Maturitní dějepisné semináře ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci

11.11.2011
Maturitní dějepisné semináře ve Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci

Na páteční exkurzi 11. 11. 2011 se oba Dějepisné semináře v maturitním ročníku těšily. Profesoři i studenti doufali, že vše proběhne hladce. První potíže nastaly už na nádraží v Nymburce. Vlaky měly měly půlhodinová zpoždění, a tak nymburská skupina pod vedení paní profesorky Hantonové vyrazila do Prahy zpožděným vlakem. I přes tyto zmatky se naštěstí všichni účastníci exkurze kolem deváté hodiny sešli na Masarykově nádraží v Praze. Tam se rozdělili na dvě skupiny, aby se z kapacitních důvodů archivu během dne vystřídaly ve Státním oblastním archivu na Chodovci a v Muzeu komunismu Na Příkopech.

V Muzeu komunismu shlédli studenti tematicky laděný dokumentární film a expozici přibližující socialistické reálie (dobové předměty doplněné informačními tabulemi). V SOA Praha byl pro návštěvníky připraven celkem pestrý program: Úvodní přednáška pana Mgr. Martina Sováka z Oddělení využívání archiválií a evidence Národního archivního dědictví studenty informovala o fungování, struktuře a funkci archivů. Pak následovala prohlídka depozitáře a restaurátorské dílny. Nakonec si studenti prohlédli malou výstavu vybraných zajímavých archiválií, připravenou panem Sovákem.

Při prohlídce depozitáře jsme ve skupině s paní profesorkou Hantonovou prožili malé dobrodružství. Depozitář, místnost asi 10x10 m, spoře osvětlená, s vybetonovaným stropem a oddělená od chodby dvojitými dveřmi, nám připadal zajímavý. Zápach amoniaku, který vycházel ze stěn, nám zprvu ani nevadil. Problém nastal, když se zabouchly dveře. Zpočátku jsme nastalou situaci plně nechápali, připadalo nám to jako záměrně připravené a zpočátku dokonce příjemné zpestření dlouhé prohlídky. Pak jsme ale zjistili, že betonovaný strop pohlcuje i signál mobilních operátorů, dveře jsou dokonale zvukotěsné a vzduch smísený s amoniakem je po delší době nedýchatelný. V tu chvíli se začala mezi námi šířit panika, ale humor nás ani tehdy neopouštěl. Pan Sovák, který byl naneštěstí zavřený společně s námi, nás uklidňoval a nabádal k tomu, abychom vytrvale bouchali na dveře a volali o pomoc. Sám zvedl telefon, který byl napojen na archivní nouzovou linku, a opakovaně vytáčel čísla 103 a 106, na vrátnici a na velín ostrahy. Teprve po čtvrthodině telefon na druhé straně někdo konečně zvedl a za pár minut jsme byli vysvobozeni. Myslím, že na tuto exkurzi skutečně dlouho nezapomeneme...

Alžběta Dörflová, 8OA

Aktuální informace

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
Celý článek
29.04.2022

Sledujte vývoj přijat - nepřijat!

31.01.2022

Ředitel školy zveřejnil kritéria přijjímacího řízení:

Významní absolventi

Absolvovala v roce 1941 s rodným příjmením Leišová.

Narodila se 19. 1. 1922 ve Všejanech a zemřela v r. 1985 v Praze.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Cenzura v Prusku

únor 1903

Pruský ministr vnitra podal v Poslanecké sněmovně vysvětlení, proč byla zakázána hra Das Tal des Lebens (Údolí života) od Maxe Dreyera:

Nejčtenější

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
celý článek
10.05.2022

Pokud máte rádi skvělou hudbu a jídlo, doražte na Majáles, pořádaný studenty gymnázia, který se koná 14. 5. 2022 v Nymburce v Parku Pod Hradbami. Dokonce nepotřebujete ani lístek. Začínáme v 13:30.

celý článek
30.04.2022

Páteční, slunečné ráno bylo před naší školou netradiční.  Za zvuků píšťalek, bubínků, řehtaček a ve šmloulích převlecích, se přišli rozloučit maturanti se školou. Tradiční rituál, který neodmyslitelně patří k naší škole, se po covidovém období vrátil a jsme tomu rádi!

Přejeme všem maturantům hodně štěstí u závěrečných testů, zkoušek i obhajob!

Vzpomínky na poslední zvonění – foto Michal Hrstka

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu