Kvarta B v Krásensku

Kvarta B v Krásensku

Také kvarta B měla v letošním školním roce do výuky biologie zařazený ekologický kurz formou intenzivního pětidenního pobytu v zařízení Rychta v moravské vesnici Krásenko ležící pod zdaleka viditelným vysílačem Kojál. Zážitkovou a zhuštěnou formou prošli studenti praktickým nácvikem vědeckých postupů sběru, analýzy i vyhodnocení přírodovědných vzorků. Závěrečný den byl pojat jako komplexní badatelsko-přírodovědný výzkum v týmech, včetně úvodní otázky, stanovení hypotézy, práce v terénu, vyhodnocení a ověření platnosti či neplatnosti hypotézy.
Pro čtenáře školního webu shrnuly celý program poněkud obšírnějším a výrazně srozumitelnějším způsobem tři účastnice.

V pondělí 13. 6. se naše třída vydala na pětidenní EKOkurz do Krásenska. Po náročné cestě jsme se seznámili s pracovníky Lipky a ubytovali se v malebné budově Rychty. Po ubytování jsme měli první program. Někteří z nás si odvážně nasadili broďáky a společně jsme se vydali na hydrobiologický průzkum nedalekého rybníku. Od poklidného chytání živočichů nás vyhnala bouřka se silným deštěm. Naší motivací zúčastňovat se aktivně programu, bylo získávání karet do hry Evoluce, která nás provázela celým pobytem. Tu jsme si zahráli hned poté.
Další den ráno jsme autobusem dojeli do CHKO Moravský kras, kde nás čekaly geologie a botanika. Za pomoci určovacích klíčů a atlasů rostlin jsme zkoumali zdejší flóru. Také jsme se dozvěděli pár odborných termínů týkajících se vzniku CHKO. Později toho dne jsme se vydali do jeskyní a řekli si o nich několik zajímavostí. Odvážnější z nás (a že jich bylo) se dokonce vydali na průzkum velké jeskyně Hospody, v níž museli překonávat náročné překážky. Celý den jsme opět zakončili hracím kolem hry Evoluce a někteří i zápasem v softballu.
Třetího dne jsme se vydali na pozorování krásenského ptactva a hmyzu – tedy ornitologii a entomologii. Hledání a sledování opeřenců jsme se věnovali ve skupinách na různých místech a výsledky pak porovnávali. Ve zbytku dopoledne jsme se všichni zabývali smýkáním hmyzu a určováním bezobratlých živočichů. Po obědě jsme probírali envi(ronmentální)problémy, každá skupina měla své téma, načež jsme si ze sálu udělali mírumilovnou poslaneckou sněmovnu, včetně hlasování na závěr.
Ve čtvrtek jsme bádali ve skupinách námi na zvolené téma. To jsme na konci dne představili ostatním. Večer jsme si dali dvě poslední kola Evoluce. Úspěšný byl jen jeden jediný tým.
Poslední den našeho pobytu jsme se už jen dobalili, byli šťastní, že jedeme domů, a pak protrpěli velice dlouhou a komplikovanou cestu vlakem a autobusy.

Tímto za celou třídu chceme poděkovat pedagogickému doprovodu – paní profesorce Netopilíkové i panu profesorovi Soukupovi – a všem zaměstnancům Lipky, zvláště paním kuchařkám, které nás průběžně vykrmovaly.

za 4KB Veronika Košťálová, Žaneta Valentová a Kamila Votočková

Aktuální informace

31.01.2024

Ředitel školy zveřejňuje 31.1. kritéria přijetí na školní rok 2024-25 do 1. ročníku:

Celý článek
24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1926.

Narodil se v r. 1908. Byl význačným českým tělovýchovným pedagogem. V letech 1953 byl rektorem nově vzniklého ITVS v Praze.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Let bratří Wrightů

17. prosinec 1903

Po mnohaletých systematických pokusech se podařilo uskutečnit Orvillu Wrightovi let s motorovým letadlem v trvání dvanácti sekund.

Nejčtenější

05.02.2024

V pátek 26. ledna 2024 se konala každoroční bronzovo-stříbrná DofE ceremonie v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. V letošním roce se zúčastnilo 14 studentů, kteří úspěšně dokončili bronzovou úroveň a 23 studentů se splněnou stříbrnou úrovní. 

 

celý článek
17.02.2024

„Tento způsob zimy zdá se mi býti poněkud nešťastný.“ 

Čistou parafrází lze zhodnotit průběh počasí na našem lyžařském kurzu v Rokytnici.  Nás to ale nezlomilo! Pro zvídavé čtenáře přinášíme krátké pojednání  a několik fotografií pro představu „vodnického lyžáku“.

celý článek
03.02.2024

Ve čtvrtek 1. února jsme na schůzce Klubu moderní historie přivítali velice vzácného hosta. Se členy klubu přijel besedovat spisovatel, knihkupec, nakladatel a milovník historie, pan Jiří Padevět. S ohledem na okruh zájmu pana Padevěta a náplň činnosti klubu bylo téma besedy zřejmé, život ve dvou totalitách.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.