 21. Účast všech zástupců tříd a Hlavy SPGN nutná (vzniklá absence bude evidována jako nezapočtená).

28.2.2022

Konverzační soutěž v německém jazyce (okresní kolo)

Dům dětí a mládeže Nymburk 

8:00 - 13:00

březen
2.3.2022

Online Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2022 (náhr. termín)

Náhradní termín OK ZeO proběhne online v prostředí IS MUNI pro ty, kdo byli před týdnem na lyžařském kurzu. Postupující budou soutěžit v učebně č. 77 4. až 6. hodinu pod dohledem stanovených dozorů. Soutěžící budou po dobu soutěže uvolněni z výuky (akce školy).

4.3.2022 - 11.3.2022

LVVZ č.10

V termínu 4. - 11.3. se koná LVVZ č.10 pro třífy 3TA a poslední 1/3 3TB. Vedoucí kurzu prof Hrstka, instruktoři prof. Bůžková a Jan Raška.

4.3.2022

Maturitní ples - Oktáva A

4.3.2022

Maturitní ples - 8OA

Obecní dům - od 19:00 hod.

 

4.3.2022 - 5.3.2022

Školení zkoušející a hodnotitel DELF

Prof. Prokešová se účastní školení na hodnotitele zkoušek DELF

4.3.2022

Simulation du Parlement européen - projekt SicencePo a IFP

Vybraní studenti se zúčastní přípravné videokonference s ředitelem SciencesPo Lukášem Mackem.

7.3.2022

Židé, dějiny a kultura - antisemitismus, holocaust/šoa - Židovské muzeum Praha

8.3.2022

Okresní kolo ve volejbale pro SŠ

V úterý 8.3. 2022 se koná v hale Zimního stadionu Nymburk okresní kolo ve volejbalu pro SŠ. 

8.3.2022

Online Školní přehlídka SOČ 2022

Školní přehlídka Středoškolské odborné činnosti 2022 se uskuteční online od 13.00 hodin. V tento den se bude krátit výuka na vyšším gymnáziu a očekává se, že se zájemci o SOČ připojí do Meetů jako diváci a posluchači.

8.3.2022

Jak pracovat s předsudky a tématem války v době dezinformací

9.3.2022

Jak ve škole mluvit o válce na Ukrajině? Kabinet D21

9.3.2022

SETKÁNÍ: Stronger together for Social Cohesion

SETKÁNÍ: Stronger together for Social Cohesion proběhne na British Embassy

Téma k diskuzi: Social Cohesion - co rozděluje a co stmeluje naši společnost – jak soudržnost společnosti podpořit.

Zapojené země: ČR, Polsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, UK – ve stejný čas poběží podobná setkání na Britské ambasádě v daných zemích. Úvod a závěr pracovního setkání budeme společně sdílet.

Za naši školu se aktivně zúčastní Zuzana Kyselová 7PA, Matěj Kryštof  a Kryštof Hubáček 8OB

10.3.2022

7. velké zasedání Studentského parlamentu

Březnové zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 7:45 hodin 1. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně a s výjimkou náhradníků).

10.3.2022

Workshop a beseda o holokaustu Romů

10.3.2022

Schůzka s kariérním poradcem před výběrem seminářů

Schůzka 2. vyučovací hodinu v počítačové učebně pro ty, kteří z 6XAB+2A projevili zájem o konzultaci svého kariérního zaměření na VŠ a o s tím související pomoc s výběrem seminářů pro předmaturitní ročník. Studenti vyplňují online kariérní testy, zjištěné výsledky budou následně individuálně konzultovány s kariérním poradcem.

11.3.2022

Vyhlášení výsledků Školního kola SOČ 2022

Slavnostní vyhlášení výsledků ŠK SOČ proběhne o velké přestávce ve vestibulu školy v přízemí. Účast všech soutěžících je nutná, ostatních zájemců o soutěž a fanoušků sočkařů vítaná.

14.3.2022 - 20.3.2022

Jarní prázdniny

20.3.2022 - 26.3.2022

LVVZ č. 11

V termínu 20. - 26. se koná LVVZ č. 11 pro třídu 2SA. Vedoucí kurzu prof. Netopilíková, instruktoři prof Rossi, prof Lipták a slečna A. Urbanová. 

22.3.2022

Krajské kolo šachy

V utery 22.3. se koná krajské kolo v šachu.

22.3.2022

STUDENTSKÉ PROJEKTOVÉ FÓRUM ZATLANKA

Členové klubu moderní historie předtaví výsledky svého pátrání po osudech rodiny Pickovy v Nymburce na Gymnáziu Na Zatlance v Praze v rámci Studentského projektového fóra Zatlanka.

23.3.2022

Dětská scéna - soutěž v recitaci

Okresního kola soutěže v recitaci Dětská scéna se zúčastní vybraní žáci za doprovodu prof. Renaty Lašové.

26.3.2022

Ve stínu Damoklových mečů aneb Bohumil Hrabal a jeho prózy na divadelních jevištích

Knihovna Nymburk - sobota 26. března 2022 v 13 hodin
Miroslav Ondra, dramaturg Městského divadla Brno a pedagog na Divadelní fakultě JAMU

26.3.2022 - 1.4.2022

LVVZ č.12

V termínu 26.3. - 1.4. se koná LVVZ č.12 pro 2SB. Vedoucí kurzu prof Raja, instruktoři prof Martínková a slečna A. Urbanová.

28.3.2022

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

28.3.2022

Den učitelů

Výročí narození J.A.Komenského je Dnem učitelů

28.3.2022

Výročí narození Bohumila Hrabala

Bohumil Hrabal
28. březen 1914 - 3. únor 1997

29.3.2022

Okresní kolo ve volejbalu pro ZŠ

V úterý 29.3. se v hale na Zimním stadionu NBK koná okresní kolo ve volejbale pro ZŠ.

30.3.2022

Výkonnostní testy policie ČR

Ve středu 30.3. proběhne na naší škole testování fyzické kondice maturantů dle požadavků na přijetí k policii ČR.

30.3.2022

Online Krajské kolo Zeměpisné olympiády 2022

Pět našich postupujících z OK ZeO se utká s dalšími středočeskými geografy v online prostředí KK ZeO 2022. Studenti budou nezapočteně uvolněni z výuky celého dne.

31.3.2022

Konference neformálního vzdělávání

 • Pro koho bude workshop: vedoucí DofE (učitelé) a ředitelé škol
 • Kdy: 31.3 v dopoledních hodinách (celá akce 8-13, workshop mezi 11-12)
 • Kde: v centru Prahy (senát či jiná instituce, bude upřesněno)
 • Proč: rozšíření povědomí neformálního vzdělávání a zažití programu
 • Co: 20 minutový workshopu Dofebufetíku na téma“ Jak DofE prostupuje napříč celou školou a pozitivně ovlivňuje atmosféru“
duben
1.4.2022 - 3.4.2022

Atelier Ing. arch. Ivana Plicky

Víkend plný práce studentů FA ČVUT z atleiéru Ing. arch. Ivana Plicky. Práce jsou zaměřeny na návrhy řešení městského prostoru

1.4.2022

Okresní kolo ve florbale pro SŠ

V pátek 1.4. se koná okresní kolo ve florbale pro SŠ v hale BIOS Poděbrady.

4.4.2022

Padák

Dne 4.4. se koná finálové kolo matematické soutěže Padák pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ.

4.4.2022

Krajské kolo Geologické olympiády 2022

Postupující z OK GeO se vypraví v doprovodu prof. Soukupa do Berouna, kde se v Muzeu Českého krasu KK GeO koná.

5.4.2022

Krajské kolo dějepisné olympiády

KK se koná na Kladně.

6.4.2022

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ - KRAJSKÉ KOLO

6.4.2022

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo

Na škole probíhá krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce.

6.4.2022

Beseda s absolventkou školy doc. Noemi Čeřovskou

Třetí alumni beseda s významnou absolventkou naší školy doc. RNDr. Noemi Čeřovskou, CSc., v tomto školním roce se koná od 18 hodin v učebně č. 2 v přízemí školy. Zváni jsou učitelé, studenti, absolventi i všichni další zájemci o mikrobiologii, botaniku a virologii...

8.4.2022

Biologická olympiáda - krajské kolo kat. B Slaný

Krajské kolo kat. B . biologické olympiády se uskuteční tradičně na Gymnáziu ve Slaném.

11.4.2022

Velikonoční florbalový turnaj - Великодній турнір з флорболу

V pondělí 11.4. se koná Velikonoční florbalový turnaj pro studenty VG. Účastní se 6-8 hráčů /chlapci, dívky bez omezení/ z každé třídy jedno družstvo.

12.4.2022

Třídní schůzky maturitních tříd

Ve úterý 12/4 se konají od 17:00 hod třídní schůzky rodičů žáků maturitních tříd (4A - uč. 6; 8OA - uč. 7, 8OB - č.2). 

12.4.2022

Přijímací zkoušky - 4-leté studium - 1. termín; Вступні іспити – 4 роки навчання – 1 семестр

1. termín přijímacích zkoušek na 4-leté studium 

1-й термін вступних іспитів на 4-річне навчання

12.4.2022

Okresní kolo v minivolejbale pro ZŠ

V úterý 12.4. se koná okresní kolo v minivolejbale pro ZŠ. Turnaj se odehraje v hale Zimního stadionu Nymburk.

13.4.2022

Simulation du Parlement européen - projekt se SciencesPo Dijon

Vybraní studenti FRJ se v Praze účastní simulační hry - Zasedání Evropského parlamentu pod vedením ředitele SciencesPo p. Lukáše Macka a po záštitou Francouzského velvyslanectví.

13.4.2022 - 15.4.2022

Exkurze do Vídně

pro vybrané studenty nižšího i vyššího gymnázia

13.4.2022

Přijímací zkoušky - 4-leté studium - 2. termín

2. termín přijímacích zkoušek na 4-leté studium 

15.4.2022

Maturitní ples 4A

Obecní dům - od 19,00

19.4.2022

Zoologická zahrada Chleby / Екскурсія до зоопарку м. Хлеби

Exkurze pro tercie do ZOO Chleby.

 

Екскурсія до зоопарку м. Хлеби.

19.4.2022

Historie Nymburka, beseda s autory knihy ODSUNUTÉ DĚTI v nymburské knihovně + beseda se Zdeňkem Hazdrou o politických procesech v Nymburce - kvarta A a kvarta B / Історія Німбурка, дискусія з авторами книги «Переміщені діти» в бібліотеці Німбурка

Prof. Prokešová  připraví pro žáky program týkající se historie Nymburka.

Součástí programu bude i účast na besedě s autory knihy ODSUNUTÉ DĚTI v nymburské knihovně.

 

Професор Прокешова підготує програму для учнів, пов'язану з історією Німбурка.

Програма також включатиме участь у дискусії з авторами книги «Переміщені діти» в бібліотеці Німбурка.

19.4.2022

Exkurze 1A do Židovského muzea v Praze - program Badatel / Екскурсія 1А до Єврейського музею в Празі - Програма Дослідник

Екскурсія 1А до Єврейського музею в Празі - Програма Дослідник

19.4.2022

Okresní kolo v basketbalu pro ZŠ / Районний раунд з баскетболу для початкової школи

V úterý 19.4. se v hale ZŠ Komenského koná okresní kolo v basketbalu pro ZŠ.

 

У вівторок о 19.4. в залі початкової школи Коменського відбудеться районний тур з баскетболу для початкової школи.

19.4.2022

Zeměpisná exkurze na Zebín a do Jičína pro 5QAB / Екскурсія з географії в Зебін та Їчина для 5QAB

Celodenní zeměpisná exkurze na vrch Zebín a do Jičína pro obě třídy v den PZ. Doprava vlakem, vedoucí exkurze prof. Soukup, ped. doprovod prof. Stránská a Miškovská.

 

Екскурсія з географії на пагорби в Зебін та Їчина для 5QAB.
Транспорт: поїзд, керівник екскурсії проф. Странска та Мішковска.

19.4.2022

Přijímací zkoušky - 8-leté studium - 1. termín / Вступні іспити - 8-річне навчання - 1-й термін

1. termín přijímacích zkoušek do 8-letého studia
1-й термін вступних іспитів на 8-річне навчання

19.4.2022

ZOO Praha - 6XB / Екскурсія до зоопарку м. Прага - 6XB

Bk, Hr - Exkurze do ZOO Praha.

 

 Екскурсія до зоопарку м. Прага для студентів 6XB

20.4.2022

Exkurze do PSPČR / Екскурсія до Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки

Studenti 6XB se zúčastní exkurze do PSP ČR.

 

Студенти 6XB прийматимуть участь в екскурсії до Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки

 

20.4.2022

Okresní kolo v duatlonu pro ZŠ / Районний тур з дуатлону для початкових шкіл

Ve středu 20.4. se koná okresní kolo v duatlonu pro ZŠ.

 

У середу 20.04 відбудеться районний раунд з дуатлону для початкової школи.

20.4.2022

Přijímací zkoušky - 8-leté studium - 2. termín / Вступні іспити - 8-річне навчання - 2-й термін

2. termín přijímacích zkoušek na 8-leté studium 

 

2-й термін вступних іспитів для 8-річного навчання 

20.4.2022

Okresní kolo ve fotbale pro SŠ / Районний раунд з футболу для середніх шкіл

Ve středu 20.4. se koná okresní kolo v kopané pro SŠ. Turnaj se odehraje v areálu Polaban Nymburk.

 

У середу 20.04 відбудеться районний тур з футболу для середніх шкіл. Турнір відбудеться в районі Полабан Німбурк.

20.4.2022

Exkurze kvint do Židovského muzea v Praze - program Badatel / Екскурсія до Єврейського музею в Празі - програма "Дослідник"

Celodenní exkurze třdy 5QAB.

Екскурсія на цілий день для класу 5QAB.

20.4.2022

Exkurze k Pražskému Jezulátku / Екскурсія до Празького Немовляти Ісуса

Třída 2SB se zúčastní exkurze k Pražskému Jezulátku. Tematické zaměření - náboženství a umění.

 

Клас 2SB візьме участь в екскурсії до Празького Немовляти Ісуса. Тематичний фокус - релігія і мистецтво.

21.4.2022

Konverzační soutěž v německém jazyce (krajské kolo) / Розмовний конкурс німецькою мовою (регіональний раунд)

pořadatel: Labyrint Kladno

místo konání: Gymnázium Kladno, nám. E. Beneše 1573

prezence od 9:15, začátek soutěže od 10:00

 

організатор: Лабіринт Кладно

місце проведення: Гімназія Кладно, вул. E. Бeнeшe 1573

реєстрація з 9:15, початок змагань з 10:00

21.4.2022 - 13.4.2022

Izolace DNA

Projektová výuka pro studenty BiS 4. ročníku je pořádána učiteli ČZU v Praze.

21.4.2022

Školení Corinth3D - 2. část / Навчання Corinth 3D, 2-га частина

Všichni učitelé z PK BIO se tohoto školení budou účastnit.

 

У цьому тренінгу візьмуть участь всі викладачі PK BIO.

 

 

21.4.2022

Proč a jak konkrétně reformovat maturitní zkoušku? - Чому і як саме реформувати шкільний іспит?

Kulatý stůl SKAV a EDUin ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 14.00 do 16.00
 

Круглий стіл SKAV та EDUin відбудеться у четвер, 21 квітня 2022 року, з 14.00 до 16.00
ОНЛАЙН в https://www.facebook.com/SKAVcz/

22.4.2022

Mezinárodní seminář Děti a válka - Památník Lidice / Міжнародний семінар «Діти та війна» - Меморіал Лідіце

Celodenního semináře v Památníku Lidice se zúčastní prof. Prokešová.

 

Семінар на цілий день у Меморіалі Лідіце за участю проф. Прокешова.

 

22.4.2022

Maturitní ples 8OB / Випускний бал 8ОВ

Obecní dům - od 19:00 hod.

 

Муніципальний будинок - з 19:00

22.4.2022

Krajské kolo SOČ 2022 v Kutné Hoře / Регіональний тур ПДС 2022 в Кутній Горі

Prezenční krajská přehlídka SOČ 2022 se ve Středočeském kraji koná na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

 

Показ професійної діяльності у середній школі 2022 проходить у Центральному Богемському регіоні в гімназії Їржі Ортена у Кутній Горі.

22.4.2022

Okresní kolo Biologické olympiády kat. D - 22.4.2022 Poděbrady / Районний тур біологічної олімпіади кат. Д - 22.04.2022 Подєбради

Okresní kolo Biologické olympiády kat. D  - 11. 4. 2022 Gymnázium Poděbrady

 

Районний тур біологічної олімпіади кат. Д 

25.4.2022

3. představení KMD 1 - 2021/2022 / 3-тя вистава КМТ 1 - 2021/2022

25. 4. 2022 – pondělí – začátek v 19:00 

Guy de Maupassant: MILÁČEK

KDE: DIVADLO NA VINOHRADECH

Více informací o představení na:

https://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Milacek

Délka představení: 3 hodiny 5 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Ostrá (zastávka U Kina) Lysá nad Labem (zastávka na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice a před nadjezdem)

 

 

25.4.2022 – понеділок – початок о 19:00

Гi де Мопассан: "Любий друг"

Де: Театр на Виноградах

Більше інформації про виставу за посиланням: https://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Milacek

Тривалість: 3 години 5 хвилин

Реєстрація виїзду: о 17:00!!!

Початкові точки:

Німбурк: ЕКОВОДА на вулиці Збожській (16:55), Гімназія (17:00); Костомлати-над-Лабем (зупинка на COOP), Остра (зупинка У Кіно), Лиса-над-Лабем (зупинка на парковці по вул. Гусово намєсті від вул. Єдлічкова і перед шляхопроводом)

25.4.2022

Krajské kolo v kopané pro SŠ / Регіональний турнір з футболу для середніх шкіл

V pondělí 25.4. se koná krajské kolo v kopané pro SŠ v Poděbradech.

 

У понеділок 25.04 відбудеться регіональний раунд з футболу для середніх шкіл в Подєбрадах

26.4.2022

KMD 2 / KMT 2

Skupina KMD 2 se zúčastní 26. 4. 2022 představení Terasa v Divadle v Celetné ulici. Odjezd od Ekovody ve Zbožské ulici v 17:00, od budovy školy v 17:05, z Lysé - náměstí v 17:20. Návrat po stejné trase.

 

Група KMT 2 візьме участь у виставі «Тераса» в театрі по вул. Целетна, 26.04.2022.

Відправлення з Еководи по вул. Збожська о 17:00, від будівлі Гімназії о 17:05, з Лиси - з площі о 17:20. Повернення тим же маршрутом.

26.4.2022

Krajské kolo OČJ / Регіоналий тур конкурсу «Про чеську мову трохи інакше»

Krajského kola soutěže O češtině trochu jinak se 26. 4. 2022 zúčastní Kateřina Pokorná. Doprovod zajišťují rodiče.

 

Катерина Покорна візьме участь у регіональному турі конкурсу «Про чеську мову трохи інакше» 26.04.2022 року. Супровід надається батьками.

26.4.2022

Dětská scéna - krajské kolo / «Дитяча сцена» - регіональний тур

Krajského kola Dětské scény (soutěže v recitaci pro nižší gymnázium) se zúčastní Darja Burkovska ze 2SB pod vedením prof. Flesarové.

 

У регіональному турі «Дитяча сцена» (конкурс декламації) візьме участь Дар'я Бурковська з 2SB під керівництвом професора Флесарової.

28.4.2022

Jom ha-Šoa 2022 - veřejné čtení jmen obětí holocaustu v Nymburce / Йом ха-Шоа 2022 - Публічне читання імен жертв Голокосту в Німбурзі

Uskuteční se  od 15:00 do 15.30 v Tyršově ulici 175, symbolicky u prvních nymburských stolpersteinů.

 

Подія пройде з 15:00 до 15:30 на вулиці Тиршова, 175, символічно на першому Німбурк столперштайне.

28.4.2022 - 1.5.2022

Projekt Anne Frank Youth Networking - Bratislava / Проєкт "Молодіжна Мережа Анни Франк", Братислава

Tři členové klubu moderní historie se zúčastní mezinárodní akce v Bratislavě.

 

Троє членів клубу сучасної історії візьмуть участь у міжнародному заході в Братиславі

28.4.2022

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení / Оголошення результатів вступу

Nejzazší termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení

 

Кінцевий термін оголошення результатів процедури вступу

29.4.2022

Příjem zápisových lístků / Прийом реєстраційних документів

Přijatí uchazeči mohou odevzdávat zápisové lístky do kanceláře školy. Lhůta pro doručení zápisového lístku je 10 dní. Nejzazším termínem pro odevzdání/zaslání zápisového lístku je 10. 5.

 

Допущені абітурієнти можуть подати реєстраційні картки до канцелярії Гімназії. Термін подання реєстраційної картки - 10 днів. Кінцевий термін подання/відправлення реєстраційної картки – 10.05.

29.4.2022

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu / Історія+ або покращення уроків історії з нами

29.4.2022

Poslední zvonění

květen
2.5.2022

Exkurze - zážitkový workshop Den, kdy se mlčelo - POST BELLUM Praha / Екскурсійно-пригодницька майстерня День тиші - POST BELLUM Прага

Únor 1948, v rádiu hlásí, že prezident Beneš právě doplnil vládu Národní jednoty. V ulicích Prahy jsou statisíce lidí. Dav slaví pod dohledem Klementa Gottwalda na Václavském náměstí.Jaký vliv to bude mít na život malé české vesnice na Domažlicku? Jak budou občané volit v nacházejících volbách, co jim jejich volba přinese?

У лютому 1948 року радіо повідомило, що президент Бенеш щойно приєднався до уряду національної єдності. На вулицях Праги - сотні тисяч людей. Натовп святкував під наглядом Клемента Готвальда на Вацлавській площію Як це вплинуло на життя маленького чеського села в Домажліце? Як голосуватили громадяни на виборах, що їм приніс їхній вибір?

3.5.2022

Zeměpisná exkurze kvart do místní krajiny / Географічна екскурсія місцевим ландшафтом квартами

Zeměpisná exkurze do místní krajiny (přesyp v Pístech) pro kvarty proběhne pěšky 3. května. Vedoucí exkurze je prof. Alena Černá. 

3 травня відбувається піша географічна екскурсія по місцині (перелив у Пістех) по квартам. Керівник проф. Алена Черна.

3.5.2022

Webinář - 20 activités pour exploiter une chanson en classe de FLE / Вебінар "20 заходів щодо використання пісні в класі FLE"

Prof. Prokešová se účastní webináře 20 activités pour exploiter une chanson en classe de FLE

 

Проф. Прокешова братиме участь у вебінарі "20 заходів щодо використання пісні в класі FLE"

 
3.5.2022

Mládí a klima / Молодість і клімат

Akce určena pro studenty BiS.

 

Захід розрахований на студентів BiS.

3.5.2022

Třídní schůzky / Батьківські збори

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od TU.

Батьківські збори класів відбудуться з 17.30 в приміщенні Гімназії. Батьки отримають запрошення електронною поштою.

3.5.2022 - 3.6.2022

Botanicus - Ostrá

3.5.2022

Památník Bedřicha Smetany - Jabkenice / Пам'ятник Бедржиху Сметані - Ябкеніце

3.5.2022

Botanická exkurze Ostrov / Ботанічна екскурсія на Остров

Projekt s důrazem na botaniky a ekologii je připraven pro studenty prim.

Проект для студентів з акцентом на ботаніку та екологію.

3.5.2022

Nahlížení do spisu / Доступ до документів

Přijímací řízení - nahlížení do spisu - 13.30 - 16:00

 

Прийняття ріщення - доступ до документів

4.5.2022

Minikopaná pro 6. - 7. Ročníky ZŠ - okresní kolo / Районний тур з міні-футболу (6-7 класи)

Ve středu 4.5. se koná v areálu SK Polaban Nymburk okresní kolo v minikopané (kategorie 6.-7. třída).

У середу 4.5. проходитиме районний тур в СК «Полабан Німбурк» з міні-футболу (категорія 6-7 класи)

4.5.2022 - 5.5.2022

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu / Видача рішень про неприйняття на навчання

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou osobně vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí ve středu 4. 5. v době od 8:00 do 11:00 a od 12:30 do 16:00 a ve čtvrtek v době od 8:00 do 11:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně odeslána poštou. 

 

Законні представники неприйнятих кандидатів можуть забрати рішення про неприйняття особисто у середу, 4 травня, з 8:00 до 11:00 та з 12:30 до 16:00, а в четвер з 8:00: з 00 до 11:00. Незабрані рішення будуть надіслані поштою.

4.5.2022

8. velké zasedání Studentského parlamentu / 8. велике засідання Студентського парламенту

Květnové zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 12:20 hodin 6. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně a s výjimkou náhradníků).

 

Травнева зустріч представників класів у Студентському парламентні Гімназії Нумбурку відбудеться з 12:20 на 6-му уроці в кабінеті 21. Участь представників кожного класу необхідна - вони будуть звільнені від занять.

9.5.2022 - 13.5.2022

Svatý týden / Тиждень підсумкової атестації

9.5.2022

Okresní kolo Poháru rozhlasu pro ZŠ - kategorie III / Районний тур Кубку для початкової школи - категорія 3

V pondělí 9.5. se koná Okresní kolo Poháru rozhlasu - atletika pro ZŠ (kategorie III.) v atletickém areálu SC Nymburk.

 

У понеділок, 9.5. відбудеться районний раунд Кубка - легка атлетика для початкової школи (3 категорія) у спортивному комплексі СК Німбурк.

10.5.2022

Konverzační soutěž ve FRJ - republikové finále / Розмовний конкурс французькою мовою - національний фінал

Tamara Kotyková z 4KA se účastní republikového finále konverzační soutěže ve FRJ.

 

Тамара Котикова з 4KA бере участь у національному фіналі розмовного конкурсу французькою мовою.

10.5.2022

Okresní kolo Poháru rozhlasu - kategorie IV / Районний тур Кубку - категорія 4

V úterý 10.5. se koná okresní kolo Poháru rozhlasu - atletika pro ZŠ (kat.IV.) v atletickém areálu SC Nymburk.

 

У вівторок 10.5. відбудеться районний раунд Кубка - легка атлетика для початкової школи (4 категорія) у спортивному комплексі СК Німбурк.

11.5.2022

Badatelská výuka soudobých dějin - online kurz / Наукове вчення про сучасну історію - Онлайн-курс

11.5.2022

Zeměpisná exkurze na vybrané místo Středních Čech pro 1A / Географічна екскурсія в обране місце в Центральній Чехії для 1А

Ve středu 11.5. se koná pro třídu 1A exkurze na vrch Zebín a do okolí města Jičín.

 

У середу 11.5. проводиться екскурсія 1А класу на пагорб Зебін та по місту Їчин.

11.5.2022

Beseda s absolventkou školy Žanetou Peřinovou / Дискусія з випускницею школи Жанетою Першиновою

Letošní závěrečná alumni beseda s významnou absolventkou naší školy Mgr. Žanetou Peřinovou, sportovní redaktorkou a moderátorkou České televize, se koná od 18 hodin v učebně č. 2 v přízemí školy. Zváni jsou učitelé, studenti, absolventi i všichni další zájemci o sport, atletiku, olympiády, sportovní zpravodajství a televizi vůbec. Moderátorem besedy bude Mgr. Martin Nedbal.

Заключна цьогоріч дискусія випускників із видатною випускницею нашої Гімназії Mgr. Жанетою Пержиновою, спортивною редакторкою і ведучою Чеського телебачення, проходитиме з 18.00 у класі №2 на першому поверсі школи. Запрошуються викладачі, студенти, випускники та всі інші, хто цікавиться спортом, легкою атлетикою, Олімпіадами, спортивними новинами та телебаченням в цілому. Модератором дискусії буде Mgr. Мартін Недбал.

12.5.2022 - 14.5.2022

Stříbrná expedice QA / Срібна експедиція QA

13.5.2022

Okresní kolo v minikopané SLZŠ pro 8.-9. třídu / Районний тур з мініфутболу СЛЗШ для 8-9 класів

V pátek 13.5. se koná v areálu SK Polaban Nymburk okresní kolo v minikopané SLZŠ pro 8.-9. třídy.

 

У п'ятницю 13.05 в районі СК "Полабан Німбурк" відбудеться районний раунд з міні-футболу Спортивної ліги загальноосвітніх шкіл для 8-9 класів.

18.5.2022

Plošné testování kvart a 9. ročníků ZŠ / Загальне тестування кварт і 9-х класів початкових шкіл

Celostátní plošné testování ČŠI.

 

Загальнонаціональне загальне тестування Чecької Шкільної Інспекції.

18.5.2022

Krajské kolo v minikopané / Регіональний тур з мініфутболу

Ve středu 18.5. se koná krajské kolo v minikopané pro kategorii III. (6.-7.třida) v Příbrami.

 

У середу 18.05. проходить регіональний раунд з міні-футболу для ІІІ категорії ( 6-7 класи) в Пржібрамі.

19.5.2022

Krajské kolo BIO olympiády kat. D / Обласний тур БІО-олімпіади каткгорія D

Krasjké kolo BIO olympiády kat. D se usketční v DDM Mělník.

 

У DDM "Mельник" відбудеться обласний тур БІО-олімпіади категорія D.

20.5.2022

Univerzitní den pro předmaturitní ročník / День університету для майбутніх випускніків

Univerzitní den se koná letos poprvé. Termín je stanoven na 20. květen, tj. pátek po ročníkových zkouškách v maturitním týdnu. Do školy přijedou akademičtí pracovníci z České zemědělské univerzity (Fakulta Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) - učebna č. 2 - a ze ŠKODA Auto vysoké školy - učebna č. 62. Každou předmaturitní třídu čekají v průběhu dne dva dvouhodinové bloky přednášek a besed s našimi hosty, kde se kromě populárně-naučného obsahu dozvědí i o studiu na těchto univerzitách (programy a specializace). Lektoři budou připraveni zodpovědět i různé otázky k přijímacímu řízení, výši školného apod. Ve zbývajících dvou hodinách v tento den budou mít třídy 7MAB+3A výuku dle rozvrhu a suplování, nebo se mohou zájemci o konkrétní téma/předmět/maturitní práci po předchozí dohodě s třídními učiteli a ve společenském oděvu podívat na obhajobu některé maturitní práce.

20.5.2022 - 21.5.2022

Přípravná expedice DoFe / Підготовча експедиція ДоФе

Druhá přípravná expedice pro bronzové účastníky 

 

Друга підготовча експедиція для бронзових учасників

23.5.2022

Přednášky odborníků ČZU / Лекції експертів Чеського університету наук про життя

Přednášky jsou připravené pro žáky vyššího gymnázia:

 • Masožravé rostliny (pro 1. ročník)
 • Fotopasti (2. ročník)
 • Jak (ne)pečovat o přírodu? Aneb jak může vypadat ochrana přírody v praxi. (3 ročník) 

Лекції організовує у співпраці з експертами з ЧУНЖ в Празі.

 • М'ясоїдні рослини (1 рік)
 • Фотопастки (2-й рік)
 • Як (не) піклуватися про природу? Як може виглядати охорона природи на практиці (3 рік)

 

25.5.2022

Stříbrná a bronzová ceremonie / Срібна і бронзова церемонія

24.11. Středočeský kraj - Galerie Středočeského kraje (GASK)

24.11 Середньочеський край - Галерея Середньочеського краю

25.5.2022

Krajské kolo v duatlonu / Регіональний тур з дуатлону

Ve středu 25.5. se koná krajské kolo v duatlonu v Čelákovicích.

У середу 25.05 відбудеться регіональний турнір з дуатлону в Челаковіціх.

26.5.2022

Workshop virtuální realita - Lety u Písku / Воркшоп віртуальної реальності - Рейси поблизу Пісек

Členové klubu moderní historie  se od 13:15 ve škole zúčastní workshopu české neziskové organizace ROMEA. Více informací o workshopu: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/navstivit-misto-utrpeni-romu.romea-nabizi-workshopy-s-virtualni-realitou-tabora-v-letech-u-pisku-nejen-pro-skoly

Члени Клубу сучасної історії відвідають семінар чеської некомерційної організації ROMEA в школі з 13:15. Більше інформації про семінар: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/navstivit-misto-utrpeni-romu.romea-nabizi-workshopy-s-virtualni-realitou-tabora-v-letech-u-pisku-nejen-pro-skoly

28.5.2022 - 30.5.2022

Stříbrná expedice QA Lom Velká Amerika / Срібна експедиція QA Кар'єр Велика Америка

30.5.2022 - 3.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KA / Тиждень екологічної освіти у Красенсько 4КА

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

Тиждень екологічної освіти призначений для студентів кварт. Традиційно він відбудеться на Рихті у Красенску.

30.5.2022 - 3.6.2022

Ekologický kurz BiS 3. ročník / Екологічний курс для студентів 3-го курсу

Ekologický kurz je určen pro studenty 3. ročníku BiS. Je pořádán jako fakultativní, po zajímavostech okresu Nymburk.

 

Екологічний курс призначений для студентів 3-го курсу. Він організований як факультативний, по видатних пам'ятках околиць Німбурку.

červen
1.6.2022

Vánoční akademie

 

 
1.6.2022

Akademie Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce - pomoc Ukrajině / Академія Гімназії імені Богуміла Грабала в Німбурку - допомога Україні

3.6.2022 - 4.6.2022

Bronzová expedice KB1 / Бронзова експедиція KB1

Bronzová expedice České Švýcarsko

 

Бронзова експедиція Чеська Швейцарія

5.6.2022 - 8.6.2022

Mezinárodní konference Hledání konstruktivního dialogu v polarizované společnosti - Praha / Міжнародна конференція в пошуках конструктивного діалогу в поляризованому суспільстві - Прага

5.6.2022 - 6.6.2022

Bronzová expedice KB2 / Бронзова експедиція КВ2

Bronzová expedice Železné hory 

Бронзова експедиція Залізні гори

6.6.2022

Informační seminář projektu Dějepis+ / Інформаційний семінар проєкту Історія+

6.6.2022 - 8.6.2022

MČR v šachu pro 6.-9. ročník ZŠ / Чемпіонат Чехії з шахів для студентів 6-9-го року початкової школи

V termínu 6. - 8. června se v Nových Hradech koná MČR v šachu pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ.

6-8 червня у Нових Градах відбудеться чемпіонат Чехії з шахів для учнів 6-9 класів початкової школи

7.6.2022

Celodenní neformální setkání finalistů Ceny Gratias Tibi 2022 v Praze

7.6.2022

Nostrifikační zkoušky

Zkoušky pro cizince v učebnách č. 2 a 22 - odpoledne.

7.6.2022 - 10.6.2022

Zkoušky DELF A1, A2, B1, B2

Přihlášení studenti FRJ konají zkoušky DELF A1, A2 (na GBHNB), B1,B2 (AF Pardubice)

8.6.2022

Ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2020/2021

Krajský úřadě Středočeského kraje v sále Zastupitelstva - ocenění převezmou Tamara Kotyková z kvarty A a Luisa Anna Hofmanová z kvinty A za reprezentaci školy v konverzační soutěži ve francouzském jazyce.

8.6.2022

Badatelská výuka soudobých dějin - online kurz / Науково-дослідне вчення про сучасну історію - Онлайн-курс

8.6.2022

Ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2020/2021

Krajský úřadě Středočeského kraje v sále Zastupitelstva - ocenění převezme Eliška Vokáčová z kvinty A za reprezentaci školy v konverzační soutěži v německém jazyce.

10.6.2022

Historická gramotnost v praxi - Ústí nad Orlicí / Історична грамотність на практиці - Усті-над-Орліці

10.6.2022 - 12.6.2022

Republikové kolo SOČ 2022 v Kutné Hoře

Celostátní přehlídka SOČ 2022 se koná na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Zúčastní se jí 7 našich postupujících sočkařů - 5 vítězů svých oborů v KK SOČ + 2 studenti, kteří byli zařazeni do licitace.

10.6.2022

Nostrifikační zkoušky

Zkoušky pro cizince v učebnách č. 2 a 22 - odpoledne.

11.6.2022 - 12.6.2022

Bronzová expedice KA2 / Бронзова експедиція КА2

Bronzová expedice: Ralsko

Брознова експедиція: Ралско

12.6.2022 - 15.6.2022

Projekt „Europäische Identität in Geschichte, Gegenwart und Zukunft“

Vybraní studenti septimy A se společně s panem ředitelem a prof. Plechlovou zúčastní mezinárodního projektu v německém Bad Marienbergu.

13.6.2022 - 17.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KB

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

13.6.2022

Exkurze 2SA a 2SB na Pražský hrad

15.6.2022

Sportovní den pro nižší gymnázium

Ve středu 15.6. připraví komise TEV v areálu Veslák sportovní dopoledne pro žáky nižšího gymnázia.

15.6.2022

Rozřazovací jazykové testy - ANJ, NEJ

Testy z angličtiny a němčiny slouží k rozřazení přijatých žáků do jazykových skupin.

15.6.2022

Úvodní rodičovské schůzky

Třídní schůzky určené rodičům žáků přijatých do prim a 1A

16.6.2022

Okresní přebor ZŠ v discgolfu

Ve čtvrtek 16.6. se koná okresní přebor ZŠ v discgolfu, pořádaný Gymnáziem B. Hrabala v Nymburce.

17.6.2022

Průvodcování po Praze

Exkurze do Prahy (průvodcování v německém, ruském a francouzském jazyce) se uskuteční pro obě sexty a 2.A dne 17.6.2022.

17.6.2022

Exkurze FRJ 6XA do Prahy

Francouzštináři ze 6XA vedou exkurzi po Praze

17.6.2022 - 25.6.2022

STK - Rumunsko

V termínu 17. - 25.6. se koná zahraniční sportovně - turistický kurz v Rumunsku.

17.6.2022

Štefetový běh O pohár ředitele školy

V pátek 17.6. se koná štafetový běh O pohár ředitele školy pro NG i VG na nymburském Ostrově.

17.6.2022 - 18.6.2022

Bronzová expedice KA1 / Бронзова експедиція KA1

Bronzová expedice do Českého ráje

Бронзова експедиція до Чеського раю

20.6.2022 - 24.6.2022

Vodácký kurz Sázava

V termínu 20. - 24.6. se konají sportovní kurzy pro 7MA, 7MB a zbytek žáků 3A. Jedná se o vodácký kurz Kávov - Pikovice.

 

21.6.2022

10. velké a volební zasedání Studentského parlamentu

Červnové zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 8:40 hodin 2. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně a s výjimkou náhradníků). Na programu je tentokrát i projednání a schválení novely stanov SPGN a také volba vedení SPGN na další školní rok.

23.6.2022 - 24.6.2022

Jazykový kurz FRJ pro 1PA a 2SA

Studenti FRJ z 1PA a 2SA se zúčastní jazykové kurzu s návštěvou Francouzské aliance v Pardubicích a s besedou o studiu na Réunionu s naším absolventem Matějem Hroudou. 

23.6.2022

Dějepisná exkurze 3TB do Prahy

24.6.2022

Dějepisná exkurze 3TA do Prahy

27.6.2022

Burza učebnic pro vyšší a čtyřleté gymnázium

Studentský parlament pořádá každoroční burzu použitých učebnic. Koná se ve vestibulu školy a přilehlých chodbách mezi 7.30 a 10.30 hodin. Jsou ni zváni i letošní absolventi, kvartáni a také budoucí prváci. Lavice a židličky si prodávající vypůjčí z učebny č. 7 (a také je tam po skončení prodeje zase nastěhují zpět).

27.6.2022

Burza ztrát a nálezů

Burzu ztrát a nálezů z tohoto školního roku zajistí za SPGN. Nalezené věci budou vystaveny od 1. do 4. vyučovací hodiny v učebně č. 21. Kdo něco ztratil, může si to přijít vyzvednout.

28.6.2022

Návštěva Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Studenti německého jazyka obou kvart navštíví v rámci Dne otevřených dveří Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

28.6.2022

Závody dračích lodí pro ZŠ

V úterý 28.6. se konají závody dračích lodí pro ZŠ v areálu nymburského Veslaku.

30.6.2022

Slavnostní zakončení školního roku

Slavnostní ohlédnutí za končícím školním rokem pořádá Studentský parlament 1. vyučovací hodinu na školním dvoře. 

červenec
29.7.2021 - 2.8.2021

Holocaust a my. Proč je důležité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace. Letní škola pro pedagogy a studenty v Osvětimi / Голокост і ми

Голокост і ми. Чому важливо зберегти спогади про євреїв і ромів для майбутніх поколінь. Літня школа для вчителів та студентів в Освенцімі.

 

Aktuální informace

01.07.2022

Každé pondělí 9 - 11 hodin

02.06.2022

Ke dni 31. 5. je odevzdáno 60 zápisových lístků do osmiletého studia a 30 zápisových lístků do čtyřletého studia. Odvolání, kterým nebylo možné vyhovět v rámci odvolání jsou odeslána na KÚ StK.

Významní absolventi

Balejová Marta

Absolvovala v roce 1972.

Patří mezi nejvýznamnější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním žánrem. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Železnice z Berlína do Bagdádu

6. březen 1903

Vysoká porta (= vláda Osmanské říše) a Anatolská železniční společnost podepsaly smlouvu o stavbě tzv. bagdádské železnice. 

Nejčtenější

15.06.2022

Za krásného, letního počasí byl ve středu 15. června 2022 pořádán „Sportovní den“.  Studenti prim až kvart měli možnost užít si dopoledne v nádherném prostředí areálu „Veslák“ v Nymburce.  Různé sporty a aktivity ( míčové hry, florbal, frisbee, disk golf, ringo, softbal, pétanque), včetně tréninků na dračích lodích, dávaly možnost svobodné volby a radosti z pohybu. Nechyběla ani chvilka relaxace a občerstvení.

celý článek
24.06.2022

Každé léto se parta sejde, na vodu se vyrazí, vezmeš jídlo, loď i pádlo a nic víc ti neschází…

Letošní ročník vodáckého kurzu se tradičně uskutečnil na řece Sázavě. Na trati od Kácova po Týnec nad Sázavou, se skupina 54 studentů septim, den co den učila základům vodáctví i turistiky. Přes prvotní nesnáze, mozoly a kapky potu, se technika záběrů a manévrování s lodí zlepšovala. To samé platí i o balení věcí a stanů.

celý článek
16.06.2022

Discgolf - hra, jejímž cílem je dostat disk (létající talíř) na co nejméně pokusů z výhoziště až do jamky (speciální koš s řetězy) si získává stále větší oblibu napříč celou republikou. Důkazem toho je i účast na prvním okresním přeboru žáků základních škol, který se konal na poděbradském hřišti U Vodárenské věže. Celkem 71 chlapců a dívek bojovalo o historický primát, který si nakonec v soutěži děvčat vybojovala v závěrečném rozhozu naše KATKA KRÁTKÁ, která v konkurenci 32 hráček zahrála výsledek +4 nad PAR hřiště. Moc gratulujeme! 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu