IQLandia-3TB

IQLandia-3TB

Dnes ráno jsme se vydali do Liberce. 

Dopoledne jsme strávili v jednom z největších lákadel tohoto města. Byli jsme v IQ landii.

 Po příjezdu jsme se rozdělili do skupin. V naší skupině je Sába, Áďa, Kačka a já. V prvním patře byla fontána a bufet, což nás moc nezajímalo, tak jsme se rovnou přesunuly do patra druhého. Tam jsme objevily expozici Živly, která nás zaujala a strávily jsme v ní docela dost času. V deset hodin nám v auditoriu v prvním patře začínal placený program. Ten byl hlavně o chemii a fyzice. Moc se mi líbilo, že ten pán, který se nám předtavil jako Jára, zapojoval do pokusů dobrovolníky z našich řad. po programu jsme pokračovaly v prohlídce, kterou jsme začaly řádně nahrávat na video. V expozici Živly jsme viděly Teslův transformátor, který pomocí elektrických výbojů hrál melodie známých písní. V druhém patře nás zaujala i další hala, tedy geografie, ale z časových důvodů jsme ji brzy opustily. Následující podloží nás velice příjemně překvapilo. Výstava Smysly byla velice záživná. Hlavně díky tomu, že jsme si na všechny exponáty mohly sahnout. Například jsme zkoušely, jak dobrý máme čich. Expozice sexmise nás moc nezaujala, a tak jsme se odebraly na terasu. Tam byly spíš hračky pro mladší děti, ale na chvilku jsme tam zůstaly. Posléze jsme se opět podívaly do naší oblíbené části- do Živlů. Tam jsme natočily poslední materiály a odebraly jsme se dolů do haly, ve které jsme měli sraz.

Po IQ landii byla na řadě Zoo, o které se dozvíte v následující reportáži.

Anička Vávrová z tercie B

Aktuální informace

18.01.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo Středočeský kraj

Olympiáda se v letošním roce bude skládat pouze z individuální ústní části (nebude obsahovat společnou poslechovou část jako v předchozích letech). Individuální ústní část se bude skládat z popisu obrázku a z „jeu de rôle“ (pro kategorie ZŠ/VG I, ZŠ/VG II) nebo z popisu obrázku a argumentace (pro kategorie SŠ I, SŠ II).

Celý článek
25.11.2020

Obědy je možno odebírat podle způsobu výuky takto:

  • při distanční výuce  - pouze odběr (take away)
  • při prezenční výuce - běžné stravování

Při obou způsobech je ale nutné stravu předem objednat v systému a DODRŽOVAT pravidla určená provozovatelem. Doba pro výdej obědů je od 11:00 do 14:00 hod.

Významní absolventi

Jan Jelínek

Absolvoval v roce 1957.

Narodil se 19. 7. 1940 v Praze. Složil přijímací zkoušky na FAMU,

Svět v roce založení školy

Ritchie: náklady na jihoafrickou válku a čínskou expedici

23. duben 1903

Britský ministr Charles Th. Ritchie zveřejnil spolu s rozpočtem na rok 1903/1904 (143 954 000 liber šterlingů) náklady na jihoafrickou válku a čínskou expedici:

Nejčtenější

21.12.2020

V roce 2020 jsem se zúčastnila projektu Otevřená věda, který organizuje Akademie věd ČR. Díky tomuto programu se mohou studenti středních škol ucházet o roční stáže, které vypisují vědečtí pracovníci. Na výběr je z oblastí živé a neživé přírody i humanitních oborů.

celý článek
08.01.2021
PES rozhodl o tom, že uchazeče o studium nebudeme moci letos přivítat na lednovém Dnu otevřených dveří na živo přímo ve škole. 
 
Je jasné, že jak pro školu, tak pro uchazeče a jejich rodiče, je předání potřebných informací o škole samotné, školním vzdělávacím programu a zejména o podobě přijímacích zkoušek a kritériích pro přijetí, naprosto zásadní a veledůležité. Z toho důvodu jsme připravili
 

Den otevřených dveří v on-line podobě

DOD se bude konat ve středu 13. 1. 2021 v době od 18:00 do 20:00 hod.
 
DOD bude probíhat formou společné schůzky v prostředí Google Meet. 
Adresa schůzky je
Pro úspěšné přihlášení je nutné použít osobní Gmail účet.
 
Program DOD bude rozdělen do čtyř obsahově shodných bloků s trváním 30 minut. Jejich začátky budou v 18:00, v 18:30, v 19:00 a 19:30 hod. V úvodu každé půlhodinky zazní informace vedení školy a zbytek času bude věnován dotazům.
celý článek
14.01.2021

Sdělujeme smutnou zprávu. V pondělí 11. 1. 2021 zemřel pan prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., zakladatel oboru vakuové fyziky v Československu, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel Občanského fóra, náměstek ministra školství, od roku 2003 čestný absolvent nymburského gymnázia. 

 

 

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!