Výsledky testování VEKTOR – Modul 4

Testování VEKTOR je zaměřeno na testování tzv. přidané hodnoty. Princip testování spočívá v testu žáků na začátku 1. ročníku, resp. na začátku kvinty, a následně testování stejných žáků v době, kdy jsou na začátku maturitního ročníku. Gymnázium Nymburk se tohoto testování pravidelně zúčastňuje. V letošním roce testování v celé ČR absolvovalo celkem téměř 13 tisíc žáků z 221 středních škol. A jaké byly výsledky naší školy – tedy našich žáků a našich učitelů?

Výsledky jsou klasifikovány zvlášť pro žáky čtyřletého a osmiletého studijního oboru.

Čtyřleté studium 

výsledky třídy 4A 

český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk
celkový výsledek standardní standardní standardní standardní
průměrný percentil 52 68 60 59
využití studijního potenciálu optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP pod možnostmi OSP optimální z hlediska OSP
přidaná hodnota 1,80% 33,00% -4,20% 28,10%

pozn.: OSP - obecné studijní předpoklady, které byly zjišťovány samostatným testem

Žáci měli také možnost prostřednictvím dotazníku škole sdělit zkušenosti se svou přípravou do školy, ohodnotit výuku testovaných předmětů a také informovat o svých dalších studijních plánech. Žáci 4A vidí v souhrnu školu takto:

Nejvíce poznatků si podle svého názoru žáci 4. ročníků v průměru odnáší z hodin matematiky, nejméně naopak z anglického jazyka. Vlastní studijní aktivitu hodnotí jako nejlepší v předmětu 'Matematika', nejméně aktivní jsou pak v předmětu 'Český jazyk'. Nejpestřeji probíhá dle žáků výuka německého jazyka. Nejvíce žáky z testovaných předmětů baví 'ZSV' a 'Matematika', nejméně pak 'Informatika'. Jako nejčastější využití PC uvádějí žáci 'Vyhledávání informací'. Žáci se zamýšleli i nad užitečností jednotlivých předmětů. Nejvíce si uvědomují význam předmětů 'Anglický jazyk' a 'Německý jazyk' a za nejméně důležitý považují předmět 'Chemie'. Studovat na vysoké škole plánuje 96 % žáků, nejvíce projevují zájem o studium oborů 'Společenskovědní' (52 %) a 'Ekonomický' (12%), nejméně pak o obor 'Matematicko-fyzikální' (0 %), a 'Zemědělský' (0 %).

Pro nejvíce žáků je cílem dokončit studium 'Magisterské' (52 %), 44 % zatím není rozhodnuto.

 

Osmileté studium

výsledky tříd 8OA a 8OB

český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk
celkový výsledek standardní nadstandardní standardní standardní
průměrný percentil 65 70 69 73
využití studijního potenciálu optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP
přidaná hodnota 23,90% 32,10% -0,90% 22,60%

pozn.: OSP - obecné studijní předpoklady, které byly zjišťovány samostatným testem

 

Odpovědi na dotazník maturantů z oktáv jsou následující:

Nejvíce poznatků si podle svého názoru žáci oktáv v průměru odnáší z hodin matematiky, nejméně naopak z anglického jazyka. Vlastní studijní aktivitu hodnotí jako nejlepší v předmětu 'Matematika', nejméně aktivní jsou pak v předmětu 'Český jazyk'. Nejpestřeji probíhá dle žáků výuka německého jazyka. Nejvíce žáky z testovaných předmětů baví 'Anglický jazyk' a 'ZSV', nejméně pak 'Informatika'. Jako nejčastější využití PC uvádějí žáci 'Vyhledávání informací'. Žáci se zamýšleli i nad užitečností jednotlivých předmětů. Nejvíce si uvědomují význam předmětů 'Anglický jazyk' a 'Matematika' a za nejméně důležitý považují předmět 'Fyzika'.

Studovat na vysoké škole plánuje 100 % žáků, nejvíce projevují zájem o studium oborů 'Ekonomický' (20,5 %) a 'Společenskovědní' (15,9%), nejméně pak o obor 'Zemědělský' (0 %), a 'Jazykový' (2,3 %).

Pro nejvíce žáků je cílem dokončit studium 'Magisterské' (61,4 %), 11,4 % zatím není rozhodnuto.

Aktuální informace

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
Celý článek
29.04.2022

Sledujte vývoj přijat - nepřijat!

31.01.2022

Ředitel školy zveřejnil kritéria přijjímacího řízení:

Významní absolventi

Balejová Marta

Absolvovala v roce 1972.

Patří mezi nejvýznamnější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním žánrem. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Vilém II. navštívil papeže Lva XIII.

2. květen 1903

Německý císař Vilém II. navštívil s velkým doprovodem papeže Lva XIII.

Nejčtenější

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
celý článek
10.05.2022

Pokud máte rádi skvělou hudbu a jídlo, doražte na Majáles, pořádaný studenty gymnázia, který se koná 14. 5. 2022 v Nymburce v Parku Pod Hradbami. Dokonce nepotřebujete ani lístek. Začínáme v 13:30.

celý článek
30.04.2022

Páteční, slunečné ráno bylo před naší školou netradiční.  Za zvuků píšťalek, bubínků, řehtaček a ve šmloulích převlecích, se přišli rozloučit maturanti se školou. Tradiční rituál, který neodmyslitelně patří k naší škole, se po covidovém období vrátil a jsme tomu rádi!

Přejeme všem maturantům hodně štěstí u závěrečných testů, zkoušek i obhajob!

Vzpomínky na poslední zvonění – foto Michal Hrstka

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu