Petr Juriš na Celostátní přehlídce SOČ

Petr Juriš na Celostátní přehlídce SOČ

Petr Juriš ze 6XA byl nakonec jediným studentem naší školy, který nás reprezentoval na celostátním kole SOČ. Pod touto zkratkou se skrývá "Středoškolská odborná činnost", tj. soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů, které sepisují do asi 30stránkové "seminární" práce, kterou potom obhajují před komisemi složenými z vědeckých pracovníků věnujících se oboru, v rámci nějž sočka soutěží.

Pro čtenáře webových stránek školy přinášíme na tomto místě Petrovu vlastnoručně sepsanou zprávu, včetně jeho sebereflexe:

I ZDÁNLIVÝ NEÚSPĚCH MŮŽE BÝT ÚSPĚCHEM

Ve dnech 19. - 21. června 2015 jsem se zúčastnil celostátní přehlídky 37. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Akce se konala v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajímavostí je, že za celou historii soutěže se stala česká metropole hostitelským městem celostátního kola vůbec poprvé. Z celé republiky se sešlo celkem 288 studentů, kteří soutěžili v 18 oborech, zahrnujících veškeré vědní disciplíny, jak přírodovědné, tak humanitní, stejně jako technické.

Se svou prací "Informační příručka pro cestující Letiště Václava Havla Praha" jsem soutěžil v oboru Geologie a geografie. Jelikož má práce byla zaměřena spíše humanitně, domnívám se, že mnou zvolený obor nebyl tím správným, ačkoliv lze konstatovat, že souvisí s geografií cestovního ruchu. Bohužel se tato skutečnost promítla i v celkovém pořadí, přičemž jsem se umístil na 15. pozici. Tento fakt je však každoročním trendem tohoto oboru, neboť pokaždé vyhrávají geologicky zaměřené vědecké práce a geografie zůstává až v pozadí, respektive na samotném konci. Proto bych jistě nejen já uvítal, kdyby došlo k oddělení těchto zdánlivě spolu úzce souvisejících oblastí na dvě samostatné.

Protože jsem Středoškolské odborné činnosti věnoval poměrně značnou část svého volného času, i nadále bych chtěl svou práci rozvíjet a soutěže se zúčastnit opět v příštím školním roce. Kladně hodnotím přínos pro mě samotného, neboť jsem si vyzkoušel, jak psát odbornou práci a jak ji obhájit. Rovněž se mi díky SOČ podařilo navázat spolupráci s pražským letištěm, což hodnotím jako největší pozitivum celého svého snažení.

A jak celostátní přehlídka probíhala?

Po pátečním slavnostním zahájení ve Vencovského aule VŠE, kterého se zúčastnili mimo jiné také významní hosté, se ve večerních hodinách konalo setkání se SOČkaři z minulých let. Nejdůležitějším dnem byla sobota, kdy probíhaly samotné obhajoby. Odpoledne pak měli soutěžící možnost seznámit se svými pracemi i veřejnost, a to formou tzv. posterových prezentací. Poté byla na programu přednášky Ing. Dany Drábové, Ph.D., týkající se jaderné fyziky a energetiky, a celý den byl zakončen tematickými procházkami po večerní Praze. V neděli dopoledne se konal doprovodný program, jehož náplní byly exkurze po vědeckých pracovištích na území Prahy. V odpoledních hodinách proběhlo slavností vyhlášení výsledků.

Závěrem děkuji Mgr. Miroslavu Soukupovi za vedení mé práce.

Petr Juriš, student sexty A

Kdo by se chtěl s Petrovou příručkou seznámit, má možnost si ji níže stáhnout.

Rád bych Petrovi jménem celé školy pogratuloval k jeho úspěchu bez ohledu na konečné umístění. V průběhu přípravy své příručky, jejího pečlivého koncipování a provedení již dvou jejích aktualizací od okamžiku odevzdání v březnu 2015, ale i popsání metodiky k ní ve vlastní práci SOČ, projevil neobyčejnou cílevědomost, mimořádnou píli a také vlastní erudici, neboť je dlouhodobě zapáleným příznivcem všeho, co se osobní letecké dopravy týká. Odměnou, vedle nabytých zkušeností a osvojených principů provádění výzkumu a psaní s použitím odborného stylu, mu samozřejmě bude pochvala ředitele školy a přiznání mimořádného stipendia.

Za PK ZEM: Mgr. Miroslav Soukup, předseda

Zdroj: Webové stránky SOČ
Ke stažení
ikonaLétáme v pohodě (SOČ 2015 Petr Juriš)
ikonaVýsledková listina Celostátní přehlídky SOČ 2015

Aktuální informace

Významní absolventi

Balejová Marta

Absolvovala v roce 1972.

Patří mezi nejvýznamnější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním žánrem. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Volební právo v Austrálii

17. prosinec 1903

Parlamentních voleb v Austrálii se poprvé účastnily i ženy.

Nejčtenější

02.09.2021

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všichni si jistě přejeme, aby proběhl bez zásadních omezení a po roce a půl se tak vrátí vše víceméně do normálu. Ředitel školy se svými zástupci přišli povzbudit nové studenty prim a 1A a přivítat je ve škole. Bylo vidět, že se všichni na novou školu těší, i když obavy a respekt, které se zračily v obličejích některých z nich, byly patrné…

 

Škola si pro nový školní rok zvolila motto, jehož autorem je Kryštof Kolumbus: Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Motto je jasnou výzvou pro učitele i pro studenty k aktivitě, odvaze a hledání nových cest. Takže dobrý vítr do plachet a vzhůru k novým obzorům!

celý článek
21.09.2021

Již po několikáté se na naší škole konay volby pro studenty starší 15 let. Letos se volilo (nanečisto) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V ČLÁNKU JSOU PŘEHLEDNÉ VOLEBNÍ VÝSLEDKY ZA NAŠI ŠKOLU a také odkaz na celostátní statistiku Studentských voleb.

celý článek
08.09.2021

Je už tisíciletí známým faktem, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu, na čemž jsme se rozhodly stavět naši expedici i my. Po dlouhém dohadování, domlouvání, vymýšlení, plánování a předělávání se totiž uskutečnila naše koňská zlatá dofácká expedice, kterou od počátku provázelo mnoho nesnází. 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu