RSG - zápisy z jednání a rozpočet

 

V úterý 19. dubna 2011 se konaly třídní schůzky RSG, jejichž součástí bylo i jednání HV RSG, který projednal výroční zprávu o hospodaření, stav čerpání rozpočtu k 31/12/2010 a návrh rozpočtu na rok 2011.

V průběhu jednání se místopředsedkyně HV RSG paní Prášilová rozloučila s členy HV RSG, jimž končí k 30/6/2011 funkční období vzhledem k tomu, že v HV RSG zastupují maturitní třídy. Všem poděkovala za práci v osmiletém, resp. čtyřletém období, kdy v HV RSG pracovali.

HV RSG projednal návrh na změny v obsazení revizní komise a doporučil plenární schůzi jmenovat do revizní komise pana RNDr. Martina Lébla, paní Mgr. Danielu Rosůlkovou a paní Soňu Plachou. Tento návrh následně plenární schůze potvrdila.

Dalším důležitým bodem jednání bylo projednání výroční zprávy o hospodaření, kterou zpracovala Ing. Lenka Osifová. HV RSG doporučil plenární schůzi zprávu podmíněné schválit s tím, že je nutné, aby ji zkontrolovala nově ustanovená revizní komise.

Součástí jednání byl i návrh na rozpočet RSG pro rok 2011. Rozpočet je postaven jako mírně přebytkový. Hlavními akcemi roku 2011 bude výměna střešní krytiny na chatě č.p. 102 a výměna matrací na všech postelích v chatě č.p. 100. RSG také již tradičně pomůže škole při realizaci rozvojových záměrů. V roce 2011 to bude konkrétně částkou 80 000,- Kč na počítače do učeben. Díky této pomoci bude škola schopna přejít na tzv elektronické třídnice a bude možné podávat přes internet rodičům zprávy o prospěchu a docházce jejich dětí. RSG nezapomnělo ani na podporu studentských aktivit - finančně podpoří studentský Majáles, akce Debatní ligy a pokryje ze svého rozpočtu náklady žáků školy spojené s účastí na soutěžích a přehlídkách.

Schválený zápis z jední HV RSG

Schválený zápis z jednání plenární schůze RSG

Shválený rozpočet RSG na rok 2011 

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc.

Prof. PhDr. Bohuslav Novotný, DrSc. (3. 10. 1921-31. 10. 1996), historik pravěku a archeolog neolitu v Evropě (se zaměřením na Slovensko), vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník v Bratislavě, Trnavě a Nitře, prorektor Trnavské univerzity v Trnavě, absolvoval reálné gymnázium v Nymburce v roce 1939.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Giovanni Giolitti ministerským předsedou Itálie

3. listopad 1903

Liberál Giovanni Giolitti se stal italským ministerským předsedou. 

Nejčtenější

02.11.2023

Vážení rodiče i studenti!

Po zasedání sněmu delegátů a na základě rozhodnutí pana ředitele, společně s komisí TEV, předkládáme finální podobu organizace LVVZ.

 

Organizaci daných kurzů a pokyny k platbám budou řešit vedoucí LVVZ. 

Michal Hrstka

celý článek
15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
05.11.2023

Končící víkend měl na svém programu školy nejen první stužkovací večírek maturantů, ale i brigádní činnost učitelů na chatách v Rokytnici nad Jizerou. Na 10 kolegů a rodinných příslušníků vyrazilo do hor „poprat “ se s úklidem a přípravou chat před náročnou, zimní sezónou. Není to nikdy jednouché, ale opět se dílo povedlo a můžeme se těšit na blížící se zimu!

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.