Ve školním roce 2025/26 budou otevřeny:

 • 2 třídy 8-letého studia 7941K/81 (celkem 60 studentů)
 • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů)

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Informace z přijímacího řízení na školní rok 2024-25

Ředitel školy zveřejňuje výsledky přijímacího řízení

Osmileté studium

1. přihlášeno 230 uchazečů, z toho:

 • 9 hybridní formou
 • 8 klasickou papírovou formou
 • 213 digitální formou

2. přijímací zkoušky konalo 227 uchazečů

3. v 1. kole přijato 60 uchazečů z 60 plánovaných, z toho:

 • 57 uchazečů nás mělo na 1. místě přihlášky 
 • 2 uchazeči nás měli na 2. místě přihlášky
 • 1 uchazeč nás měl na 3. místě přihlášky

4. výsledek nejlepšího přijatého uchazeče činil 960 bodů z 1000, z toho:

 • 200 bodů za výsledky ze ZŠ
 • 376 bodů za matematiku (47 bodů CERMAT)
 • 384 bodů za český jazyk (48 bodů CERMAT)

4. výsledek posledního přijatého uchazeče činil 752 bodů z 1000, z toho:

 • 200 bodů za výsledky ze ZŠ
 • 264 bodů za matematiku (33 bodů CERMAT)
 • 288 bodů za český jazyk (36 bodů CERMAT)

Čtyřleté studium

1. přihlášeno 105 uchazečů, z toho:

 • 2 hybridní formou
 • 2 klasickou papírovou formou
 • 101 digitální formou

2. přijímací zkoušky konalo 102 uchazečů

3. v 1. kole přijato 30 uchazečů z 30 plánovaných, z toho:

 • 28 uchazečů nás mělo na 1. místě přihlášky 
 • 2 uchazeči nás měli na 2. místě přihlášky

4. výsledek nejlepšího přijatého uchazeče činil 976 bodů z 1000, z toho:

 • 200 bodů za výsledky ze ZŠ
 • 376 bodů za matematiku (47 bodů CERMAT)
 • 400 bodů za český jazyk (50 bodů CERMAT)

4. výsledek posledního přijatého uchazeče činil 755,77 bodu z 1000, z toho:

 • 139,77 bodu za výsledky ze ZŠ
 • 296 bodů za matematiku (37 bodů CERMAT)
 • 320 bodů za český jazyk (40 bodů CERMAT)

Jiří Kuhn

________________________________________________________________________________________________________________________

 

MŠMT spustilo provoz informačních stránek, které souvisí s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou rady a návody, jak v přijímacím řízení postupovat (např. k dispozici je již algoritmus přijímání na jednotlivé školy podle určeného pořadí), metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím těchto stránek bude také zpřístupněn informační systém, který kromě jiného umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému (od 1.2.2024)
 • rozřazení uchazečů do středních škol a konzervatoří
 • zveřejnění výsledků.

Přihlášku musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat osobně nebo odeslat poštou DOPORUČENĚ (nebo elektronicky odeslat) v termínu od 1.2. do 21. 2. 2024 (upozorňujeme rodiče, že v průběhu ledna nebudou mít do systému přístup!). 

Zde můžete shlédnout informační video k podávání přihlášek a k průběhu přijímacího řízení od Národního pedagogického institutu (NPI).

CERMAT spustil na podzim 2023 webovou aplikaci TAU (Trénuj a uč se), která je určena k procvičování vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány prostřednictvím didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky. Aplikace je zcela zdarma.
Uchazeči zde mohou řešit celý test nebo jen vybranou skupinu úloh. Test bude vyhodnocen online na základě klíče správných řešení. V případě špatné odpovědi je možné se vrátit a chybu opravit.
Webová aplikace TAU je optimalizována pro použití na mobilních telefonech a funkční bez přihlášení.

Dále na stránkách Cermatu najdete záložku "Přijímačky bez obav", kde najdete spoustu užitečných rad včetně názorných videí.

LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) ve znění účinném ode dne 1. 1. 2024, MŠMT ČR (msmt.cz)
 • Vyhlášky ke školskému zákonu vč. vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Nařízení vlády vč. nařízení č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“)
 • Informace o Správním řádu - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

________________________________________________________________________

Pro informaci uvádíme další údaje k přijímacímu řízení na školní rok 2024/25:

Uchazeči na naši školu konali jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a matematiky CERMAT pro maturitní obory středních škol, ale nekonali tzv. školní přijímací zkoušku.  Z tohoto pak vyplývá i skladba zkoušek a kritéria pro přijetí.

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro zápis do záznamových archů testů CERMAT je přípustná pouze propisovací tužka modré nebo černé barvy. Fixy libovolné tloušťky hrotu a tzv. "gumovací" propisovací tužky nejsou dovoleny !!

Rozdělení uchazečů do příslušných skupin dostanete v pozvánce.

Odkazy na www stránky k přijímacím zkouškám:

Podívejte se na názory našich studentů, co říkají o studiu na naší škole....

 

 

 

Aktuální informace

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Mirek Smíšek

Mirek Smíšek OBE (2. 2. 1925-19. 5. 2013), český rodák a světově proslulý keramik, studoval po krátký čas na (tehdy Reálném) Gymnáziu Nymburk.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První železobetonový most

červenec 1903

V Přerově byl přes řeku Bečvu postaven první železobetonový most v Českých zemích.

Nejčtenější

31.05.2024

FOTOGALERIE: FB MĚSTSKÉ KNIHOVNY NBK

Na letošní čtvrtou a zároveň i poslední alumni besedu jsme pozvali absolventku gymnázia z roku 2004. Je jí RNDr. Milada Křížová, meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu, která pracuje i v Redakci počasí České televize. Setkání s ní proběhne v nymburské knihovně ve čtvrtek 6. června 2024 od 17.30 hodin s tématem: Počítání počasí?!

celý článek
28.05.2024

Když jsme v prosinci odjížděli z výměnného pobytu na partnerské škole ve Westerburgu, byla jsem z ní naprosto nadšená a doufala jsem, že ji ještě navštívím. V tu chvíli to bylo spíše velké přání a já pořádně nevěřila tomu, že by se to opravdu mohlo uskutečnit. Když má ale člověk školu plnou podporujících lidí a dva nadšené učitele v Německu, jde všechno, a tak jsem se v neděli 12. května vydala do Westerburgu, abych tam pomohla s organizací projektového týdne s tématem Evropské unie „Europawoche“ a abych viděla tuto školu v běhu.

celý článek
29.05.2024

Ve středu 25. května se na Francouzský institut v Praze sjeli vítězové krajských kol konverzační soutěže ve francouzštině, aby v republikovém finále navzájem poměřili své jazykové dovednosti ve svých kategoriích. Naše škola měla zástupkyně hned ve třech kategoriích a vedly si výborně! 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.