Časový plán akcí školy

srpen
19.8.2017 - 2.9.2017

Erasmus + - metodický kurz CLIL

Prof. Raja a prof. Rajová jsou v rámci na metodickém kurzu CLIL na Maltě.

30.8.2017

Setkání učitelů francouzských jazykových sekcí - Praha

Prof. Veisy se účastní setkání jazykových sekcí na Francouzském institutu v Praze.

30.8.2017 - 9.9.2017

Zahraniční exkurze - Petrohrad

Prof Koželská a přihlášení studenti absolvují exkurzi do pobaltských republik a Petrohradu.

září
5.9.2017

Přivítání nových studentů

Během 3. vyučovací hodiny pořádá SPGN slavnostní přivítání nových studentů na dvoře školy.

5.9.2017

Vítání nových studentů

Během 3. vyučovací hodině proběhne slavnostní přivítání nových studentů na dvoře školy - organizuje studentský parlament

5.9.2017

Veletrh mimoškolních aktivit

4. vyučovací hodinu (po přivítání nových tříd na dvoře školy) bude ve vestibulu probíhat ještě Veletrh mimoškolních aktivit, tedy nabídka dalších kroužků a aktivit, které se ve škole konají, včetně těch, které organizují studenti pro studenty. Nastupující třídy budou mít v tuto dobu třídnickou hodinu a se svými třídními se na "veletrh" podívají.

5.9.2017 - 8.9.2017

Adaptační kurz 1A

Na adaptačním kurzu v Rokytnici nad Jizerou je třída 1A s třídní profesorkou Suchánkovou a kariérovým poradcem prof. Soukupem.

 

8.9.2017 - 12.9.2017

Adaptační kurz primy B

Na kurzu v Rokytnici je třída prima B s třídní profesrkou Prokešovou a vyučujícími výchov.

9.9.2017

Dny evropského kulturního dědictví v Nymburce 9. 9. 2017

Od 10:00 do 16:00 je přístupná věž školy.

12.9.2017 - 16.9.2017

Adaptační kurz primy A

Na adaptačním kurzu v Rokytnici je třída prima A s třídní profesorkou Drlíkovou a vyučujícími výchov.

12.9.2017

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

13.9.2017

1. zasedání školské rady GBHNB

13.9.2017

DVPP - Dokumentace ŠMP

DVPP - Seminář pro ŠMP, Praha

13.9.2017

Návštěva ambasadorky DofE

Beseda pro kvarty o programu DofE

14.9.2017 - 15.9.2017

Kurz ICT pro třídu 1A

Intenzivní výuka a systematizace znalostí MS Office pro třídu 1A

18.9.2017 - 19.9.2017

Kurz ICT pro třídu 1A

Intenzivní výuka a systematizace znalostí MS Office pro třídu 1A

18.9.2017 - 22.9.2017

Geologický kurz 6XB

Geologický kurz proběhne v Rokytnici nad Jizerou.

19.9.2017

Natura

Projekt Centrum Natura - Ekogymnázium Poděbrady - cyklus biologických a ekologických přednášek
19.9.2017

Informační schůzka DofE

Schůzka pro nové zájemce o tento prgram, která se uskuteční během 7. vyučovací hodiny v učebně č. 22

19.9.2017 - 20.9.2017

Koordinátoři EVVO

Další školení v rámci projektu seminářů koordinátorů EVVO v Praze.

19.9.2017

Středoškolský atletický pohár

Dne 19.9. se koná okresní kolo Středoškolského poháru v atletice.

20.9.2017

Plán práce školního poradenského pracoviště

DVPP - seminář pro VP a ŠMP

20.9.2017 - 21.9.2017

Projekt Spoluprací k profesionalitě - setkání vedení škol

Vedení školy se zúčastní dvoudenního semináře v rámci projektu Spoluprací k profesionalitě.

20.9.2017

Základní školení DofE

Prof. Martínková a prof. Rajová - Praha

20.9.2017

Přespolní běh ZŠ a SŠ v Lysé nad Labem

20.9. se koná okresní kolo v přespolním běhu pro ZŠ i SŠ v Lysé nad Labem.

20.9.2017 - 22.9.2017

Tři dny s matematikou

Ve dnech 20. 9. - 22. 9. se L. Bubeníková zúčastní semináře Tři dny s matematikou, který v Pardubicích pořádá UK Praha.

21.9.2017

World marathon challenge - Dětský maraton

Družstvo GBHNBK se zúčastní Dětského maratonu v Poděbradech.

21.9.2017

Expediční školení DofE

Prof. Eliška - Praha

23.9.2017

Oslavy 120 let ZŠ Komenského

Oslavy proběhnou na nádvoří mezi budovou G a ZŠ. Program je na webových stránkách ZŠ Komenského.

25.9.2017

Setkání se zájemci o zahraniční rodinné výměny a zahraniční letní tábory

Informační schůzka zástupců Rotary s rodinami a studenty

25.9.2017

Evropský den jazyků - FRJ

PK FRJ zajistí francouzský program EDJ pro studenty 1A, 5QAB během 1. a 2. vyučovací hodiny. Začátek v 7:45 ve vestibulu.

25.9.2017

Seminář - MO kategorie A

Seminář pro vyučující MAT - Praha

26.9.2017

Třídní schůzky nastupujících ročníků

26.9.2017

Exkurze reaktor Vrabec

Exkurze na jaderný reaktor Vrabec pro studenty fyzikálního semináře oktáv

26.9.2017

1. zasedání Studentského parlamentu

První zasedání SPGN v novém složení, tj. včetně zástupců nově nastoupivších tříd, bude probíhat 6. a 7. vyučovací hodinu v učebně č. 7. Na programu jsou mj. i volby pedagogického poradce SPGN. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence), pokud mají v této době plánován oběd, budou konkrétní osoby uvolněny ještě i ze 4. hodiny (5. hodinu mají všichni výuku!).

říjen
2.10.2017

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk

Společná schůzka kariérových poradců ZŠ a SŠ na okrese Nymburk mj. i za účelem přípravy Burzy škol 19. 10. 2017 proběhne na Úřadu práce ČR v Nymburce. 

2.10.2017 - 6.10.2017

Geologický kurz 6XA

Geologický kurz v Rokytnici nad Jizerou

3.10.2017

Středoškolský atletický pohár 2017 - Krajské kolo

Krajské kolo Středoškolského atletického poháru v Kolíně

3.10.2017

Volejbal SŠ - okresní kolo kategorie VI.B

V hale zimního stadionu Nymburk se koná okresní kolo ve volejbale pro SŠ.

4.10.2017 - 8.10.2017

ESA Teachers' Workshop

ESA Teachers' Workshop,  Leiden, The Netherlands - workshop pořádaný Evopskou vesmírnou agenturou ESA pro učitele 

5.10.2017

Exkurze DeS - Praha

Exkurze maturitního dějepisného semináře - Archiv bezpečnostních složek Praha 

6.10.2017

Pedagogický den učitelů FRJ na IFP a konference multilingvismus

Prof. Prokešová se účastní pedagogického dne na IFP v Praze

9.10.2017

Přespolní běh kategorie III. a IV. (ZŠ) + VI.B (SŠ) - krajské kolo

Krajské kolo pro kategorie III. a IV. (ZŠ) se koná 9.října v Kutné Hoře

9.10.2017

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septimy B navštíví dobrovický cukrovar.

10.10.2017

1. představení KMD 1

10. 10. 2017 – úterý – začátek už v 18:00!!! 

PARTIČKA – DEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

DIVADLO BROADWAY

Více informací o představení, které znáte z televize, nenajdete na:

http://www.divadlo-broadway.cz/program/26/particka

Délka představení: není uvedeno

Odjezd: už v 16:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulici (15:55), gymnázium (16:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem 

10.10.2017

Natura

Projekt Centrum Natura - Ekogymnázium Poděbrady - cyklus biologických a ekologických přednášek

11.10.2017

Rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání

Seminář pro vedení škol - příprava ŠAP

11.10.2017

Program primární prevence pro sekundy (SEMIRAMIS)

11.10.2017

Městská knihovna v Nymburce - PAB

Dne 11. 10. 2017 navštíví Městskou knihovnu v Nymburce PA s prof. Flesarovou 6. vyučovací hodinu a PB s prof. Lašovou 7. vyučovací hodinu.

11.10.2017

Přírodovědný klokan

Ve středu 11/10 proběhne soutěž Přírodovědný klokan pro žáky tercií a kvart (Kadet) a kvint, sext, 1A a 2A (Junior).

12.10.2017

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti 3. A navštíví dobrovický cukrovar.

13.10.2017

Exkurze do cukrovaru v Dobrovici

Studenti septimy A navštíví dobrovický cukrovar.

14.10.2017

Učitel In - IT ve školách

Konference a workshopů o využití informačních technologií ve výuce na Západočeské univerzitě v Plzni se zúčastní vedení školy a vyučující ICT.

14.10.2017 - 21.10.2017

Jazykový kurz v jižní Anglii pro kvarty

Studenti kvarty A,B se zúčastní jazykové kurzu v jižní Anglii.

16.10.2017

Jednání předsednictva RSG

Na první schůzce v tomto školním roce se schází předsednictvo RSG.

16.10.2017 - 18.10.2017

Zahraniční exkurze do Berlína

odjezd v pondělí 16.10.2017 v 5.30 od školy, 5.40 z Kostomlat a v 5.50 náměstí Lysá nad Labem

návrat ve středu mezi 21.00 - 22.00

16.10.2017

Návštěva ředitele AF Pardubice pana Samuela Coeytaux

Nový ředitel AF PArdubice navštíví žáky tříd 5QA, 6XA, 8OA, 3TA, kde pobeseduje se studenty, odprezentuje činnost AF nebo zkoušky DELF

17.10.2017

Minifotbal SLZŠ

17.10. se koná okresní kolo minifotbalu v areálu Bohemia Poděbrady.

17.10.2017

Basketbal SŠ 3x3

V hale BIOS Poděbrady se koná okresní kolo basketbal 3x3 SŠ.

 

18.10.2017

Beseda s investigativním novinářem - Jaroslavem Kmentou

Ve středu 18.10. se uskuteční beseda s novinářem Jaroslavem Kmentou. Beseda je určena pro studenty PMV.

18.10.2017

2. zasedání Studentského parlamentu

Druhé zasedání SPGN proběhne 4. a 5. vyučovací hodinu v učebně č. 21. Zástupci tříd a členové Hlavy SPGN budou na zasedání uvolněni z výuky (nezapočtená absence), 6. hodinu půjdou dotyční na oběd (rovněž nezapočteně).
7. hodinu bude pro zájemce z členů SPGN ukázka a zaškolení v prostředí Trello, které parlamentu slouží jako intranet. I z této hodiny budou zúčastnění uvolněni.

18.10.2017 - 19.10.2017

Porada ředitelů škol zřizovaných Středočeským krajem

Porada ředitelů středočeských škol se koná v hotelu Equitana Hotel Resort, Martinice 1, 262 72 Březnice; http://www.equitana.cz/

19.10.2017

1. Den otevřených dveří

Škola bude otevřena pro veřejnost od 13 do 16 hodin.

19.10.2017

Přehlídka SŠ na Nymbursku (burza škol)

Každoroční Burza středních škol na Nymbursku bude probíhat v prostorách COP Nymburk od 10 do 16 hodin. Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce na ní budou zastupovat prof. Soukup a Stojarová.

19.10.2017

Výměna zkušeností vedení škol - projekt

Vedení školy se v rámci projektu Šablony pro SŠ zúčastní konference v Kralupech nad Vltavou 

20.10.2017 - 21.10.2017

Volby

Volby do PSP ČR

20.10.2017

Seminář pro výchovné poradce - kariérní poradenství

Semináře pro výchovné poradce se zaměřením na kariérní poradenství pro studenty a Národní srovnávací zkoušky ve společnosti Scio se zúčastní prof. Soukup.

24.10.2017

školení GAFE

25.10.2017

Ekoden na téma energie

Za PK ZEM zajistí podíl na letošním Ekodni pro NG prof. Černá. V obou terciích bude v tento den probírat 1 hodinu energetiku v Evropě a ČR.

25.10.2017

Podzimní exkurze Zeměpisných seminářů - Solvayovy lomy

Společnou exkurzi do býv. Solvayových lomů na Berounsku s návštěvou skanzenu a někdejší štoly spojené s těžbou vápence podniknou frekventanti předmaturitního a maturitního Zeměpisného semináře se svým vyučujícím prof. Soukupem a prof. Liptákem. Relevantní web

26.10.2017 - 27.10.2017

Podzimní prázdniny

31.10.2017

Exkurze KAB do Divadla v Mladé Boleslavi

Třídy KA a KB navštíví divadelní představení v Mladé Boleslavi "Jak je důležité míti Filipa".

31.10.2017

Nymburský historický podzim - Fenomén Masaryk

31.10.2017

Zasedání Sněmu delegátů RSG

Pravidelné zasedání Sněmu delegátů Rodičovského sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce

listopad
6.11.2017

2. představení KMD 1

2. představení KMD 1

6. 11. 2017 – pondělí

František Langer: PERIFERIE

DIVADLO NA VINOHRADECH

SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ NUTNÉ!!!

Více informací o představení na:

http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Periferie

Délka představení: 2 hodiny 20 minut

Odjezd: v 17:00

Nástupní místa:

Nymburk: COOP ze Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Lysá nad Labem 

10.11.2017 - 12.11.2017

Sympózium učitelů FRJ - Poděbrady

PK FRJ se účastní Sympózia učitelů FRJ v Poděbradech

13.11.2017 - 16.11.2017

Zkoušky DELF

Ve škole probíhají zkoušky DELF 

14.11.2017

Třídní schůzky

17,30 - 19,30 hod

21.11.2017

Projekt Spoluprací k profesionalitě

Setkání vedení projektových škol - Praha

23.11.2017

Vietnam - brána do Indočíny

Od 11.00 bude multimediální program "Vietnam - brána do Indočíny" z cyklu Svět kolem nás v kině Sokol pro celé NG. Odchod s dozory po 3. hodině, 6. hodinu oběd a od 7. hodiny dle rozvrhu a suplování případná další výuka.

24.11.2017

PISQWORKY

Přihlášené týmy složené ze žáků VG se zúčastní oblasního turnaje v Mladé Boleslavi.

24.11.2017 - 1.12.2017

Výměnný pobyt lycée Louhans - Pobyt ve Francii

Výměnný pobyt pro studenty FRJ na lycée v Louhans.

30.11.2017

Noční orientační běh

Noční orientační běh na Ostrově

30.11.2017 - 1.12.2017

Zlín

Ve dnech 30.11. - 1. 12. navštíví M. Krejčíková a H. Mahnelová G Zlín, kde realizují pozorování v hodinách RNDr E. Pomykalové.

30.11.2017

3. představení KMD 1

3. představení KMD 1

30. 11. 2017 – čtvrtek – začátek v 19:00 

Jan Vodňanský - Petr Skoumal - Jan Borna: S ÚSMĚVY IDIOTŮ

DIVADLO V DLOUHÉ

Více informací o představení na:

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/s-usmevy-idiotu/

Délka představení: 2 hodiny 15 minut

Odjezd: v 17:00!!!

Nástupní místa:

Nymburk: EKOVODA na Zbožské ulice (16:55), gymnázium (17:00); Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem

 

prosinec
1.12.2017

Hodiny moderní chemie

V kvintách a v septimách probíhají ve spolupráci s VŠCHT hodiny moderní chemie.

7.12.2017

Beseda s velvyslancem ČR v Izraeli panem Tomášem Pojarem

Studenti semináře PMV a SVS se zúčastní besedy s velvyslancem ČR v Izraeli panem Tomášem Pojarem.

7.12.2017

Vánoční akademie 2017

8.12.2017

Exkurze QAB do Židovského muzea

Třídy QAB se 8. 12. 2017 zúčastní exkurze do Židovského muzea v Praze, kde absolvují prohlídku vybraných objektů a tzv. badatelské dílny.

8.12.2017

Exkurze 5QA a 5QB - Židovské muzeum

8.12.2017

Hodiny moderní chemie

V sextách a v předmaturitním chemickém semináři probíhají ve spolupráci s VŠCHT hodiny moderní chemie.

11.12.2017

Rozvíjení čtenářské gramotnosti 1

15.12.2017

Exkurze 1A do Židovského muzea

Třída 1A se 15. 12. 2017 zúčastní exkurze do Židovského muzea v Praze, kde absolvuje prohlídku vybraných expozic a tzv. badatelskou dílnu.

15.12.2017

Přednášky

V pátek 15. 12. v průběhu 3. - 5. vyučovácí hodiny se uskuteční přednášky pracovníků Katedry aplikované matematiky VŠB -TU Ostrava pro žáky 2. a 3. ročníku a žáky matematických seminářů.

15.12.2017

Exkurze 1A - Židovské muzeum

18.12.2017

Vánoční volejbalový turnaj

Vánoční volejbalový turnaj pro žáky VG.

20.12.2017

Přednáška prevence kriminality a teorie sebeobrany

20.12.2017

Divadelní představení pro VG

Třídy vyššího gymnázia navštíví 20. 12. 2017 v Hálkově divadle představení nastudované souborem Jelita. Jedná se o hru Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virgínie Woolfové. Začátek v 9:00 hod., vstupné 80,- Kč.

21.12.2017

Muzeum hygieny člověka

Exkurze je určena pro studenty 3. ročníku.

23.12.2017 - 2.1.2018

Vánoční prázdniny

leden
9.1.2018 - 10.1.2018

Projekt Spoluprací k profesionalitě - setkání vedení škol

Setkání vedení projektových škol

9.1.2018

2. Den otevřených dveří

Informace o studiu a o přijímacím řízení pro zájemco o přijetí do osmiletého i čtyřletého studia od 14,00 do 16,00 hod.

20.1.2018

Rozvíjení čtenářské vzdělanosti 2

únor
7.2.2017

3. Den otevřených dveří

Informace o studiu a o přijímacím řízení pro zájemco o přijetí do osmiletého i čtyřletého studia od 14,00 do 16,00 hod.

2.2.2018

Pololetní prázdniny

12.2.2018 - 18.2.2018

Jarní prázdniny

březen
19.3.2018 - 20.3.2018

Projekt Spoluprací k profesionalitě - setkání vedení škol

Setkání vedení projektových škol

27.3.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

28.3.2018

Velikonoční florbalový turnaj

Velikonoční turnaj pro VG ve florbale v hale ZŠ Komenského.

29.3.2018 - 30.3.2018

Velikonoční prázdniny

duben
10.4.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

12.4.2018

Dějepisná olympiáda SŠ

13.4.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

20.4.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

23.4.2018 - 27.4.2018

Kurz ekologické výchovy 4KB

Kurz proběhne na rychtě v Krásensku.

květen
2.5.2018

Třídní schůzky

11.5.2018

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají zkoušky pro cizince.

22.5.2018 - 24.5.2018

Zážitkový workshop TAK TOHLE NEPROJDE

Určeno pro žáky 7MA, 7MB a 3A.

Každá třída absolvuje program v jeden den (22. 5. 7MA, 23. 5. 7MB, 24. 5. 3A), a to od 2. vyučovací hodiny ve škole pod vedením lektorů z Post Bellum.

Více o neziskové organizaci Post Bellum na: https://www.postbellum.cz/o-nas/

28.5.2018 - 1.6.2018

Kurz ekologické výchovy 4KA

Kurz ekologické výchovy na Rychtě v Krásensku.

červen
4.6.2018 - 8.6.2018

Kurz ekologické výchovy BiS

Kurz ekologické výchovy v Krásensku pro studenty BiS 3. ročníku.

18.6.2018 - 22.6.2018

STK - sportovní kurzy Gymnázia B.Hrabala v Nymburce

V tomto termínu proběhnou STK dle volby žáků 3A, 7MA a 7MB.

27.6.2018

Branný den na VG

Ve třídách vyššího gymnázia probíhá Branný den.

28.6.2018

Sportovní den

Sportovní den pro NG v areálu Veslák

29.6.2018

Testy DELF A1 - B1

Studenti 2SA, 4KA, 6XA - testy DELF A1, A2, B1

Aktuální informace

18.10.2017

Studenti FRJ přihlášení na zkoušky DELF použijí pro zaplacení poplatku (800,- Kč - A1, A2 a 1400,- Kč - B1, B2) převod na bankovní účet AF Pardubice 133 186 443/0300. Do poznámky napište své jméno a název školy. Platbu je potřeba poslat do 26.10.2017

14.09.2017

Aplikace pro zobrazení aktuálního suplování v Google kalendáři! Vyzkoušejte!

Celý článek

Významní absolventi

Mgr. Josef Daniel Beneš

Absolvoval v roce 1958.

Narodil se v Praze r. 1941. Do svých sedmnácti let žil v Nymburce. 

Anketa

 
Vyber motto pro školní rok 2017/2018
Chinmoy 14 %
Fulghum 34 %
Goethe 3 %
Čapek 11 %
Einstein 38 %
Celkový počet hlasů: 405
Archiv anket

Svět v roce založení školy

10. květen 1903

Rakouský výnos stanovil, že innsbrucká univerzita zůstane německá. 

Nejčtenější

10.10.2017

Pro všechny milovníky hor a přihlášené studenty, přinášíme přehled termínů letošních lyžařských kurzů.

Termíny i kombinace tříd jsou již schválené.

Informace podávají prof. Netopilíková a prof. Hrstka.

 

celý článek
25.09.2017

O víkendu 22. – 24.9.2017 proběhla první, plánovaná brigáda na chatách RSG.

Na programu byla likvidace odpadů a jeho odvoz, opravy na obou chatách, malování a renovace oken a dveří.

Vše proběhlo dle plánu a další, úklidová brigáda nás čeká první víkend v listopadu.

Děkuji všem za velkou pomoc.

Michal Hrstka

celý článek
22.09.2017

21. 9. 2017 se u příležitosti otevření nového hřiště ZŠ TGM Poděbrady uskutečnil juniorský maraton pro žáky základních škol. 

celý článek
 
Albert Einstein: Vyvarujme se předkládat mladému člověku úspěch jako životní cíl.