Francouzská literární kavárna

Francouzská literární kavárna

Již po jedenácté od začátku školního roku se sešly francouzštinářské skupiny, aby spolu s Danièle Geffroy četly francouzské texty. Čtenářské portfolio se některým skupinám pěkně rozšiřuje…

Dne 3. února 2014 jsme měli jako obvykle Literární kavárnu. Dočítali jsme text z knížky „Akli, Prince du Désert“, který jsme měli rozečtený z minulé hodiny. Nejprve jsme si trochu zopakovali, co si pamatujeme z minula a pak začali číst. Obvykle čte nahlas Danièle, my sledujeme očima text a čas od času někdo přečte odstavec. Ale tentokrát to bylo přesně naopak! Dostalo se na každého a nikdo neunikl opravám chyb. To bylo velmi komické, protože i záměna „u“ za „y“ (francouzštináři vědíJ) nebo prohození souhlásek či špatné spojování slov Danièle neunikly, ale nám se to zdálo naprosto stejné a mnohdy jsme tvrdošíjně opakovali své předešlé chyby.

Alexandra Birndtová 3TA

Dne 3. února, jako každé druhé pondělí, proběhla pro kvinty literární kavárna, pro naši skupinu poprvé v novém roce. Po dlouhé vánoční pauze jsme začali číst novou knížku, názvem „Les voleurs d'écritures“. Než došlo na samotné čtení, seznámili jsme se s autorem, rozebírali jsme kontext knížky a snažili jsme se vyložit význam obrázku na přední obálce. A to vše francouzsky, pod dohledem madame Danièle Geffroy, která pro nám vše připravila a poté trpělivě zapojila. Přestože je tato knížka obtížnější než předešlé, doufám, že nám tím pádem lépe napomůže rozvíjet porozumění francouzštiny

Matěj Ballaty, 5QA

Po delší době jsme se opět shledali s paní Danièle Geffroy na literární kavárně. Oproti dřívějším hodinám jsme z knížky nečetli, nýbrž jsme si pustili vyprávění o jejím obsahu na internetu. Kniha se jmenovala "Je me souviens". O obrázcích, které se objevily ve videu, jsme si potom společně popovídali, napsali si o nich pár vět a někteří z nás si dokonce odnesli nové informace do dějepisu a zeměpisu. 

Eliška Špalková, 6XB

Aktuální informace

11.07.2020

Prázdninové úřední hodiny jsou každé pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14 hodin. 

17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Celý článek
16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

Významní absolventi

Mgr. Žaneta Peřinová

Mgr. Žaneta Peřinová (*1980), novinářka, redaktorka sportovního zpravodajství České televize, absolvovala v roce 1998.

Svět v roce založení školy

Důlní neštěstí

2. duben 1903

Při důlním neštěstí v uhelném dole Königin Luise v Horním Slezku zahynulo 30 horníků.

Nejčtenější

16.06.2020

K 30. 6. 2020 bylo odevzdáno 30 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
17.06.2020

K 1. 7. 2020 bylo odevzdáno 60 zápisových lístků přijatých uchazečů. Třída je naplněna, dalším žádostem o vydání nového rozhodnutí nebude možné vyhovět a správní řízení bude rozhodnutím ředitele zastaveno.

celý článek
16.06.2020

Ředitel školy zveřejnil 16.6.2020 ve 13.05 hodin v souladu se zákonem č.135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb. pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

Pro bližší určení pořadí u uchazečů se shodným počtem bodů byla postupně uplatňována doplňující kritéria v pořadí: MAT D > CJL C > CJL B > MAT B podle výše zmíněných kritérií, vyhlášenými ředitelem školy dne 30.1.2020.   

Doporučujeme k nahlédnutí "komentář k pořadí", který řeší další postup zákonných zástupců uchazeče. Pohlídejte si termín pro odevzdání zápisového lístku!

 

celý článek
 
Sókratés: Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.