Časový plán akcí školy

srpen
18.8.2020 - 21.8.2020

NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Letní škola pro pedagogy v Brně - Institut Terezínské iniciativy

18.8.2020 - 21.8.2020

NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Letní škola pro pedagogy v Brně - Institut Terezínské iniciativy

27.8.2020

Třídní schůzky rodičů nově přijatých žáků

Schůzky se konají od 17:00 hod v aule.

28.8.2020

Nostrifikační zkoušky

Na základě určení krajského úřadu se ve škole konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

28.8.2020

HISTORICKÝ A LITERÁRNÍ KONTEXT HEBREJSKÉ BIBLE -seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

28.8.2020

HISTORICKÝ A LITERÁRNÍ KONTEXT HEBREJSKÉ BIBLE -seminář pro učitele z cyklu Židé, dějiny a kultura - Židovské muzeum Praha

18.8.2021 - 20.8.2021

L´école dé été - IFP

Prof. Prokešová a Kotyza se účastní Letní školy francouzštinářů na Francouzském institutu v Praze.

září
1.9.2020

Rozřazovací test z NJ pro 1.A

Rozřazovací zkouška z německého jazyka proběhne v učebnách č. 2 a 7 od 13:00.

1.9.2020

Burza učebnic pro vyšší a čtyřleté gymnázium

Studentský parlament pořádá každoroční burzu použitých učebnic. Koná se ve vestibulu školy a přilehlých chodbách od 10:00 do 12:00 hodin. Jsou na ni zváni i letošní absolventi, kvartáni a také prváci. Lavice a židličky si prodávající vypůjčí z učeben č. 7 a 19 (a také je tam po skončení prodeje zase nastěhují zpět).

2.9.2020

Zahájení školního roku a vítání nových tříd

Tradiční slavnostní zahájení školního roku na dvoře školy za účasti všech učitelů i žáků uspořádá Studentský parlament. Přivítáni budou noví učitelé i nastupující třídy 1PAB+1A.

Všichni v rouškách!!!

3.9.2020 - 11.9.2020

Karanténa

MŠMT umožnilo odlišnou organizaci školního roku a zaslalo souhlas s uzavřením školy z nepředvídatelných závažných organizačních důvodů, vzhledem k tomu, že nelze zajistit výuku žáků ve škole z důvodů nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy, a to na období od 3. 9. 2020 do 11. 9. 2020.

14.9.2020 - 16.9.2020

Stříbrná expedice

Expedice na Šumavu

15.9.2020

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Ve škole se od 13:30 hod konají opravné a náhradní maturitní zkoušky.

17.9.2020

Zajištění akce World Marathon Challenge

Mezinárodní dětský štafetový marathon zaštítěný Rotary International ke dni Světvého dne boje proti dětské obrně.

21.9.2020 - 25.9.2020

Geologický kurz 6XB 2020 - Rokytnice nad Jizerou

Geologický kurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

21.9.2020

1. zasedání Parlamentu dětí a mládeže Nymburk

První zasedání Parlamentu dětí a mládeže (PDM) Nymburk se koná na městské radnici 21/9/2020 od 15:00 hodin v místnosti 214. Hlavním úkolem zasedání bude schválení stanov PDM a volba jeho předsednictva. Budou se nabírat i noví členové. Zájemci z řad studentů, kteří se chtějí zapojit, se hlásí u D. Hálové (3A). Účastníci budou uvolněni z výuky 8. a 9. hodinu (nezapočtená absence).

21.9.2020 - 22.9.2020

Výcvik mentorů

V rámci projektu Spoluprací k profesionalitě. 

25.9.2020

Google Classroom pro pokročilé - vzdělávání učitelů

Pro učitele je připraveno celodenní vzdělávání zaměřené na zdokonalení dovedností při online výuce. 

28.9.2020

Den české státnosti

Státní svátek

29.9.2020 - 2.10.2020

Geologický kurz 2.A 2020 - Rokytnice nad Jizerou

Geologický kurz proběhne na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou.

30.9.2020

Setkání s ředitelem AF Pardubice a předávání diplomů DELF

Školu navštíví nový ředitel Francouzské aliance v Pardubicích a předá diplomy DELF za loňské zkouškové období.

1.9.2021 - 4.9.2021

Zlatá expedice

Koňská expedice

říjen
1.10.2020

Univerzita 3. věku

1. setkání v novém akademickém roce

7.10.2020

Noc literatury

Zveme veřejnost na akci pořádanou Městskou knihovnou! Ve středu od 18:00 do 22:00 bude v laboratoři biologie číst paní Kateřina Macháčková.
Upozorňujeme návštěvníky, že roušky jsou nutné!

7.10.2020

Schůzka Hlavy SPGN s vedením školy

O velké přestávce v ředitelně proběhne online schůzka Hlavy SPGN s vedením školy k vyhodnocení fungování SPGN dle vzájemné dohody v loňském školním roce. Kromě toho se tam bude hovořit o fungování SPGN obecně, zajištění celoškolních akcí a úkolů, včetně voleb zástupce zletilých studentů do Rady školy.

8.10.2020

Klub moderní historie - beseda s panem Milanem Kodíčkem

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 8OB

Online beseda pro maturanty z 8OB s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 7. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 8OA

Online beseda pro maturanty z 8OA s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 6. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

19.10.2020

Online beseda o Národních srovnávacích zkouškách pro 4A

Online beseda pro maturanty z 4A s lektorkou společnosti Scio o Národních srovnávacích zkouškách probíhá 5. vyučovací hodinu prostřednictvím Google Meet.
NSZ na některých fakultách nahrazují přijímací řízení na vysoké školy. Paní lektorka seznámí studenty s principem zkoušek, termíny, zkušebními předměty, systémem vyhodnocení testů (percentily), doporučeními k přípravě na testy a všemi dalšími detaily kolem NSZ. Poskytne také materiály pro uchazeče o studium na VŠ. Součástí bude i několik vzorových úloh, které si účastníci besedy přímo vyzkouší a následně s lektorkou provedou rozbor chyb a strategií k dosažení správného řešení. V závěru je rezervován čas na konkrétní dotazy studentů a odpovědi na ně. Při besedách bude na Meetu přítomen školní kariérní poradce.

23.10.2020

Schůzka zájemců o Otevřenou vědu a spolupráci s externisty

O velké přestávce se koná online schůzka Hn, Mz a Sk se studenty, kteří v dotazníku projevili zájem o Otevřenou vědu nebo dlouhodobou spolupráci s vědeckým či akademickým pracovištěm.

26.10.2020 - 27.10.2020

Volný den

Rozhodnutím ministra školství se mění harmonogram školního roku a na dny 26. 10. a 27. 10. jsou vyhlášeny volné dny. On-line výuka neprobíhá.

28.10.2020

Den vzniku samostatného československého státu

státní svátek

29.10.2020 - 30.10.2020

Podzimní prázdniny

listopad
5.11.2020

Projekt "šablony" - webinář

Webinář k projektům Šablon - úpravy související s distanční prací škol

9.11.2020

Jednání Školské rady GBHNB

On-line schůzka ŠR

10.11.2020

GUG - G-Suite Day II

Vzdělávání učitelů

11.11.2020

WEBINÁŘ Praktická realizace kariérového poradenství na střední škole

Webináře od 8:30 hodin s tématem Praktická realizace kariérového poradenství na střední škole se zúčastní kariérní poradce pro studenty prof. Soukup. Akci pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje.

17.11.2020

Den boje za svobodu a demokracii

státní svátek

18.11.2020

Třídní schůzky

18:00 - on-line schůzka třídních učitelů s rodiči žáků.

18.11.2020

Hodnocení v praxi - sdílení strategie na ZŠ Labyrint

Prof. Prokešová se účastní webináře Hodnocení v praxi - sdílení strategie na ZŠ Labyrint

18.11.2020

Seminář Hodnocení není jen klasifikace online - první část

Prof. Kotyza se účastní školení Hodnocení není jen klasifikace.

19.11.2020

Seminář - Hodnocení není jen klasifikace - online - druhá část

Pro. Kotyza se účastní online semináře Hodnocení není jen kvalifikace

19.11.2020

History Lab online ÚSTR Praha

20.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

21.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

23.11.2020 - 24.11.2020

Kuchařka na prevenci: 5. a 6. setkání

26.11.2020

Online Den učitelů geografie na PřF UJEP

Tradiční vzdělávací akce, konané tentokrát v online podobě, se na své "alma mater" zúčastní prof. Soukup.

26.11.2020

Dějiny Židů - online seminář z cyklu Židé, dějiny a kultura Židovského muzea Praha

pravděpodobný začátek 9:30 - bude ještě upřesněno

semináře se zúčastní prof. Prokešová a Hantonová

27.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

28.11.2020

Učíme s flippity

Prof. Prokešová se účastní webináře Učíme s flippity

28.11.2020

Od dokumentů k příběhům. Kurz kompetencí pro demokratickou kulturu. Historická paměť a vyrovnání s minulostí - online

30.11.2020 - 1.12.2020

Výcvik mentorů

Pokračuje vzdělávání učitelů - online seminář - projekt Spoluprací k profesionalitě

prosinec
8.12.2020

G Suite Day

Ji

9.12.2020

DVPP - Fyzika s Vividbooks a skládankovým učením

9.12.2020

Ceremonie DofE ve škole

Ve středu 9.12.2020 proběhne v 10.50 slavnostní předání zlatých, stříbrných a bronzových odznaků u nás ve škole

9.12.2020

Burza škol online - Nymburk

Konání tradiční říjnové Burzy středních škol na okrese Nymburk zhatila koronavirová pandemie. Naštěstí několik nadšenců z jedné pardubické SŠ vymyslelo projekt na uspořádání řady online přehlídek prostřednictvím serveru BurzaSkol.Online. Naše škola se bude prezentovat na Burze škol online Nymburk ("výstava Nymburk") dne 9. 12. 2020. V dopoledních a večerních hodinách se budou moci uchazeči spojit se zástupcem každé zúčastněné školy přes videokonferenční platformy Google Meet/Microsoft Teams/Zoom, které zúčastněná škola ("vystavovatel") používá běžně při distanční výuce. V dopoledním termínu (8.00-12.00 hodin) se očekává připojení deváťáků z jejich základních škol, večerní čas (18.00-21.00 hodin) je určen pro kontakt uchazečů o čtyřleté i osmileté studium z domova, tedy žáků společně s jejich rodiči. Ve vymezených časových obdobích se budou určení zaměstnanci naší školy střídat ve videokonferenční místnosti tak, aby byl vždy na Meetu (jehož adresa se zobrazí v pravý čas na serveru BurzaSkol.Online) někdo, kdo bude zodpovídat položené otázky a vyřizovat dotazy napsané do chatu.

11.12.2020

Stát Izrael a současnost - online seminář z cyklu Židé, dějiny a kultura Židovského muzea Praha

16.12.2020

Online ceremonie

Vážení přátelé,

velmi nás těší, že i díky vám jsou letos další stovky mladých lidí o krůček blíže k tomu být připraveni na budoucnost!

I přestože se letos nemůžeme tradičně sejít na ceremoniích, je nám ctí, že vás můžeme pozvat na historicky první DOFE online ceremonii, která se uskuteční již 16. prosince.

Dovedli jste do úspěšného konce v tomto velmi komplikovaném roce přes 650 absolventů všech úrovní a to je neuvěřitelný úspěch!

Máme obrovskou radost a jsme vděční za množství energie, které jste do programu a rozvoje vašich studentů a žáků nejen v uplynulém roce investovali.

V těchto dnech do vašich Místních center osobně rozvážíme certifikáty a odznaky po celém Česku v rámci Akce DOFE jede za vámi!, abychom se s vámi alespoň na krátkou chvíli setkali a hlavně aby u sebe účastníci svá ocenění měli v průběhu online ceremonie a mohli se tak radovat dvojnásob.

Budeme rádi, pokud se na ceremonii připojíte a oslavíte to s námi ať už z pohodlí domova nebo ze školy ze společného promítání s účastníky.

A na co se můžete na ceremonii těšit?

o   Jeho královská Výsost princ Edward

o   Britský velvyslanec Nick Archer FCDO

o   Generální tajemník celosvětové nadace DOFE John May

o   Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga

o   Známé české osobnosti

o   Zástupci významných firem, které DOFE podporují

o   Příběhy, fotky a videa vás účastníků

o   Hudební doprovod a další zábava!

 Kdy? 16. prosince 2020

 Od kolika? 15:00-16:30

 Kde všude lze ceremonii sledovat? Zde je link na náš web, kde budeme online ceremonii vysílat: https://www.dofe.cz/online-ceremonie. Online ceremonii lze sledovat i v livestreamech Facebooku nebo YouTube (v angličtině). Neváhejte je sdílet na sociálních sítích, aby co nejvíce lidí mohlo slavit společně s vámi!

17.12.2020

Školní kolo Geologické olympiády 2021

Školní kolo Geologické olympiády 2021 se uskuteční online ve škole a z domova. Organizačně zajišťuje prof. Soukup. Přihlášení studenti, kteří budou ve čtvrtek 17/12 prezenčně ve škole, se na druhou hodinu dostaví do učebny ZEM č. 77, kde si na počítačích vyplní online test ŠK na 20' a pak se vrátí zpět do své výuky. Ti z přihlášených, kdo se v týž den vzdělávají na dálku, se připojí v 8:40 hodin přes Meet do učebny 77 a obdrží pokyny k soutěžení online z domova. I oni se po odevzdání testů navrátí do své tou dobou probíhající online hodiny. Vzniklá absence bude nezapočtená.

23.12.2020 - 3.1.2021

Vánoční prázdniny

24.12.2020

Štědrý den

státní svátek

25.12.2020

1. svátek vánoční

státní svátek

26.12.2020

2. svátek vánoční

státní svátek

leden
1.1.2021

Nový rok

státní svátek

13.1.2021

2. Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná od 18:00 do 20:00 hod. on-line formou.

13.1.2021

Okresní kolo Geologické olympiády 2021

Okresní kolo GeO 2021 se uskuteční distančně online opět v prostředí IS MUNI. Ze školního kola do něj postupuje všech 13 našich soutěžících. Druhou hodinu se účastníci sejdou na Meetu a následně už samostatně vyplní v časovém limitu test OK, který obsahuje otevřené odpovědi (namísto výběru z alternativ odpovědí se odpovědi budou vpisovat z klávesnice). Soutěžící budou na tuto hodinu uvolněni z distanční výuky (nezapočtená absence).

20.1.2021

Webinář - metoda CLIL

Prof. Prokešová se účastní webináře - metoda CLIL.

21.1.2021

Dokumentaristou z domova aneb jak s žáky natáčet vzpomínky pamětníků online (nejen) v době COVIDu

23.1.2021 - 24.1.2021

Holokaust a my. Proč je důležité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace - online

25.1.2021

Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře - online

25.1.2021

Rozšiřující webinář pro češtináře

27.1.2021

Setkání evropských jazykových sekcí - Francouzský institut v Praze

Vyučující komise FRJ se účastní online setkání evropských jazykových sekcí, které pořádá Francouzský institut v Praze.

27.1.2021

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2021

ŠK ZeO se pro všechny kategorie koná ve středu 27. ledna 2021 1. hodinu online. Přihlášení budou zařazeni do zvláštní učebny Google a prostřednictvím ní se k nim dostane i adresa Meetu, kam se 27. ledna v 7:45 hodin přihlásí, aby vyslechli organizační pokyny. Pak vyplní Google formuláře s úlohami pro svou kategorii. Na 1. hodinu budou všichni účastníci uvolněni z online výuky (nezapočtená absence).
Formulář pro přihlášení do Školního kola Zeměpisné olympiády 2021 je možné vyplnit nejpozději v pondělí 25. ledna 2021.

27.1.2021

„Jinak bychom tady nebyli.“ Příběh rodiny Dychovy z obce Hrušky

Přednášky online se zúčastní prof. Hantonová, Prokešová + zájemci z klubu moderní historie

29.1.2021

Pololetní prázdniny

únor
3.2.2021

Bohumila Hrabal

3. února 1997 zemřel v Praze Bohumil Hrabal. 

Připomeňte si s námi jeho život a dílo!

4.2.2021 - 5.2.2021

ŠKOMAM

Studenti maturitního ročníku T.Swingler, F.Touš a O.Žežule se zúčastní Školy matematického modelování, kterou pořádá Katedra aplikované matematiky VŠB-TU Ostrava tentokrát formou on-line.

11.2.2021

KLUB MODERNÍ HISTORIE - interaktivní workshop Život by mohl být tak krásný. Deník Ruth Maierové - online

12.2.2021

Fyziklání 2021 - online - mezinárodní týmová soutěž

Fyziklání 2021 - online - mezinárodní týmová soutěž

16.2.2021

Dopisy přes zeď - beseda nad knihou izraelsko-amerického autora Josiho Klein Haleviho - online

16.2.2021

On-line Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná od 18:00 do 20:00 hod. on-line formou.

17.2.2021

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2021

Okresní kolo ZeO bude letos probíhat online v IS MUNI. V průběhu celého dne až do podvečerních hodin podle jednotlivých kategorií 10 postupujících soutěžících ze ŠK v časovém limitu vyplní odpovědi online ze svých počítačů. Soutěž má tři části: práci s atlasem, písemný test a praktickou část. Nejmladším bude na začátku soutěžení pro případ technických či jiných obtíží k dispozici prof. Soukup přes Meet jako vzdálená podpora. Studenti budou celý den z důvodu soutěže uvolněni z distanční výuky, protože reprezentují naši školu (nezapočtená absence).

23.2.2021

Meet SPGN s vedením školy

Meet zástupců všech tříd v SPGN s vedením školy na téma: průběh online výuky. Koná se v době 4. vyučovací hodiny. Nutná účast alespoň jednoho zástupce každé třídy. Přítomní na Meetu budou následně uvolněni z distanční výuky (jako akce školy - nezapočtená absence). Adresa Meetu je přístupná přes Trello (intranet SPGN). K přihlášení je třeba použít Google účet ve školní doméně.

24.2.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - školní kolo

Školní kolo Konverzační soutěžev ve FRJ proběhně online prostřednictvím Google Meet od 9h. Studenti obdrží pozvánku s informacemi.

březen
1.3.2021 - 7.3.2021

Jarní prázdniny

1.3.2021

Biologická olympiáda kat. C,D - krajské kolo

Krajské kolo biologické olympiády kat. C + D, proběhne online. Pořadatelem je Masarykova univerzita v Brně.

Držíme palce!

4.3.2021

Univerzita 3. věku - on-line

Třetí přednáška pro studenty zapsané do U3V.

8.3.2021

Vlny štěstí Arnošta Lustiga - Židovské muzeum Praha - online

9.3.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

10.3.2021

Představení knihy Helgy Hoškové Nikdo nás nečekal - od 18:00 on-line

akce z 22. 2. přeloženana 10. 3. 

12.3.2021 - 13.3.2021

Výchova k respektu a toleranci. Životní příběh Anne Frankové: Nechte mě být, jaká jsem - online

16.3.2021

Online seminář pro pracovníky ŠPP SŠ

16.3.2021

Školní přehlídka SOČ 2021

Školní přehlídka SOČ 2021 proběhne online na naší škole. Bližší informace jsou v článku Pozvání na online Školní přehlídku SOČ.

17.3.2021

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 2021

Krajské kolo ZeO bude letos probíhat online v IS MUNI. V průběhu celého dne podle jednotlivých kategorií 9 postupujících soutěžících z OK v časovém limitu vyplní odpovědi online ze svých počítačů. Soutěž má tři části: práci s atlasem, písemný test a praktickou část. Studenti budou celý den z důvodu soutěže uvolněni z distanční výuky, protože reprezentují naši školu (nezapočtená absence).

17.3.2021

Webinář Jak podpořit tvořivost dětí (a nemuset v hodině říci ani slovo)

Prof. Prokešová se účastní webináře Jak podpořit tvořivost dětí (a nemuset v hodině říci ani slovo).

18.3.2021

Webinář Odborné informační zdroje

Kariérní poradce a člen školního týmu garantů SOČ se zúčastní online vzdělávací akce, zaměřené na metodiku práce s odbornými zdroji, vyhodnocování a prevence plagiátorství a trendy v práci s nadanými studenty.

19.3.2021

Matematický KLOKAN

Přihlášení žáci napříč všemi ročníky se zúčastní soutěže Matematický klokan on-line formou.

19.3.2021

Chemická olympiáda - kategorie D

Školní kolo se uskuteční ve 13:30.

19.3.2021

Okresní kolo

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce proběhne online.

19.3.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

23.3.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

25.3.2021

Běh kolem světa pro pitnou vodu 2021

Ekologická přednáška určená pro studenty NG.

29.3.2021

Chemická olympiáda - D

Okresní kolo kategorie D se uskuteční v 13:30.

30.3.2021

Beseda s ředitelem SciencesPo Dijon

Studenti FRJ a politologického semináře se zúčastní online besedy s ředitelem SciencesPo Dijon panem Lukášem Mackem.

30.3.2021

Biologická olympiáda - školní kolo kat. A,B,C,D

31.3.2021 - 1.4.2021

Školení MBTI

Vzdělávání pedagogického sboru

31.3.2021

Projektový den "Bohumil Hrabal"

31.3.2021

Okresní kolo MO Z6

Přihlášení žáci z prim se zúčastní okresního kola Matematické olympiády v kategorii Z6. 

duben
1.4.2021 - 2.4.2021

Velikonoční prázdniny

2.4.2021

Velký pátek

státní svátek

5.4.2021

Velikonoční pondělí

státní svátek

7.4.2021

Purple Comet

Ve středu 7.4. se přihlášené týmy zúčastní matematické soutěže Purple Comet.

8.4.2021 - 9.4.2021

Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání 1. část - lektorský kurz online

8.4.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - krajské kolo

Gymnázium online formou organizuje krajské kolo konverzační soutěže ve FRJ.

15.4.2021

Univerzita 3. věku - on-line přednáška

On-line přednáška pro studenty univerzity 3. věku.

15.4.2021

Konference EVVO Středočeského kraje

Konference EVVO  - Středočeský kraj - online

16.4.2021

Napoleon Bonaparte - online beseda s PhDr. Marcelou Hennlichovou, Ph.D.

19.4.2021

CHO kategorie D

Krajské kolo Chemické olympiády se uskuteční distanční formou.

19.4.2021

Krajské kolo Geologické olympiády 2021

Krajské kolo GeO 2021 se uskuteční distančně online opět v prostředí IS MUNI. Postoupili do něj úplně všichni řešitelé OK GeO. Soutěžící budou o celý den uvolněni z distanční výuky (nezapočtená absence).

20.4.2021

Fyzikální olympiáda - kategorie C - krajské kolo - online

Krajské kolo fyzikální olympiády (kategorie C) - online

22.4.2021

Klub moderní historie - beseda s Helgou Hoškovou-Weissovou -online

22.4.2021 - 23.4.2021

Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání 2. část - lektorský kurz online

23.4.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

23.4.2021

Náboj

Dva školní týmy se zúčastní matematické soutěže Náboj, kterou pořádá MFF UK Praha. 

26.4.2021

Online krajská přehlídka SOČ 2021

Online krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti 2021 ve Středočeském kraji se koná prostřednictvím videokonferencí. Organizuje ji Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Autoři prací, které na ni postoupily, budou po celý den omluveni z výuky (nezapočtená absence).

27.4.2021

Biologická olympiáda kat. B - krajské kolo

Krajské kolo biologické olympiády kat. B, proběhne online, pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze.

Držíme palce!

27.4.2021

Krajské kolo Konverzační soutěže v angličtině

Krajské kolo Konverzační soutěže v angličtině, kterého se zúčastní vítězové okresního kola Eva Sloupová ( 7PA)  a Lukáš Vydra (4KA) se koná v online prostředí v úterý 27. 4. 2021

27.4.2021 - 28.4.2021

Visegrad IWalks: Výuka k demokracii prostřednictvím lokální historie - online mezinárodní konference

30.4.2021

Nostrifikační zkoušky

Ve škole se konají nostrifikační zkoušky pro cizince.

30.4.2021

Biologická olympiáda kat. A - krajské kolo

Krajské kolo biologické olympiády kat. A, proběhne online. Pořadatelem KK je Univerzita Karlova v Praze.

Držíme palce!

květen
1.5.2021 - 23.5.2021

Běh pro Paměť národa

1.5.2021

Svátek práce

státní svátek

3.5.2021

Jazyková kultura, mluvená komunikace, jazyková poradna

Třída 1A se zúčastní přednášky a následné besedy s pracovnicí z Ústavu pro jazyk český AV ČR Klárou Dvořákovou na téma jazyková kultura, mluvená komunikace a jazyková poradna.

3.5.2021 - 4.5.2021

Přijímací zkoušky - 4 leté studiu

Podrobné informace v části "Uchazeči"

3.5.2021

Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání 3. část - lektorský kurz online

4.5.2021

Současná mluvená čeština a čeština v médiích

Třída 2A se zúčastní přednášky a besedy s pracovnicí Ústavu pro jazyk český AV ČR Lucií Jílkovou na téma současná mluvená čeština a čeština v médiích.

4.5.2021

Třídní schůzky

5.5.2021 - 6.5.2021

Přijímací zkoušky - 8 leté studium

Podrobné informace v části "Uchazeči"

6.5.2021

Výměna zkušeností ve výuce

webinář PřF UK

6.5.2021

Jazyková poradna a jazyková kultura, slovní zásoba a její obohacování

Třída 2SA se zúčastní přednášky a besedy s pracovnicí Ústavu pro jazyk český AV ČR Kamilou Smejkalovou na téma jazyková poradna a jazyková kultura, slovní zásoba a její obohacování. 

6.5.2021

Konference Student EEICT 2021

Oktaván Filip Touš se účastní z technických důvodů odložené online konference Student EEICT 2021 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Bude prezentovat a obhajovat svůj příspěvek "Defeating Ransomware by Hooking System Calls on Windows OS" z oblasti informatiky ve středoškolské kategorii. Obhajoba trvá 15 minut a probíhá česky, název příspěvku musel být přeložen do angličtiny. V každém případě bude Filipův příspěvek otištěn ve sborníku z této konference. Student bude uvolněn z odpolední výuky (nezapočtená absence).

8.5.2021

Den vítězství

státní svátek

17.5.2021

Konference Growth Mindset 2021

Konference Growth Mindset 2021 - formativní hodnocení. 

17.5.2021 - 21.5.2021

Svatý týden

18.5.2021

Výmena zkušeností ve výuce

webinář PřF UK, 15:00 - 18:00

22.5.2021 - 24.5.2021

Stříbrná expedice

Expedice Železné hory

24.5.2021 - 26.5.2021

Didaktické testy - společná část MZ

24.5.2021

Projektový den Biologie v přírodě

Projektový den bude uspořádán pro studenty sext a 2. ročníku.

27.5.2021

Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání 4. část - lektorský kurz online

29.5.2021 - 30.5.2021

Bronzová expedice

Herbář z Kokořínska

červen
1.6.2021 - 4.6.2021

Ústní maturitní zkoušky

Profilová část maturitních zkoušek

 
1.6.2021 - 3.6.2021

Zkoušky DELF

Studenti FRJ se zúčastní jazykových zkoušek DELF

2.6.2021

Reálie s internetovými platformami

Stammtisch nakladatelství Hueber s názvem Reálie s internetovými platformami pod vedením Mgr. Miriam Rajnohové a Monika Bukáčkové, M. A.

středa 2. 6. 2021 od 15:00 do 15:45

2.6.2021

Výměna zkušeností ve výuce

webinář PřF UK

7.6.2021 - 8.6.2021

Ústní maturitní zkoušky

Profilová část maturitních zkoušek - obhajoby

7.6.2021

Papoušci

Projekt papoušci bude určen pro obě třídy prim.

9.6.2021 - 10.6.2021

Bohatství Země - finální workshop

Finálního workshopu soutěže Bohatství Země se zúčastní tři autoři projektu Podnikejte s českými granáty z naší školy. V průběhu obhajoby svého projektu budou omluveni z výuky (nezapočtená absence).

10.6.2021

Slavnostní recepce k uctění odkazu Prince Philipa

 čtvrtek 10.6. 2021 od 17:30 hodin Slavnostní recepce k uctění odkazu Prince Philipa a zahájení globální výzvy na podporu mladé generace #dofe100.

10.6.2021

Schůzka Hlavy SPGN s vedením školy

O velké přestávce v ředitelně školy bude pravidelná pololetní schůzka zástupců SPGN s vedením školy. Bude se jednat o akcích SPGN na konci a na počátku školního roku a rovněž o činnosti palamentu v následujícím období (volby nové Hlavy apod.).

11.6.2021

Předání maturitního vysvědčení

Předání maturitních vysvědčení na radnici (8OA - 9:00 hod; 8OB - 10:00 hod; 4A - 11:00 hod)

12.6.2021

Online celostátní přehlídka SOČ 2021

Online celostátní přehlídky SOČ 2021 se zúčastní 7 našich sočkařů, kteří postoupili z KK SOČ.

13.6.2021 - 14.6.2021

Stříbrná expedice

Čtyři borky na cestě

14.6.2021

Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání 5. část - lektorský kurz - Lety u Písku

14.6.2021

výměna zkušeností ve výuce

webinář PřF UK

15.6.2021

Po stopách paměti - Pamatník Terezín

17.6.2021

Trénink posádek na závody Dračích lodí

Ve čtvrtek 17.6. od 8h se konají tréninky posádek na závody Dračích lodí v areálu nymburské loděnice.

17.6.2021

Dějepisná soutěž gymnázií - krajské kolo online

17.6.2021

Konverzační soutěž ve FRJ - republikové finále

Tamara Kotyková z 3TA a Luisa Anna Hofmanová z 4KA  se účastní republikového finále Konverzační soutěže ve FRJ.

22.6.2021

Workshop kariérového poradenství

Kariérní poradce pro studenty prof. Soukup se v Brandýse n/L zúčastní workshopu kariérního poradenství, které pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje.

22.6.2021 - 25.6.2021

Zlatá expedice

Českosaské Švýcarsko

23.6.2021

Závody dračích lodí pro NG

Ve středu 23.6. se konají Závody dračích lodí pro nižší gymnázium v areálu Loděnice Nymburk.

24.6.2021

Zasedání Studentského parlamentu

Jediné velké zasedání zástupců tříd v SPGN proběhne 2. hodinu v učebně č. 21. Na programu je porada o nutných záležitostech spojených s koncem letošního a začátkem příštího školního roku, mj. i příprava voleb činovníků na nové období. Účast zástupců každé třídy je vysloveně nezbytná.

25.6.2021

Burza použitých učebnic

Burzu použitých učebnic organizuje Studentský parlament. Prodávající si vypůjčí lavice a židle z učebny č. 7 a svou nabídku vystaví ve vestibulu školy. Na burzu se vypraví studenti kvart a VG. Po jejím skončení v 10:30 dohlédne SPGN na vrácení nábytku zpět do učebny č. 7, kde se bude od 4. hodiny opět učit.

26.6.2021 - 27.6.2021

Bronzová expedice

PO JESKYNÍCH OKOLO ČESKÉ LÍPY

28.6.2021

Úvodní třídní schůzky rodičů přijatých studentů

28.6.2021 - 29.6.2021

STK

V termínu 28. - 29.6. se koná vodácký kurz pro 7MA, 7MA a 3A na řece Sázavě. Odjezd autobusem v 8.30 od školy.

28.6.2021

Branný den na VG

28.6.2021

Skryté dědictví holocaustu - od dokumentů k příběhům

Odraz holocaustu v životě poválečných generací - online diskuse s Věrou Roubalovou Kostlánovou

29.6.2021

Sportovní den

V úterý 29.6. se uskuteční sportovní den pro 2.ročníky a sexty na "Rémě". Zároveň bude možné absolvovat ukázkový turnaj v diskgolfu.

30.6.2021

Slavnostní zakončení školního roku

Slavnostní ohlédnutí za končícím školním rokem uspořádá Studentský parlament první vyučovací hodinu na školním dvoře. K účasti jsou zváni všichni žáci, učitelé i nepedagogičtí pracovníci školy.

červenec
1.7.2021 - 31.8.2021

Letní prázdniny

1.7.2021 - 4.7.2021

Zlatá expedice

Filmové lokace v Libereckém kraji

5.7.2021

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

státní svátek

6.7.2021

Den upálení mistra Jana Husa

státní svátek

29.7.2021 - 2.8.2021

Holocaust a my. Proč je důležité uchovat vzpomínky Židů a Romů pro další generace

Letní škola pro pedagogy z České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska pořádaná Institutem Terezínské iniciativy  v Osvětimi 

Aktuální informace

30.06.2021

podnělí 9:00 - 11:00

Jiří Kuhn

Významní absolventi

Škpt. pěchoty Jindřich Šilhánek (24. 2. 1898-9. 5. 1945), voják, legionář, odbojář za 2. světové války, maturoval v roce 1916.

Svět v roce založení školy

Venezuelská krize

8. únor 1903

Ve Washingtonu skončila konference věnovaná venezuelské krizi. 

Nejčtenější

09.07.2021

Prof. Václav Daniel Šimon, DrSc. (*29. 5. 1926), přední český urolog, chirurg, gynekolog, vysokoškolský učitel a akademický pracovník, absolvoval na nymburském gymnáziu v roce 1946.

celý článek
03.07.2021

Zkrácený, ale na zážitky bohatý, vodácký kurz třetích ročníků proběhl na řece Sázavě. V pondělí 28. června 2021 jsme vypluli z Kácova a naším cílem i tábořištěm byl Český Šternberk. 

celý článek
09.07.2021

Dne 1. července 2021 jsme se vydali z nymburského nádraží vstříc naší poslední expedici. Zlatá expedice je zpravidla ta nejnáročnější, jelikož trvá nejdéle, a to 4 dny a 3 noci. My vymysleli hned dva způsoby, jak si onu dlouhou zkoušku zpříjemnit. Zaprvé jsme si našli poměrně zajímavé a originální téma, cesta po filmových lokacích, a zadruhé jsme místo těžkého stanu s sebou nesli na spaní hamaky.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!