Exkurze BiS na Akademii věd ČR

Dne 11. listopadu 2011 se vydala třída biologického semináře v čele s paní profesorkou Šádkovou na exkurzi do Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. v Praze Krči.

Ačkoliv to byla časově náročná exkurze, všichni jsme se velice bavili a odnesli si domů mnoho poznatků z oblastí genetiky. Exkurze začala dopoledne. Po příjezdu do Ústavu jsme shlédli úvodní film s prezentací, která pojednávala o vzniku Ústavu, jeho práci a přínosu pro výzkum.

Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří jsme byli rozděleni do menších skupin, podle toho, co nás nejvíce zajímalo. Mohli jsme hlouběji proniknout do tajemství neurověd. Tato část zahrnovala témata izolace, značení a užití kmenových buněk k léčbě poranění mozku a míchy, onemocnění mozku, výzkum nemocí CNS a prevence poškození nervového systému, onemocnění či poranění oka a léčbu defektů rohovky.

Dále se nám nabízela témata jako struktura a funkce sluchového systému u zvířat za normálních podmínek a sledování změn během vývoje, stárnutí a po působení různých patologických činitelů na sluchový systém, jako je např. hluk nebo léky poškozující sluch. V neposlední řadě stála oblast Teratologie, kde se nám věnoval především bývalý student našeho gymnázia. Výzkum obličejových rozštěpů a ostatních vývojových vad, vývoj zubů za normálních, patologických a experimentálních podmínek.

Velmi zajímavou částí byl i výzkum genetického poškození způsobeného genotoxickými a karcinogenními látkami, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, alkeny, apod.

Bylo toho mnoho, co jsme mohli poznat a prozkoumat – další části institutu jako výzkum molekulárních mechanismů vzniku a rozvoje rakoviny, především tlustého střeva a konečníku, objasnění úlohy gliových buněk v patofyziologii mozkové ischémie, vyhodnocování trendů ve vývoji nových léčiv, zvláště imunofarmak, výzkum nových látek posilujících přirozené obranné mechanismy organismu aj., byli velmi zajímavé.

Dále jsme se mohli vzdělávat v oblasti dlouhodobého konfokálního zobrazování živých buněk, výzkumu struktury chromatinu, replikace DNA, cílené exprese a transportu bioaktivních molekul do lidských buněk.

Exkurzi jsme ohodnotili jako velmi přínosnou pro naše budoucí studium i na VŠ a tak jsme se shodli na tom, že ta dlouhá cesta přes centrum Prahy nám stála za to.

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1925.

Narodil se 25. 12. 1908 Nymburce. V letech 1925 – 1930 studoval inženýrské stavitelství na pražské technice, pak Akademii výtvarného umění.

Svět v roce založení školy

Výnos cara Mikuláše II.

11. březen 1903

V Rusku byl vydán výnos cara Mikuláše II.

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
10.02.2021

V sobotu 6.2. a v neděli 7.2. reprezentovala Českou republiku sourozenecká dvojice Kateřina a Daniel Mrázkovi na juniorských mezinárodních závodech „Egna Dance Trophy 2021“ v italském městě Egna.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!