Časový plán akcí školy

srpen
18.8.2020 - 21.8.2020

NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Letní škola pro pedagogy v Brně - Institut Terezínské iniciativy

18.8.2020 - 21.8.2020

NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Letní škola pro pedagogy v Brně - Institut Terezínské iniciativy

27.8.2020

Třídní schůzky rodičů nově přijatých žáků

Schůzky se konají od 17:00 hod v aule.

28.8.2020

HISTORICKÝ A LITERÁRNÍ KONTEXT HEBREJSKÉ BIBLE -seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

28.8.2020

HISTORICKÝ A LITERÁRNÍ KONTEXT HEBREJSKÉ BIBLE -seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

28.8.2020

Nostrifikační zkoušky

Na základě určení krajského úřadu se ve škole konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

září
1.9.2020

Burza učebnic pro vyšší a čtyřleté gymnázium

Studentský parlament pořádá každoroční burzu použitých učebnic. Koná se ve vestibulu školy a přilehlých chodbách od 10:00 do 12:00 hodin. Jsou na ni zváni i letošní absolventi, kvartáni a také prváci. Lavice a židličky si prodávající vypůjčí z učeben č. 7 a 19 (a také je tam po skončení prodeje zase nastěhují zpět).

1.9.2020

Rozřazovací test z NJ pro 1.A

Rozřazovací zkouška z německého jazyka proběhne v učebnách č. 2 a 7 od 13:00.

2.9.2020

Zahájení školního roku a vítání nových tříd

Tradiční slavnostní zahájení školního roku na dvoře školy za účasti všech učitelů i žáků uspořádá Studentský parlament. Přivítáni budou noví učitelé i nastupující třídy 1PAB+1A.

Všichni v rouškách!!!

3.9.2020 - 11.9.2020

Karanténa

MŠMT umožnilo odlišnou organizaci školního roku a zaslalo souhlas s uzavřením školy z nepředvídatelných závažných organizačních důvodů, vzhledem k tomu, že nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodů nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy, a to na období od 3. 9. 2020 do 11. 9. 2020.

14.9.2020 - 16.9.2020

Stříbrná expedice

Expedice na Šumavu

15.9.2020

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Ve škole se od 13:30 hod konají opravné a náhradní maturitní zkoušky.

17.9.2020

Zajištění akce World Marathon Challenge

Mezinárodní dětský štafetový marathon zaštítěný Rotary International ke dni Světvého dne boje proti dětské obrně.

21.9.2020 - 25.9.2020

Geologický kurz 6XB 2020 - Rokytnice nad Jizerou

Geologický kurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

21.9.2020 - 22.9.2020

Výcvik mentorů

V rámci projektu Spoluprací k profesionalitě. 

21.9.2020

1. zasedání Parlamentu dětí a mládeže Nymburk

První zasedání Parlamentu dětí a mládeže (PDM) Nymburk se koná na městské radnici 21/9/2020 od 15:00 hodin v místnosti 214. Hlavním úkolem zasedání bude schválení stanov PDM a volba jeho předsednictva. Budou se nabírat i noví členové. Zájemci z řad studentů, kteří se chtějí zapojit, se hlásí u D. Hálové (3A). Účastníci budou uvolněni z výuky 8. a 9. hodinu (nezapočtená absence).

25.9.2020

Google Classroom pro pokročilé - vzdělávání učitelů

Pro učitele je připraveno celodenní vzdělávání zaměřené na zdokonalení dovedností při online výuce. 

28.9.2020

Den české státnosti

Státní svátek

29.9.2020 - 2.10.2020

Geologický kurz 2.A 2020 - Rokytnice nad Jizerou

Geologický kurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

30.9.2020

Setkání s ředitelem AF Pardubice a předávání diplomů DELF

Školu navštíví nový ředitel Francouzské aliance v Pardubicích a předá diplomy DELF za loňské zkouškové období.

říjen
1.10.2020

Univerzita 3. věku

1. setkání v novém akademickém roce

7.10.2020

Schůzka Hlavy SPGN s vedením školy

O velké přestávce v ředitelně proběhne online schůzka Hlavy SPGN s vedením školy k vyhodnocení fungování SPGN dle vzájemné dohody v loňském školním roce. Kromě toho se tam bude hovořit o fungování SPGN obecně, zajištění celoškolních akcí a úkolů, včetně voleb zástupce zletilých studentů do Rady školy.

7.10.2020

Noc literatury

Zveme veřejnost na akci pořádanou Městskou knihovnou! Ve středu od 18:00 do 22:00 bude v laboratoři biologie číst paní Kateřina Macháčková.
Upozorňujeme návštěvníky, že roušky jsou nutné!

8.10.2020

Klub moderní historie - beseda s panem Milanem Kodíčkem

16.10.2020 - 18.10.2020

Výchova k respektu a toleranci. Anne Franková: Nechte mě být, jaká jsem - Praha - AKCE ZRUŠENA

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 8OA

Online beseda pro maturanty z 8OA s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 6. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 4A

Online beseda pro maturanty z 4A s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 5. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 8OB

Online beseda pro maturanty z 8OB s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 7. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

23.10.2020

Schůzka zájemců o Otevřenou vědu a spolupráci s externisty

O velké přestávce se koná online schůzka Hn, Mz a Sk se studenty, kteří v dotazníku projevili zájem o Otevřenou vědu nebo dlouhodobou spolupráci s vědeckým či akademickým pracovištěm.

26.10.2020 - 27.10.2020

Volný den

Rozhodnutím ministra školství se mění harmonogram školního roku a na dny 26. 10. a 27. 10. jsou vyhlášeny volné dny. On-line výuka neprobíhá.

27.10.2020

Šablona 2.III/13 - Nové metody ve výuce - HistoryLab

28.10.2020

Den vzniku samostatného československého státu

státní svátek

29.10.2020 - 30.10.2020

Podzimní prázdniny

listopad
5.11.2020

Projekt "šablony" - webinář

Webinář k projektům Šablon - úpravy související s distanční prací škol

9.11.2020

Jednání Školské rady GBHNB

On-line schůzka ŠR

10.11.2020

GUG - G-Suite Day II

Vzdělávání učitelů

11.11.2020

WEBINÁŘ Praktická realizace kariérového poradenství na střední škole

Webináře od 8:30 hodin s tématem Praktická realizace kariérového poradenství na střední škole se zúčastní kariérní poradce pro studenty prof. Soukup. Akci pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje.

17.11.2020

Den boje za svobodu a demokracii

státní svátek

18.11.2020

Hodnocení v praxi - sdílení strategie na ZŠ Labyrint

Prof. Prokešová se účastní webináře Hodnocení v praxi - sdílení strategie na ZŠ Labyrint

18.11.2020

Seminář Hodnocení není jen klasifikace online - první část

Prof. Kotyza se účastní školení Hodnocení není jen klasifikace.

18.11.2020

Třídní schůzky

18:00 - on-line schůzka třídních učitelů s rodiči žáků.

19.11.2020

Seminář - Hodnocení není jen klasifikace - online - druhá část

Pro. Kotyza se účastní online semináře Hodnocení není jen kvalifikace

19.11.2020

History Lab online ÚSTR Praha

20.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

21.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

23.11.2020 - 24.11.2020

Kuchařka na prevenci: 5. a 6. setkání

25.11.2020

Šablona 2.III/13 - Nové metody ve výuce - Flippity

26.11.2020

Dějiny Židů - online seminář z cyklu Židé, dějiny a kultura Židovského muzea Praha

pravděpodobný začátek 9:30 - bude ještě upřesněno

semináře se zúčastní prof. Prokešová a Hantonová

27.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

28.11.2020

Učíme s flippity

Prof. Prokešová se účastní webináře Učíme s flippity

28.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

prosinec
23.12.2020 - 3.1.2021

Vánoční prázdniny

24.12.2020

Štědrý den

státní svátek

25.12.2020

1. svátek vánoční

státní svátek

26.12.2020

2. svátek vánoční

státní svátek

leden
3.1.2020 - 26.3.2020

LVVZ

V měsících leden až březen se budou konat lyžařské kurzy v Rokytnici nad Jizerou.

1.1.2021

Nový rok

státní svátek

13.1.2021

2. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná od 14:00 do 16:00 hod.

29.1.2021

Pololetní prázdniny

únor
16.2.2021

3. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná od 14:00 do 16:00.

17.2.2021

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2021

Okresní kolo ZeO se bude opět konat na naší škole, společné zahájení proběhne v učebně č. 77 ve druhém patře školní budovy. Soutěžící pak budou rozděleni dle kategorií do dalších učeben, kde budou řešit úlohy OK s oddíly bez atlasu, s atlasem a praktickou
část. Atlasy musí mít každý soutěžící vlastní (nebo vypůjčené jeho školou). Vyhlášení a předání diplomů proběhne kolem poledne opět v učebně č. 77. OK ZeO organizačně zajišťuje DDM Nymburk.

březen
1.3.2021 - 7.3.2021

Jarní prázdniny

18.3.2021

Odborné informační zdroje

Kariérní poradce a člen školního týmu garantů SOČ se zúčastní vzdělávací akce v Hradci Králové, zaměřené na metodiku práce s odbornými zdroji, vyhodnocování a prevence plagiátorství a trendy v práci s nadanými studenty.

29.3.2021

Projektový den "Bohumil Hrabal"

duben
1.4.2021 - 2.4.2021

Velikonoční prázdniny

2.4.2021

Velký pátek

státní svátek

5.4.2021

Velikonoční pondělí

státní svátek

květen
1.5.2021

Svátek práce

státní svátek

4.5.2021

Třídní schůzky

8.5.2021

Den vítězství

státní svátek

17.5.2021 - 25.5.2021

Ústní maturitní zkoušky

28.5.2021

Předání maturitních vysvědčení

31.5.2021 - 4.6.2021

Kurz ekologické výchovy 4KA Krásensko

Kurz ekologické výchovy proběhne v Ekocentru Krásensko.

31.5.2021 - 4.6.2021

Kurz ekologické výchovy BiS 3. ročník

Kurz ekologické výchovy BiS 3. ročníku proběhne fakultativně na úrovni okresu Nymburk

červen
14.6.2020 - 18.6.2020

Sportovní a vodácké kurzy

V termínu 14.6. - 18.6. se uskuteční sportovní kurzy pro 7MA, 7MB a 3A. 

7.6.2021 - 11.6.2021

Kurz ekologické výchovy 4KB Krásensko

Kurz ekologické výchovy proběhne v Ekocentru Krásensko.

28.6.2021

Branný den na VG

červenec
1.7.2021 - 31.8.2021

Letní prázdniny

5.7.2021

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

státní svátek

6.7.2021

Den upálení mistra Jana Husa

státní svátek

Aktuální informace

30.10.2020

Od pondělí 2. listopadu se škola vrací po podzimních prázdninách k distanční výuce podle upraveného rozvrhu. 

09.10.2020

Tělocvičny jsou počínaje pondělkem 12/10 uzavřeny pro odpolední a večerní cvičení. Po dobu platnosti mimořádných opatření není provoz možný. 

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1942.

Narodil se 6. 9. 1922 v Nymburce a zemřel v r. 1996 v Nymburce. Byl význačným českým tělovýchovným pedagogem.

Svět v roce založení školy

Proti sociálním demokratům

Pruský ministr práce prohlásil: „Když se dělník bude agitátorsky podílet na sociálnědemokratické propagaci mezi železničním personálem, bude okamžitě propuštěn. 

Nejčtenější

30.10.2020

Od pondělí 2. listopadu se škola vrací po podzimních prázdninách k distanční výuce podle upraveného rozvrhu. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!