Exkurze BiS na Akademii věd ČR

Dne 11. listopadu 2011 se vydala třída biologického semináře v čele s paní profesorkou Šádkovou na exkurzi do Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. v Praze Krči.

Ačkoliv to byla časově náročná exkurze, všichni jsme se velice bavili a odnesli si domů mnoho poznatků z oblastí genetiky. Exkurze začala dopoledne. Po příjezdu do Ústavu jsme shlédli úvodní film s prezentací, která pojednávala o vzniku Ústavu, jeho práci a přínosu pro výzkum.

Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří jsme byli rozděleni do menších skupin, podle toho, co nás nejvíce zajímalo. Mohli jsme hlouběji proniknout do tajemství neurověd. Tato část zahrnovala témata izolace, značení a užití kmenových buněk k léčbě poranění mozku a míchy, onemocnění mozku, výzkum nemocí CNS a prevence poškození nervového systému, onemocnění či poranění oka a léčbu defektů rohovky.

Dále se nám nabízela témata jako struktura a funkce sluchového systému u zvířat za normálních podmínek a sledování změn během vývoje, stárnutí a po působení různých patologických činitelů na sluchový systém, jako je např. hluk nebo léky poškozující sluch. V neposlední řadě stála oblast Teratologie, kde se nám věnoval především bývalý student našeho gymnázia. Výzkum obličejových rozštěpů a ostatních vývojových vad, vývoj zubů za normálních, patologických a experimentálních podmínek.

Velmi zajímavou částí byl i výzkum genetického poškození způsobeného genotoxickými a karcinogenními látkami, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, alkeny, apod.

Bylo toho mnoho, co jsme mohli poznat a prozkoumat – další části institutu jako výzkum molekulárních mechanismů vzniku a rozvoje rakoviny, především tlustého střeva a konečníku, objasnění úlohy gliových buněk v patofyziologii mozkové ischémie, vyhodnocování trendů ve vývoji nových léčiv, zvláště imunofarmak, výzkum nových látek posilujících přirozené obranné mechanismy organismu aj., byli velmi zajímavé.

Dále jsme se mohli vzdělávat v oblasti dlouhodobého konfokálního zobrazování živých buněk, výzkumu struktury chromatinu, replikace DNA, cílené exprese a transportu bioaktivních molekul do lidských buněk.

Exkurzi jsme ohodnotili jako velmi přínosnou pro naše budoucí studium i na VŠ a tak jsme se shodli na tom, že ta dlouhá cesta přes centrum Prahy nám stála za to.

Aktuální informace

06.09.2020

V rámci aktualizace údajů v Bakalářích se množí žádosti rodičů o zaslání ztracených přístupových údajů. Postupujte prosím takto, jiný  postup není z hlediska GDPR možný:

Celý článek
28.08.2020

V sekci "Studenti > Rozvrhy a suplování > Přehled rozvrhů" najdete rozvrhy na nový školní rok.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1942.

Narodil se 6. 9. 1922 v Nymburce a zemřel v r. 1996 v Nymburce. Byl význačným českým tělovýchovným pedagogem.

Anketa

 
Vybíráme motto pro školní rok 2020-2021
Sokrates 22 %
Dalajláma 14 %
Konfucius 13 %
Les Brown 31 %
Stephen Hawking 14 %
Matka Tereza 7 %
Celkový počet hlasů: 465
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Dohoda mezi Kubou a USA

16. únor 1903

Byla uzavřena dohoda mezi Kubou a USA, podle níž USA směly udržovat na Kubě vojenské základny. 

Nejčtenější

08.09.2020

Ve středu 2. 9. dopoledne připravil Studentský parlament na tartanovém hřišti na dvoře školy slavnostní vítání nových studentů ze tříd prima A, prima B a první A.

celý článek
16.09.2020

1PA dnes vyrazila s profesorkami Martínkovou a Krejčíkovou na adaptační kurz do Rokytnice. Po cestě děti navštívily skalní město Prachovské skály a odpoledne se vydaly na výlet s hravým programem.

celý článek
05.09.2020

V roce 2016 získalo naše gymnázium licenci na vytvoření centra pro poskytování Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Mezi první zájemce o absolvování bronzové úrovně patřily Jarča Mrázová a Eliška Prášilová. Tu se jim podařilo získat v roce 2017. V roce 2018 dokončily stříbrnou úroveň a letos na konci srpna splnily poslední krok, který jim scházel pro získání nejvyšší, tedy zlaté úrovně: čtyřdenní dobrodružnou expedici.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!