Zastupitelstvo města bude jednat o rozpočtu - dotkne se i budovy školy

Zastupitelstvo města bude 10. prosince 2012 od 17 hodin v malém sále Obecního domu rozhodovat kromě jiného o tom, jestli se v roce 2013 škola dočká opravy oken, které jsou jednou z příčin problematického vytápění budovy školy, a zejména pak jestli konečně zazní definitivní ANO přístavbě rizalitu školy, kterým by se vyřešil nesoulad stavu budovy s platnými hygienickými normami pro školní budovy. O obě akce usiluje vedení školy již několik let.

Oprava oken

Stav oken je vedením školy, učiteli, studenty i jejich rodiči vnímán jako kritický již několik let. Poslední údržba oken proběhla při generální opravě fasády budovy školy v roce 1993, tedy bezmála před 20 lety… Všechna okna jsou přitom původní a jsou tedy stejně stará jako celá budova školy – 110 let. Přestože tehdejší řemeslníci odvedli perfektní práci, zub času se na stavu oken nemohl nepodepsat. Údržba v roce 1993 navíc spočívala pouze v novém nalakování rámů oken. Nejednalo se tedy o skutečnou zásadní opravu, kterou si již tehdy okna zasluhovala.

V návrhu rozpočtu Města pro rok 2013 je navrženo uvolnit na částečnou opravu oken částku 450 000,- Kč. Město hodlá na tento účel použít peníze, které dostává každoročně na údržbu kulturních památek mimo památkové zóny. Vzhledem k tomu, že budova gymnázia je od roku 2012 kulturní památkou, je možné pro tyto účely dotaci použít.

Přípravné práce související s opravou oken proběhly již v roce 2012. Od jara se zpracovávala tzv. pasportizace oken, při níž byla všechna okna podrobně zakreslena se všemi detaily, kováním, ovládacími prvky větrání, apod. Od začátku listopadu pracuje s pasporty další firma, která posuzuje stav jednotlivých oken a stanovuje postup, jak se budou okna opravovat.

Pokud zastupitelstvo města ve svém rozpočtu tuto akci schválí, mohla by se během letních prázdnin v červenci a srpnu roku 2013 repasovat okna, která jsou v nejhorším stavu a způsobují největší úniky tepla. Vedení školy by rádo postupovalo při opravě oken po etapách tak, aby práce probíhaly pouze během hlavních prázdnin. Protože cena oprav oken bude stanovena až na základě výběrového řízení, není jasné, jaká část ze všech oken budovy školy se podaří za 450 000,- Kč v roce 2013 opravit. Odhady odborníků, kteří se na přípravě opravy oken podíleli, hovoří o částce kolem 1,25 miliónu korun. Je tedy zřejmé, že tato částka není z pohledu městského rozpočtu částkou zanedbatelnou, a že kompletní repase oken zasáhne i do dalších let.

Přístavba rizalitu školy

S porušením platných hygienických norem se škola potýká již nejméně 10 let. OHS vydala stanovisko ke stavu hygienického zařízení v budově školy a uložilo městu, které je majitelem budovy, tuto situaci řešit. V čem problém spočívá? Stručně řečeno všechny problémy souvisejí se stářím budovy a změnami v užívání budovy na straně jedné a s měnícími se hygienické podmínky ve školních budovách na straně druhé.

V době svého vzniku bylo gymnázium čistě chlapeckou školou. Proto i v budově školy nebyly projektovány dívčí záchody. Po té, co se umožnilo studium na gymnáziích i dívkám, bylo nutné situaci s toaletami pro dívky řešit. Do dvora školy byl přistaven malý přístavek, do kterého se umístily kabinky s WC pro dívky. Současné normy stanovující podmínky pro provoz školních budov, resp. normy platné již nejméně od roku 2005, kladou na sociální zázemí škol zcela jiné nároky. Těm škola bohužel nevyhovuje. Město Nymburk na řešení problému postupně pracovalo – součástí rekonstrukce auly a tělocvičny bylo i doplnění WC a sprch do této části budovy, nicméně problém WC pro dívky zůstává neřešen. Chybí potřebný počet záchodů pro dívky, na záchodech nejsou hygienické kabiny, nejsou odděleny záchody učitelů od záchodů žáků, chybí odpovídající počet umyvadel, ve škole vůbec nejsou WC pro handicapované žáky a problematické je umístění úklidových komor do prostorů WC.

Gymnázium Nymburk nečeká se založenýma rukama. V roce 2005 se dohodlo se svou absolventkou, paní ing. arch. Mocovou a její kolegyní ing. arch Hubičkovou, že zpracuje studii stavebního řešení, jehož realizace by vyřešila disproporce mezi požadavky hygieniků a současným nevyhovujícím stavem. Studii odmítla tehdejší rada města zařadit do rozpočtu města, a proto ji gymnázium uhradilo z vlastních prostředků. Po posledních volbách do zastupitelstva města, a tedy po změnách v radě města, se v rozpočtu Města Nymburk na rok 2012 vyčlenilo celkem 500 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace na přístavbu rizalitu dle zmíněné studie. Projekt byl letos dokončen a čeká na realizaci.

V návrhu rozpočtu na rok 2013, tak jak ho dostali zastupitelé ve svých materiálech pro jednání pracovního zastupitelstva, je na tuto akci přesto 0,- Kč! Při jednání o rozpočtu v Radě města nedošlo při jednání o zařazení této akce do plánu investic pro rok 2013 ke shodě – 3 členové rady hlasovali pro zařazení akce do rozpočtu města, 3 byli proti. Akce tedy bude projednána až na pracovním jednání zastupitelů o rozpočtu ve čtvrtek 6. prosince 2012 a pak následně na veřejném zastupitelstvu města v pondělí 10. prosince 2012…

Přestože se zdá, že by dlouhodobě připravovaným a v uplynulých dvou letech evidentně zastupiteli podporovaným akcím souvisejícím se stavem budovy gymnázia, nemělo při projednávání v zastupitelstvu nic stát v cestě, není tomu tak.

Zajímá vás, jak se bude na zastupitelstvu argumentovat a jak budou jednotliví zastupitelé hlasovat? Přijďte se podívat!

Na závěr

Topení v budově školy

Topení v budově školy je napojeno na centrální vytápění spravované firmou Thermoservis, s.r.o. Po dohodě v městské radě byla na návrh vedení školy zařazena budova gymnázia do souboru budov, na něž bude zpracována studia rentability pro zařazení do tzv. EPC projektů. Pokud studie prokáže, že vytápění budovy a předpokládané úspory dosažen vhodnou regulací, repasí oken, vyvážením systému a případně změnou radiátorů, jsou vhodné pro řešení s využitím tzv. EPC projektů, bude Město Nymburk, který je majitelem budovy, hledat partnera pro realizaci projektu.

Ke stažení
ikonastudie rizalitu
ikonarizalit - projektová dokumentace

Aktuální informace

26.06.2024

Během školních prázdnin je jako úřední den stanoveno pondělí od 9.00 do 11.00 hodin.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

prof. MUDr. Václav Šimon, DrSc.

Prof. Václav Daniel Šimon, DrSc. (*29. 5. 1926), přední český urolog, chirurg, gynekolog, vysokoškolský učitel a akademický pracovník, absolvoval na nymburském gymnáziu v roce 1946.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

2. listopad 1903

Došlo k dohodě ve španělské stávce horníků: 

Nejčtenější

25.06.2024

Posádky dračích lodí našeho gymnázia zvítězily v obou kategoriích a díky zisku i celkového vítězství v poháru škol přiváží ZLATÝ HATTRICK.

celý článek
25.06.2024

Letos se hostitelským městem této prestižní soutěže staly ve dnech 21.-23. 6. 2024 Pardubice. Na její realizaci se podílely SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

celý článek
27.06.2024

Pod záštitou vzdělávací organizace Agora CE se studenti výtvarné výchovy ze dvou tříd sext stali uličníky. Umělci, kteří jim zprostředkovávali půlroční projekt zaměřený na proměnu veřejného prostoru poblíž školy, byli Tomáš Roček, Filip Novák a za Agoru Tereza Konrádová.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.