Jak jsme třídili kovový odpad v posledních pěti letech

Jak jsme třídili kovový odpad v posledních pěti letech

23. září 2020 jsme s panem školníkem připravili k odvozu přes 180 kg kovového odpadu, který studenti a zaměstnanci školy vyseparovali během více než 5 uplynulých let.

Třídění kovového odpadu na nymburském gymnáziu odstartovalo při EKOdni v roce 2009, kdy tehdejší 4KB prozkoumala možnosti recyklace navrhla separovat obalový hliník z plechovek, víček od jogurtů a také tenkostěnné železo. Kovové odpady se od té doby shromažďují do sběrných nádob v prvním patře školy naproti kabinetu biologie. Hliník od železa rozlišujeme magnetem na jedné z nádob. Když se nádoby naplní, jsou dotříděny, přesypány do pytlů a prozatím uloženy na půdě školy. Vždy za několik let se pak odváží do výkupu firmě, která má svou provozovnu na Všechlapském vrchu v Nymburce. Obalový tenkostěnný hliník a železný odpad podobného charakteru se vykupují s úplně nejnižší sazbou: tentokrát to byla u hliníku cena 11 Kč za kilogram a u železa 3 Kč/kg. Výkupní ceny v čase klesají, zatímco každoroční množství vytříděného odpadu se příliš nemění (jaro 2020, kdy se kvůli pandemii do školy nechodilo, mohlo statistiky ovlivnit). Při 90 kg vykoupeného Fe a 92,5 kg Al jsme v součtu za kovy získali 1.288 Kč, které výkupna v souladu s platnou legislativou musela poukázat na bankovní účet. Z něj byly ale již vybrány a 25. září předány do pokladny Studentského parlamentu.

Výkupna žádá, abychom nadále jako kov neshromažďovali už vůbec žádné prázdné blistry od tabletek a prášků - sice se hliníkově tváří, všechny jsou víceméně z umělé hmoty (někdy samozřejmě tence potažené hliníkem). K recyklaci v hutích se proto nehodí a mají svoje místo v nádobách na plasty.

 

Přes nízký výnos (kdo by také chtěl zbohatnout na odpadcích, kterých se chceme zbavit?), má třídění kovového odpadu smysl, který jednoduše nelze přepočítávat pouze na peníze. Jen úspora vynaložené energie při výrobě hliníku, pokud se v hutích namísto rudy bauxitu použije druhotná surovina kovový šrot, čímž se hliník recykluje, může vyšplhat až k 95 %(!). Kovy je navíc možno recyklovat snad nejlépe ze všeho odpadu - pro opětovné použití k prvotnímu účelu jsou při hutním zpracování díky vysoké teplotě, která spolehlivě odstraní všechny choroboplodné zárodky, ideální. Může se tedy stát, že z vytříděné a k recyklaci odevzdané plechovky může být vyrobena i ta samá, která se opět použije jako nápojový obal.

Pravidelné vybírání sběrných nádob, dotřiďování, pytlování i odvoz se ve škole zajišťuje dobrovolnicky. Čistota separovaných kovů v bednách není nikdy 100%. Největším nešvarem je stále přetrvávající naivní představa, že vše, co se z obalů potravin kovově leskne, musí být určitě kovové. Tak se do beden pravidelně dostávají umělohmotné obaly tyčinek, sušenek, brambůrek apod., které pochopitelně z hliníku ani železa nejsou a ani nemohou být (což dokazují piktogramy na každém obale). Naštěstí se jich tam nevyskytuje zase tolik a je dobře, že většina z nich nekončí ani ve směsném odpadu, nýbrž v popelnicích na plasty se žlutým víkem.

Další informace, které s tříděním kovových odpadů ve škole souvisí, jsou v těchto článcích:

Kovový odpad ze školy odvezen

Vytříděný hliník & železo

Třídění kovového odpadu má stále rezervy

Budova Hrabalova gymnázia v disponuje sběrnými nádobami na separovaný odpad těchto druhů: papír, plasty, hliník, železo, drobný elektroodpad a použité baterie (monočlánky). Nápojové kartony (od mléka, džusů) lze všude v Nymburce separovat spolu s plastem. Ve škole netřídíme sklo, textil, nebezpečný odpad, zářivky a výbojky ani bioodpad.

Aktuální informace

15.09.2021

ve čtvrtek 23/9 od 17:00 hod:

1PA - č. 7 - přízemí vlevo
1PB - č. 2 - přízemí vlevo
1A - č. 6 - přízemí vlevo

Významní absolventi

ing. arch. Alena Mocová, Ph.D.

Ing. arch. Alena Mocová, Ph.D. (*1980), autorizovaná architektka a urbanistka, proslavená vítězným projektem na monumentální baziliku v africkém Gabonu, maturovala na naší škole v roce 1999.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Železnice z Berlína do Bagdádu

6. březen 1903

Vysoká porta (= vláda Osmanské říše) a Anatolská železniční společnost podepsaly smlouvu o stavbě tzv. bagdádské železnice. 

Nejčtenější

02.09.2021

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok. Všichni si jistě přejeme, aby proběhl bez zásadních omezení a po roce a půl se tak vrátí vše víceméně do normálu. Ředitel školy se svými zástupci přišli povzbudit nové studenty prim a 1A a přivítat je ve škole. Bylo vidět, že se všichni na novou školu těší, i když obavy a respekt, které se zračily v obličejích některých z nich, byly patrné…

 

Škola si pro nový školní rok zvolila motto, jehož autorem je Kryštof Kolumbus: Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu. Motto je jasnou výzvou pro učitele i pro studenty k aktivitě, odvaze a hledání nových cest. Takže dobrý vítr do plachet a vzhůru k novým obzorům!

celý článek
21.08.2021

Tadeáš Ďurčanský (budoucí 7MB), náš další stážista v Otevřené vědě 2021, byl zmíněn na jejím Facebooku v souvislosti s řešením problematiky ladění bílého světla, kterým se společně s dalšími dvěma kolegy z jiných středních škol letos zabývá na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.

celý článek
08.09.2021

Je už tisíciletí známým faktem, že nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu, na čemž jsme se rozhodly stavět naši expedici i my. Po dlouhém dohadování, domlouvání, vymýšlení, plánování a předělávání se totiž uskutečnila naše koňská zlatá dofácká expedice, kterou od počátku provázelo mnoho nesnází. 

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu