Studijní pobyt v Polsku

15.09.2019
Studijní pobyt v  Polsku

V termínu 15. - 21.9. 2019 jsem se zúčastnil zahraničního studijního pobytu v Polsku v rámci Globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Studijní pobyt byl organizován Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV), jehož dva zástupci byli našimi průvodci, překladateli a celkově se starali o to, aby celá naše cesta proběhla bez problémů, což se jim podařilo a zato jim patří velké díky. 

Naše skupina byla dále tvořena 12 členy (šlo o učitele, ředitele a zástupce ředitelů z různých typů škol napříč Českou republikou).  Během pěti pracovních dnů jsme absolvovali velmi pestrý program, který se z velké části odehrával ve Varšavě a jeden den probíhal v Krakově. V Krakově jsem absolvovali  tři setkání se zástupci třech různých organizací (FairTrade Poland, Buy Responsibily, Open Plan). Během těchto setkání nám jejich zástupci představili tyto organizace a jejich konkrétní působení v Polsku za účelem GRV včetně konkrétních akcí, které pořádají pro školy a výukových materiálů, které vytvářejí. Ve Varšavě jsme během týdne navštívili také několik organizací, které usilují o implementací GRV do vzdělávání v Polsku. Jednalo se o následující organizace: Education for Democracy, Amnesty International Poland, Center for Citizenship Education. Návštěva zmíněných organizací probíhala v obdobném duchu jako v Krakově. Mimo to jsme měli možnost navštívit Centrum pro rozvoj vzdělávání v Polsku (obdobu NIDV), které spadá pod Ministerstvo školství. Zde jsem měli mimo jiné možnost diskutovat s učiteli a koordinátory GRV.  Dále jsme navštívili dvě školy. Státní střední školu (ekvivalent našeho gymnázia/ lycea), kde jsme měli možnost vidět implementaci GRV do hodiny zeměpisu a soukromou základní školu EduLab, kde nám vybraní studenti a ředitel školy představili projekty, které v rámci GRV realizují a také celou budovu školy. Během pobytu jsme také absolvovali prohlídku muzea Polin, které mapuje historii polských Židů. Po prohlídce následovala diskuze  s lektorkou výukových programů pro školy v tomto muzeu. Během celého týdne jsme měli možnost získat mnoho zajímavých námětů k realizaci témat GRV do výuky. Program, který nám zajistili kolegové z Polska byl velmi zajímavý a výborně připravený.

 

Tomáš Barančík

Zobrazeno: 2083x

Aktuální informace

18.06.2021

Úvodní rodičovské schůzky nově přijatých žáků do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studia se uskuteční v pondělí 28. června od 16.30 hodin.

Celý článek
04.06.2021

Burza učebnic bude letos v pátek 25. 6. od 7:30 do 10:30 hodin ve vestibulu školy.

21.05.2021

Denně aktualizovaný přehled o odevzdávání zápisových lístků, odvolaní...
Zápisové lístky je možné odevzdávat ve škole každý den v době
8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

V případě, že některý z uchazečů nenastoupí, protože byl přijat na jinou školu, jsou na uvolněná místa přijímáni další uchazeči podle pořadí.

21.05.2021

Denně aktualizovaný přehled o odevzdávání zápisových lístků, odvolaní...
Zápisové lístky je možné odevzdávat ve škole každý den v době
8:00 - 11:00

13:00 - 16:00

V případě, že některý z uchazečů nenastoupí, protože byl přijat na jinou školu, jsou na uvolněná místa přijímáni další uchazeči podle pořadí.

19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení pro 8-leté studium najdete zde.

Celý článek
19.05.2021

Výsledky přijímacího řízení zveřejněné 20.5. pro 4-leté studium najdete zde.

Celý článek

Významní absolventi

Michal Plavec

Michal Plavec (*1973), (regionální) historik, novinář a kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze, odmaturoval na nymburském gymnáziu v roce 1991.

Svět v roce založení školy

Přednášky Mánes

28. duben 1903

V Praze se konala první z cyklu přednášek, jež se zabývaly principy tvorby a současnými uměleckými názory. 

Nejčtenější

25.05.2021

V úterý 25.5. se žáci nižšího gymnázia zúčastnilli sportovního dne. Pro třídy prim a sekund byl připraven program v podobě štafetového běhu na Ostrově, dále pak sportovní hry v areálu Veslák. Žáci tercií a kvart se vydali na "Rému", kde využili volejbalových a basketbalových hřišť. Jako novinka pro ně byla připravena ukázka hry discgolf.

celý článek
24.05.2021

Po zajímavém začátku, kdy některé členky expedice málem nestihly vlak, jsme úspěšně dojely do Třemošnice. Odtud naše kroky vedly na rozhlednu Miladu, k níž vedla nepřístupná cesta. Na rozhledně jsme se pokochaly a naobědvaly.

celý článek
26.05.2021

V rámci sportovního dne se skupinka studentů z tercií a kvart seznámila se základy discgolfu. Poté co si studenti vyzkoušeli základní typy hodů a několik praktických cvičení, tak se zúčastnili turnaje dvojic na cvičný koš. Celkem 6 jamek ve vzdálenostech 25 - 70 m zvládlo všech 16 hráčů s chutí, bez ztráty disku:) a především v dobré náladě. Jednalo se o první turnaj na NG a celkem třetí turnaj na naší škole. Na konec června se pak chystá první školní turnaj, který se uskuteční na 6ti jamkovém hřišti v Poděbradech. 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!