Výsledky testování VEKTOR – Modul 4

Testování VEKTOR je zaměřeno na testování tzv. přidané hodnoty. Princip testování spočívá v testu žáků na začátku 1. ročníku, resp. na začátku kvinty, a následně testování stejných žáků v době, kdy jsou na začátku maturitního ročníku. Gymnázium Nymburk se tohoto testování pravidelně zúčastňuje. V letošním roce testování v celé ČR absolvovalo celkem téměř 13 tisíc žáků z 221 středních škol. A jaké byly výsledky naší školy – tedy našich žáků a našich učitelů?

Výsledky jsou klasifikovány zvlášť pro žáky čtyřletého a osmiletého studijního oboru.

Čtyřleté studium 

výsledky třídy 4A 

český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk
celkový výsledek standardní standardní standardní standardní
průměrný percentil 52 68 60 59
využití studijního potenciálu optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP pod možnostmi OSP optimální z hlediska OSP
přidaná hodnota 1,80% 33,00% -4,20% 28,10%

pozn.: OSP - obecné studijní předpoklady, které byly zjišťovány samostatným testem

Žáci měli také možnost prostřednictvím dotazníku škole sdělit zkušenosti se svou přípravou do školy, ohodnotit výuku testovaných předmětů a také informovat o svých dalších studijních plánech. Žáci 4A vidí v souhrnu školu takto:

Nejvíce poznatků si podle svého názoru žáci 4. ročníků v průměru odnáší z hodin matematiky, nejméně naopak z anglického jazyka. Vlastní studijní aktivitu hodnotí jako nejlepší v předmětu 'Matematika', nejméně aktivní jsou pak v předmětu 'Český jazyk'. Nejpestřeji probíhá dle žáků výuka německého jazyka. Nejvíce žáky z testovaných předmětů baví 'ZSV' a 'Matematika', nejméně pak 'Informatika'. Jako nejčastější využití PC uvádějí žáci 'Vyhledávání informací'. Žáci se zamýšleli i nad užitečností jednotlivých předmětů. Nejvíce si uvědomují význam předmětů 'Anglický jazyk' a 'Německý jazyk' a za nejméně důležitý považují předmět 'Chemie'. Studovat na vysoké škole plánuje 96 % žáků, nejvíce projevují zájem o studium oborů 'Společenskovědní' (52 %) a 'Ekonomický' (12%), nejméně pak o obor 'Matematicko-fyzikální' (0 %), a 'Zemědělský' (0 %).

Pro nejvíce žáků je cílem dokončit studium 'Magisterské' (52 %), 44 % zatím není rozhodnuto.

 

Osmileté studium

výsledky tříd 8OA a 8OB

český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk
celkový výsledek standardní nadstandardní standardní standardní
průměrný percentil 65 70 69 73
využití studijního potenciálu optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP optimální z hlediska OSP
přidaná hodnota 23,90% 32,10% -0,90% 22,60%

pozn.: OSP - obecné studijní předpoklady, které byly zjišťovány samostatným testem

 

Odpovědi na dotazník maturantů z oktáv jsou následující:

Nejvíce poznatků si podle svého názoru žáci oktáv v průměru odnáší z hodin matematiky, nejméně naopak z anglického jazyka. Vlastní studijní aktivitu hodnotí jako nejlepší v předmětu 'Matematika', nejméně aktivní jsou pak v předmětu 'Český jazyk'. Nejpestřeji probíhá dle žáků výuka německého jazyka. Nejvíce žáky z testovaných předmětů baví 'Anglický jazyk' a 'ZSV', nejméně pak 'Informatika'. Jako nejčastější využití PC uvádějí žáci 'Vyhledávání informací'. Žáci se zamýšleli i nad užitečností jednotlivých předmětů. Nejvíce si uvědomují význam předmětů 'Anglický jazyk' a 'Matematika' a za nejméně důležitý považují předmět 'Fyzika'.

Studovat na vysoké škole plánuje 100 % žáků, nejvíce projevují zájem o studium oborů 'Ekonomický' (20,5 %) a 'Společenskovědní' (15,9%), nejméně pak o obor 'Zemědělský' (0 %), a 'Jazykový' (2,3 %).

Pro nejvíce žáků je cílem dokončit studium 'Magisterské' (61,4 %), 11,4 % zatím není rozhodnuto.

Aktuální informace

15.09.2023

Beseda s absolventem v Městské knihovně Nymburk 26. 9. 2023 od 17.30 hodin s tématem: Udržitelnost, etika a budoucnost potravin

17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1951.

Narozen 1. 1. 1933. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze (Elektrotechnickou fakultu) a v roce 1956 nastoupil do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově,

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Vynález elektrokardiografu (EKG)

3. listopad 1903

Holanďan Wiliem Einthoven veřejně předvedl jím vynalezený elektrokardiograf.

Nejčtenější

05.09.2023

Školní rok 2023-2024 zahájen!

Tradičním shromážděním na nádvoří byl zahájen nový školní rok. Setkání tradičně připravil studentský parlament. V jeho průběhu noví studenti prim osmiletého studia a prvního ročníku čtyřletého studia otiskem ruky na svou třídní vlajku stvrdili příslušnost ke škole. Byli představeni noví učitelé a provozní zaměstnanci školy. Na shromáždění přivítali nové studenty ředitel školy Jiří Kuhn a zástupci parlamentu. 

 

celý článek
05.09.2023

Tradičně na začátku školního roku dostávají školy souhrnnou zprávu o výsledcích maturitních zkoušek, resp. o výsledcích společné části MZ. Ze zpráv, které školy obdrží, je možné vyčíst nejen výsledky vlastní školy, ale v její tabulkové části je možné nalézt i srovnání s ostatními školami v ČR.

 

 

S hrdostí sdělujeme, že naši maturanti v tomto srovnání obstáli opět na výbornou!

 

celý článek
06.09.2023

Na Zlatou expedici jsme vyrazili opravdu brzy ráno v neděli 3. září. Ve vlaku do Prahy tedy seděli veselí lidé vracející se z nymburského posvícení a pak my - osm nevyspalých spolužáků s obrovskými brašnami na kolech a nadšením, že opravdu jedeme.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.