Společná část maturitní zkoušky - výsledky školy

 Tabulkový přehled výsledků maturantů Gymnázia Nymburk ve společné části maturitní zkoušky.

Gymnázium Nymburk
souhrn za školu

úroveň
zkoušky

počty známek

počet
žáků

průměr

1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura základní 23 55 9 - - 87 1,839
Český jazyk a literatura vyšší 1 3 - - - 4 1,750
Anglický jazyk základní 1 4 1 - - 6 2,000
Anglický jazyk vyšší 9 8 1 - - 18 1,556
Francouzský jazyk základní 3 2 1 - - 6 1,667
Francouzský jazyk vyšší - 1 - - - 1 2,000
Německý jazyk vyšší 1 - - - - 1 1,000
Matematika základní 22 15 11 4 - 52 1,942
Matematika vyšší 1 5 1 - - 7 2,000

 

Oktáva A
osmileté studium     

úroveň
zkoušky

počty známek

počet
žáků

průměr

1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura základní 9 18 3 - - 30 1,800
Český jazyk a literatura vyšší - 1 - - - 1 2,000
Anglický jazyk vyšší 5 - - - - 5 1,000
Francouzský jazyk základní 2 2 1 - - 5 1,800
Francouzský jazyk vyšší - 1 - - - 1 2,000
Německý jazyk vyšší 1 - - - - 1 1,000
Matematika základní 5 6 3 1 - 15 2,000
Matematika vyšší - 3 1 - - 4 2,250

 

Oktáva B
osmileté studium    

úroveň
zkoušky

počty známek

počet
žáků

průměr

1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura základní 6 15 4 - - 25 1,920
Český jazyk a literatura vyšší 1 2 - - - 3 1,667
Anglický jazyk základní 1 1 - - - 2 1,500
Anglický jazyk vyšší 2 3 - - - 5 1,600
Matematika základní 8 5 4 1 - 18 1,889
Matematika vyšší 1 2 - - - 3 1,667

 

4A
čtyřleté studium      

úroveň
zkoušky

počty známek

počet
žáků

průměr

1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura základní 8 22 2 - - 32 1,813
Anglický jazyk základní - 3 1 - - 4 2,250
Anglický jazyk vyšší 2 5 1 - - 8 1,875
Francouzský jazyk základní 1 - - - - 1 1,000
Matematika základní 9 4 4 2 - 19 1,947

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Petr Říha, akademický malíř

Absolvoval v roce 1973.

Narodil se 12. 11. 1953 v Nymburce. Poté studoval na VŠUP v Praze – v textilním ateliéru u prof. B. Felcmana.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Revoluce v Dominikánské republice

30. říjen 1903

Vypukla revoluce v Dominikánské republice, USA a evropské válečné lodě vysadily vojsko k ochraně konzulátů.

Nejčtenější

07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
05.10.2021

Po nucené roční covidové odmlce se na našem gymnáziu konal opět tradiční Evropský den jazyků, jehož cílem je upozornit na jazykovou rozmanitost a podpořit studium druhého cizího jazyka.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu