Výtvarníci první A v Národní galerii v Praze

Dne 30. září 2014 se vypravila naše třída na exkurzi do Veletržního paláce v Praze, sídla Národní galerie a přesněji sbírky umění 19. století. Doprovodem celé výpravy byla paní profesorka Sedlatá.

Navštívili jsme stálou expozici jak zahraničních umělců, tak jsme měli možnost seznámit se i s českou tvorbou v období od konce 18. století až po konec 19. století.

Průvodkyně galerie nás provedla několika uměleckými směry. Prohlídku jsme započali u francouzských umělců a francouzského romantismu, který vyjadřoval především bujarost, drama a barevnou pestrost. V dalších několika minutách jsme byli provedeni Francií, a to realismem, který se snažil poukázat i na tu nejobyčejnější skutečnost, ač mnohdy nebyla pro pozorovatele obrazů devatenáctého století přijatelná ani krásná. Umělci Barbizonské školy se snažili především o malbu krajin, kterou většina diváků přecházela s nezájmem. Dále jsme si prohlédli díla francouzského impresionismu, který představuje nový styl malby s děleným rukopisem a snahou o rozchod se znázorněním reality. Zaujal nás též vliv objevu fotografie na malbu. Tento směr následují dva další, které na impresionismus reagují velmi individuální tvorbou, a to postimpresionismus a neoimpresionismus. Poslední představený směr ve Francii byl symbolismus, ve kterém šlo především o duchovno a mystérii celého díla. Pak jsme byli již vrženi do víru směrů v českých zemích. Jako první nám byl představen český impresionismus, který se na rozdíl od francouzského lišil tím, že vnášel lehkou negaci do obrazů. Dále jsme byli obeznámeni s uměním luminismu, kde se objevuje slavná Generace národního divadla. Luminismus byl následován dekadencí, kde běžné ztvárnění obrazu vyjadřovalo vnitřní pocity. A nakonec nám byla představena secese, ve které se objevoval často skrytý význam, například v obrazech Alfonse Muchy. Secese také měla svá dvě centra. Jedno bylo ve Francii, kde v obrazech převládaly lineární a květinové motivy. Na druhé straně v Rakousku bylo v malbách více abstrakce. Secesí také byla zakončena naše exkurze.

Myslím, že jsme byli tímto programem obohaceni o mnoho nových a zajímavých informací, které využijeme nejen ve výuce.

Johana Pešánová, 1A

Aktuální informace

24.04.2024

Beseda s absolventkou školy proběhne v Městské knihovně Nymburk 6. 6. 2024 od 17.30 hodin. Pozvánka...

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Pavel Zdražil

Absolvoval v roce 1984.

Narodil se 11. 9. 1965 v Městci Králové. Pochází z kantorské rodiny (dědeček – učitel, malíř a sochař G. R. Holeček),

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Zemřel F. J. Studnička

21. únor 1903

F. J. Studnička – vysokoškolský profesor na pražské technice a univerzitě – byl autorem základní práce O determinantech, třísvazkové Vyšší matematiky a dalších děl.

Nejčtenější

27.04.2024

I v roce 2024 se počet medailových zisků ze středočeské krajské přehlídky SOČ v Kutné Hoře pro naši školu dá označit jako "příval". Z 20členné výpravy odjíždělo s medailemi 14 našich soutěžících. Takový byl výsledek dlouhodobého úsilí našich nadaných studentů. Pět z nich jistě a další tři možná se proto vypraví na celostátní přehlídku SOČ 2024 do Pardubic. Soček se na krajské přehlídce obhajovalo celkem 85 a z toho 20 bylo z naší školy (tj. 24 %). Ta si počtem prací i medailí opět udržela postavení v SOČ úplně nejúspěšnější školy v celém kraji.

celý článek
30.04.2024

Slunečné, úterní ráno a vlastně celé dopoledne patřilo na naší škole poslednímu zvonění našich maturantů.

Jedná se letitou tradici loučení se studiem, pasováním septimánů a přísahou profesorů.

 

celý článek
17.05.2024

Studenti Gymnázia Nymburk vás zvou na Nymburský Majáles 2024!

Tak jako každý rok za posledních několik let, i tento rok pořádá Studentský Parlament Gymnázia Nymburk Nymburský Majáles!  Celá akce se odehrává v parku pod Nymburskými hradbami. A to v sobotu 25.5. - od 13:30 do půlnoci. Vstupné ja jako vždy ZDARMA. 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.