Výzkum ve třídách 2SA a 2SB

V březnu 2012 proběhl v 2SB předvýzkum a následně byl zahájen výzkum v primách na téma sebevědomí a jeho změna po přestupu na gymnázium. Na základě tohoto výzkumu byla vytvořena seminární práce Jak přestup na osmileté gymnázium ovlivňuje sebevědomí žáků (?) pro předmět Pedagogika pro učitele v rámci mého studia na FF UK. Nejzajímavější výsledky shrnujeme v prezentovaném článku.

Na základě dat z provedeného výzkumu zjišťujeme, že nejčetnější skupinu tvoří žáci, jejichž přiměřené sebevědomí se po nástupu na gymnázium nezměnilo (20 žáků), jak ukazuje graf, chlapci a dívky z obou tříd jsou zastoupeni takřka rovnoměrně, druhou nejpočetnější skupinou (13 žáků) s podobným rozložením jsou žáci uvádějící přiměřené sebevědomí, jimž se sebevědomí po přestupu na gymnázium zvýšilo, rovnoměrné rozložení (muži - ženy, 1PA - 1PB) můžeme sledovat také ve 4. nejpočetnější skupině žáků (5 žáků), jimž se sebevědomí zvýšilo, a nyní uvádějí vysoké sebevědomí. Dívky z 1PA a chlapci z 1PB se zasloužili o to, že 3. příčku zastávají ti, jimž se vysoké sebevědomí po nástupu na gymnázium nezměnilo (7 žáků). O pomyslnou 5. příčku se dělí ti, jejichž sebevědomí se po nástupu na gymnázium snížilo a nyní uvádějí přiměřené nebo nízké sebevědomí (v obou skupinách 3 případy). Výsledky se podobají těm, které jsme získali v předvýzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

Za nejzajímavější část výzkumu považujeme sledování faktorů ovlivňujících sebevědomí. Vliv spolužáků je skutečně zásadní. Vztahy se spolužáky ovlivňují sebevědomí v pozitivním i negativním smyslu (šipka dolů znamená vliv na snížení sebevědomí, šipka nahoru naopak zvýšení sebevědomí). Prospěch jako faktor změny sebevědomí zastává 2. místo, přičemž významněji ovlivňuje zvýšení sebevědomí. Chování učitelů podle našeho výzkumu ovlivňuje sebevědomí žáků v pozitivním i negativním smyslu. Protože součástí dotazníku byly i otázky Jak ses cítil/a na ZŠ? Jak se cítíš na gymnáziu? Můžeme lépe porozumět tomu, proč je kvantitativní rozložení determinantů právě takové. 

Docházíme k tomu, že dobré vztahy se spolužáky mohou kompenzovat zhoršený prospěch.

 

 

Na závěr můžeme také zjednodušeně odpovědět na otázku stojící v samotném názvu práce – Jak přestup na osmileté gymnázium ovlivňuje sebevědomí žáků? Na grafu vidíme, že nadpoloviční většina žáků si není vědoma žádné změny sebevědomí, zhruba třetině žáků se sebevědomí zvýšilo, ostatní (asi desetina celkového počtu) uvádějí snížení sebevědomí. Přičemž si musíme uvědomit, že jen ve třech případech se sebevědomí snížilo tak, že je podle respondentů nyní nízké.        

Zdá se tedy, že přestup na gymnázium je pro většinu žáků pozitivní změnou. Zaznamenali jsme menšinu případů rizikového snížení sebevědomí, naopak u většiny žáků se sebevědomí nijak nezměnilo, či se zvýšilo, přitom se ve 13 případech jednalo o zvýšení sebevědomí, takže respondenti nyní uvádějí sebevědomí přiměřené, což považujeme za pozitivní. V 8 případech se zlepšil pocit ve škole, což je také bezpochyby dobrá zpráva.

Všem respondentům a respondentkám ještě jednou děkuji za spolupráci!

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1934.

Narodil se 9. 11. 1915 v Nymburce. Učil se hrát na housle, klavír, varhany a také zpíval. 

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Zemřel F. J. Studnička

21. únor 1903

F. J. Studnička – vysokoškolský profesor na pražské technice a univerzitě – byl autorem základní práce O determinantech, třísvazkové Vyšší matematiky a dalších děl.

Nejčtenější

15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
16.11.2023

Dne 16.11. reprezentoval náš dívčí volejbalový tým školu v kvalifikaci na republikové finále ve středoškolské lize. Tentokrát jsme vyrazily daleko, až do Hostinného.  Nejdřív jsme hrály proti Hradci Králové, nad kterým jsme vyhrály po dramatickém tiebreaku. Druhý zápas s Turnovem jsme jednoznačně ovládly a opět vyhrály - 2:0. Náš dnešní úspěch nás poslal na Mistrovství ČR, které se hraje v Jablonci 28.-29.11.2023. 

celý článek
25.11.2023

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Už uplynul rok od toho, kdy se studenti hlásili do projektu Otevřené vědy a dostali zprávu, že byli vybráni na odborné pracoviště Akademie věd, aby se zapojili do týmu a společně bádali.

V minulém týdnu 22. - 24. 11. 2023 v Praze probíhala Studentská vědecká konference OV 2023 a bylo třeba předvést výsledky daného projektu - jednotlivce nebo týmu - před plným sálem.

Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny peněžitou cenou. Z Gymnázia BH v Nymburce se jednalo o druhou cenu pro Jáchyma Vodenku (8OA) s peněžitou odměnou 15 000 korun a třetí cenu pro Barboru Šídovou (7MB) s částkou 10 000 korun.

Děkujeme všem za jejich dobrou práci a reprezentaci mladé generace, která chce tento svět poznávat  a posouvat hranice vědění díky možnostem, které se nabízejí a otvírají brány vědeckých ústavů.

Každý rok máme poměrně velkou skupinu účastníků. Letos se konference účastnili s těmito pracemi:

Barbora Šídová (7MB): Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí,

Jan - Jakub Vonášek (8OA): Multi Role UAV aircraft design methods,

Jáchym Vodenka (8OA): Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů,

Veronika Košťálová (6XB): Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků,

Štěpánka Křížová (4A): Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů,

Vokáčová Eliška (7MA): Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek,

Kovářová Veronika (7MA): Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy,

Vávrová Anna - naše loňská maturantka: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.