Časový plán akcí školy

srpen
27.8.2019

Seminář Efektivní komunikace

Seminář pro učitele zaměřen na komunikační dovednosti.

září
3.9.2019 - 4.9.2019

Bronzová expedice DofE

bronzová expedice studentek QB

3.9.2019 - 6.9.2019

Adaptační kurz 1A

Adaptační kurz první ročníku čtyřletého studia v Rokytnici nad Jizerou.

3.9.2019

Zahájení školního roku a vítání nových tříd

Tradiční slavnostní zahájení školního roku na dvoře školy za účasti všech učitelů i žáků uspořádá Studentský parlament. Přivítáni budou noví učitelé i nastupující třídy 1PAB+1A.

5.9.2019

Informační schůzka GRV - koordinátoři EVVO

Informační schůzka pro koordinátory EVVO před zahraniční stáží.

6.9.2019

Závody dračích lodí pro SŠ

V pátek 6.9. se konají v Praze závody dračích lodí pro SŠ.

6.9.2019 - 10.9.2019

Adaptační kurz - prima A

Adaptační kurz třídy prima A v Rokytnici nad Jizerou

7.9.2019

Muzeum a galerie Starý mlýn ve Františkově

8.9.2019

Sklárna Harrachov

9.9.2019 - 13.9.2019

Letní soustředění vítězů SOČ III 2019

Sdružení na podporu talentované mládeže ČR pozvalo loňského úspěšného sočkaře Filipa Touše (ze současné 7MA - v červnu obsadil na republikové přehlídce v Opavě 3. místo v oboru informatika) na týdenní soustředění vítězů SOČ do Brna. Akce je určena vysoce pokročilým středoškolákům a slibuje jim metodickou a taktickou přípravu na účast v zahraničních soutěžích. Zároveň se dozví, jak napsat odborný článek (v cizím jazyce) a jak ho protlačit v recenzním řízení do některého ze zahraničních (nebo domácích) odborných časopisů k publikaci. Naučí se, jak vystoupit na vědecké konferenci, jak sestavit poster o svém výzkumu dle mezinárodních standardů a jak správně prezentovat před publikem. Součástí kurzu bude exkurze na vědecká pracoviště v Brně. Kurz se koná na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

9.9.2019

Památník zapadlých vlastenců – Paseky nad Jizerou

10.9.2019

Schůzka Hlavy SPGN s vedením školy

Na začátku nového školního roku proběhne schůzka Hlavy SPGN s vedením školy k vyhodnocení fungování SPGN dle vzájemné dohody ve 2. pololetí loňského školního roku. Kromě toho tam budeme hovořit o fungování SPGN obecně, zajištění celoškolních akcí a úkolů (např. vysvědčení učitelům) a o uskutečněných krocích při přípravě oslav 30. výročí sametové revoluce. O velké přestávce v ředitelně.

10.9.2019

Opravné maturitní zkoušky - podzimní termín

Ve škole probíhají opravné maturitní zkoušky.

10.9.2019 - 14.9.2019

Adaptační kurz - prima B

Adaptační kurz třídy prima B v Rokytnici nad Jizerou

11.9.2019

Sklárna Harrachov

12.9.2019

Klub Návrat do 20. století

Na škole začne působit klub pro zájemce z řad žáků sekund a tercií zajímajících se o židovskou problematiku, zejména problematiku holokaustu.

První setkání se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. ve 14:10 v učebně č. 38.

 

12.9.2019

Muzeum a galerie Starý mlýn ve Františkově

12.9.2019

Inspirativní kavárna

V rámci akcí MAP se ve foyeru Hálkova divadla v Nymburce koná diskusní setkání s aktuálním ministrem školství, panem Robertem Plagou. Setkání moderuje paní Markéta Literová. Začátek akce je v 16,30 hod. 

13.9.2019

Památník zapadlých vlastenců – Paseky nad Jizerou

13.9.2019

Den DofE

Tradiční akce, která slouží pro získání nových zájemců. Proběhne beseda s ambasadorkou programu Eliškou Vašířovou a výstava profilů stávajících účastníků. Během 1. a 2. vyučovací hodiny.

14.9.2019

Dny evropského kulturního dědictví

V rámci dnů EKD bude v době od 1:00 do 16:00 hod zpřístupněna věž Gymnázia Bohumila Hrabala! Vchod vrátky u "vily" z ulice Resslova. Těšíme na Vaši návštěvu!

15.9.2019 - 21.9.2019

Zahraniční stáž EVVO - GRV Polsko

Zahraniční stáž  EVVO - GRV Polsko

16.9.2019

1. představení KMD 1

16. 9. 2019 – pondělí – začátek v 19:00 

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4

KDE: DIVADLO V DLOUHÉ

Více informací o představení na:

https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tajny-denik-adriana-molea-ve-veku-13-a/

Délka představení: 2 hodiny 30 minut

Odjezd: v 17:00

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (Na Place), Ostrá (U Kina), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici a na Husově náměstí – parkoviště z Jedličkovy ulice)

16.9.2019

Veletrh mimoškolních aktivit

Přehlídku toho, co se ve škole a kolem ní děje nepovinného. Nabídku volnočasových aktivit, kroužků a klubů, do nichž se mohou také zapojit, uspořádá pro nově nastupující třídy 1PAB+1A Studentský parlament. O velké přestávce je veletrh přístupný všem, v průběhu 4. vyučovací hodiny se na něm vystřídají nastupující třídy s jejich vyučujícími.

16.9.2019 - 20.9.2019

Geologický kurz 6XA

Geologický kurz probíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

17.9.2019

Jednání předsednictva RSG

Předsednictvo RSG se schází v 17 hodin v restauraci Katovna.

18.9.2019

Přednáška "Vesmír"

Přednáška našeho předního fyzika prof. RNDr. Petra Kulhánka na téma vesmír.

20.9.2019

Mezinárodní den jazyků

Studenti FRJ oslaví mezinárodní den jazyků.

23.9.2019 - 25.9.2019

Berlín

zájezd do Berlína pro vybrané studenty

odjezd v 6.00 od školy, 6.10 Kostomlaty, 6.20 Lysá nad Labem Husovo náměstí

návrat ve středu mezi 20.00 - 21.00

23.9.2019

CORNY Středoškolský atletický pohár

V pondělí 23.9. se na atletickém stadionu v Nymburce koná CORNY Středoškolský atletický pohár.

24.9.2019

Petit déjeuner DELF v Hradci Králové

Vybraní studenti FRJ si vyzkouší nanečisto zkoušky DELF B1 a B2 během setkání, které pořádá Francouzská aliance Pardubice v Hradci Králové.

24.9.2019

Úvodní třídní schůzky - 1A a prim

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků do prim a 1A se konají od 17:00 do 19:00 v budově školy.

25.9.2019

Podzimní exkurze Zeměpisného semináře

Zeměpisnou exkurzi na zajímavé místo v Čechách podniknou frekventanti předmaturitního Zeměpisného semináře se svým vyučujícím prof. Soukupem. Cílem bude Čáslavsko s bývalou Berlovou vápenkou u Závratce a se zříceninou hradu Lichnice. Tematické zaměření na geografii těžby a zpracování vápence, geomorfologii Dlouhé meze a Železných hor a železniční a drážní dopravu (někdejší nákladní lanovka).

25.9.2019

Okresní kolo v basketbale 3x3 pro SŠ

Ve středu 25.9. se v hale ZŠ Komenského odehraje okresní kolo v basketbale pro SŠ.

26.9.2019

Klub moderní historie - návštěva židovského hřbitova v Kovanicích

Exkurze se uskuteční v případě příznivého počasí.

26.9.2019

Okresní kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 26.9. se v Lysé nad Labem koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ.

26.9.2019

Projekt Centrum Natura - odpolední setkání

Projekt Centrum natura zve 26.9.2019 učitele chemie na seminář Barvy v chemii. Setkání povedou Mgr. Marie Stojarová a Mgr. Vladimíra Kolbabová. Začíná ve 14:30.

26.9.2019

Rotary World Marathon Challenge

Štafetový závod žáků ZŠ a víceletých gymnázií - koná se v rámci akcí na podporu vymýcení dětské obrny u příležitosti World Polio Day. Akce se koná na atletickém stadionu Sportovního centra v Nymburce. Zahájení v 10:00 hod.

WMC získal záštitu předsedy Českého olympijského výboru, pana Jiřího Kejvala.

27.9.2019

Dějiny jako trauma. Tragické události dějin ve vzdělávání (Lety u Písku)

27.9.2019 - 29.9.2019

Zájezd pedagogického sboru - Sasko

Společný zájezd učitelů - Míšeň a Drážďany

27.9.2019

Městská knihovna Nymburk - PA, PB

Třídy 1PAB navštíví Městskou knihovnu v Nymburce v doprovodu svých třídních profesorek.

27.9.2019

1. zasedání Studentského parlamentu

1. velké zasedání Studentského parlamentu se uskuteční 2. hodinu (tj. od 8:40) v učebně č. 21 v pátek 27. září 2019. Zúčastní se jej poprvé také zástupci z nově nastoupivších tříd 1PAB+1A. Všichni zástupci tříd i členové Hlavy parlamentu budou na zasedání uvolněni z výuky (akce školy - nezapočtená absence). Účast všech je nutná. POKUD NĚKDO NEMŮŽE PŘIJÍT, NEBO CHCE ZŮSTAT VE VÝUCE, musí o tom dát předem zprávu přes parlamentní intranet Trello!

30.9.2019 - 4.10.2019

Geologický kurz 2.A

Geologický kurz probíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

30.9.2019

DVPP - Jak rozeznat autismus

Národní ústav pro autismus - "Jak rozeznat autismus - Modul 3: Dospělý věk", přednášející PhDr. Kateřina Thorová Ph.D.

30.9.2019

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk mj. i za účelem přípravy Burzy škol 17. 10. 2019 proběhne na Úřadu práce ČR v Nymburce.

říjen
2.10.2019

Beseda s absolventem školy dr. Zdeňkem Havlasem

Beseda s RNDr. Zdeňkem Havlasem, DrSc., významným absolventem naší školy, místopředsedou Akademie věd ČR, se uskuteční v učebně č. 2 v přízemí školy ve středu 2. října 2019 od 17 hodin. Při besedě se můžeme těšit na vzpomínky pana doktora Havlase na jeho středoškolská léta, ale dotážeme se i na peripetie jeho pozdější vědecké kariéry v oboru kvantové a výpočetní chemie. Dr. Havlas má také svůj "medailon absolventa" na našem školním webu. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Rozhodně nemusí jít jen o odborníky na chemii nebo fyziku. :-)
V závěru besedy bude první příležitost, kdy se přítomní absolventi gymnázia budou moci poradit o prvních krocích směřujících k založení Alumni klubu gymnázia, tedy organizaci absolventů s právní osobností (subjektivitou), fungující při škole třeba jako Rodičovské sdružení.

3.10.2019

Schůzka autorů prací spolupracujících s externisty

O velké přestávce v učebně č. 55 se koná schůzka Mz a Sk sloužící k získání informací o externích pracovištích a externistech, kteří konzultují na škole sepisované studentské práce.

3.10.2019

Obecní dům - "Nezlomní - Od Franze Kafky po sametovou revoluci"

4.10.2019

Workshop ZÍTRA CELÁ ZEMĚ (POST BELLUM) 4KA

6.10.2019 - 13.10.2019

Projekt Edison

V rámci projektu Edison budou od pondělí 7. 10. do pátku 11.10. 2019 na naší škole působit zahraniční univerzitní studenti, kteří našim studentům představí ve svych prezentacích a programech své země.Tito hosté budou ubytování v rodinách z řad dobrovolníků z naší školy.

7.10.2019 - 11.10.2019

Geologický kurz 6XB

Geologický kurz probíhá na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

8.10.2019

Inspirativní kavárna

V rámci akcí MAP se ve foyeru Hálkova divadla v Nymburce koná diskusní setkání se senátory Tomášem Czerninem a Jiřím Růžičkou. Tématem setkání je opět problematika vzdělávání. Setkání moderuje Jiří Kuhn. Začátek akce je v 16,30 hod. 

9.10.2019

Návštěva divadla - 2SAB

Třídy 2SA a 2SB navštíví 9. 10. 2019 představení "Jak jsem se ztratil" v Divadle V Dlouhé ulici v Praze.

10.10.2019

Mapové dovednosti v geografické výuce druhého stupně ZŠ

Workshopu na PřF UJEP v souvislosti s uvedením nového žákovského atlasu pro NG se zúčastní prof. Černá a prof. Soukup.

10.10.2019

Krajské kolo v přespolním běhu

Ve čtvrtek 10.10. se koná krajské kolo v přespolním běhu v Kutné Hoře.

11.10.2019

Rozumět dějinám: Velký příběh dějin Československa v období 1969-1989

11.10.2019

Norské fondy - informační seminář

Vedení školy se zúčastní semináře o možnostech využití tzv. norských fondů pro rozvoj školy.

14.10.2019 - 15.10.2019

Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci

Zástupkyně ředitele a metodik minimální prevence se účastní vzdělávání v oblasti práce s třídním kolektivem.

14.10.2019

1. kolo SFL9

Ve čtvrtek 14.11. se koná 1.kolo Školské futsalové ligy. Úvodní kolo pořádá ZŠ Juventa Milovice.

15.10.2019

Globální rozvoj vzdělávání v Polsku

15.10.2019

2. představení KMD 1

15. 10. 2019 – úterý – začátek v 19:00 

GEORGE BERNARD SHAW: PYGMALION

KDE: DIVADLO NA VINOHRADECH

Více informací o představení na:

https://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Pygmalion

Délka představení: 150 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (autobusová zastávka), Ostrá (U Kina), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici a na Husově náměstí - parkoviště z Jedličkovy ulice)

16.10.2019

Workshop ZÍTRA CELÁ ZEMĚ (POST BELLUM) 4KB

17.10.2019 - 19.10.2019

Podzimní škola učitelů chemie

Páté podzimní školy se zúčastní M. Švehlová.

17.10.2019

DOD BIO

DOD zajišťuje za komisi BIO prof. Barančík.

17.10.2019

Klub moderní historie: program Hanin kufřík (Židovské muzeum Praha)

17.10.2019

1. Den otevřených dveří

17.10.2019

Přehlídka SŠ na Nymbursku (Burza škol)

Každoroční Burza středních škol na Nymbursku bude probíhat v prostorách COP Nymburk od 10 do 16 hodin. 

21.10.2019

Semiramis tercie (první blok)

Program primární prevence pro tercie

21.10.2019

Role vedení školy v adaptačním období začínajícího učitele

Zástupce ředitele školy RNDr. Lébl absolvuje vzdělávací akci na NIDV v Praze. 

21.10.2019

Setkání zástupců partnerských škol

Vedení školy se zúčastní pracovní schůzky v Hradci Králové. 

22.10.2019

Balet Bohemia - Carmen

Pro žáky nižšího gymnázia, 1A a kvint je připraveno baletní představení v Hálkově divadle.

23.10.2019

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septim a 3. A navštíví cukrovar v Dobrovici.

23.10.2019

Čtyři příběhy revoluce (POST BELLUM)

23.10.2019

Seminář k organizaci maturitní zkoušky pro management škol

Zástupkyně ředitele se účastní semináře k organizaci maturitní zkoušky.

24.10.2019

Projekt Centrum Natura - odpolední setkání

Projektový tým Centrum Natura zve kolegy biology na další setkání. 24.10.2019 bude tématem "Měření intenzity fotosyntézy". Setkáním provedou Mgr. Michal Hrstka a Mgr. Tomáš Barančík.

24.10.2019

Seminář nakladatelství Hueber

Němčina kreativně a s elánem
školitel: paní Hutarová, nakladatelství Hueber

24.10.2019

Jednání Sněmu delegátů RSG

29.10.2019 - 30.10.2019

Cesta do hlubin studia chemie

Akce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Sekce chemie, se zúčastní 2 studenti a pedagogický doprovod. V průběhu dvou dnů se představí všech šest chemických kateder s přednáškami na aktuální témata a ukázkovými laboratorními cvičeními s odborným vedením.

29.10.2019 - 30.10.2019

Podzimní prázdniny

listopad
1.11.2019

Krajské kolo LO

Nejúspěšnější řešitelé nomimačního kola Logické olympiády se zúčastní krajskoho semifinále této soutěže pořádané Mensou ČR.

4.11.2019

Minikopaná pro 6. a 7. třídu

V pondělí 4.11. se na hřišti ZŠ Juventa Milovice koná okresní kolo v minikopané pro 6. a 7. třídu.

4.11.2019

Okresní kolo v basketbale pro SŠ

V pondělí 4.11. se koná okresní kolo v basketbale pro SŠ. Turnaj se odehraje v hale Sportovního centra Nymburk.

4.11.2019

Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci

Metodik minimální prevence se účastní vzdělávání v oblasti práce s třídním kolektivem.

6.11.2019 - 8.11.2019

Tvůrčí dílna SOČ - Brno

Zájemci ze čtvrtých a třetích ročníků se zúčastní metodické přípravy na psaní práce Středoškolské odborné činnosti v Brně.

Doprovodí je profesorka Mlázovská.

6.11.2019

Beseda s absolventem školy prof. Karlem Rýdlem

Beseda s prof. PhDr. Karlem Rýdlem, CSc., významným absolventem naší školy, děkanem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, se uskuteční v učebně č. 2 v přízemí školy ve středu 6. listopadu 2019 od 17 hodin. Při besedě se můžeme těšit na vzpomínky pana profesora Rýdla na jeho středoškolská léta, ale zeptáme se i na průběh jeho pozdější vědecké kariéry v oboru pedagogiky, výchovy a organizace školství. Prof. Rýdl má také svůj "medailon absolventa" na našem školním webu. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Ze studentů především těm, kteří plánují po maturitě pokračovat ve zvoleném oboru studia na některé filozofické fakultě.
V závěru besedy bude opět příležitost, kdy se přítomní absolventi gymnázia budou moci poradit o dalších krocích směřujících k založení Alumni klubu gymnázia, tedy organizaci absolventů s právní osobností (subjektivitou), fungující při škole třeba jako Rodičovské sdružení.

7.11.2019

Schůzka zájemců o soutěž DiscoverEU

Schůzka zájemců o soutěž DiscoverEU proběhne o velké přestávce (od 10:20 hodin) v učebně č. 77. Tři její výherci se podělí o svoje zkušenosti, poradí s přihlášením, technickou stránkou kolem jízdenky a zavzpomínají na svou cestu po Evropě.

7.11.2019

Oblastní turnaj

Dva týmy složené z žáků naší školy se zúčastní oblastního turnaje ve hře PIŠQWORKY .

8.11.2019

Írán - zahalená krása

11.00-12.00 multimediální program Írán - zahalená krása z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Po projekci je počítáno asi 20 minut na besedu. Odchod s dozory po 3. hodině, 6. hodinu oběd a od 7. hodiny dle rozvrhu a suplování případná další výuka.

12.11.2019

Třídní schůzky

Třídní schůzky RSG se konají od 17:30 do 19:30 v budově školy

14.11.2019

Inspirativní kavárna

MaS Svatojířský les pořádá ve foyeru Hálkova divadla další z řady setkání se zajímavými osobnostmi. Tentokrát je hostem Ing. Jiří Zíka, náměstek ředitelky CERMAT. Začátek je v 16:30 hod.

14.11.2019

Vědění mladým - konference v Pardubicích

Na Univerzitě v Pardubicích se koná přehlídka středoškolských prací. Z naší školy se zúčastní tři studenti se svými projekty, které budou prezentovat před odbornou veřejností.

14.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR Praha BiS 3. ročník

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, napříč všemi vědeckými obory.

15.11.2019 - 17.11.2019

Sympózium učitelů FRJ

Učitelé FRJ se zúčastní sympózia SUF v Poděbradech.

18.11.2019

Minikopaná pro 8. a 9. třídu

V pondělí 18.11. se koná okresní kolo v minikopané pro 8. a 9. třídu. Turnaj pořádá ZŠ Juventa Milovice.

19.11.2019 - 22.11.2019

Zkoušky DELF

Zkoušky DELF pro studenty FRJ se uskuteční na Gymnáziu B. Hrabala a v AF Pardubice

19.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR BiS 4. ročník

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, napříč všemi vědeckými obory.

19.11.2019

3. představení KMD 1

19. 11. 2019 – úterý – začátek v 19:00 

David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ

DIVADLO POD PALMOVKOU

Více informací o představení na:

https://www.podpalmovkou.cz/inscenace-15-kralova-rec

Délka představení: 3 hodiny 5 minut

Odjezd: v 17:00 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Ostrá (zastávka U Kina) Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

Uzavírka silnice II/272 (od semické křižovatky po obec Starý Vestec) by měla být do 7. 11. 2019, takže by se už mělo vystupovat ve Starém Vestci.

21.11.2019

Celostátní kolo DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE GYMNÁZIÍ v Chebu

26.11.2019

Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci

Zástupkyně ředitele a metodik minimální prevence se účastní vzdělávání v oblasti práce s třídním kolektivem.

28.11.2019 - 1.12.2019

Seminář II. stupně Holokaust ve vzdělávání v Památníku Terezín

prosinec
13.12.2019

Umění dlouhého století

18.12.2019

Muzeum hygieny člověka Drážďany

Akce je nabízena studentům 3. ročníku VG.

19.12.2019

Umění dlouhého století

23.12.2019 - 3.1.2020

Vánoční prázdniny

leden
14.1.2020

2. Den otevřených dveří

17.1.2020

Je to ještě zeměpis?

Čtyřdenního školení v Praze obsahujícího praktické ukázky zapojení metod kritického myšlení do geografické výuky na NG se za PK ZEM zúčastní prof. Černá a Jeníková. Vzdělávací akci pořádá Kritické myšlení, z. s.

31.1.2020

Pololetní prázdníny

únor
19.2.2019

Okresní kolo konverzační soutěže v NEJ

12.2.2020

3. Den otevřených dveří

24.2.2020 - 1.3.2020

Jarní prázdniny

březen
12.3.2020 - 13.3.2020

Systemická fabrika II - interní mentoring

Prof. Poprová a prof. Fraňková se účastní dvoudenního semináře k internímu mentoringu.

27.3.2020

Nostrifikační zkoušky

31.3.2020

Nostrifikační zkoušky

duben
2.4.2020 - 3.4.2020

Systemická fabrika II - interní mentoring

Prof. Poprová a prof. Fraňková se účastní dvoudenního semináře k internímu mentoringu.

9.4.2020 - 10.4.2020

Velikonoční prázdniny

14.4.2020

Výstava NG Praha

14.4.2020

Pohybové obrázky aneb o filmové hudbě

15.4.2020

Výstava NG Praha

15.4.2020

Pohybové obrázky aneb o filmové hudbě

28.4.2020

Třídní schůzky

Třídní schůzky RSG se konají od 17:30 do 19:30 v budově školy.

květen
1.5.2020

Majáles 2020

Termín tradiční oslavy studentského svátku byl stanoven na první máj 2020.

14.5.2020 - 15.5.2020

Systemická fabrika II - interní mentoring

Prof. Poprová a prof. Fraňková se účastní dvoudenního semináře k internímu mentoringu.

25.5.2020 - 29.5.2020

Ekologický kurz 4KA Krásensko

Kurz je určen pro studenty kvart.

červen
1.6.2020 - 5.6.2020

Ekologický kurz BiS 3. ročník

Ekologický kurz je určen pro studenty BiS.

4.6.2020

Botanicus v Ostré

4.6.2020

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích

5.6.2020

Botanicus v Ostré

5.6.2020

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích

červenec
1.7.2020 - 31.8.2020

Letní prázdniny

Aktuální informace

15.10.2019

Vážení rodiče,

od 15. 10. 2019 jsme zrušili transparentnost účtu č. 2301003669/2010 u FIO Banky a přístup k náhledu již tak není možný. Důvodem je aktuální výklad pravidel GDPR. Platby však budou i nadále probíhat v nezměněné podobě a na stejný účet!.

Celý článek
08.10.2019

Beseda s významným absolventem školy, děkanem FF Univerzity Pardubice, se uskuteční ve středu 6. listopadu 2019 od 17 hodin. Podrobnosti

Významní absolventi

Balejová Marta

Absolvovala v roce 1972.

Patří mezi nejvýznamnější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním žánrem. 

Anketa

 
Jak jste spokojeni s rozvrhem?
Paráda! 10 %
Vcelku dobré 24 %
Nic moc... 16 %
Hrůza! 50 %
Celkový počet hlasů: 234
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Stávka na dráze

6. dubna 1903

Všeobecná stávka železničářů v Nizozemsku

Nejčtenější

08.10.2019

Přinášíme informace o termínech LVVZ pro zimní sezónu 2020.

celý článek
07.10.2019

První říjnový víkend prožilo 11 brigádníků z řad kolegů a přátel školy, na chatách v Rokytnici. Nejednalo se však o výlet, ale o brigádu.

I přes deštivé sobotní počasí se podařilo zrekonstruovat oplocení plynových nádrží na dolní chatě, nainstalovat okapy na horní chatě, odvézt odpady na sběrný dvůr a opravit  nedostatky v interiérech obou chat.

celý článek
29.09.2019

Beseda s RNDr. Zdeňkem Havlasem, DrSc., významným absolventem naší školy, místopředsedou Akademie věd ČR, se uskuteční v učebně č. 2 v přízemí školy ve středu 2. října 2019 od 17 hodin. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Rozhodně nemusí jít jen o odborníky na chemii nebo fyziku. :-)

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.