Příběhy našich sousedů v Kině Sokol

Příběhy našich sousedů v Kině Sokol

V pondělí 29. května proběhla v Nymburce historicky první závěrečná prezentace žákovských výstupů projektu Příběhy našich sousedů. Celkem osm badatelských týmů ze škol v Nymburce a Poděbradech zmapovalo příběhy pamětníků, jimž do života zasáhla totalita. Jak jsme již informovali, v prvním ročníku měla naše škola dva prezentující týmy.

Týmy měly před sebou během půl roku několik výzev: vytipovat pamětníka, přesvědčit ho, aby s mladými badateli sdílel svůj příběh a následně si zvolit, zda příběh zpracují do podoby audio reportáže, animace či kombinace videa + animace. A když byly výstupy zpracované, přišla výzva poslední, a to prezentovat příběh pamětníka před publikem v kině.

V krásném slunečném odpoledni se v sále Kina Sokol sešli žáci se svými pamětníky, spolužáci, pedagogové, rodiče a kamarádi. Všichni si přišli poslechnout osm zajímavých životních příběhů. Týmy měly zcela volné ruce, jak prezentaci svého výstupu pojmou. Žáci mohli využít prezentaci s fotografiemi, seznámit s diváky s celou cestou, kterou v projektu prošli,... Členky obou našich týmů zvolily způsob netradiční, představit pamětníkův život v básni nebo sehrát divadelní scénku. Vždy však v časovém limitu 4 minuty. Publikum tak poznalo životní příběhy Pavly Erbanové, Milana Exnera, Milana Fajmana, Miroslava Höcka, Jaromíry Jankovské, Jaroslava Kmenty, Jana řehounka a Bohuslava Sedlatého. 

Naše školní týmy rekonstruovaly příběhy Milana Fajmana, který zažil obě totality, nacismus i komunismus, a Bohuslava Sedlatého, který v Nymburce v roce 1989 stál u zrodu Občanského fóra. Oba zpracované příběhy podobně jako výstupy ostatních týmů si můžete prohlédnout na stránkách projektu Příběhy našich sousedů.

Na závěr si každá badatelská skupina mohla vyslechnout zpětnou vazbu od odborné poroty, ocenění a tipy na další práci.

Odpolední program hudebním a pěveckým vystoupením obohatili žáci primy B a 1A pod vedením paní profesorky Poprové. A o občerstvení pro účastníky a diváky se postaraly členky našeho DofE bufetíku. Výtěžek z prodeje sladkých i slaných dobrot, celých 3.000Kč, věnují na účet organizace Post Bellum na nahrávání příběhů pamětníků.

 

A jak vnímají svou účast naše aktérky?

Závěrečnou prezentaci Příběhů našich sousedů jsme si moc užily a máme radost a dobrý pocit, že se naše představení líbilo divákům i porotě. Škoda, že jsme si pro zpětnou vazbu od poroty musely dojít samy a nebyla řečena veřejně, protože úspěchy i chybami vlastními i ostatních se člověk také učí:). Jinak naše hodnocení bylo trefné a podané s respektem. Jsme moc rády, že jsme se projektu mohly zúčastnit, získaly jsme řadu nových zkušeností.”

Nezbývá než dodat, že se těšíme, pokud bude příležitost do projektu se zapojit i v příštím roce, a naše badatelky nabyté zkušenosti budou moci předat novým zájemcům.

Všechna děvčata mají náš respekt za vytrvalou a soustavnou práci, kterou v projektu předvedla. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme se těšit na další vystoupení.

Velký dík patří i zpěvákům a hudebníkům, kteří v salé navodili i díky tematicky zvoleným písničkám příjemnou atmosféru. A v neposlední řadě patří velké poděkování i členkám DofE bufetíku a paní profesorce Martínkové za přípravu občerstvení a finanční částku věnovanou na zaznamenávání dalších příběhů.

 

Jsme moc rádi, že naše spolupráce s Městem Nymburk, Městskou knihovnou Nymburk i organizací Post Bellum výborně funguje a již nyní se těšíme na další společné projekty.

Díky Davidu Růžičkovi a Marku Velechovskému za krásné fotografie.

 

 

Aktuální informace

28.09.2023

úterý 3/10 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

Petr Říha, akademický malíř

Absolvoval v roce 1973.

Narodil se 12. 11. 1953 v Nymburce. Poté studoval na VŠUP v Praze – v textilním ateliéru u prof. B. Felcmana.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První železobetonový most

červenec 1903

V Přerově byl přes řeku Bečvu postaven první železobetonový most v Českých zemích.

Nejčtenější

05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.