Okresní kolo Geologické olympiády 2021

Okresní kolo Geologické olympiády 2021

Do okresního kola GeO postoupilo ze ŠK všech 13 studentů. Škoda, že se žádná jiná škola v okrese Nymburk do soutěže nezapojila. V kategorii A (nižší gymnázium) zvítězila Veronika Košťálová (3TB). Ta si v celostátním srovnání oproti ŠK ještě polepšila, když se z 8. - 11. místa posunula na 7. místo v rámci celé ČR. V kategorii B (středoškoláci) se opakují loňští medailisté (i když v poněkud změněném pořadí), přičemž vedení a zlato si ponechala stejně jako ve ŠK jeho vítězka, v geologii již zkušená Anna Vávrová (6XB).

Geologická olympiáda (GeO) je vědomostní soutěž pro 2. stupeň ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií a pro střední školy. Okresní kolo probíhalo stejně jako školní online během dvacetiminutového časového limitu v prostředí Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně. Vzhledem k pandemické situaci vyplňovali mladí geologové test ze svých domovů. Řešení obtížných úloh bylo v okresním kole náročnější, protože tentokrát už se jen nevybíralo z nabízených alternativ, ale otázky byly tzv. otevřené. Heslovité jednoslovné odpovědi museli účastníci sami vpisovat do formulářových políček. Hledání odpovědí na internetu nebylo zakázáno, ale s průměrným časem 34 s na jednu úlohu a záměrně volenou povahou otázek tak, aby nestačilo opsat odpověď z první stránky fulltextového vyhledávání, bylo okresní kolo GeO především o řešení jednoduchých geologických problémů a skutečně předem osvojených znalostech a dovednostech. Test pak vyhodnotil pomocí přísných kritérií informační systém sám (všechny nesprávné odpovědi pak ještě zkontroloval pověřený člověk-geolog, aby se vyloučila strojově chybně vyhodnocená správná odpověď).

Výsledková listina OK GeO za naši školu (a zároveň i okres Nymburk) je níže. Jen upřesňujeme, že šlo o 35 úloh po 2 bodech, přičemž při nesprávné odpovědi se bod odečetl a za správnou získal soutěžící dva. Protože soutěž bude i na krajské úrovni pokračovat distančně, do vyššího kola soutěže 19. dubna 2021 postupují úplně všichni účastníci okresního kola. 

Jméno a příjmení Třída Kategorie Body Pořadí
Košťálová Veronika 3TB A 48 1.
Kubálek Filip 1PB A 27 2.
kategorie A celostátní průměr: 16,3 bodů <-35; +70>, medián (střední hodnota): 14 bodů, nejvyšší dosažené maximum: 66 bodů, nejnižší minimum: -11 bodů, jen 12 nejlepších v ČR dosáhlo > 47 bodů
Vávrová Anna 6XB B 46 1.
Laš Martin 8OB B 32 2.
Furgalák Jakub 8OA B 29 3.
Válek Tomáš 8OB B 20 4.
Hálová Daniela 3A B 16 5.
Haluška Adam 6XB B 15 6. - 7.
Matůš Kryštof 3A B 15 6. - 7.
Colová Markéta 2A B 14 8.
Kozáková Evelína 2A B 11 9.
Pavlíčková Nela 2A B 9 10.
Jakubal Ondřej 6XB B 8 11.
kategorie B celostátní průměr: 28,6 bodů <-35; +70>, medián (střední hodnota): 28 bodů, nejvyšší dosažené maximum: 67 bodů, nejnižší minimum: -6 bodů, jen 11 nejlepších v ČR dosáhlo > 55 bodů

 

Analýza úspěšnosti OK GeO v celostátním srovnání  Poznámka k úlohám OK GeO 2021

GeO je stále ještě poměrně nová soutěž pro začínající geology. Vyhlašuje ji Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Ústav geologických věd) ve spolupráci s Českou geologickou službou, PřF UK v Praze a Asociací muzeí a galerií ČR, z. s. Je to předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín s cílem napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky, systematicky je podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. V důsledku je záměrem organizátorů samozřejmě rovněž podnícení či oživení zájmu o studium oboru geologie na vysokých školách.

Předmětová komise BIO a ZEM

Zdroj: Webové stránky soutěže

Aktuální informace

15.09.2021

ve čtvrtek 23/9 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1948.

Narodil se 12. 6. 1929 v Bobnicích u Nymburka. Poté studoval na Chemicko-technologické fakultě ČVUT a v létě 1949 odešel do emigrace. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

První Ford

19. červenec 1903

V Detroitu se začaly prodávat první automobily z továrny Henryho Forda. (Model A stál 950 dolarů.)

Nejčtenější

02.09.2021

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všichni si jistě přejeme, aby proběhl bez zásadních omezení a po roce a půl se tak vrátí vše víceméně do normálu. Ředitel školy se svými zástupci přišli povzbudit nové studenty prim a 1A a přivítat je ve škole. Bylo vidět, že se všichni na novou školu těší, i když obavy a respekt, které se zračily v obličejích některých z nich, byly patrné…

 

Škola si pro nový školní rok zvolila motto, jehož autorem je Kryštof Kolumbus: Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Motto je jasnou výzvou pro učitele i pro studenty k aktivitě, odvaze a hledání nových cest. Takže dobrý vítr do plachet a vzhůru k novým obzorům!

celý článek
21.08.2021

Tadeáš Ďurčanský (budoucí 7MB), náš další stážista v Otevřené vědě 2021, byl zmíněn na jejím Facebooku v souvislosti s řešením problematiky ladění bílého světla, kterým se společně s dalšími dvěma kolegy z jiných středních škol letos zabývá na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.

celý článek
08.09.2021

Je už tisíciletí známým faktem, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu, na čemž jsme se rozhodly stavět naši expedici i my. Po dlouhém dohadování, domlouvání, vymýšlení, plánování a předělávání se totiž uskutečnila naše koňská zlatá dofácká expedice, kterou od počátku provázelo mnoho nesnází. 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu