Kvarty v projektu Mezinárodního dne památky obětí holocaustu

Kvarty v projektu Mezinárodního dne památky obětí holocaustu

Ve čtvrtek 8. února se obě naše kvarty vydaly do Židovského muzea v Praze, kde se zůčastnily aktivit projektu k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna. Náplní projektu byla beseda s pamětníkem, návštěva Pinkasovy synagogy a závěrečné zpracování tématu. Studenti obou tříd se tak zařadili do skupiny asi 600 studentů z celé republiky, kteří měli možnost se do nového projektu zapojit, setkat se se zajímavou osobou a udělat si obrázek na aktuálně skloňovaté téma holocaustu i jiným způsobem, než jen studiem učebnice. 

Ve čtvrtek 8. února se třídy 4KA a 4KB vydaly na exkurzi do Prahy. Naším cílem bylo Židovské muzeum a Pinkasova synagoga. Ráno jsme se všichni úspěšně sešli a vyrazili vlakem na Masarykovo nádraží, cestou jsme nabrali zbylé spolužáky a učitelé si alespoň na chvíli mohli oddechnout, že jsme všichni. Poté jsme absolvovali krátkou procházku do malé budovy Židovského muzea.

V muzeu jsme se usadili a hned na úvod nám byl promítnut úvodní film o životním příběhu paní Dagmar Lieblové, která jako jediná ze své rodiny přežila holocaust. Paní Lieblová  se narodila roku 1929 v Kutné Hoře, pocházela ze židovské rodiny a v dětství a dospívání si prošla nejdříve ghettem Terezín, koncentračním táborem Osvětim, nucenými pracemi v Hamburku a nakonec koncentračním táborem Bergen-Belsen. Něco takového si dnešní mládež ani nedokáže představit. Proto byl pro nás tento film velmi zajímavý a hlavně dojemný. Stejně tak i následná beseda s paní Lieblovou, kde jsme se dozvěděli mnohem více ze života českých židů v době války z pohledu osoby, která to celé zažila.

Dalším bodem naší exkurze byla Pinkasova synagoga, která se dnes již nevyužívá k bohoslužbám, ale jako památník téměř 80 000 českých a moravských židů, kteří se stali oběťmi holocaustu. Na zdech Pinkasovy synagogy jsou ručně napsaná jména všech spolu s daty narození a úmrtí, jména jsou řazena podle měst, ze kterých oběti pocházely. Mezi nepřeživšími židy jsme našli i židy, kteří pocházeli z Nymburka. Dále jsme si prohlédli několik desítek kreseb a maleb dětí z Terezínského ghetta, které byly dobrým znázorněním toho, jak se židovské děti v dobách velkého antisemitismu cítily. A jelikož je synagoga stále pietním místem, museli si naši spolužáci nandat čepice nebo tradiční pokrývku hlavy - jarmulku.  Ta se stala vítaným suvenýrem i pro řadu spolužaček. 

Ze synagogy následoval opět přesun do muzea, kde nám byl zadán ,,domácí úkol”, na který jsme dostali měsíc, abychom mohli vstřebat veškeré zážitky a poznatky. Poté nás čekala pouze cesta na vlak a jízda domů.

Děkujeme profesorům, že nám umožnili jet na tuto exkurzi, která byla určitě pro všechny velice poučná, a zároveň si nyní dokážeme představit, jak to tenkrát bylo.

Věra Franeková 4KA a Sára Hušnerová 4KB

 

Poděkování patří i všem zúčastněným studentům za vstřícný přístup a aktivní účast v projektu.

Lucie Prokešová

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1925.

Narodil se 25. 12. 1908 Nymburce. V letech 1925 – 1930 studoval inženýrské stavitelství na pražské technice, pak Akademii výtvarného umění.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Výstava nezávislých

20. březen 1903

Na výstavě Nezávislých v Paříži byla mj. vystavena i díla Henryho Matisse, Andrého Deraina, Maurice de Vlamincka aj. 

Nejčtenější

07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
05.10.2021

Po nucené roční covidové odmlce se na našem gymnáziu konal opět tradiční Evropský den jazyků, jehož cílem je upozornit na jazykovou rozmanitost a podpořit studium druhého cizího jazyka.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu