🦉 Výsledky (online) celostátního kola SOČ 2020 🦉

🦉 Výsledky (online) celostátního kola SOČ 2020 🦉

V online obhajobách přes diskuzní fórum si našich 13 soutěžících žádné medaile nevysloužilo. Konkurence prací, pro něž 100% platí, že jsou letošní the Best of Czechia, byla jako obvykle vysoká. Nicméně i přes umístění většiny našich studentů až ve druhé polovině pořadí lze letošní ročník SOČ i tak vyhodnotit jako pro naši školu přelomový a mimořádně úspěšný.

42. ročník sočky v roce 2020 vyvrcholil celostátním kolem. Obhajoby probíhaly s ohledem na odložené období ústních maturit právě na tyto červnové dny kvůli koronavirové pandemii (mnozí sočkaři letos také maturují) ve značně redukované podobě. Cílem bylo soutěžící sočkou už příliš nezatížit. Prakticky byl zvolen způsob vložení otázek hodnotící komise na diskuzní fórum celostátní přehlídky SOČ. Každý z autorů prací měl pak limit 60 minut na sepsání a odeslání svých odpovědí opět přes toto fórum. Komise si prostudovaly všechny práce postupující z krajských kol, prohlédly si videoprezentace a přečetly si odpovědi na své otázky na fóru. Z toho je zřejmé, že stanovit přesné pořadí nemohlo být v žádném z 18 oborů snadné. Komisím i ústřednímu organizačnímu vedení SOČ patří velké díky nejen za úspěšné dovedení soutěže do nejvyššího kola i přes stále probíhající celostátní karanténní opatření, nýbrž i za pečlivé zpracování výsledků a dodržení slíbeného termínu vyhlášení ještě během neděle 14. června 2020. Ministerstvo školství navíc zrušilo soutěži finanční podporu, hodnotitelé tedy pracovali pro sočku pravděpodobně bez nároku na odměnu(!) I tato neuvěřitelná vstřícnost se projevila jako neočekávaný vedlejší důsledek rozšíření zákeřnému viru SARS-CoV-2 v průběhu letošního jara.

Z KK ve Středočeském kraji postoupilo do celostátního finále 13 studentů naší školy. Měli jsme radost, že se všem z nich podařilo otázky v určeném čase v sobotu 13. června mezi 9. a 10. hodinou ranní zodpovědět a že to nikomu z nich neznemožnily třeba v tomto termínu také probíhající přijímací zkoušky na některou vysokou školu.

Videovyhodnocení celostátní přehlídky • PDF verze oficiální výsledkové listiny • Meziroční srovnání úspěšnosti našeho gymnázia v SOČ

Výsledky Celostátního kola SOČ 2020 z pohledu naší školy
12. Průšek Michal 8OB obor č. 2
10. Ulrychová Kateřina 8OA obor č. 5
8. Vojtová Kristýna 8OA obor č. 6
15. Götzová Adéla 8OB obor č. 8
10. Holoubek Martin 8OA obor č. 9
15. Jeřábková Eliška 8OA obor č. 10
10. Zikmunda Matěj 8OA obor č. 11
11. Prokop Tomáš 8OA obor č. 11
14. Mojžíš Marek 4A obor č. 12
13. Williams Jonathan Tobias 8OB obor č. 13
8. Ruferová Tereza 3A obor č. 16
13. Ševčíková Tereza 8OA obor č. 17
7. Trnečka Tomáš 8OA obor č. 18

Naprostá většina z našich reprezentantů umístila (až) ve druhé polovině pořadí (v každém oboru proti sobě stálo max. 16 prací). Představa, že maturitní práce (nebo práce SOČ) některého studenta naší školy byla letos shledána ve svém oboru např. jako 15. úplně nejlepší v celé republice, přesto velmi těší a můžeme na takovou být oprávněně a bez výčitek pyšní. A takových tam bylo od nás celkem 13 (některé dokonce i na lepších příčkách). Opravdu to není vůbec žádná ostuda, i když to vyneslo jen ve dvou případech a jen půlroční předplatné odborného časopisu. Všem sočkařům zde veřejně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy, za kvalitně odvedenou práci při obhajobě i v naprosto nečekaných a velmi nestandardních podmínkách letošního ročníku soutěže SOČ. Vážíme si toho, že do sočky šli, že je pandemie neodradila a vytrvali až do nejvyššího kola.

Opravdu byl letošní rok z pohledu SOČ a našeho gymnázia přelomový. Tolik medailí z kraje, tolik účastníků v celostátním kole, to je nebývalý růst a velká radost. Medaile z republikového klání sice pro tentokrát všem unikly, ale nabyté zkušenosti zůstávají. Třeba si jednou někdo z těchto 13 zpětně vyhodnotí, že mu toho sočka dala do profesního života víc, než se mu nyní (možná) zdá.

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup

školní garanti SOČ

Zdroj: Webové stránky SOČ

Aktuální informace

15.08.2020

Již dvakrát odložená beseda s významnou absolventkou školy, herečkou a dabérkou Růženou Merunkovou, proběhne 9. září od 18. hodin v přízemí školy.

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., (*1951), místopředseda Akademie věd ČR, kvantový a výpočetní chemik, který se zabývá vývojem nových léků a organizační prací ve vědě, maturoval na našem gymnáziu v r. 1969.

Svět v roce založení školy

Lyžařské závody

únor 1903

Ve Vysokém nad Jizerou se konaly lyžařské závody za účasti mnoha zahraničních závodníků. 

Nejčtenější

16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
16.06.2020

Ředitel školy zveřejnil 16.6.2020 ve 13.05 hodin v souladu se zákonem č.135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb. pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

Pro bližší určení pořadí u uchazečů se shodným počtem bodů byla postupně uplatňována doplňující kritéria v pořadí: MAT D > CJL C > CJL B > MAT B podle výše zmíněných kritérií, vyhlášenými ředitelem školy dne 30.1.2020.   

Doporučujeme k nahlédnutí "komentář k pořadí", který řeší další postup zákonných zástupců uchazeče. Pohlídejte si termín pro odevzdání zápisového lístku!

 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.