Přírůstky do francouzské knihovny

Přírůstky do francouzské knihovny

Máme za sebou 7. literární kavárnu a čtenářské portfolio se díky projektu Rozvoj čtenářské gramotnosti ve francouzštině realizovanému z prostředků OP VK chvályhodně rozšiřuje. Literárních kaváren se zúčastnilo již jedenáct francouzštinářských skupin. Francouzská knihovna se doposud rozrostla o patnáct nových titulů. A jak to vypadalo na sedmém setkání našich čtenářů?

Minulo již další pondělí, kdy jsme měli znovu skvělou možnost využít svou francouzštinu v praxi, respektive s madame Danièle Geffroy a její už všeobecně známou literární kavárnou.

Tuto hodinu jsme pokračovali v rozboru knížky L’oeil du loup, kterou napsalDaniel Pennac. Naše lektorka nás rozdělila do tří skupinek, v nichž jsme měli za úkol vyplnit pracovní listy, které nám byly rozdány, aby prověřily naše znalosti načerpané z první kapitoly této knihy. Navzdory nepatrným problémům jsme se nakonec ke správným odpovědím s vypětím sil dobrali. Dále jsme obdrželi od Danièle další podklady pro naše samostudium a hodinu jsme zakončili poslechem začátku třetí kapitoly namluvené samotným autorem knihy.

Čas v kavárně je velmi příjemný, odpočinkový a náramně užitečný pro nás všechny a proto se těšíme na další hodinu strávenou v literární kavárně.

Phuong Do Anh 4KA 

V pondělí 2. 12. jsme se po velmi dlouhé době zase sešly na literární kavárně. Začaly jsme číst z knížky Jours de Collège od Bernarda Friota. Zabývaly jsme se celou dobu částí, která se jmenuje Marque. To ovšem madame Geffroy nevěděla, že jsme tento příběh už znaly. Když jsem si ho četla znovu, všimla jsem si spousty nových věcí, které mi dříve unikly. Madame Geffroy nám ukázala, proč je to tak oblíbená povídka u profesorů. Myslím, že se tato hodina povedla. I přesto, že jsme tu povídku četly několikrát, madame Geffroy dokázala jako vždy upoutat naši pozornost a naučit nás něco nového.

Karolína Kubišová, 6XA

Aktuální informace

23.10.2020

Po celý týden je škola uzavřena.

Administartivní úsek zahajuje činnost opět až od pondělí 2. 11. 2020, od stejného data pokarčuje distanční výuka všech ročníků, pokud nebude nadřízenými orgány rozhodnuto jinak.
Celý týden je mimo provoz také školní jídelna na SOŠ a SOU Nymburk.

Jiří Kuhn, ředitel školy

12.10.2020

Od středy 14.10. přechází celá škola na on-line (distanční) výuku, škola bude pro žáky uzavřena. Rozvrhy tříd na nižším gymnáziu se tímto dnem mění, na vyšším gymnáziu platí již zveřejněná verze. Aktuální stav rozvrhu najdete zde.

09.10.2020

Tělocvičny jsou počínaje pondělkem 12/10 uzavřeny pro odpolední a večerní cvičení. Po dobu platnosti mimořádných opatření není provoz možný. 

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1952.

Narodil se 8. 4. 1934 v Nymburce. V roce 1958 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. 

Svět v roce založení školy

Americký Kongres vytvořil department

Americký Kongres rozhodl vytvořit department (ministerstvo) obchodu a práce, aby tak napomohl stabilizaci amerického hospodářství. 

Nejčtenější

27.09.2020

23. září 2020 jsme s panem školníkem připravili k odvozu přes 180 kg kovového odpadu, který studenti a zaměstnanci školy vyseparovali během více než 5 uplynulých let.

celý článek
25.09.2020

V pondělí  21. září vyrazila naše třída 6XB, navzdory počátečním obavám ze zrušení, popřípadě odložení, kurzu, do Rokytnice nad Jizerou, aby zde jako tolik jiných tříd před ní podstoupila pětidenní pobyt inspirovaný geologií. 

celý článek
02.10.2020

Na druhý a bohužel poslední letošní geokurz vyrazila do Rokytnice na přelomu září a října třída druhá A. Protože v pondělí byl státní svátek, kurz byl o den kratší než je obvyklé.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!