Kvarta B v Krásensku

Kvarta B v Krásensku

Také kvarta B měla v letošním školním roce do výuky biologie zařazený ekologický kurz formou intenzivního pětidenního pobytu v zařízení Rychta v moravské vesnici Krásenko ležící pod zdaleka viditelným vysílačem Kojál. Zážitkovou a zhuštěnou formou prošli studenti praktickým nácvikem vědeckých postupů sběru, analýzy i vyhodnocení přírodovědných vzorků. Závěrečný den byl pojat jako komplexní badatelsko-přírodovědný výzkum v týmech, včetně úvodní otázky, stanovení hypotézy, práce v terénu, vyhodnocení a ověření platnosti či neplatnosti hypotézy.
Pro čtenáře školního webu shrnuly celý program poněkud obšírnějším a výrazně srozumitelnějším způsobem tři účastnice.

V pondělí 13. 6. se naše třída vydala na pětidenní EKOkurz do Krásenska. Po náročné cestě jsme se seznámili s pracovníky Lipky a ubytovali se v malebné budově Rychty. Po ubytování jsme měli první program. Někteří z nás si odvážně nasadili broďáky a společně jsme se vydali na hydrobiologický průzkum nedalekého rybníku. Od poklidného chytání živočichů nás vyhnala bouřka se silným deštěm. Naší motivací zúčastňovat se aktivně programu, bylo získávání karet do hry Evoluce, která nás provázela celým pobytem. Tu jsme si zahráli hned poté.
Další den ráno jsme autobusem dojeli do CHKO Moravský kras, kde nás čekaly geologie a botanika. Za pomoci určovacích klíčů a atlasů rostlin jsme zkoumali zdejší flóru. Také jsme se dozvěděli pár odborných termínů týkajících se vzniku CHKO. Později toho dne jsme se vydali do jeskyní a řekli si o nich několik zajímavostí. Odvážnější z nás (a že jich bylo) se dokonce vydali na průzkum velké jeskyně Hospody, v níž museli překonávat náročné překážky. Celý den jsme opět zakončili hracím kolem hry Evoluce a někteří i zápasem v softballu.
Třetího dne jsme se vydali na pozorování krásenského ptactva a hmyzu – tedy ornitologii a entomologii. Hledání a sledování opeřenců jsme se věnovali ve skupinách na různých místech a výsledky pak porovnávali. Ve zbytku dopoledne jsme se všichni zabývali smýkáním hmyzu a určováním bezobratlých živočichů. Po obědě jsme probírali envi(ronmentální)problémy, každá skupina měla své téma, načež jsme si ze sálu udělali mírumilovnou poslaneckou sněmovnu, včetně hlasování na závěr.
Ve čtvrtek jsme bádali ve skupinách námi na zvolené téma. To jsme na konci dne představili ostatním. Večer jsme si dali dvě poslední kola Evoluce. Úspěšný byl jen jeden jediný tým.
Poslední den našeho pobytu jsme se už jen dobalili, byli šťastní, že jedeme domů, a pak protrpěli velice dlouhou a komplikovanou cestu vlakem a autobusy.

Tímto za celou třídu chceme poděkovat pedagogickému doprovodu – paní profesorce Netopilíkové i panu profesorovi Soukupovi – a všem zaměstnancům Lipky, zvláště paním kuchařkám, které nás průběžně vykrmovaly.

za 4KB Veronika Košťálová, Žaneta Valentová a Kamila Votočková

Aktuální informace

21.06.2022

Vážení učitelé a milí studenti!

27. června v naší škole se bude konat "Den slovanských kultur".

Budete mít možnost ochutnat tradiční rusko-ukrajinské jídlo, například: pelmeně, jablkový piroh a další zajímavé chuťovky.

Odložte na chvíli mobil a zahrajme si hry! Pamatujete si, jak se hrají "Lodě" nebo "Dáma"?  Umíte napodobit zvířata? Poměřte své schopnosti v týmových hrách! Ať vyhraje nejsilnější a nejchytřejší! 

Vzhledem ke zhoršení ekologické situace, prosím vezměte s sebou své talíře a kelímky. Ať tolik neplýtváme jednorázovým nádobím.

Těšíme se na vás a přejeme hezkou zábavu!

21.06.2022

v pondělí 27/6 organizuje studentský parlament od 7:30 do 10:30 hod burzu učebnic ve vestibulu školy.

02.06.2022

Ke dni 31. 5. je odevzdáno 60 zápisových lístků do osmiletého studia a 30 zápisových lístků do čtyřletého studia. Odvolání, kterým nebylo možné vyhovět v rámci odvolání jsou odeslána na KÚ StK.

Významní absolventi

Akad. mal. Helena Ambrosová

Absolvovala v roce 1952.

Narodila se 31. 8. 1934 v Liptovském Mikuláši. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Venezuelská krize

8. únor 1903

Ve Washingtonu skončila konference věnovaná venezuelské krizi. 

Nejčtenější

27.05.2022

Letošní bronzovo-stříbrná ceremonie se konala v nádherných prostorách galerie GASK v Kutné Hoře. Na desátou hodinu dopolední, tedy čas, kdy ceremonie začínala, jsme se někteří dopravili vlakem, jiní po vlastní ose a v doprovodu rodičů. Pak už jsme se jen zaregistrovali u vchodu a mohli vstoupit do sálu s již připravenými židlemi, mikrofony. Ale především  s bronzovými a stříbrnými odznaky i certifikáty, které zde na nás už čekaly.

 

celý článek
02.06.2022

Ekokurz 4KA 2022

V ranních hodinách 30. 5. 2022 jsme vlakem vyrazili z nymburského hlavního nádraží do Blanska, odkud jsme soukromým autobusem dojeli do Krásenska na Rychtu, kde jsme se ubytovali. Ještě téhož dne jsme podstoupili zkoušku ohněm, respektive vodou, v té jsme lovili bezobratlé živočichy. Následující den jsme strávili na kolech. Cílem byl Ostrov nad Macochou, vzdálený pouze 7 kilometrů, ale cestou jsme udělali několik zastávek, a tak nám výlet zabral téměř celý den. V Ostrově jsme obdrželi mapu, pomocí které jsme se orientovali při dobrodružné hře. Středu jsme zasvětili pozorování ptáků, hmyzu, pavoukovců, kroužkovců… zkrátka ornitologii a entomologii. Odpoledne jsme věnovali debatování o enviproblémech. Poslední den jsme připravovali závěrečný projekt a bádali v přírodě. Celým programem nás provázela hra Evoluce, jejímž posledním kolem jsme zakončili náš program na Rychtě. Za 4KA děkujeme pí. Weissové a pí. Bursové i lektorům z Krásenska za úžasně připravený program.

Anna Andrejsová, Alice Škochová a Filip Slabý

celý článek
04.06.2022

V týdnu od 30. května do 3. června se studenti biologického semináře třetího ročníku zúčastnili ekologického kurzu. Kurz probíhal formou různých aktivit, které se uskutečnily především v okolí Nymburka. Jak konkrétně si můžete přečíst v následujícím reportu.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu