Časový plán akcí školy

srpen
24.8.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

25.8.2021

Školení pro sbor ze šablon - Inkluze

Vzdělávání pedagogického sboru

26.8.2021 - 27.8.2021

Letní škola pro učitele dějepisu Praha - K čemu jsou nám dějiny

září
2.9.2021

Slavnostní přivítání nových tříd a učitelů

Slavnostní vítání nových tříd a učitelů na školním dvoře proběhne v režii Studentského parlamentu 3. vyučovací hodinu.

3.9.2021 - 6.9.2021

Adaptační kurz 1A

Od pátku do pondělí je na adaptačním kurzu v Rokytnici nad Jizerou třída 1A.

6.9.2021 - 10.9.2021

Adaptační kurz 1PA

Na adaptačním kurzy v Rokytnici je třída prima A.

7.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

9.9.2021

Sklárny Harrachov

10.9.2021

Vodácký kurz 2021

V pátek 10.9. se koná jednodenní vodácký kurz na úseky Týnec nad Sázavou - Pikovice pro 8OA a 4A.

13.9.2021 - 17.9.2021

Adaptační kurz 1PB

Na adaptačním kurzu v Rokytnici je třída prima B s třídní učitelkou Vlastou Plaňanskou.

14.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

14.9.2021

Webinář

Webináře DigiDay 2021 Edu #7 se zúčastní prof. Pražák (17 - 20)

16.9.2021

Rotary World Marathon Challenge

Ve čtvrtek 16.9. proběhne v areálu SC Nymburk Rotary World Marathon Challenge pro družstva ZŠ.

16.9.2021

Beseda s panem Bendlem, jehož rodina ukrývala v roce 1945 Františka Picka

16.9.2021

Slavnost škol Paměti národa

17.9.2021

Seminář o Národních srovnávacích zkouškách (Scio)

Každá z maturitních tříd bude mít jednu vyučovací hodinu seminář s lektorkou ze společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách. NSZ na mnoha fakultách nahrazují přijímací řízení na VŠ.

17.9.2021 - 18.9.2021

Lektorský kurz Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání - závěrečná část

20.9.2021 - 24.9.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XB

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

20.9.2021

Exkurze Zeměpisných seminářů na Liběchovsko

Předmaturitní a maturitní zeměpisný seminář vyrazí vlakem na celodenní geografickou exkurzi na Liběchovsko. Čeká je rozmanitý program, když uvidí pískovcové skalní útvary, vyhaslou sopku, sochy a reliéfy od sochaře Václava Levého v nadživotní velikosti, termoelektránu, která se pomalu mění na spalovnu, a také místo, kde 35 km od Prahy (!) za 2. světové války už končil Protektorát Čechy a Morava a začínala Sudetská župa třetí Hitlerovy říše. Toto "pohraničí" je dnes ovšem ještě Středočeský kraj. Vedoucím exkurze je prof. Soukup, pedagogický doprovod zajišťuje prof. Koreňová.

21.9.2021

Studentské volby 2021

Cvičné parlamentní volby 2021 pro studenty starší 15 let na škole proběhnou v učebně č. 21, která bude improvizovanou volební místností s volební komisí, urnou i prostorem pro úpravu hlasovacích lístků (za plentou). Studentské volby na škole organizuje Studentský parlament.
Voliči se mohou do volební místnosti dostavit o přestávkách - počínaje velkou přestávkou v 10.20 hodin a v době své polední pauzy. Volební místnost se uzavře ve 13.00 hodin a volební komise sečte hlasy a nahlásí výsledky do celostátní statistiky a seznámí s nimi na webu školy a Facebooku SPGN voliče.

22.9.2021

ZkusTo - informace o stážích pro maturanty

V 8OA a polovině 4A (skA) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

22.9.2021

Dofebufetík na paralympiádě

Studentky, které provozují Dofebufetík, navštíví Speciální školu v Poděbradech, kam mířila největší část vybraných peněz za vánoční cukroví. Ve škole pomohou při organizaci školní paralympiády.

22.9.2021

ZkusTo - Informace o stážích pro maturanty

V 8OB a polovině 4A (skB) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

23.9.2021

Průvodcování po Praze

Exkurze do Prahy (průvodcování v německém, ruském a francouzském jazyce) se uskuteční pro obě septimy a 3.A dne 23.9.2021.

23.9.2021

Třídní schůzky Primy A, Primy B a 1A

Třídní schůzky pro rodiče nových tříd se konají od 17:00 hod. v budově školy. Pozvánku dostanou rodiče emailem od třídních učitelů.

23.9.2021

Exkurze na Francouzský institut

Studenti FRJze 7MA a 7MB realizují frankofonní prohlídku Prahy a navštíví Francouzský institut.

29.9.2021

Volební velké zasedání Studentského parlamentu

Volební velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne ?. hodinu v učebně č. 21. Na programu jsou volby Hlavy SPGN a dalších činovníků, pedagogického poradce a samozřejmě plán akcí na celý školní rok. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky. (Pokud se někdo ze zástupců nebude moct dostavit, nahlásí to předem přes intranet SPGN Trello.)

29.9.2021 - 1.10.2021

Konference AŘG

Konference se koná v Přerově, zúčastní se ředitel školy.

30.9.2021

Virtuální univerzita 3. věku - 1. přednáška

30.9.2021

Generálka v Hálkově divadle na slavnostní ceremonii položení stoltersteinů

říjen
1.10.2021

Odhalení stolpersteinů rodině Pickových a slavnostní ceremonie v Hálkově divadle

1.10.2021

Veletrh mimoškolních aktivit

Ukázka toho, co se ve škole "mimo školu" také děje, slouží především pro nastupující třídy. Ty se v rámci určené třídnické hodiny vypraví do vestibulu školy, kde jim tyto aktivity budou představeny formou "veletržních stánků". O přestávkách se může na veletrh vypravit každý další zájemce nebo zvědavec. Veletrh pořádá Studentský parlament.

4.10.2021 - 8.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 2.A

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

5.10.2021

Evropský den jazyků

Tradiční Evropský den jazyků pro obě kvinty a 1.A proběhne ve škole v úterý 5.10. 5. a 6. vyuč. hodinu ve spolupráci s komisí FRJ. 

5.10.2021

Evropský den jazyků

PK FRJ se podílí na organizaci projektového dne Mezinárodní den jazyků.

6.10.2021

Předávání diplomů DELF

Ředitel Francouzské aliance v Pardubicích předá diplomy DELF našim studentům.

6.10.2021

Kytice - divadelní představení

Třídy 3TA a 3TB zhlédnou divadelní představení Kytice v Hradci Králové.

11.10.2021 - 15.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XA

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

12.10.2021

Návštěva Gymnázia J. K. Tyla

Sdílení zkušeností s kolegy z partnerských gymnázií se zúčastní ve dení školy, předsedové předmětových komisí společenskovědních předmětů a zástupci studentského parlamentu.

13.10.2021

Listování

Primy, sekundy a terciea z VG sexty, septimy a druhý a třetí ročník se zúčastní v auditoriu ZŠ programu Listování (Dračí polévka, Holčička a cigareta). 

17.10.2021

Zlatá ceremonie

Kaiserštejnský palác - Praha

21.10.2021 - 24.10.2021

Jak učit holokaust - seminář III. stupně - Německo

26.10.2021

Ekoden NG na téma "VODA"

Projektový den s ekologickou tématikou je určen pro studenty NG.

27.10.2021 - 29.10.2021

Podzimní prázdniny

listopad
12.11.2021

Multimediální program o Číně v kině Sokol pro NG

Multimediální program Čína - říše za Velkou zdí z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Po projekci je počítáno asi 20 minut na besedu. Odchod s dozory po 3. hodině, vyučování končí po konci pořadu u kina Sokol cca ve 12,30 hod! Vstupné 60 Kč/student.

16.11.2021

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od třídních učitelů.

22.11.2021 - 3.12.2021

Hospitační stáž

T. Plechlová absolvuje desetidenní hospitační stáž na gymnáziu Untergriesbach v Bavorsku (projekt je financován Bavorským ministerstvem školství).

prosinec
7.12.2021

Vánoční akademie

16.12.2021

Muzeum hygieny člověka Drážďany

Tradiční exkurze do Muzea hygieny člověka a vánočních trhů. nabídka je pro 3. ročník VG a septimy.

20.12.2021

Exkurze kvint do Židovského muzea v Praze - program Badatel

21.12.2021

Exkurze 1A do Židovského muzea v Praze - program Badatel

23.12.2021 - 2.1.2022

Vánoční prázdniny

únor
4.2.2022

Pololetní prázdniny

březen
14.3.2022 - 20.3.2022

Jarní prázdniny

květen
2.5.2022

Exkurze - zážitkový workshop Den, kdy se mlčelo - POST BELLUM Praha

3.5.2022

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od TU.

30.5.2022 - 3.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KA

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

30.5.2022 - 3.6.2022

Ekologický kurz BiS 3. ročník

Ekologický kurz je určen pro studenty 3. ročníku BiS. Je pořádán jako fakultativní, po zajímavostech okresu Nymburk.

červen
13.6.2022 - 17.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KB

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

červenec
29.7.2021 - 2.8.2021

Holocaust a my. Proč je důležiité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace. Letní škola pro pedagogy a studenty v Osvětimi

Aktuální informace

15.09.2021

ve čtvrtek 23/9 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se 25. 6. 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice).

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smrt Theodora Mommsena

1. listopad 1903

Zemřel Theodor Mommsen (*30. 11. 1817), německý historik.

Nejčtenější

02.09.2021

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všichni si jistě přejeme, aby proběhl bez zásadních omezení a po roce a půl se tak vrátí vše víceméně do normálu. Ředitel školy se svými zástupci přišli povzbudit nové studenty prim a 1A a přivítat je ve škole. Bylo vidět, že se všichni na novou školu těší, i když obavy a respekt, které se zračily v obličejích některých z nich, byly patrné…

 

Škola si pro nový školní rok zvolila motto, jehož autorem je Kryštof Kolumbus: Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Motto je jasnou výzvou pro učitele i pro studenty k aktivitě, odvaze a hledání nových cest. Takže dobrý vítr do plachet a vzhůru k novým obzorům!

celý článek
21.08.2021

Tadeáš Ďurčanský (budoucí 7MB), náš další stážista v Otevřené vědě 2021, byl zmíněn na jejím Facebooku v souvislosti s řešením problematiky ladění bílého světla, kterým se společně s dalšími dvěma kolegy z jiných středních škol letos zabývá na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.

celý článek
08.09.2021

Je už tisíciletí známým faktem, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu, na čemž jsme se rozhodly stavět naši expedici i my. Po dlouhém dohadování, domlouvání, vymýšlení, plánování a předělávání se totiž uskutečnila naše koňská zlatá dofácká expedice, kterou od počátku provázelo mnoho nesnází. 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu