Rajčata 1

Plán soutěží a přehlídek

listopad
9.11.2018

PISQWORKY

Oblastního turnaje ve hře Piškvorky, který se koná v Mladé Boleslavi, se zúčastní čtyři týmy složené ze žáků nižšího i vyššího gymnázia. Doprovod zajistí M. Mokrý.

19.11.2018

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY - tercie a kvarty

21.11.2018

Recitace na NG

Školní kolo v recitaci proběhne  na nižším gymnáziu 21. 11. 2018 (5. a 6. hodinu).

prosinec
11.12.2018

Ceremonie bronzové a stříbrné úrovně DofE

Ceremonie se koná 11. prosince v 10 hodin v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici v Praze, jedná o ocenění úspěšných absolventů, kteří splnili všechny podmínky programu DofE.

12.12.2018

Školní kolo geologické olympiády 2019

Školní kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční online ve škole ve středu 12.12.2018, 1. hodinu v počítačové učebně č. 39. Přihlášení studenti, kteří do 11.12. předali svá "učo" prof. Soukupovi, aby je do soutěže přihlásil, budou na tuto hodinu uvolněni z výuky.

14.12.2018

Školní kolo konverzační soutěže v NEJ

v učebně číslo 42, 3. a 4. vyučovací hodinu

leden
16.1.2019

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

21.1.2019

lingvistická olympiáda

Lingvistická olympiáda - regionální kolo. Za vyšší gymnázium se zúčastní Viktorie Antošová (5GA) a Václav Novotný

(3A).

29.1.2019

Okresní kolo geologické olympiády 2019

Okresní kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční online ve škole, 1. hodinu v učebně č. 55.

29.1.2019

MO - C, B

Školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C.

30.1.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo BI, BII

Školní kolo Konverzační soutěže ve FRJ se uskuteční 30.1. o páté vyučovací hodině v uč. 38.

30.1.2019

OČJ - okresní kolo

Vybraní žáci NG a VG se zúčastní okresního kola olympiády v českém jazyce. Soutěž se koná v Domě dětí a mládeže v Nymburce.

30.1.2019

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro kat. A a D

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro kat. A, B a D se bude konat 5. hodinu v učebně č. 77. Předem řádně přihlášení zájemci budou uvolněni v tuto dobu z výuky (+ popř. i z další hodiny, aby měli obědovou přestávku)

30.1.2019

MO - Z9

Okresního kola Matematické olympiády pro kategorii Z9 se zúčastní úspěšní řešitelé domácího kola.

únor
4.2.2019

Školní kolo Zeměpisné olympiády pro kat. B a C

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2019 pro kategorii B a C se bude konat 5. hodinu v učebně č. 77. Předem řádně přihlášení zájemci budou uvolněni v tuto dobu z výuky (+ popř. i z další hodiny, aby měli obědovou přestávku).

5.2.2019

Biologická olympiáda kat. A, B - školní kolo

Biologická olympiáda kat. A, B se uskuteční v úterý 5.2.2019 od 8:00 v laboratoři BIO.

6.2.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo AI, AII

Školní kolo Konverzační soutěže ve FRJ AI, AII se uskuteční 6.2. o páté vyučovací hodině v uč. 38.

8.2.2019

Chemiklání

5 studentů VG se zúčastní soutěže v chemii, kterou pořádá VŠCHT Pardubice.

12.2.2019

Školní kolo Chemické olympiády - kategorie D

Školní kolo kategorie D (vybraní žáci kvart) se koná v průběhu 3. a 4. hodiny. 

13.2.2019

Okresní kolo konverzační soutěže v NEJ

Pořadatel: DDM Nymburk
Místo konání: Dům dětí a mládeže Nymburk
Kategorie: I. A, I. B, II. A, II. B, III. A
Prezence: 8.00 – 8.15 hodin
Zahájení: 8.15 hodin

27.2.2019

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2019

Okresní kolo ZeO se bude opět konat na naší škole, společné zahájení proběhne v učebně č. 77 ve druhém patře školní budovy. Soutěžící pak budou rozděleni dle kategorií do dalších učeben, kde budou řešit úlohy OK s oddíly bez atlasu, s atlasem a praktickou část. Atlasy musí mít každý soutěžící vlastní (nebo vypůjčené jeho školou). Vyhlášení a předání diplomů proběhne kolem poledne opět v učebně č. 77. OK ZeO organizačně zajišťuje DDM Nymburk, v hodnotící komisi zasedne mj. i prof. Soukup.

28.2.2019

Konverzační soutěž v ANJ - okresní kolo

Okresní kolo konverzační soutěže v ANJ všech kategorií se koná v Poděbradech

březen
1.3.2019

Chemická olympiáda

Okresní kolo kategorie D organizuje ve spolupráci s DDM Symfonie Poděbrady Marie Stojarová.

5.3.2019

Školní kolo Chemické olympiády B

Praktická část v průběhu 6. a 7. vyučovací hodiny.

8.3.2019

Školní kolo Chemické olympiády C

Praktická část kategorie C proběhne 5. a 6. vyučovací hodinu.

12.3.2019

Školní kolo Chemické olympiády C

Kontrolní test v průběhu 3. a 4. vyučovací hodiny.

12.3.2019

Školní kolo SOČ

13.3.2019 - 14.3.2019

Expo Science Amavet

Krajské kolo soutěže se koná v Pardubicích.

19.3.2019

Krajské kolo konverzační soutěže v NEJ

NĚMECKÝ JAZYK – kategorie II.A, II.B, II.C, III.A, III.B

Krajské kolo všech uvedených kategorií se uskuteční v úterý 19. března 2019 od 10.00 hodin na Gymnáziu Kladno, nám. E. Beneše 1573, Kladno. Prezence: od 9.15 hodin.

Soutěžící si s sebou přinesou psací potřeby. Do krajského kola postupuje v každé kategorii pouze vítěz okresního (školního kola).

19.3.2019

MO - Z9

Krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9 se zúčastní úspěšní řešitelé okresního kola z řad žáků kvart.

20.3.2019

Krajské kolo dějepisné olympiády

20.3.2019

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 2019

Krajské kolo ZeO se koná na Kladně. Postupující doprovodí prof. Soukup.

21.3.2019

Chemická olympiáda -D

Krajské kolo kategorie D v Praze

22.3.2019

Náboj

Mezinárodní matematické soutěže Náboj se zúčastní dva týmy žáků naší školy. Jeden je složen z žáků kvint, sext a druhého ročníku, druhý tým tvoří žáci tříd předmaturitního a maturitního ročníku.

 

22.3.2019

Matematický klokan

Školní kolo mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan proběhne v pátek 22. 3. Soutěž je určena pro zájemce ze všech tříd.

27.3.2019

Dějepisná soutěž gymnázií

Tým studentů vyššího gymnázia se zúčastní KK DO pro SŠ.

 

30.3.2019

Krajské kolo soutěže EUROREBUS 2019

Veřejného krajského kola zeměpisné soutěže EUROREBUS 2019, konaného netypicky v sobotu 30. března 2019, zúčastní pozvaní zástupci třídy 3TA Bartoloměj Boška, Eliška Novotná a Jáchym Vodenka. Na pražský Albertov, kde sídlí Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, je doprovodí prof. Jeníková.

duben
2.4.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo

Ve škole probíhá krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině. 

2.4.2019

MO B, C

Úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády kategorií B a C se zúčasní krajského kola, které se koná 2. dubna v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera.

3.4.2019

Purple Comet

Ve středu 3. 4. proběhne celosvětová matematická soutěž Purple Comet, které se zúčastní šestičlenné týmy žáků vyššího i nižšího gymnázia.

3.4.2019

Chemická olympiáda B

Školní kolo proběhne 1. - 3. vyučovací hodinu.

4.4.2019

Krajské kolo olympiády z českého jazyka

Žákyně Alena Pustá (4KB) se zúčastní krajského kola olympiády z českého jazyka v Kladně. Doprovod zajistí prof M. Flesarová.

4.4.2019

Chemická olympiáda C

Krajské kolo kategorie C proběhne v Praze.

8.4.2019

Krajské kolo Geologické olympiády 2019

Krajské kolo Geologické olympiády 2019 se uskuteční v Muzeu Českého krasu v Berouně. Zúčastní se ho 6 našich studentů postupujících z okresního kola. Doprovodí je prof. Soukup.

9.4.2019

MO - Z6, 7, 8

Okresního kola Matematické olympiády se zúčastní úspěšní řešitelé školního kola z řad žáků prim, sekund a tercií.

10.4.2019

Okresní kolo BIO olympiády kat. D - Poděbrady

Okresní kolo BIO olympiády kat. D, poroběhne dne 10. dubna 2019 na gymnáziu v Poděbradech.

16.4.2019

Okresní kolo BIO olympiády kat. C - Poděbrady

Okresní kolo BIO olympiády kat. C se uskuteční na Gymnáziu v Poděbradech.

29.4.2019

FO - Krajské kolo

Krajské kolo fyzikální olympiády pro vyšší gymnázium za účasti našich studentů probíhá v Praze.

30.4.2019

Chemická olympiáda B

Krajské kolo kategorie b proběhne v Praze.

30.4.2019

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo SOČ se bude letos konat na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Ze školy vyrazí společně mikrobusem naše výprava složená z 23 postupujících sočkařů a pedagogického doprovodu.

květen
14.5.2019

Konverzační soutěž ve FRJ - republikové finále

Simona Votočková z 4KA reprezentuje školu v republikovém finále olympiády z FRJ v kategorii AII. 

27.5.2019

Okresní kolo Pythagoriády

Okresního kola Pythagoriády se zúčastní úspěšní řešitelé školního kola.

červen
5.6.2019

Středoškolská technika 2019 - StreTech 2019

Na konferenci StreTech 2019, konanou na ČVUT v Praze Dejvicích 5. června 2019, se z naší školy vypraví letošní maturantka Martina Šafránková se svou SOČ/MP na téma Mediální obraz Kofoly v České republice. Druhým naším zástupcem bude sočkař Filip Touš z 6XA se svou prací o reverzním softwarovém inženýrství. Obě práce budou součástí sborníku vzešlého z konference.

14.6.2019 - 16.6.2019

Celostátní kolo SOČ

Na Celostátní přehlídku SOČ do Opavy vyrazí 7 našich sočkařů postupujících z KK v doprovodu prof. Bubeníkové.

Články ze soutěží a přehlídek

Pohár rozhlasu kat. IV

Pohár rozhlasu kat. IV

Studené jarní počasí prověřilo atlety z tercií a kvart. Ve středu 15.5. pokračoval letošní Pohár rozhlasu, tentokrát pro žáky a žákyně osmých a devátých tříd. Všichni naši atleti se museli vypořádat s nepříjemnými nástrahami počasí. Lépe se tentokrát vedlo družstvu chlapců, které skončilo se ziskem 4515 bodů na pátém místě. Děvčata získala 3455 bodů a celkovou osmou příčku.

Celý článek

Francouzská olympiáda - republikové finále

Francouzská olympiáda - republikové finále

V úterý 14.5. se na Francouzském institutu v Praze konalo finále Konverzační soutěže ve francouzštině. I v letošním roce mělo naše gymnázium svého zástupce na této úrovni.

Celý článek

Pohár rozhlasu kat. III

Pohár rozhlasu kat. III

4328 bodů přineslo v okresním kole dívčímu atletickému družstvu celkové druhé místo. Několik umístění na pomyslných stupních vítězů a další pěkné výkony pomohly děvčatům z prim a sekund k zisku stříbrné pozice v okresním kole Poháru rozhlasu, které se konalo na atletickém hřišti ZŠ Václava Havla v Poděbradech. Individuální stříbrné medaile získaly Luisa Anna Hofmanová ve sprintu na 60m a štafeta na 4 x 60m ve složení Luisa Anna Hofmanová, Marie Kramešová, Adéla Radilová a Barbora Pacourková. Celkové vítězství vybojovala va skoku vysokém Marie Kramešová.

Celý článek

Plejáda medailí z krajské přehlídky SOČ 2019

Plejáda medailí z krajské přehlídky SOČ 2019

Plejádu medailistů na krajské přehlídce SOČ Středočeského kraje tvořilo neuvěřitelných 18 oceněných z celkem 23 soutěžících studentů naší školy. Z pozice vítězů ve svém oboru SOČ letos postupuje na republiku dokonce sedm našich sočkařů. Úspěšnost školy v této velmi prestižní soutěži se meziročně opět zvýšila.

Celý článek

Úspěšné okresní kolo Biologické olympiády kategorie C a D

     V měsíci dubnu proběhla v Poděbradech okresní kola biologické olympiády kategorie D – primy a sekundy a kategorie C – tercie a kvarty. Ze školního kola postoupili vždy dva nejúspěšnější řešitelé v kategorii. V kategorii C postoupili Jáchym Vodenka a Pavla Brožová oba z tercie A. V kategorii D postoupil Jan Komárek a Matěj Zatloukal ze sekundy B.

Celý článek

Bronz z KK Geologické olympiády 2019

Bronz z KK Geologické olympiády 2019

Ve třetím ročníku, kdy se Geologická olympiáda (GeO) koná v celostátním rozsahu, jsme poprvé v krajském kole dosáhli na cenné kovy (v tomto případě tedy alespoň na cennou slitinu...). Anna Vávrová z 4KB vybojovala v těžké konkurenci kategorie A (ZŠ) v berounském Muzeu Českého krasu krásný bronz. Naši ostatní reprezentanti ze středoškolské kategorie B takto úspěšní nebyli. Potěšilo samozřejmě umístění dvou z nich alespoň v první desítce pořadí výsledků.

Celý článek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48 další >

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1942.

Narodil se 6. 9. 1922 v Nymburce a zemřel v r. 1996 v Nymburce. Byl význačným českým tělovýchovným pedagogem.

Anketa

 
Evropou hýbe snaha středoškoláků přimět politiky ke změně přístupu k ochraně životního prostředí.
Podporuji a rozumím 71 %
Není to věc dětí 4 %
Je to jen gesto a stávka s demonstracemi nic nepřinesou 21 %
Nic o tom nevím 4 %
Celkový počet hlasů: 200
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Cenzura v Prusku

únor 1903

Pruský ministr vnitra podal v Poslanecké sněmovně vysvětlení, proč byla zakázána hra Das Tal des Lebens (Údolí života) od Maxe Dreyera:

Nejčtenější

29.04.2019

V pondělí 29. dubna se s naší školou rozloučili studenti maturitního ročníku. Na letošní rok přichystali originální a neotřelé poslední zvonění s tématy okupace '68 a sametové revoluce, od které si letos připomínáme 30. výročí. 

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.