Zeměpisné semináře na Liběchovsku

Zeměpisné semináře na Liběchovsku

V pondělí 20. září 2021 jsme se jako studenti a studentky Zeměpisného semináře maturitního a předmaturitního ročníku vydali na exkurzi na Liběchovsko. Navázali jsme tak na pět let starou tradici podzimních seminárních exkurzí, při nichž si naši předchůdci prohlédli např. v roce 2016 Radobýl nebo před dvěma lety při výstupu na zříceninu Lichnice pozorovali mloky. A co nabízela oblast na pomezí Mělnicka a Litoměřicka?

Vlakem jsme dojeli do Štětí, odkud jsme šli pěšky trasu dlouhou asi 12 km do Liběchova. Z nádraží ve Štětí jsme se vydali směrem Stračí. Podcházeli jsme neoficiálním podchodem pod železnicí, který propojuje obě obce.

První zastávkou na trase byla vyhaslá sopka Špičák, kde byly patrné vrstvy čediče. Jelikož se nachází ve výšce 281 m n. m., bylo vidět České středohoří, které je také sopečného původu, a hora Říp. Mohli jsme zahlédnout také města Mělník a Štětí s výrobnou papíru Mondi Štětí, dříve známou pod názvem SEPAP.

Pokračovali jsme dále mezi pískovcové skály, kde jsme si prohlédli skalní útvary Sedm chlebů a Mordloch a uměle vytesané reliéfy sochaře Václava Levého. Václav Levý žil mezi roky 1820-1870. Nejprve se byl pomocníkem zámeckého kuchaře v Liběchově a sochařství bral pouze jako koníček. Později se tím začal živit na plný úvazek, vytvořil sochy i pro rakouského císaře Františka Josefa I. nebo pro papeže a stal se učitelem známého sochaře J. V. Myslbeka, autora jezdecké sochy českého patrona na Václavském náměstí v Praze. Mezi Levého nejznámější reliéfy, které jsme navštívili, patří Čertovy hlavy u Želíz nebo Had a Harfenice na žluté turistické trase. (Liběchovské Čertovy hlavy jsou po Mt. Rushmore v americké Jižní Dakotě druhým nejvyšším sochařským zpracováním hlav na světě.)

Čekala nás poslední část cesty ze Želíz do Liběchova. Procházeli jsme kolem Boží Vody, což je část Liběchova, kde se nachází kaplička a pramen. Dříve se tamní voda využívala k pití a léčení, nyní se zde chovají ryby.

Nakonec jsme došli až do Liběchova, kde jsme z povzdálí mohli vidět zámek. Dříve zde bývala pobočka Náprstkova muzea, ale od povodně v roce 2002 je zámek uzavřený. Celé přízemí bylo zatopeno a opravy dosud neproběhly. Ještě na nádraží se na obzoru tyčila tepelná elektrárna Mělník v Horních Počaplech, kde se plánuje přestavba na spalovnu komunálního odpadu pro významnou část Středočeského kraje. Následně jsme už jen nasedli do vlaku a vydali se zpět do Lysé nad Labem a Nymburka, kde byla exkurze ukončena.

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1952.

Narodil se 8. 4. 1934 v Nymburce. V roce 1958 ukončil studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Mezinárodní autosalon

10. prosinec 1903

V pařížském Grand Palais byl otevřen 6. mezinárodní automobilový salon, jenž předvedl nové trendy v automobilismu.

Nejčtenější

07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
05.10.2021

Po nucené roční covidové odmlce se na našem gymnáziu konal opět tradiční Evropský den jazyků, jehož cílem je upozornit na jazykovou rozmanitost a podpořit studium druhého cizího jazyka.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu