Letošní výsledky maturit na Gymnáziu Nymburk

Letošní výsledky maturit na Gymnáziu Nymburk

Gymnázium Nymburk obdrželo z CERMATu přehledy s výsledky společné části a sumarizaci výsledků ze společné a profilové části. V článku naleznete komentář ředitele školy Jiřího Kuhna k děním okolo maturit, k výsledkům MZ na Gymnáziu Nymburk a celkový přehled výsledků za školu a výsledky jednotlivých tříd.

MŠMT zveřejnilo školy, které ve společné části maturitní zkoušky (MZ) dopadly nejlépe. Na stránkách MŠMT i na stránkách tisku se objevilo 10 gymnázií a 10 odborných škol, které ve společné části MZ dopadly nejlépe, a dále zveřejnilo v každém kraji trojici gymnázií a trojici odborných škol, jejichž výsledek byl v kraji nejlepší. Je zajímavé, jaké vášně tento ministrův krok rozpoutal.

Hejtmani, kteří bojovali proti spuštění státních maturit, se chtějí domáhat zveřejnění kompletního žebříčku soudní cestou. Školští odborníci i „odborníci“, kteří tvrdí, že maturity v podobě, ve které proběhly, nepřinesly nic nového a zbytečně se utrácely peníze daňových poplatníků, se předhánějí v argumentech, proč občan nutně musí kompletní výsledky znát. Hlas lidu pranýřuje PORG Václava Klause mladšího a diskutující neznalí věci se pouští do spekulací, jak je to možné a co se za tím skrývá. Několik dní po zveřejnění částečných výsledků, v nichž je patrný rozdíl ve výsledcích gymnázií a ostatních středních škol a z nichž je napříč republikou patrný i výborný výsledek žáků osmiletých gymnázií, se z krajských samospráv ozývá unisono hlas: „redukujme gymnázia a hlavně ta osmiletá!“

Průběhu a výsledkům společné části MZ se věnovala i republiková rada Asociace ředitelů gymnázií ČR. Text stanoviska se v dané chvíli precizuje a rada ho v nejbližších dnech zveřejní. Na jednání rady se věcně zhodnotily přínosy MZ, problémy, které je nutné vyřešit, pokud mají MZ jako srovnávací zkouška dále pokračovat, a rada se též shodla na doporučeních, které předá ministrovi a bude následně prosazovat jejich realizaci.

Osobně si myslím, že není potřeba výsledky maturit tajit, stejně tak jako je nesmyslné tajit zadání testů. Zveřejnění testů nechám na CERMATu či na MŠMT. Zveřejnit výsledky vlastní školy mi připadá v dané chvíli jako samozřejmé. I tyto výsledky jsou však pouze částečné. Podrobnou analytickou zprávu by měly všechny školy dostat od CERMATu v průběhu prázdnin.

Jak TO tedy dopadlo na Gymnáziu Nymburk?

Před rozborem výsledků je nutno poznamenat, že škola svými vnitřními pravidly maturantům mírně zkomplikovala volbu maturitních předmětů. Po maturitní generálce, v níž jsme se seznámili s podobou a obtížností testů jak v základní tak ve vyšší úrovni, jsme nechtěli dopustit, aby naše gymnázium opustil absolvent, který unikne k nejjednodušší variantě zkoušek (český jazyk a cizí jazyk v základní úrovni, bez matematiky). Pravidla pro výběr maturitních předmětů naleznete na jiném místě našeho webu. Studenti tak byli postaveni před volbu buď ve společné části MZ zvolit matematiku alespoň v základní úrovni, nebo zvolit zkoušku z cizího jazyka na vyšší úrovni. Zkoušku z matematiky tak zvolilo celkem 59 maturantů (!), tedy 2/3 ze všech studentů, kteří letos na naší škole studium končili.

S čím jsem spokojen:

  • Všichni studenti bez problémů zkouškami společné části prošli.
  • Jak z výsledků společné části, tak z výsledků profilové části bylo vidět, že přípravě na zkoušku věnovali jak studenti, tak jejich učitelé maximální pozornost.
  • Z celkového počtu 182 známek ze zkoušek společné části MZ (91x český jazyk a 91x matematika nebo cizí jazyk) padly jen 4 čtyřky a 24 trojek. Vše ostatní byly jen jedničky a dvojky.
  • Osvědčila se pravidla, která škola maturantům nastavila pro volbu maturitních předmětů.
  • Učitelé i moje zástupkyně, paní Drahotová, zvládli s přehledem složitou administrativu spojenou se zkouškami a udrželi nasazení po celé dlouhé maturitní období.
  • Pozitivní dojem mám i z nově zařazené obhajoby maturitní práce do trojice předmětů v profilové části zkoušky.

S čím spokojen nejsem:

  • Jen ve 31 případu volili naši maturanti vyšší úroveň zkoušky.
  • V některých případech jsem byl zklamán ze zkoušek z českého jazyka, kdy studenti jednoznačně podcenili přípravu na ústní část zkoušky.
  • Protože jsem soutěživý typ, mrzí mne, že mezi třemi gymnázii s nejlepšími výsledky ve Středočeském kraji není i naše škola.

 Podívejte se na tabulkový přehled výsledků!

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Mirek Smíšek

Mirek Smíšek OBE (2. 2. 1925-19. 5. 2013), český rodák a světově proslulý keramik, studoval po krátký čas na (tehdy Reálném) Gymnáziu Nymburk.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Přistěhovalci do USA

3. březen 1903

V USA byl schválen přistěhovalecký zákon, 

Nejčtenější

07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
05.10.2021

Po nucené roční covidové odmlce se na našem gymnáziu konal opět tradiční Evropský den jazyků, jehož cílem je upozornit na jazykovou rozmanitost a podpořit studium druhého cizího jazyka.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu