Nymburský historický podzim - Fenomén čsl. exilu

8. listopadu se seminaristé 3. ročníku a 4. ročníku Dějepisného semináře (a také zájemci z dalších tříd vyššího gymnázia) zúčastnili 2. ročníku Nymburského historického podzimu, který se konal v auditoriu ZŠ Komenského.

Nymburský historický podzim přestavují sympozia - každoroční přednáškové odpoledne zakončené besedou nad některým z témat moderní českých a československých dějin. Sympozia se konají od roku 2011 vždy v mezidobí státních svátků 28. 10. a 17. 11. ve spolupráci s Městem Nymburkem (pod záštitou pana místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka), autorem této myšlenky a také organizátorem její každoroční realizace je Mgr. Zdeněk Hazdra z FF UK v Praze. V hledáčku loňského prvního setkání byly osudy české šlechty ve 20. století.

Téma letošního ročníku znělo "Fenomén exilu v dějinách české společnosti 20. století". Lehce po 13:00 hodině program začal úvodními proslovy, na něž navázal Mgr. Zdeněk Hazdra s příběhem nymburského rodáka, politického vězně, exulanta a galeristy Oskara Krauseho (1926-2011). Další přednáška pracovníka Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Libora Svobody, Ph.D., se zabývala fenoménem exilu v kontextu dějin české společnosti 20. století, tedy jakýmisi základními východisky tématu sympozia. Dr. Svobodu vystřídal absolvent Gymnázia Nymburk, nyní kurátor Národního technického muzea v Praze Michal Plavec. Ve svém příspěvku připomenul jména a osudy absolventů nymburské reálky (tj. dnešního Gymnázia Nymburk) na frontách obou světových válek.

Po přestávce došlo i na "zlatý hřeb" programu - besedu o problematice exilu, do níž přijali pozvání publicista a spisovatel Karel Hvížďala a potomek slavné rodiny Stránských, lékař a vydavatel časopisu Přítomnost MUDr. Jan Martin Stránský.

Aktuální informace

11.07.2020

Prázdninové úřední hodiny jsou každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin. 

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

Vojtěch Kerhart

Absolvoval v roce 1910.

Narodil se 4. 7. 1892 v Poděbradech. Architekt, přítel a spolupracovník Bedřicha Feuersteina.

Svět v roce založení školy

Dreyfus odhalení

6. dubna 1903

Nová odhalení v Dreyfusově procesu: 

Nejčtenější

16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
16.06.2020

Ředitel školy zveřejnil 16.6.2020 ve 13.05 hodin v souladu se zákonem č.135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb. pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

Pro bližší určení pořadí u uchazečů se shodným počtem bodů byla postupně uplatňována doplňující kritéria v pořadí: MAT D > CJL C > CJL B > MAT B podle výše zmíněných kritérií, vyhlášenými ředitelem školy dne 30.1.2020.   

Doporučujeme k nahlédnutí "komentář k pořadí", který řeší další postup zákonných zástupců uchazeče. Pohlídejte si termín pro odevzdání zápisového lístku!

 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.