1970 - 1979

1979

A - Bláha Josef, Černý Jiří, Hemmer Antonín, Charamza František, Novák Pavel, Omáčka Tomáš, Peška Petr, Růžička Milan, Šiler Miroslav, Váňa Vlastimil, Zikmunda Aleš, Zub Aleš, Bártová Helena, Borovičková Jana, Čihulová Miluše, Fridrichová Jiřina, Hládková Zuzana, Hlaďáková Romana, Hrdličková Marta, Hykyšová Hana, Jungrová Jana, Košťálová Božena, Kubíčková Lenka, Martínková Jiřina, Miksová Julie, Němečková Olga, Pácalová Jitka, Petrnoušková Věra, Petrová Marcela, Piroutková Irena, Prchlá Kateřina, Serbusová Olga, Tuláčková Dana, Zatloukalová Jana, Žantovská Zdeňka

B - Bubeník Pavel, Carda Jan, Cempírek Jan, Daněk Jiří, Chmelař Luděk, Jeník Miroslav, Kadlec Petr, Kopiš Stanislav, Kubík Petr, Letáček Jiří, Pažout Jiří, Petr Pavel, Podkonický Petr, Popelka Čestmír, Šťastný Marcel, Veverka Petr, Vlk Richard, Vodička Svatopluk, Vojáček Václav, Čápová Drahoslava, Frcková Jana, Hlavatá Jana, Kočová Zuzana, Lejsková Blanka, Lencová Štěpánka, Macurová Jitka, Mottlová Věra, Mrkvičková Eva, Petrnoušková Jana, Severová Naděžda, Suchánková Blanka, Špačková Marcela, Urbánková Vlasta, Vodičková Jana, Volfová Irena, Voženílková Zuzana

C - Balcar Ivo, Holý Luboš, Jalovecký Petr, Jarolím Miloš, Koula Jiří, Král Ladislav, Kruliš Zbyněk, Kyncl Miloslav, Lang Miroslav, Malý Libor, Morávek Miroslav, Oupický Josef, Podivínský Vladimír, Půbal Ivo, Řepka Zdeněk, Strankmüller Emil, Zvoníček Pavel, Cerhová Dana, Čepičková Hana, Čepičková Zdeňka, Fáčková Jana, Herajnová Alena, Janatková-Vančurová Ivana, Jirásková Miroslava, Kučerová Alena, Kumstýřová Zdeňka, Ložková Dana, Mašková Alena, Mrkvičková Vendulka, Najmanová Jana, Nováková Jana, Paříková Naděžda, Plachá-Oupická Eva, Suchánková Jitka, Zlatníčková Edita

1978

A - Miroslav Coubal, Zdeněk Červinka, Milan Karlík, Pavel Knytl, Vladimír Maier, Petr Pína, Luděk Smlsal, Ludmila Antošová, Zuzana Dobřenská, Jana Houštěcká, Jindra Hrbáčková, Irena Charousová, Jana Chmelíková, Zdeňka Jechová, Miloslava Kadeřábková, Alena Kočová, Simeona Kroulíková, Dagmar Křížová, Jiřina Morávková, Lenka Pišingerová, Marcela Podolská, Jana Šubrtová-Pítová, Iva Válková, Irena Vojáčková-Volfová, Irena Zelenková


B - Roman Beneš, Otakar Blažek, Přemysl Dědek, Bohdan Dovhanič, Zdeněk Holoubek, Jiří Hyhlík, Pavel Otradovský, Vladimír Pacholík, Stanislav Pluhař, Vladimír Procházka, Petr Šandera, Jiří Vondráček, Dana Bacílková, Marie Dudková, Jaroslava Eckartová, Dagmar Fišerová, Blanka Kaiserová, Mirka Kudrnová, Marie Maňásková, Marie Matysková, Bohumila Pešičková, Jana Stýblová, Marie Svobodová, Blanka Šorsáková, Milada Šubertová

C - Jan Bašta, František Beneš, Dušan Bobek, Jaroslav Červinka, Martin Deniger, Petr Kalivoda, Martin Kopp, Pavel Mokoš, Jaroslav Motejlek, Bohumil Pieš, Jiří Pražák, Václav Rakušan, Bohumil Sehnal, Petr Suchomel, Stanislav Šišma, Karel Wagner, Alena Černá, Káplová Milada, Králová Helena, Machovcová Hana, Marečková Helena, Panošová Naděžda, Rosická Alena, Someraurová Marcela, Šmejdová Ivana, Štiglerová Emilie, Urbánková Dana, Valičková Julie, Veškrnová Jana, Vyleťalová Lenka, Zemánková Hanka

1977

A - Milan Barák, Jan Betka, Miloš Franc, Jiří Helikar, Milan Jungr, Petr Kešner, Martin Kraif, Vladimír Novák, Alexandr Siro, Jiří Šimek, Luboš Šmíd, Petr Taufmann, Jaroslav Urban, Tomáš Větrovský, Pavel Visinger, Zdeněk Weiss, Vladimíra Jelínková, Ivana Kolmanová, Helena Koubová, Jana Kubínová, Jitka Ležáková, Ingrid Millyová, Božena Navrátilová, Jana Němečková, Dagmar Novotná, Ester Pípalová, Renata Roubíčková, Helena Štrobachová

B - Josef Brynych, Stanislav Ďurík, Miroslav Havelka, Karel Hikeš, Vítězslav Hlavička, Jiří Horníček, Augustin Košina, Miloslav Kratochvíl, Miloslav Müller, Karel Petřík, Luděk Procházka, Miroslav Říha, Miroslav Uchytil, Ivan Ulrych, Olga Fikejsová, Dagmar Frantová, Alena Holanová, Vlasta Hollerová, Miluše Hubálková, Eva Klímová, Ludmila Kučerová, Jitka Machovská, Libuše Plášilová, Hana Popová, Radka Růžičková, Eva Soušková, Věra Šišková, Eva Vančurová, Jana Vicková, Jana Vyšohlídová


C - Zdeněk Douděra, Zdeněk Reiter, Stanislav Sobota, Jiří Sobotka, Václav Urbánek, Josef Zedník, Ladislava Blechová, Alena Fischerová, Eva Havránková, Dana Hejduková, Ivana Hubáčková, Jitka Hyblerová, Hana Jakubalová, Jarmila Jeníková, Ludmila Králová, Jana Křenová, Irena Marcaníková, Věra Militká, Ilona Nováková, Jitka Nováková, Ivana Pařízková, Zuzana Pavelcová, Blanka Svobodová, Zdeňka Štěpánková, Helena Šuková, Aranka Winklerová, Miroslava Zumrová

1976

A - Milan Čtvrtečka, Pavel Hradský, Václav Knespl, Vít Konšel, René Kristen, Miloš Nejedlý, Ivo Partl, Václav Petrtýl, Jiří Raiman, Josef Votava, Tomáš Vraný, Hana Balzerová, Ivana Dědková, Eva Fidrantová, Evženie Chválovská, Jitka Karásková, Jana Krausová, Miroslava Toušová-Křížková, Vladimíra Kubíčková, Hana Langrová, Oldřiška Martínková, Helena Nováková, Helena Pejchová, Jarmila Sixtová, Jana Škarvadová, Libuše Štěpánková, Markéta Vondráčková


B - Bažant Jiří, Fousek Petr, Hybler Jiří, Jecha Václav, Jun Pavel, Kouřík Libor, Loudil Jaroslav, Pácal Jiří, Pecka Pavel, Podivínský Vítězslav, Poláček Zdeněk, Svitlík Miroslav, Borecká Iva, Boumová Ivana, Dočkalová Dana, Hamplová Svatava, Honcová Lenka, Kadeřábková Blanka, Klicperová Alena, Koppová Irena, Krubertová Marie, Křivová Eva, Měchurová Jana, Mejzrová Eva, Melicharová Dana, Neprašová Věra, Poláková Jana, Veselá Zdeňka, Vodičková Blanka, Vojáčková Lenka

C - Zdeněk Carda, Rudolf Dudík, František Chmela, Jiří Jeník, Jiří Najman, Martin Villner, Jitka Foltová, Irena Holánková, Eva Janďourková, Jitka Kožichová, Soňa Koštířová, Jiřina Křivánková, Blanka Kavříková-Křížová, Marie Kuchařová, Ludmila Kuličková, Věra Kůrková, Bronislava Marková, Jaroslava Michlová, Hana Miškovská, Blanka Nepimachová, Eva Nováková, Jaroslava Optaliusová, Hana Popelková, Monika Prchlá, Daniela Průšová, Marie Rychetská, Anna Šulcová, Eva Vondráčková, Světlana Zelenková, Jaroslava Žďárská

1975

A - Kubeš Petr, Kurel František, Lukavec Zbyněk, Marinka Ivan, Mostecký Miloš, Omáčka Aleš, Rambousek Luboš, Renka Luboš, Studený Vladimír, Brabcová Jaroslava, Davídková Eva, Francová Jaroslava, Hladíková Bohumila, Hlavičková Marie, Janků Hana, Kábelová Jana, Klváčková Kateřina, Krejčíková Ivana, Lebdušková Jana, Mrázová Zuzana, Novotná Lenka, Pekárková Marcela, Pfeiferová Naděžda, Pípalová Abigail, Suchánková Eva, Šárová Alena, Šindelářová Jaroslava


B - Bednář Pavel, Čáp Miroslav, Dytrych Josef, Fadrhonc Josef, Hůla Jiří, Jakubec Ivo, Jun Jaromír, Kroupa Jaroslav, Kubík Miloš, Miškovský Julius, Novák Josef, Novák Lubomír, Plachý Miroslav, Randák Pavel, Skřiček Martin, Šimůnek Josef, Švestka Tomislav, Zelenka Josef, Bukačová Heda, Jurková Dagmar, Ložková Zdenka, Magadová Lenka, Menclová Irena, Nováková Lenka, Sedláčková Jaroslava, Slavíčková Štěpánka, Soukupová Jitka, Veselá Vlasta, Víšková Hana

C - Hostinský Jaroslav, Kobilák Jiří, Matějka Pavel, Mejzr Tomáš, Pfeifer Pavel, Slauka René, Budková Jaroslava, Daňková Aranka, Gabrielová Drahoslava, Jánská Jitka, Klausová Soňa, Knápková Hana, Kočová Dagmar, Kohoutová Eva, Křížová Miluše, Kurfürstová Jiřina, Kvasnicová Jitka, Líbalová Irena, Růžičková Věra, Strašlipková Jana, Švůgrová Jitka, Táboříková Eva, Typltová-Balatková Ivana, Vančurová Eva, Zedníková Eva

       

1974

A - Radomír Barták, Venuše Bonková, Jaroslav Ernekr, Jiří Fischer, Hana Hončíková, Zdeněk Kaňka, Miroslav Knitl, Zdeněk Král, Naděžda Krátká, Lenka Kuchařová, Hana Kvízová, Iva Lonská, Dagmar Melichová, Lubor Motejlek, Marie Nováková, Eva Podhrázská, Helena Poláčková, Jan Rajchl, Jana Rylichová, Jana Suttá, Zdeněk Špaček, Petr Valčík, Zdeněk Veselý, Květuše Vodičková, Jaroslava Vondrlíková, Milena Zahrádková, Jaromír Záruba, Ludvika Zemánková

B - Pavel Borecký, Hana Buřilová, Zdeňka Dudková, Ivana Fidrmucová, Jana Hrušková, Dana Choděrová, Miloš Jákl, Ivana Kárová, Vlasta Kramlová, Hana Librová, Ludmila Marková, Ladislava Miškovská, Tomáš Moravec, Radoslava Müllerová, Hana Musilová, Alena Nováková, Támar Pípalová, Ladislava Polesná, Vlastimila Popková, Jarmila Procházková, Jaroslav Přeučil, Luboš Sedláček, Helena Sommerová, Dana Staňková, Jaromíra Stuchlová, Marie Stuchlová, Ivan Svoboda, Alena Švarcová, Alena Vlášková-Tománková

C - Jitka Blažková, Eva Capoušková, Miluše Černá, Milena Erbenová, Zdeňka Fialová, Hana Holá, Dagmar Holíková, Daniela Karlíčková, Jitka Mánková, Zuzana Pírová, Milena Píštěková, Eva Plachá, Helena Sablíková, Olga Šímová, Jaroslava Šleichertová, Jan Topinka, Dana Vortelová, Blanka Vyhňáková, Jaroslava Wagnerová, Miluše Zajíčková

1973

A - Josef Brynych, Jiří Černý, Miloslav Černý, Libuše Čmugrová, Ivan Eliška, Radmila Fadrhoncová, Jiří Hampl, Hana Hamplová, Věra Heřmanská, Antonín Hlavička, Olga Kalvodová, Jan Kohout, Antonín Krumpholc, Antonín Kubečka, Jana Kvasničková, Zdeněk Lazar, Vladimír Macháček, Jaroslav Martanovič, Jiří Navrátil, Emil Novák, Noemi Nováková, Josef Pilař, Pavel Podhajský, Viktor Sedlář, Vladimír Stružka, Miloslav Šíma, Miroslav Špaček, Zdeněk Šubrta, Přemysl Tauchen, Václava Urbánková, Miloslava Válková


B - Jitka Blechová, Vladimír Hojsák, Rudolf Holík, Milan Holub, Olga Chýlová, František Janáček, Zdeněk Jošt, Libuše Kašičková, Jaroslav Keller, Daniela Klabanová, Zdeňka Kopecká, Jaroslav Kříž, Vladimír Langr, František Malík, Stanislav Navrátil, Hana Nováková, Michaela Nováková, Jan Polák, Jiří Procházka, Antonín Řehák, Vlastimil Řehák, Petr Říha, Irena Stará, Lenka Šafránková, Rudolf Šimeček, Jiří Teper, Anna Tomášková, Miluše Vohňová, Martin Weiss, Lubomír Zahradníček


C - Alena Beránková, Jiřina Bodláková, Hana Černá, Eva Davídková, Alena Fejfarová, Věra Holešovská, Zuzana Holubcová, Dana Homolová, Milada Hůrková, Hana Jelínková, Irena Jírová, Miloslava Kánská, Daniela Kodešová, Miluše Kulhánková, Mirka Lukešová, Eva Matušková, Alena Mouchová, Jiřina Olivičová, Ilona Pešová, Helena Pospíšilová, Soňa Ritterová, Jiřina Schuhová, Zdeňka Suchomelová, Irena Třasáková, Eva Vacková, Jiřina Vaníčková, Jaroslava Vernerová, Daniela Veselá, Marie Vindušková, Olga Weissová, Milena Zahrádková

1972

A - Altmanová Helena, Andrenková Ivana, Círusová Jiřina, Čermáková Jana, Daněk Libor, Fousek Jan, Fuglová (Balejová) Marta, Karlovská Jana, Kašička Václav, Košina Jiří, Krátká Helena, Krátká Květoslava, Landovská Hana, Lukavec Jiří, Moucha Pavel, Novotná Olga, Novotný Jan, Rýdl Boris, Sádlík Miroslav, Schwarzová Eva, Šulcová Jana, Tomeš Bohumil, Ulrych Zbyněk, Vančurová Jitka


B - Benešová Věnceslava, Benschová Alena, Ceeh Petr, Hanušová Dagmar, Hejna Josef, Jakubal Libor, Kazmar Pavel, Kváčová Milada, Lelková-Votavová Blanka, Libý Vladimír, Macháček Jiří, Marková Hana, Meissnerová-Podroužková Vítězslava, Mocková Hana, Poživilová Jaroslava, Stránský Milan, Šotek Evžen, Urbanová Zdenka, Vacek Radomír, Vecková Marta, Veselá-Kündlová Lenka, Veselý Zdeněk, Větrovská Hana, Žatecký Roman


C - Adamová Jana, Bezuchová Eva, Borůvková Miroslava, Burianová Marie, Doležalová Dagmar, Dvořáková Marie, Ernekrová Alena, Horáčková Marie, Hýblová Alena, Chýlová Milena, Jandová Miroslava, Jelínková Věra, Kašičková Zdeňka, Králová Hana, Nováková Stanislava, Pešička Jiří, Radechovská Daniela, Růžičková Iva, Rýdl Karel, Skořepa Josef, Šťastná Alena, Vilímská Zdeňka, Volavková Lenka, Vraný Otakar, Zemanová Irena, Zítková Marie, Zvárová Jindra

1971

V tomto roce se maturity nekonaly.

1970

A - Baierová Marta, Cuřín Jiří, Ernest Ladislav, Frajtová Věra, Hofmanová Jaroslava, Hrabánková Helena, Hůlková Miluše, Irová Eva, Janoušková Miluše, Kalendová Ivana, Lekešová Hana, Maleček Jaroslav, Mucha Vladimír, Plzák Milan, Sahulová Helena, Salač Zdeněk, Selinger Josef, Suttý Karel, Šmíd Jaroslav, Švarcová Václava, Vyleťal Jaroslav, Zemánek Igor, Zub Jiří


B - Bažantová Jiřina, Bělská Hana, Černík Bohumil, Dalecký Josef, Fialová Jana, Frühbauerová Martina, Hejl Václav, Horáčková Hana, Jendrulková Olga, Jiřičná-Macurová Maruše, Kaucký Milan, Kořínková Milada, Kulichová Hana, Nováková Helena, Polák Zdeněk, Řídký Jan, Schnierl Zdeněk, Strnadová Eva, Šalda Zdeněk, Teper Ivan, Váňa Jiří, Vlková Radovana, Voborník Bohumil, Vondráčková Jitka, Zeman Ivan, Žák Radomír


C - Bártlová Zuzana, Bílková Libuše, Bošina Radim, Červinková Jaroslava, Felix Zdeněk, Fuchsová Eva, Hroudová Miloslava, Hrubá Eva, Janatková Helena, Janatová Stanislava, Karačevská Alena, Kolešková Renata, Kopunec Ludvík, Kubešová Jitka, Kuthanová Petra, Merunková Karla, Moravcová Alena, Nádvorník Emil, Petryniecová Květuše, Prokešová Helena, Rybáková Věra, Sedláčková Miroslava, Stezková Marcela, Šestáková Ludmila, Šestáková Věra, Šimáček Zdeněk, Tuzarová Eva, Zumrová Marie

 

Aktuální informace

28.05.2020

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že bez předložení "Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění" nebude uchazeč v den přijímacích zkoušek vpuštěn do budovy.

Celý článek
27.05.2020

Pro školní rok 2020/21 hledáme nové učitele...

Celý článek
18.05.2020

V pondělí 18/5 jsme rozeslali pozvánky k přijímacím zkouškám uchazečům, kteří si naši školu napsali na 1. pořadí v přihlášce.

Celý článek
13.05.2020

dne 13. 5. 2020 zveřejnilo MŠMT časový rozpis přijímacích zkoušek

Celý článek
13.05.2020

Dne 13. 5. zveřejnilo MŠMT termíny a časový rozvrh didaktických testů společní části MZ.

Celý článek
07.05.2020

Česká školní inspekce zveřejnila web pro přípravu na přijímací zkoušky on-line.

Celý článek
23.03.2020

V důsledku posunutí věkové hranice pro poskytování ošetřovného na 13 let, zveřejňujeme formulář této žádosti.

Celý článek
11.03.2020

Škola je během dne přístupná pouze zaměstnancům školy. Večerní provoz v tělocvičnách je do odvolání přerušen.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se 25. 6. 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice).

Anketa

 
Jak jste spokojeni s rozvrhem?
Paráda! 8 %
Vcelku dobré 20 %
Nic moc... 15 %
Hrůza! 57 %
Celkový počet hlasů: 536
Archiv anket

Svět v roce založení školy

2. listopad 1903

Došlo k dohodě ve španělské stávce horníků: 

Nejčtenější

10.05.2020

Žně máme úspěšně za sebou, dožínky budou ovšem až později...
DOPLNĚNA OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Letošní online krajská přehlídka SOČ byla opravdu bohatou medailovou "sklizní". Soutěžící z naší školy na ní sklidili dohromady 21 medailí, z nichž polovina byla ZLATÝCH! To je nejen náš školní historický rekord, nýbrž i nový rekord mezi školami ve Středočeském kraji. Pozici nejúspěšnější školy na získané medaile v kraji ostatně držíme už několik posledních let. Tento rok jsme v tomto ohledu poprvé dokonce nejúspěšnější školou v rámci všech krajů!

celý článek
11.05.2020

Prodloužený víkend a hezké počasí lákalo k různorodým aktivitám lidí. Na deset kolegů z profesorského sboru vyrazilo na chaty do Rokytnice, kde se podíleli na první fázi renovace oken na dolní chatě. A tak v údolí byly slyšet brusky, vrtačky, vysavače, sekačky… V dobré atmosféře se zvládlo obrousit či opálit na 26 oken a 6 špalet!

celý článek
27.05.2020

V úterý 26. 5. 2020 se konal Sněm delegátů Rodičovského sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, který kromě projednání dalších důležitých otázek, řešil i volbu nového předsedy, místopředsedy a předsednictva. Po 10 letech působení v orgánech RSG, z toho v posledních 4 letech ve funkci předsedkyně, odchází paní Martina Prášilová. Důvod je jednoduchý – obě její děti, Matěj a Eliška, postupně dokončily studium na gymnáziu.

Vedení školy i kolegové z RSG paní Prášilové vyslovili velké díky za její práci pro RSG i pro školu. Za dobu svého působení svou činností zásadně pomohla nejen k ještě těsnější spolupráci vedení školy se stěžejním partnerem, kterým sdružení rodičů beze sporu je, ale naprosto vzorně pečovala o údržbu a rozvoj chat RSG v Rokytnici nad Jizerou.

 

Velké díky a hodně štěstí paní Prášilová!!!

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.