Pedagogická stáž na Collège a Lycée Carnot v Dijonu

Pedagogická stáž na Collège a Lycée Carnot v Dijonu

Gymnázium Nymburk je již čtvrtým rokem zařazeno do projektu „Sections européennes“, Evropské jazykové sekce, podporovaného Francouzským velvyslanectvím v ČR. Podstatou projektu je rozšířená výuka francouzštiny na nižším gymnáziu a následná výuka nejazykového předmětu na vyšším gymnáziu. Francouzská ambasáda podporuje zapojené školy nejen materiálně (zajištěným učebnic a literatury), ale i metodologicky, kdy zprostředkovává a financuje pedagogické stáže pro vyučující.

Ve dnech 25. září až 7. října jsem měla možnost pobývat na naši partnerské škole v Dijonu a účastnit se především hodin dějepisu, abych se co nejblíže seznámila s metodami výuky dějepisu, který od příštího roku začneme vyučovat na naší škole ve francouzštině.

Celá stáž byla ohromným přínosem, nejen jazykovým, což je samozřejmé, ale především metodologickým, protože výuka dějepisu ve Francii je pojata zcela jiným způsobem, než v českém prostředí. Důraz je kladen především na práci a rozbor dokumentů a textů. Během dvou týdnů jsem tedy navštěvovala hodiny dějepisu ve třídách odpovídajícím naší primě, sekundě, tercii a kvartě a seznamovala se s programy a učebnicemi, podle kterých budeme za nedlouho pracovat i my. Ve zbývajícím čase jsem navštívila několik hodin francouzštiny, hodin dějepisu vedených v angličtině a i hodinu angličtiny, abych měla srovnání, jak učí cizí jazyk v zahraničí.

Neméně důležitým přínosem byla možnost diskuze s francouzskými kolegy a srovnání celkového školního systému ve Francii a v ČR. Musím konstatovat, že v řadě věcí se naše systémy sbližují, což je dáno především společnou evropskou školskou politikou. I ve Francii tedy učitelé pracují s žebříčky kompetencí, které by měli studenti získat během studia na jednotlivých stupních škol. A co bylo pro mě zajímavé zjištění, francouzská škola udělala velký pokrok v počítačovém vybavení a postupně například přecházejí na elektronické třídnice a informatizaci celého systému, jako je tomu na naší škole (někdy s podobnými, lehce překvapenými, reakcemi kantorů).

Při závěrečném hodnocení celého pobytu musím vyjádřit jen samá pozitiva, za organizaci, přijetí ve škole i přínos. Ráda bych tímto poděkovala Francouzskému velvyslanectví v ČR za organizaci a finanční zajištění stáže, MŠMT za finanční zajištění dopravy do Francie a nesmím zapomenout poděkovat všem kolegům, kteří mě nahradili po dobu mé nepřítomnosti v hodinách.

Aktuální informace

30.04.2021

Od pondělí 3. 5. 2021 je umožněn "rotační" návrat žáků nižšího G do školy🍀🍀🍀.

V pondělí zahájí výuku ve škole primy a sekundy. Rodiče i žáci budou informováni o podmínkách a pravidlech emailem v pátek 30. 4.

Významní absolventi

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (*1952), na Gymnáziu Nymburk maturoval v roce 1972 ve třídě 4.C.

Svět v roce založení školy

Stávka na dráze

6. dubna 1903

Všeobecná stávka železničářů v Nizozemsku

Nejčtenější

19.04.2021

 

 

V sobotu 17. dubna 2021 zemřela po krátké těžké nemoci naše kolegyně paní Jana Jeníková.

celý článek
28.04.2021

Přijali jsme Školní výzvu Běhu pro Paměť národa 2021!

"Běh nás vede k vytrvalosti, sebepoznání, překonávání sám sebe. Stejně tak nás k tomuto inspirují příběhy našich pamětníků." Tolik motto pořadatelů. 

 

celý článek
07.05.2021

Nadějný informatik Filip Touš (8OA), náš dosud nejúspěšnější sočkař, ověnčený bronzovou medailí z Celostátní přehlídky SOČ 2019, se letos mimo účast v dalším ročníku sočky přihlásil také na prestižní konferenci Student EEICT 2021. Formou videokonference na ní obhájil svůj konferenční příspěvek Defeating Ransomware By Hooking System Calls in Windows OS a obsadil druhé místo mezi středoškoláky v celé ČR. Účast na této konferenci znamená mj. i "vstupenku" ke studiu na FEKT VUT v Brně.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!