Mgr. Pavel Snítilý

Mgr. Pavel Snítilý

Mgr. Pavel Snítilý, archeolog, zástupce ředitele a dokumentátor Městského muzea v Čelákovicích, který mj. stál v roce 2016 u výjimečného nálezu unikátního bohatě zdobeného meče velmožů starého přes jedno milénium, maturoval na nymburském gymnáziu v roce 1994.

Pavel Snítilý se po maturitě odebral na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, učitelem chemie a zeměpisu na střední škole se ale nestal. Místo roční základní vojenské služby si zvolil o polovinu delší náhradní civilní službu, kterou si "odpracoval" v Městském muzeu v Čelákovicích. Ve zdech staré tvrze se mu zalíbilo natolik, že muzejní práci zůstal věrný už napořád. Na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni zároveň vystudoval archeologii, které se v čelákovickém muzeu věnuje profesně - nyní i jako dokumentátor a zástupce ředitele. Diplomovou práci s tématem Laténská zahloubená obydlí obhájil v roce 2005 pod vedením jedné z nejvýraznějších osobností české archeologie - prof. Evžena Neustupného.

Práce muzejního archeologa je pestrá. Asi nejzajímavější je archeologický výzkum v terénu. Nejčastěji dnes probíhají tzv. záchranné archeologické výzkumy, kdy je třeba stavební činností ohrožené naleziště odborně prozkoumat, důkladně zdokumentovat a zachránit vzorky. Právě kvůli záchranným výzkumům bývá archeologům spíláno, že stavbu zdržují a oddalují její plánované dokončení. Řídí se ovšem podle platných zákonů, chránících naše společné archeologické dědictví. Přitom kreslí plány, měří rozměry, zaměřují pomocí satelitních navigačních systémů, skenují terén různými moderními přístroji, včetně dronů, zakreslují a vše důkladně fotografují nebo i natáčí. Mezitím samozřejmě archeolog postupně a velmi opatrně odkopává a ometává nadloží, aby se nic pozoruhodného nezničilo a neporušilo.

Nálezy tvoří obvykle artefakty (lidmi záměrně vyrobené nebo upravené předměty, nástroje, zbraně, stavby apod.) a ekofakty (stopy lidské činnosti v historii, nikoliv ale záměrně vytvářené). Poslední skupinou jsou přírodní archeologické prameny (zejména lidské a zvířecí kosterní nálezy, s nimiž archeologovi pomáhá paleoantropolog a paleontolog). Zvláště oblíbené jsou např. obsahy odpadní jam - to byly předchůdkyně našich popelnic, kontejnerů na odpad, sběrných dvorů a skládek. Ty o obyvatelích každé doby vždy podávají mnoho pestrých a zajímavých informací.

Nalezený materiál musí být po laboratorním očištění katalogizován, opatřen inventárními čísly a uložen do depozitářů, aby bylo možné pozdější detailní prostudování. I to je úkol archeologů, i když o dost méně adrenalinový. O všech vykopávkách se navíc sepisují protokoly, o zajímavých nálezech a nalezištích navíc populární a vědecké články. A když je dost materiálu, připraví archeolog krátkodobou výstavu nebo přispěje do stálé expozice v muzeu tím nejzajímavějším, co nalezl a co zjistil. U některých nálezů je možné vytvořit repliky artefaktů, modely staveb, dávno zaniklých osad nebo pohřebišť. Tím vším odkrývají Pavel Snítilý a jeho kolegové-archeologové naši minulost. Díky nim nahlížíme do dávné historie, dokonce i do té, z níž se nedochovaly vůbec žádné písemné záznamy.

Mgr. Pavel Snítilý vedl již stovky méně či více rozsáhlých archeologických výzkumů, z nichž můžeme jmenovat například: Záchranný archeologický výzkum pod obchodním centrem Tesco v Čelákovicích (2011), který odhalil pravděpodobně nepřetržité osídlení v této oblasti od pravěku (neolit) po vrcholný středověk. V roce 2016 šlo např. o výzkum sídliště z doby bronzové v souvislosti s rekonstrukcí sýpky na zámku v Jirnech. Při dostavbě ZŠ Kamenka v Kostelní ulici v Čelákovicích (2019), vedl Pavel Snítilý archeologický výzkum, který přinesl velké množství nálezů zejména z mladší doby bronzové, včetně několika bronzových šperků.

Koníčkem Pavla Snítilého byl už od mládí historický šerm. Neuvěřitelnou náhodou se na něj v roce 2016 usmálo štěstí, když se právě jemu do ruky dostal raně středověký železný meč ukovaný severskými kováři nepochybně pro některého významného velmože. Nález meče a peripetie jeho zkoumání, restaurování i výroby repliky přibližovala dočasná výstava v městském muzeu Čelákovice v roce 2020. Pavel Snítilý ve spoluautorství s Janem Hergesellem sepsal drobnou publikaci Příběh meče, kterou muzeum vydalo stejného roku (64 s., ISBN 978-80-87187-08-1). 

Foto: Miroslav Břeský, Blesk.cz - Alexandr Malachovský, Zbyněk Trafina, archiv Městského muzea v Čelákovicích

Zdroje:

SNÍTILÝ, Pavel. Akce Kamenka 2019. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2019, 2020-03-20. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/akce-kamenka-2019.html. [cit. 2024-02-03]. 

SNÍTILÝ, Pavel. Akce Tesco 2011. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2014, 2020-10-27. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/akce-tesco-2011.html. [cit. 2024-02-03].

SNÍTILÝ, Pavel. Pravěk na zámku a v podzámčí: Zámek Jirny 2016, rekonstrukce sýpky. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2016, 2020-10-27. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/pravek-na-zamku-a-v-podzamci.html. [cit. 2024-02-03].

SNÍTILÝ, Pavel. Příběh meče - část první. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2020-10-27. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/pribeh-mece-cast-prvni.html. [cit. 2024-01-25]. 

SNÍTILÝ, Pavel. Příběh meče - část šestá. Online. In: Městské muzeum v Čelákovicích. 2018-03-21. Dostupné z: https://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/odborne-prispevky/pribeh-mece-cast-sesta.html. [cit. 2024-01-25].

Zázrak v Toušeni: Našli vzácný meč z 10. století! Zbraň vylovili z bahna. Online. Blesk.cz. Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/731363/zazrak-v-touseni-nasli-vzacny-mec-z-10-stoleti-zbran-vylovili-z-bahna.html. [cit. 2024-01-25].

Aktuální informace

08.04.2024

Upozorňujeme uchazeče, že administrace úvodní přijímací zkoušky z matematiky začíná vždy v 8.30.

Naplánujte si svůj příchod do školy mezi 8.00 a 8.25. Příchod po 8.30 nemůžeme akceptovat z důvodu regulérnosti zkoušky.

Celý článek
06.04.2024

Uchazečům, kteří podali přihlášku elektronicky prostřednictvím DIPSY, nejsou pozvánky zasílány poštou. Dostávají je pouze prostřednictvím zaručené komunikace opět v DIPSY.

Jiří Kuhn 

30.03.2024

Upozorňujeme rodiče a uchazeče, že v tomto týdnu byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám takto:

Celý článek
29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Mgr. Jana Smolíková

Mgr. Jana Smolíková, geografka, cestovatelka, polárnice a environmentalistka, která už třikrát v rámci vědeckého pobytu navštívila Antarktidu, maturovala na naší škole v roce 2001.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Návštěva Leopolda II. ve Vídni

17. říjen 1903

Belgický král Leopold II. navštívil císaře Františka Josefa I.

Nejčtenější

15.03.2024

V úterý 19. 3. 2024 se koná od 11:45 Školní kolo 46. ročníku SOČ. Slavnostní zahájení za přítomnosti vedení města a vedení školy bude v učebně č. 77. Níže se dozvíte, kdo ze soutěžících a na jaké téma práci SOČ psal, jak to bude se zkrácením výuky a co je třeba udělat, pokud se na konkrétní obhajobu chce někdo přijít podívat.

celý článek
21.03.2024

Jaké je to být debatním rozhodčím? To si vyzkoušeli členové našeho debatního klubu na krajském kole Debatiády v Děčíně. Pro některé z nich to byla první příležitost rozhodovat soutěžní debaty naostro.

celý článek
19.03.2024

Aktuální mistři České republiky v kategorii U14 Kateřina Kammová a Bruno Topenčík z 3TB byli hlavními tahouny našich šachistů na krajském kole v šachu družstev.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.