Máme 5. místo v ČR ze Středoškolské odborné činnosti 2021

Máme 5. místo v ČR ze Středoškolské odborné činnosti 2021

V sobotu 12. června 2021 se nakonec jen šest našich sočkařů utkalo v online celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti. Zaznamenali jsme historicky druhý největší úspěch (po bronzu Filipa Touše ze SOČ 2019): 5. místo v rámci Česka v oboru č. 17 Thuy Anh Truongové. Další naši soutěžící obsadili 8., 10., 10., 12. a 14. příčku. I přes těžkosti spojené s pandemií covid-19 a také určitým chaosem panujícím při online krajském kole, lze 43. ročník SOČ z pohledu nymburského Hrabalova gymnázia považovat za vydařený.

12. června 2021 se soutěžící v celostátním kole 43. ročníku SOČ v každém oboru spojili s porotci na zvláštní videokonferenci, aby postupně odpovídali dotazy komise. Předtočené videoobhajoby všech prací byly dlouho před celostátní přehlídkou na YouTube - přehledně uspořádané podle oborů, představování prací tedy odpadlo. Během víkendu se komise poradily a už v neděli vyhlásily konečné pořadí. Práce A. Morylyak (4A), která úspěšně prošla licitací a byla tedy mimořádně jako naše druhá zařazena do oboru č. 17, nakonec zůstala nehodnocena, neboť se maturantka k videokonferenci nemohla v době jejího konání připojit.

Vyhodnocení letošního online ročníku • PDF verze oficiální výsledkové listiny • Brožura celostátního finále SOČ  Meziroční srovnání úspěšnosti našeho gymnázia v SOČ

Výsledky Celostátního kola SOČ 2021
z pohledu naší školy
10. Swingler Troy 8OA obor č. 1
10. Karamonová Anežka 7MA obor č. 2
12. Laš Martin 8OB obor č. 9
8. Rozkydalová Simona 4A obor č. 12
14. Ptáková Kateřina 4A obor č. 16
5. Truongová Thuy Anh 4A obor č. 17
x Morylyak Anhelina 4A obor č. 17

 

O úspěších školy na krajské úrovni v letošním online ročníku SOČ píšeme v samostatném článku. Po licitaci se zdálo, že bude letošní počet našich soček v celostátním kole po loňsku druhý nejvyšší. Právě šest účastníků bylo i předloni, tzn. na počet je to nakonec spíše 2.-3. místo. Kompletní statistiku a srovnání hluboko do minulosti přináší sdílená tabulka (přesněji její druhý list s názvem RK SOČ). Co se umístění týče, 5. místo T. A. Truongové bylo možná poněkud snazší získat, pokud v jejím oboru A. Morylyak a také další dvě práce z finále odstoupily. To byly ale změněné objektivní podmínky, za něž žádný jiný soutěžící, který neodstoupil, není ani v nejmenším odpovědný. Ve vyhodnocení letošního ročníku SOČ v prezentaci si nelze nevšimnout, že ve Středočeském kraji soutěžilo cca 90 prací, z čehož 28 - tedy téměř 1/3 - byly ty od nás z nymburského gymnázia. V příštím školním roce se už bude SOČ konat prezenčně a celostátní finále bude hostit Ortenovo gymnázium v Kutné Hoře, stejně jako středočeské kolo krajské.

Na tomto místě tlumočíme blahopřání všem sočkařům jménem celé školy. Děkujeme za veškeré projevené úsilí, píli, trpělivost i osobní nasazení. Reprezentovali jste nás se ctí a nebudete zapomenuti. Ať se vám daří i dál!

PaedDr. Helena Hantonová
Mgr. Radka Mlázovská
Mgr. Miroslav Soukup
školní garanti SOČ

Aktuální informace

15.09.2021

ve čtvrtek 23/9 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

plk. Bedřich Krátkoruký

Plk. letectva i. m. Bedřich Krátkoruký (8. 10. 1913-15. 1. 1943), vynikající pilot a stíhací eso RAF v době 2. světové války, studoval na naší škole ve 30. letech 20. století.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Smrt Theodora Mommsena

1. listopad 1903

Zemřel Theodor Mommsen (*30. 11. 1817), německý historik.

Nejčtenější

02.09.2021

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všichni si jistě přejeme, aby proběhl bez zásadních omezení a po roce a půl se tak vrátí vše víceméně do normálu. Ředitel školy se svými zástupci přišli povzbudit nové studenty prim a 1A a přivítat je ve škole. Bylo vidět, že se všichni na novou školu těší, i když obavy a respekt, které se zračily v obličejích některých z nich, byly patrné…

 

Škola si pro nový školní rok zvolila motto, jehož autorem je Kryštof Kolumbus: Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Motto je jasnou výzvou pro učitele i pro studenty k aktivitě, odvaze a hledání nových cest. Takže dobrý vítr do plachet a vzhůru k novým obzorům!

celý článek
21.08.2021

Tadeáš Ďurčanský (budoucí 7MB), náš další stážista v Otevřené vědě 2021, byl zmíněn na jejím Facebooku v souvislosti s řešením problematiky ladění bílého světla, kterým se společně s dalšími dvěma kolegy z jiných středních škol letos zabývá na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.

celý článek
08.09.2021

Je už tisíciletí známým faktem, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu, na čemž jsme se rozhodly stavět naši expedici i my. Po dlouhém dohadování, domlouvání, vymýšlení, plánování a předělávání se totiž uskutečnila naše koňská zlatá dofácká expedice, kterou od počátku provázelo mnoho nesnází. 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu