Časový plán akcí školy

srpen
24.8.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

25.8.2021

Školení pro sbor ze šablon - Inkluze

Vzdělávání pedagogického sboru

26.8.2021 - 27.8.2021

Letní škola pro učitele dějepisu Praha - K čemu jsou nám dějiny

září
2.9.2021

Slavnostní přivítání nových tříd a učitelů

Slavnostní vítání nových tříd a učitelů na školním dvoře proběhne v režii Studentského parlamentu 3. vyučovací hodinu.

3.9.2021 - 6.9.2021

Adaptační kurz 1A

Od pátku do pondělí je na adaptačním kurzu v Rokytnici nad Jizerou třída 1A.

6.9.2021 - 10.9.2021

Adaptační kurz 1PA

Na adaptačním kurzy v Rokytnici je třída prima A.

7.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

9.9.2021

Sklárny Harrachov

10.9.2021

Vodácký kurz 2021

V pátek 10.9. se koná jednodenní vodácký kurz na úseky Týnec nad Sázavou - Pikovice pro 8OA a 4A.

13.9.2021 - 17.9.2021

Adaptační kurz 1PB

Na adaptačním kurzu v Rokytnici je třída prima B s třídní učitelkou Vlastou Plaňanskou.

14.9.2021

Webinář

Webináře DigiDay 2021 Edu #7 se zúčastní prof. Pražák (17 - 20)

14.9.2021

Památník zapadlých vlastenců - Paseky nad Jizerou

16.9.2021

Beseda s panem Bendlem, jehož rodina ukrývala v roce 1945 Františka Picka

16.9.2021

Rotary World Marathon Challenge

Ve čtvrtek 16.9. proběhne v areálu SC Nymburk Rotary World Marathon Challenge pro družstva ZŠ.

16.9.2021

Slavnost škol Paměti národa

17.9.2021

Seminář o Národních srovnávacích zkouškách (Scio)

Každá z maturitních tříd bude mít jednu vyučovací hodinu seminář s lektorkou ze společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách. NSZ na mnoha fakultách nahrazují přijímací řízení na VŠ.

17.9.2021 - 18.9.2021

Lektorský kurz Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání - závěrečná část

20.9.2021

Exkurze Zeměpisných seminářů na Liběchovsko

Předmaturitní a maturitní zeměpisný seminář vyrazí vlakem na celodenní geografickou exkurzi na Liběchovsko. Čeká je rozmanitý program, když uvidí pískovcové skalní útvary, vyhaslou sopku, sochy a reliéfy od sochaře Václava Levého v nadživotní velikosti, termoelektránu, která se pomalu mění na spalovnu, a také místo, kde 35 km od Prahy (!) za 2. světové války už končil Protektorát Čechy a Morava a začínala Sudetská župa třetí Hitlerovy říše. Toto "pohraničí" je dnes ovšem ještě Středočeský kraj. Vedoucím exkurze je prof. Soukup, pedagogický doprovod zajišťuje prof. Koreňová.

20.9.2021 - 24.9.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XB

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

21.9.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

21.9.2021

Studentské volby 2021

Cvičné parlamentní volby 2021 pro studenty starší 15 let na škole proběhnou v učebně č. 21, která bude improvizovanou volební místností s volební komisí, urnou i prostorem pro úpravu hlasovacích lístků (za plentou). Studentské volby na škole organizuje Studentský parlament.
Voliči se mohou do volební místnosti dostavit o přestávkách - počínaje velkou přestávkou v 10.20 hodin a v době své polední pauzy. Volební místnost se uzavře ve 13.00 hodin a volební komise sečte hlasy a nahlásí výsledky do celostátní statistiky a seznámí s nimi na webu školy a Facebooku SPGN voliče.

22.9.2021

ZkusTo - informace o stážích pro maturanty

V 8OA a polovině 4A (skA) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

22.9.2021

ZkusTo - Informace o stážích pro maturanty

V 8OB a polovině 4A (skB) proběhne první vyučovací hodinu kariérní TRH, při které bude přítomným představen projekt ZkusTo, nabízející stáže pro maturanty, kteří budou mít zájem si na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší práce v některém oboru. Stáže budou probíhat během října a na jejich absolvování budou maturanti uvolněni z výuky (nezapočtená absence).

22.9.2021

Dofebufetík na paralympiádě

Studentky, které provozují Dofebufetík, navštíví Speciální školu v Poděbradech, kam mířila největší část vybraných peněz za vánoční cukroví. Ve škole pomohou při organizaci školní paralympiády.

23.9.2021

Exkurze na Francouzský institut

Studenti FRJze 7MA a 7MB realizují frankofonní prohlídku Prahy a navštíví Francouzský institut.

23.9.2021

Třídní schůzky Primy A, Primy B a 1A

Třídní schůzky pro rodiče nových tříd se konají od 17:00 hod. v budově školy. Pozvánku dostanou rodiče emailem od třídních učitelů.

23.9.2021

Průvodcování po Praze

Exkurze do Prahy (průvodcování v německém, ruském a francouzském jazyce) se uskuteční pro obě septimy a 3.A dne 23.9.2021.

29.9.2021 - 30.9.2021

Konference AŘG

Konference se koná v Přerově, zúčastní se ředitel školy.

29.9.2021

Volební velké zasedání Studentského parlamentu

Volební velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Na programu jsou volby Hlavy SPGN a dalších činovníků, pedagogického poradce a samozřejmě plán akcí na celý školní rok. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky. (Pokud se někdo ze zástupců nebude moct dostavit, nahlásí to předem přes intranet SPGN Trello.)

30.9.2021

Virtuální univerzita 3. věku - 1. přednáška

30.9.2021

Generálka v Hálkově divadle na slavnostní ceremonii položení stolpersteinů

říjen
1.10.2021

Projektový den mimo školu

Třída 5QA se v rámci projektu šablon seznamuje s discgolfem na hřišti v Poděbradech. Akci organizuje prof. Nedbal.

1.10.2021

Odhalení stolpersteinů rodině Pickových a slavnostní ceremonie v Hálkově divadle

1.10.2021

Veletrh mimoškolních aktivit

Ukázka toho, co se ve škole "mimo školu" také děje, slouží především pro nastupující třídy. Ty se v rámci určené 1. nebo 2. hodiny vypraví do vestibulu školy se svou třídní profesorkou. Tam jim tyto aktivity budou představeny formou "veletržních stánků". O přestávkách po 1. a 2. hodině se může na veletrh vypravit každý další zájemce nebo zvědavec. Veletrh pořádá Studentský parlament.

4.10.2021 - 8.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 2.A

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

5.10.2021

Exkurze 1PA do Templu v Mladé Boleslavi

5.10.2021

Evropský den jazyků

PK FRJ se podílí na organizaci projektového dne Mezinárodní den jazyků.

5.10.2021

Evropský den jazyků

Tradiční Evropský den jazyků pro obě kvinty a 1.A proběhne ve škole v úterý 5.10. 5. a 6. vyuč. hodinu ve spolupráci s komisí FRJ. 

6.10.2021

Kytice - divadelní představení

Třídy 3TA a 3TB zhlédnou divadelní představení Kytice v Hradci Králové.

6.10.2021

Dějepis+ aneb zlepšujte s námi výuku dějepisu

7.10.2021

Expediční školení

Expediční školení programu DOFE (Praha) 

8.10.2021

Exkurze 1PB do Templu v Mladé Boleslavi

8.10.2021

Pracovní schůzka VP SŠ

11.10.2021 - 14.10.2021

Stáže maturantů v projektu ZkusTo!

Od pondělí do čtvrtka v tomto týdnu probíhají individuální stáže zájemců z maturitních tříd, kdy si naši maturanti vyzkouší několik hodin práce v konkrétním oboru nebo zaměstnání, ke kterému bude směřovat jejich studium na univerzitě. Před podáním přihlášek tak mohou praxí předejít nesprávným kariérním rozhodnutím nebo potvrdit, že vysněná profese jim prostě "sedne". Budou v příslušnou dobu uvolněni z výuky (nezapočtená absence). Website projektu

11.10.2021

Okresní kolo v přespolním běhu

V pondělí 11.10. se koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ. Akce proběhne na nymburském Ostrově.

11.10.2021 - 15.10.2021

Geologický kurz Rokytnice nad Jizerou 6XA

Geologický kurz probíhá tradičně v Rokytnici nad Jizerou a okolí.

12.10.2021

Návštěva Gymnázia J. K. Tyla

Sdílení zkušeností s kolegy z partnerských gymnázií se zúčastní ve dení školy, předsedové předmětových komisí společenskovědních předmětů a zástupci studentského parlamentu.

12.10.2021

Setkání studentských parlamentů na Tylově gymnáziu v Hradci Králové

Setkání zástupců studentů a školních koordinátorů studentských parlamentů probíhá na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové ve stejný den, jako setkání vedení "spřátelených škol" nad novým (kompetenčním) pojetím maturitní zkoušky. Za naši školu jsou vysláni moderátor zasedání SPGN Tomáš Kratochvíl (5QB) a PR Studentského parlamentu Daniela Dobrovodská (1A), které doprovodí pedagogický poradce SPGN prof. Miroslav Soukup.

12.10.2021

Den DofE ve škole

Ve vestibulu školy bude výstava vizitek účastníků DofE, proběhne informační schůzka pro studenty kvart a prvního ročníku o možnosti zapojit se do programu

13.10.2021

Listování

Primy, sekundy a tercie a z VG kvinta B, sexta B, septimy a druhý a třetí ročník se zúčastní v auditoriu ZŠ programu Listování (Dračí polévka, Holčička a cigareta). 

14.10.2021

Bohemia Balet

Celé NG a kvinty a 1A se zúčastní v Hálkově divadle představení skupiny Bohemia Balet (Popelka).

14.10.2021

1. DOD

Od 13:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 1. den otevřených dveří

19.10.2021

Zlatá ceremonie

Kaiserštejnský palác - Praha

 
19.10.2021

2. velké zasedání Studentského parlamentu

Říjnové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Program jednání je k dispozici a doplňuje se v intranetu SPGN Trello. Pokud chcete něco přidat, kontaktujte svého třídního zástupce, aby to do programu zařadil. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně).

20.10.2021

Okresní turnaj v minikopané 6. - 7. ročníků

Dne 20.10. se koná okresní turnaj v minikopané pro 6. - 7. ročníky v areálu Veslák.

21.10.2021

Prezentace Fakulty chemicko-technologické UPCE

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se přijede představit studentům chemických seminářů, Biologicko-chemických praktik a dalším zájemcům z řad VG. Akce se koná 4. hodinu v učebně č. 6. O uvolnění z výuky mohou zájemci požádat předem svého TU (a měli by informovat i vyučujícího, na jehož hodinu kvůli této akci nedorazí).

21.10.2021

ZkusTo - Závěrečná beseda

Závěrečná beseda 3. ročníku projektu ZkusTo! s bankéřem Přemyslem Valouchem proběhne 5. vyučovací hodinu v učebně č. 7 v přízemí. Zúčastní se jí ti, kteří byli na některé ze stáží + další zájemci ze Společenskovědního semináře. Tématem bude A co dál... (tedy co čeká ty, kteří se třeba na žádnou VŠ nedostanou). Pedagogický dozor bude mít školní kariérní poradce prof. Soukup.

21.10.2021 - 24.10.2021

Jak učit holokaust - seminář III. stupně - Německo

21.10.2021

Beseda s absolventkou školy Mgr. Janou Smolíkovou

Podvečerní beseda s významnou absolventkou naší školy, polárnicí a cestovatelkou Mgr. Janou Smolíkovou. Setkání je otevřené všem absolventům, učitelům, studentům i dalším zájemcům. Akce probíhá v režimu osvětově-komunitní setkání a za podpory z projektu Šablony.

25.10.2021

Pilotování testů OSP Národních srovnávacích zkoušek

Maturitní třídy 4A+8OAB se v odpoledních hodinách zapojí do pilotování testů Obecných studijních předpokladů (OSP) Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Společnosti Scio poslouží tyto testy ke správné kalibraci ostrých testů NSZ, k nimž se maturanti přihlásí, pokud jim to pomůže v přijímacím řízení na VŠ. Pilotování je z pohledu studentů i školy zdarma, škola i každý student obdrží informaci, jakého percentilu v OSP dosáhl. Součástí zpětné vazby NEBUDE žádný rozbor chyb ani detailní protokol.
Pilotování OSP proběhne v učebně č. 78, kde se 7. hodinu sejde 8OB, 8. hodinu 8OA a 9. hodinu je vystřídá 4A. Pilotování zajišťuje pracovnice Scia.

25.10.2021

Předání diplomů DELF

Studenti FRJ, kteří v loňském školním roce uspěli u jazykových zkoušek DELF, obdrží své diplomy během velké přestávky v učebně 38. 

26.10.2021

Ekoden NG na téma "VODA"

Projektový den s ekologickou tématikou je určen pro studenty NG.

27.10.2021 - 29.10.2021

Podzimní prázdniny

listopad
3.11.2021

Webinář Google Workspace pro vzdělávání PLUS

5.11.2021

Café pédagogique

Prof. Prokešová se účastní online školení od IFP - Café pédagogique.

5.11.2021

SFL - futsalová liga 1.kolo

V pátek 5.11. se koná první kolo Středoškolské futsalové ligy v hale BIOS Poděbrady.

8.11.2021

Lingvistická olympiáda - školní kolo

Školní kolo lingvistické olympiády pro přihlášené proběhne 8. 11. 2021 pátou a šestou vyučovací hodinu v učebně č. 7.

8.11.2021

Webinář Google Workspace pro vzdělávání PLUS

11.11.2021

Den válečných veteránů - pietní akt v Nymburce

12.11.2021

ZRUŠENO! Multimediální program o Číně v kině Sokol pro NG ZRUŠENO!

AKCE BYLA ZRUŠENA Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ!

Multimediální program Čína - říše za Velkou zdí z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG.

16.11.2021

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od třídních učitelů.

16.11.2021

Okresní kolo v šachu pro ZŠ

V úterý 16.11. se koná okresní kolo v šachu pro kategorii II. (ZŠ. 6. - 9. třída) v Obecním domě Nymburk.

18.11.2021 - 19.11.2021

Konference Otevřená věda 2021

Závěrečná konference Otevřené vědy 2021 je povinná pro všechny stážisty OV 2021. Pětice našich letošních mladých vědců bude na oba dny proto uvolněna z výuky.

18.11.2021

1. představení KMD 1 - 2021/2022 - PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO

18. 11. 2021 – čtvrtek – začátek v 19:00

Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK

DIVADLO ROKOKO

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/246/capek/

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 16:55 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:50), gymnázium (16:55); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

19.11.2021

3. velké zasedání Studentského parlamentu

Listopadové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 10:30 po celou 4. vyučovací hodinu v učebně č. 66. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně).

24.11.2021

ZRUŠENO!! Beseda s absolventem školy prof. Zdeňkem Kühnem

Listopadová alumni beseda s významným absolventem naší školy, soudcem Nejvyššího správního soudu prof. JUDr. Zdeňkem Kühnem, Ph.D., LL.M., S.J.D., byla ZRUŠENA.

24.11.2021

Proč jsme odešli aneb Příběhy našich sousedů ve světě - online

25.11.2021

Večerní orientační běh dvojic

Ve čtvrtek 25.11. se na Ostrově koná Večerní orientační běh dvojic. 

25.11.2021

Mezinárodní den učitelů FRJ - webinář

Prof. Prokešová a Kotyza se účastní online setkání u příležitosti mezinárodního dne učitelů FRJ.

25.11.2021 - 26.11.2021

Zkoušky DELF scolaire B1,B2

Studenti FRJ se účastní podzimního termínu zkoušek DELF scolaire na AF Pardubice

29.11.2021

Nové metody výuky o holokaustu online- Národní pedagogický institut ČR

Pořádá Národní pedagogický institut České republiky ve spolupráci s MŠMT a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě.

29.11.2021

KMD 2 ZRUŚENO!!!

Skupina KMD 2 navštíví v Divadle Minor první představení. Odjezd v 16:55 od Ekvody ve Zbožské ulici, v 17:00 od budovy školy, v 17:15 z Husova náměstí v Lysé nad Labem (ze strany Jedličkovy ulice). Zpáteční zastávky stejné, ale v opačném sledu. Návrat mezi 22. a 23. hodinou.

prosinec
1.12.2021

4. velké zasedání Studentského parlamentu

Prosincové velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne od 12:30 po celou 6. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Účast zástupců každé třídy je nezbytná - budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočteně). Kdo přijde v této době o pauzu na oběd, bude uvolněn i z části 7. hodiny.

1.12.2021

Okresní kolo florbal Subterra pro SŠ

Ve středu 1.12. se koné okresní kolo poháru Florbal Subterra pro SŠ v Kolíně.

6.12.2021

Konverzační soutěž v německém jazyce

školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

kategorie II.B (pro žáky víceletých gymnázií – tercie a kvarty) a kategorie III (pro žáky 1. až 3. roč. středních škol)

2. až 5. vyučovací hodina, učebna č. 42

7.12.2021

Vánoční akademie - Akce zrušena

 

 
7.12.2021

Zachránci a zachránění. Webinář pro pedagogy - Institut Terezínské iniciativy

9.12.2021

Zahájení mediálního kurzu v 3TA

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 zahájí 3TA mediální kurz pod vedením M. Kaderky a D. Bůžkové.

10.12.2021

Zahájení mediálního kurzu v 3TB

V pátek 10. 12. 2021 zahájí 3TB mediální kurz pod vedením M. Kaderky a M. Flesarové.

10.12.2021

2. kolo Středoškolské futsalové ligy

V pátek 10.12. se koná 2. kolo Středoškolské futsalové ligy. Turnaj se odehraje v Mělníce.

12.12.2021

XVIII. republikový sněm České středoškolské unie

XVIII. republikový sněm České středoškolské unie probíhá online přes platformu ZOOM. Zúčastnit se může po předchozí registraci kterýkoliv středoškolák. Školu a SPGN bude zastupovat delegát pověřený Hlavou SPGN. Více informací ve FB události.

13.12.2021

Další den mediálního kurzu v 3TB

Druhým dnem bude pokračovat mediální kurz v 3TB.

13.12.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo

Studenti FRJ absolvují poslechovou část Konverzační soutěže ve francouzštině.

13.12.2021

1. představení KMD 1 - 2021/2022 - ZMĚNA ODJEZDU

ZMĚNA ODJEZDU od gymnázia: 16:30

1. představení KMD 1 - 2021/2022

13. 12. 2021 – pondělí – začátek v 19:00

Karel Jaromír Erben: KYTICE

NÁRODNÍ DIVADLO

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/kytice-cinohra-1520290

Délka představení: 2 hodiny 10 minut

Odjezd: v 16:30 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (16:25), gymnázium (16:30); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

13.12.2021

Soutěž v anglické konverzaci - sekundy

Školní kolo soutěže v anglické konverzaci pro studenty sekundy A, B, kteří postoupili do ústního kola, proběhne v kabinetě angličtiny č. 76.  

13.12.2021

Druhý den mediálního kurzu v 3TA

Dalším dnem mediálního kurzu bude pokračovat 3TA.

15.12.2021

Soutěž v anglické konverzaci pro studenty tercií a kvart

Školní kolo soutěže v anglické konverzaci pro studenty tercií a kvart, kteří postoupili do ústní časti soutěže, proběhne v kabinetě angličtiny č.76.

17.12.2021

Schůzka organizátorů Simulation du Parlement européen - webinář

Prof. Kotyza a Prokešová se účastní online schůzky s ředitelem SciencesPo Dijon a organizátorem simulační hry - Evropský parlament p. Lukášem Mackem

20.12.2021

Beseda se studentkou česlé sekce v Nîmes - Viktorií Antošovou

Studenti FRJ z 5QA se zúčastní besedy se studentkou česlé sekce v Nîmes - Viktorií Antošovou, které do Francie odešla studovat z našeho gymnázia.

20.12.2021

Vánoční volejbalový turnaj

V pondělí 20.12. se v hale ZŠ a v aule koná Vánoční volejbalový turnaj. Akce začíná v 11:25 a dle rozpisu bude její trvání cca do 15:30.

20.12.2021

Exkurze kvint do Židovského muzea v Praze - program Badatel - ZRUŠENO

21.12.2021

Online školní kolo Geologické olympiády

Online ŠK Geologické olympiády probíhá tradičně online přes Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. V testu budou uzavřené otázky s výběrem alternativ odpovědí. Do okresního kola postupují všichni. Přihlášení, kteří mají nebo si předem za tímto účelem vytvořili účet v IS MUNI, se sejdou 4. hodinu, aby si dvacetiminutový test ŠK GeO vyplnili v učebně č. 52.

21.12.2021

Exkurze 1A do Židovského muzea v Praze - program Badatel - ZRUŠENO

23.12.2021 - 2.1.2022

Vánoční prázdniny

leden
2.1.2022 - 8.1.2022

LVVZ č.1.

V termínu 2. - 8.1. odjíždí na LVVZ do Rokytnice třídy 7MB a 4A. Vedoucí kurzu prof. Hrstka, instruktoři prof. Svěcená a Linková.

8.1.2022 - 14.1.2022

LVVZ č.2

V termínu 8. - 14.1. se koná LVVZ č.2. pro třídy 8OA a 8OB. Vedoucí kurzu prof. Netopilíková, instruktoři prof. Lipták a M. Hrouda.

11.1.2022

KMD 2

Skupina KMD 2 navštíví 11. 1. 2022 představení Miláček v Divadle Na Vinohradech. Odjezd v 17 hod od školy, asi v 17:15 z Lysé nad Labem - náměstí. 

11.1.2022

DVPP - Začleňování a výuka žáků s OMJ na SŠ

12.1.2022

2. DOD

!!!Změna!!!

Den otevřených dveří se nekoná.

Informace pro zájemce o studium podá prostřednictvím Google-meet vedení školy od 17:30 hod. do 19:00. 

odkaz na připojení k meetu

12.1.2022

DVPP - Začleňování a výuka žáků s OMJ na SŠ

12.1.2022

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO A ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA

12.1.2022

2. představení KMD 1 - 2021/2022 - NÁHRADNÍ TERMÍN

12. 01. 2022 – středa – začátek v 19:30

Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK

DIVADLO ROKOKO

Společenské oblečení nutné!!!

Více informací o představení:

https://www.mestskadivadlaprazska.cz/inscenace/246/capek/

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 17:15 od školy

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (17:10), gymnázium (17:15); Kostomlaty nad Labem (zastávka u COOPu), Lysá nad Labem (zastávka v Družstevní ulici Na Zemské stezce a na parkovišti na Husově náměstí z Jedličkovy ulice)

12.1.2022

Webinář - Slovíčka hravě a kreativně

Prof. Prokešová se účastní webináře Slovíčka hravě a kreativně.

13.1.2022

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY PRO ŽÁKY TERCIÍ A KVART

14.1.2022 - 21.1.2022

LVVZ č.3

V termínu 14. - 21.1. se koná LVVZ č.3 pro třídy 2A a 3A. Vedoucí kurzu je prof. Miškovská, instruktoři prof. Weissová a A. Urbanová.

17.1.2022

Školní kolo Zeměpisné olympiády

Školní kolo ZeO proběhne v pondělí 17. 1. 2022 7. hodinu v učebně č. 77. Předem přihlášení budou na tuto hodinu uvolněni z výuky.

18.1.2022

Školení - CORINTH-3D

18.1.2022

Online okresní kolo Geologické olympiády

Online OK Geologické olympiády probíhá tradičně online přes Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. V testu budou otevřené otázky s políčky pro doplňování správných odpovědí. Do okresního kola postupují ze ŠK všichni. Účastníci budou uvolněni na 4. hodinu, kdy se k OK GeO sejdou v učebně č. 52.

18.1.2022

Konverzační soutěž v německém jazyce

školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

kategorie I.B (pro žáky víceletých gymnázií – primy a sekundy)

3. až 5. vyučovací hodina, učebna č. 42

19.1.2022 - 20.2.2022

Putovní výstava Nechte mě být, jaká jsem - životní příběh Anny Frankové

Výstava je instalována ve vestibulu školy.

19.1.2022

Webinář - Tvorba a distribuce vzdělávacích materiálů s Publi.cz

Prof. Prokešová a Kotyza se účastní webináře Tvorba a distribuce vzdělávacích materiálů s Publi.cz

21.1.2022 - 28.1.2022

LVVZ č.4

V termínu 21. - 28.1. se koná LVVZ č.4 pro třídy 7MA a 6XA. Veoducí kurzu prof. Eliška, instruktoři prof. Poprová + ?.

26.1.2022 - 26.2.2022

Soutěž Lidice pro 21. století - 1. kolo soutěže - online

Registrace soutěžících probíhá 24.-25. 1. 2022.

1. kolo soutěže je v termínu 26. 1.-26. 2. 2022.

 

 

28.1.2022 - 4.2.2022

LVVZ č.5

V termínu 28.1. - 4.2. se koná LVVZ č.5 pro třídy 6XA a 6XB. Vedoucí kurzu prof. Raja, instruktoři prof. Martínková a M. Kouřík.

únor
3.2.2022

Výročí úmrtí Bohumila Hrabala

Bohumil Hrabal
28. březen 1914 - 3. únor 1997

 
3.2.2022

Vernisáž výstavy Nechte mě být, jaká jsem - životní příběh Anny Frankové

Ve 14:30 proběhne ve vestibulu školy vernisáž výstavy.

4.2.2022

Pololetní prázdniny

14.2.2022

Besedy s pracovníkem Úřadu práce ČR

Každá maturitní třída 4A+8OAB se v odpoledních hodinách zúčastní jedné z besed s pracovníkem Úřadu práce na téma ukončování SŠ studia, evidence nezaměstnaných Úřadem práce, pravidel pro prázdninové brigády atd.
Besedy proběhnou v učebně č. 78, kde se 7. hodinu sejde 8OB, 8. hodinu 8OA a 9. hodinu je vystřídá 4A.

15.2.2022

3. - poslední - DOD

Od 14:00 hod do 16:00 probíhá v budově školy 3. den otevřených dveří

17.2.2022

Základní školení DofE

Základní školení DOFE je kurz, který připravuje všechny zájemce na roli vedoucího DOFE. Účastníci školení se seznámí se strukturou DOFE, dozví se, jak DOFE funguje a jaké jsou jeho přínosy. Získají také potřebné dovednosti pro roli vedoucího.

17/02/22 09:00 - 17/02/22 17:00 Praha, prof. V. Plaňanská

březen
14.3.2022 - 20.3.2022

Jarní prázdniny

28.3.2022

Výročí narození Bohumila Hrabala

Bohumil Hrabal
28. březen 1914 - 3. únor 1997

28.3.2022

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

květen
2.5.2022

Exkurze - zážitkový workshop Den, kdy se mlčelo - POST BELLUM Praha

3.5.2022

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají od 17:30 hod. v budově školy. Rodiče obdrží pozvánku emailem od TU.

30.5.2022 - 3.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KA

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

30.5.2022 - 3.6.2022

Ekologický kurz BiS 3. ročník

Ekologický kurz je určen pro studenty 3. ročníku BiS. Je pořádán jako fakultativní, po zajímavostech okresu Nymburk.

červen
13.6.2022 - 17.6.2022

Týden ekologické výchovy Krásensko 4KB

Týden ekologické výchovy je určen pro studenty kvart. Tradičně se uskuteční na Rychtě v Krásensku.

červenec
29.7.2021 - 2.8.2021

Holocaust a my. Proč je důležiité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace. Letní škola pro pedagogy a studenty v Osvětimi

Aktuální informace

19.11.2021

Zveřejňujeme souhrnné výsledky voleb do Školské rady GBHNB.

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Jan Jelínek

Absolvoval v roce 1957.

Narodil se 19. 7. 1940 v Praze. Složil přijímací zkoušky na FAMU,

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Povstání v Makedonii

2. srpna 1903

Na den sv. Eliáše vypuklo povstání Makedonců proti Turkům. 

Nejčtenější

20.12.2021

V pondělí 20. prosince se po loňské pauze opět konal tradiční „Vánoční volejbalový turnaj“, kterého se účastní smíšená družstva studentek a studentů vyššího gymnázia. Turnaj odehrálo 12 družstev ze všech tříd.

celý článek
08.01.2022

Pro lyžaře neexistuje větší pohroma, než vytrvalý déšť! To si v praxi ověřili studenti na prvním lyžařském kurzu v Rokytnici nad Jizerou.  Nic ale není tak hrozné a ještě že na světě existují zázraky!

V neděli 2. ledna 2022 vyrazila skupina studentů 7MB a 4.A na hory. Byť byla sněhová situace během Vánoc příznivá, vytrvalý déšť okolo Silvestra, hodně podmínky pro lyžování pozměnil. 

celý článek
22.12.2021

Milé studentky a studenti, kolegové a kolegyně, vážení rodiče, absolventi a absolventky a všichni přátelé naší školy!

Ke svému konci se rychle blíží rok 2021 a za několik dní vstoupíme do nového roku 2022. Co říci k tomu uplynulému a co si přát do toho nového…

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu