Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Krajina mostem mezi staletími

Dne 2.12.2011 proběhla exkurze našich tříd 5QA, 5QB a 1A do Prahy, kde jsme navštívili Jiřský klášter.

Z Hlavního nádraží v Praze jsme se vydali na Pražský hrad, kde je v Klášteře svatého Jiří vystavena část sbírky Národní galerie.

Byli jsme rozděleni na 2 skupiny. Naše skupina obdivovala obrazy českých krajinářů. Například díla Josefa Mánesa, Antonína Chittussiho nebo Jakuba Schikanedera.

Dozvěděli jsme se spoustu informací o významných českých umělcích, shlédli jsme jejich nejvýznamnější díla. Originály jsou uloženy právě zde. Krajina s Belvedérem, V podvečer na Hradčanech nebo obraz Jitřní píseň.

Přednášku jsme zakončili vlastním popisem zadaných děl a řešením pracovního listu.

Myslím si, že tato exkurze byla velkým přínosem do hodin výtvarné výchovy.

Veronika Píchová, Adéla Havelková 5QA

Generace Národního divadla Výtvarná exkurze v Praze

Dne 2.12.2011 jsme za doprovodu hezkého počasí, my, kvinta B s kvintou A, první A a společně s profesorkou Sedlatou a s profesorkou Haníkovou, navštívili část Národní galerie v prostorách Kláštera svatého Jiří.
Cesta vedoucí k Hradu byla obtížná, ale statečně jsme ji zdolali. Neztráceli jsme čas a ihned jsme se vydali ke galerii.
Po vstupu nás vřele přivítaly naše dvě průvodkyně s úsměvem na tváři. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vydali se na svá stanoviště, která se nacházela ve spodních prostorách galerie.
Tam pro nás paní průvodkyně připravila různé úkoly. Rozdělili jsme se do skupinek a řešili jsme otázky týkající se Národního divadla. Zjistili jsme, že již v 70. letech 18. století s počátkem národního obrození se objevují první snahy o vybudování českého divadla. V roce 1850 se uskutečnila první sbírka. Nejdříve se hrálo v Prozatímním divadle. Roku 1881 bylo  Národní divadlo slavnostně otevřeno a zazněla opera Libuše. Divadlo postihl požár, ale po rekonstrukci roku 1883 bylo znovu slavnostně otevřeno Smetanovou Libuší.

Při prohlídce obrazů jsme si také pověděli o výtvarnících, kteří se podíleli na výzdobě Národního divadla. Například o Mikuláši Alšovi a jeho malbě Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem (1878), o Františku Ženíškovi a jeho malbě Oldřich a Božena, o Josefu Václavu Myslbekovi, Vojtěchu Hynaisovi a mnoha dalších.
Na závěr našeho programu jsme se rozdělili do skupinek a každá skupinka dostala zadání na téma Národní divadlo – architektura, porovnání obrazů (např. Dílo Zima s dílem Jaro od V. Hynaise).
Po vypracování jsme po skupinkách předčítali své odpovědi a nápady. Tím skončila naše návštěva a my se pomalu vydali pro své kabáty, někteří si vytáhli z batohů své svačiny a vydali se kvapným tempem na metro. Vlak jsme krásně stihli a mohli jsme se jen radovat z vydařeného dne.

Alžběta Urbanová, Aneta Kučerová 5QB

Aktuální informace

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
Celý článek
29.04.2022

Sledujte vývoj přijat - nepřijat!

31.01.2022

Ředitel školy zveřejnil kritéria přijjímacího řízení:

Významní absolventi

Balejová Marta

Absolvovala v roce 1972.

Patří mezi nejvýznamnější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním žánrem. 

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Srdečná dohoda

6. červenec 1903

Návštěva francouzského prezidenta Émila Loubeta a ministra zahraničí Théophila Delcassého v Londýně byla počátkem jednání s Británií, které vedlo 8. 4. 1904 k vytvoření tzv. Entente cordiale – dohody o vzájemné spolupráci Francie a Británie.

Nejčtenější

29.04.2022

Upozorňujeme rodiče nepřijatých uchazečů, že rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům doporučeně takto:

  • čtyřleté studium v pátek 6.5.
  • osmileté studium v pondělí 9.5.
 
celý článek
10.05.2022

Pokud máte rádi skvělou hudbu a jídlo, doražte na Majáles, pořádaný studenty gymnázia, který se koná 14. 5. 2022 v Nymburce v Parku Pod Hradbami. Dokonce nepotřebujete ani lístek. Začínáme v 13:30.

celý článek
30.04.2022

Páteční, slunečné ráno bylo před naší školou netradiční.  Za zvuků píšťalek, bubínků, řehtaček a ve šmloulích převlecích, se přišli rozloučit maturanti se školou. Tradiční rituál, který neodmyslitelně patří k naší škole, se po covidovém období vrátil a jsme tomu rádi!

Přejeme všem maturantům hodně štěstí u závěrečných testů, zkoušek i obhajob!

Vzpomínky na poslední zvonění – foto Michal Hrstka

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu