Přijímací řízení

Na tomto místě budeme postupem času zveřejňovat informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/22, dá se předpokládat že se materiály budou měnit vzhledem k aktuální koronavirové situaci. Než k tomu dojde, ponecháváme pro ilustraci materiály z přijímacího řízení na školní rok 2020/21.

 

Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny:

 • 2 třídy 8-letého studia 7941K/81 (celkem 60 studentů)
 • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů).

________________________________________________________________________

Statistika přijatých přihlášek pro školní rok 2020/21 (celkem/1.termín/2.termín)

 • 7941K/41:                     84/   41/ 43 
 • 7941K/81:                   182/ 134/ 48

 

Konečné informace o organizaci přijímacího řízení jsou zveřejněny  v příslušných sekcích pro 4-leté i 8-leté studium nejpozději 31. ledna 2021.

Přihlášku (viz další sekce) potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat (nebo odeslat poštou) nejpozději do xx. yy. 2021 do kanceláře gymnázia.

Jako každá státní škola je i ta naše zapojena do systému jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky CERMAT pro maturitní obory středních škol. Z toho vyplývá i skladba zkoušek a kritéria pro přijetí:

4-leté studium – xx/yy/2021 –  ? písemné příjímací zkoušky CERMAT z CJL a MAT pro školy uvedené na 1. místě přihlášky, podle časového rozpisu

                        – v důsledku mimořádného koronavirového stavu proběhnou PZ pouze v jednom termínu, výsledky budou použity pro obě školy

                          Pozvánky k PZ rozešleme xx. yy. 2021 na e-maily zákonných zástupců.

O případném vyhlášení 2. kola bude veřejnost informována na webových stránkách školy.

8-leté studium – xx/yy/2021 –  ? písemné zkoušky CERMAT z CJL a MAT pro školy uvedené na 1. místě přihlášky, podle časového rozpisu

                         – v důsledku mimořádného koronavirového stavu proběhnou PZ pouze v jednom termínu, výsledky budou použity pro obě školy

                          Pozvánky k PZ rozešleme xx. yy. 2021 na e-maily zákonných zástupců.

 ? V letošním přijímacím řízení nebude možné podle zákona č.135/2020 podat odvolání proti nepřijetí. Tuto možnost nahrazuje institut tzv. "nového rozhodnutí". Aby ředitel školy mohl vydat nové rozhodnutí, musí zákonný zástupce do 3 pracovních dní ode dne doručení o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Ředitel pak žádosti vyhoví, pokud jiný uchazeč, který skončil v pořadí na lepším umístění, neodevzdá zápisový lístek (nebo jej vezme zpět). Přesný postup přijímání bude součástí vyhlášky, která je v současné době ve schvalovacím řízení. Její znění tu po schválení příslušnými orgány zveřejníme.

Dokumenty k nahlédnutí:

 • Informace k novému zákonu o přijímacím řízení
 • Informativní časová osa přijímacího řízení - konkrétní data záleží na vyhlášení "dne nula". Až bude znám, bude tato tabulka "přetavena" do termínové listiny.
 • Zde také uvedeme (po jejím vydání) aktuální znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Dále doporučujeme k prostudování specifikaci požadavků na jednotnou zkoušku z matematiky a českého jazyka.

V případě, že hlásící se uchazeč  má specifické vzdělávací potřeby (tzv. SVP), pak doporučujeme k prostudování informaci MŠMT, kde se zákonní zástupci dozví, co je nutné přiložit k přihlášce ke studiu a co lze od školy v tomto případě očekávat. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro zápis do záznamových archů testů CERMAT je přípustná pouze propisovací tužka modré nebo černé barvy. Fixy libovolné tloušťky hrotu nejsou dovoleny !!

Odkazy na www stránky k přijímacím zkouškám:

 • CERMAT  (vzorové testy)
 • Jednotné zkušební schéma pro přijímací zkoušky

 

Maturity a přijímačky - stav k 15. 4. 2020

vláda na svém jednání v úterý 14. 4. 2020 projednala možnosti “postupného uvolňování” včetně náběhu výuky ve školách. 

V současné době připravuje MŠMT v reakci na rozhodnutí vlády a krizového štábu rozpracování textu zákona č. 135/2020 Sb. “O zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020” metodický pokyn a vyhlášku, podle které budou školy v dalším období postupovat.

Jisté v dané chvíli je, že maturitní zkoušky proběhnou v červnu v režimu, který stanovuje výše zmíněný zákon, a stejně tak se zřejmě v červnu budou konat přijímací zkoušky. 

Jakmile budeme vědět další podrobnosti a budeme schopni Vám podat relevantní informace, ihned tak učiníme.

Jiří Kuhn

Aktuální informace

25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

 • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
 • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem.

30.10.2020

Od pondělí 2. listopadu se škola vrací po podzimních prázdninách k distanční výuce podle upraveného rozvrhu. 

09.10.2020

Tělocvičny jsou počínaje pondělkem 12/10 uzavřeny pro odpolední a večerní cvičení. Po dobu platnosti mimořádných opatření není provoz možný. 

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1960.

Narodil se 30. 12. 1943 v Nymburce. Nebyl doporučen k dalšímu studiu, a proto pracoval jako dělník v Elektroisole v Kolíně.

Svět v roce založení školy

Lyžařské závody

únor 1903

Ve Vysokém nad Jizerou se konaly lyžařské závody za účasti mnoha zahraničních závodníků. 

Nejčtenější

30.10.2020

Od pondělí 2. listopadu se škola vrací po podzimních prázdninách k distanční výuce podle upraveného rozvrhu. 

celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

 • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
 • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!