Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Výtvarná exkurze v Jiřském klášteře

Krajina mostem mezi staletími

Dne 2.12.2011 proběhla exkurze našich tříd 5QA, 5QB a 1A do Prahy, kde jsme navštívili Jiřský klášter.

Z Hlavního nádraží v Praze jsme se vydali na Pražský hrad, kde je v Klášteře svatého Jiří vystavena část sbírky Národní galerie.

Byli jsme rozděleni na 2 skupiny. Naše skupina obdivovala obrazy českých krajinářů. Například díla Josefa Mánesa, Antonína Chittussiho nebo Jakuba Schikanedera.

Dozvěděli jsme se spoustu informací o významných českých umělcích, shlédli jsme jejich nejvýznamnější díla. Originály jsou uloženy právě zde. Krajina s Belvedérem, V podvečer na Hradčanech nebo obraz Jitřní píseň.

Přednášku jsme zakončili vlastním popisem zadaných děl a řešením pracovního listu.

Myslím si, že tato exkurze byla velkým přínosem do hodin výtvarné výchovy.

Veronika Píchová, Adéla Havelková 5QA

Generace Národního divadla Výtvarná exkurze v Praze

Dne 2.12.2011 jsme za doprovodu hezkého počasí, my, kvinta B s kvintou A, první A a společně s profesorkou Sedlatou a s profesorkou Haníkovou, navštívili část Národní galerie v prostorách Kláštera svatého Jiří.
Cesta vedoucí k Hradu byla obtížná, ale statečně jsme ji zdolali. Neztráceli jsme čas a ihned jsme se vydali ke galerii.
Po vstupu nás vřele přivítaly naše dvě průvodkyně s úsměvem na tváři. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vydali se na svá stanoviště, která se nacházela ve spodních prostorách galerie.
Tam pro nás paní průvodkyně připravila různé úkoly. Rozdělili jsme se do skupinek a řešili jsme otázky týkající se Národního divadla. Zjistili jsme, že již v 70. letech 18. století s počátkem národního obrození se objevují první snahy o vybudování českého divadla. V roce 1850 se uskutečnila první sbírka. Nejdříve se hrálo v Prozatímním divadle. Roku 1881 bylo  Národní divadlo slavnostně otevřeno a zazněla opera Libuše. Divadlo postihl požár, ale po rekonstrukci roku 1883 bylo znovu slavnostně otevřeno Smetanovou Libuší.

Při prohlídce obrazů jsme si také pověděli o výtvarnících, kteří se podíleli na výzdobě Národního divadla. Například o Mikuláši Alšovi a jeho malbě Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem (1878), o Františku Ženíškovi a jeho malbě Oldřich a Božena, o Josefu Václavu Myslbekovi, Vojtěchu Hynaisovi a mnoha dalších.
Na závěr našeho programu jsme se rozdělili do skupinek a každá skupinka dostala zadání na téma Národní divadlo – architektura, porovnání obrazů (např. Dílo Zima s dílem Jaro od V. Hynaise).
Po vypracování jsme po skupinkách předčítali své odpovědi a nápady. Tím skončila naše návštěva a my se pomalu vydali pro své kabáty, někteří si vytáhli z batohů své svačiny a vydali se kvapným tempem na metro. Vlak jsme krásně stihli a mohli jsme se jen radovat z vydařeného dne.

Alžběta Urbanová, Aneta Kučerová 5QB

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Pavel Zdražil

Absolvoval v roce 1984.

Narodil se 11. 9. 1965 v Městci Králové. Pochází z kantorské rodiny (dědeček – učitel, malíř a sochař G. R. Holeček),

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Lidové divadlo

4. leden 1903

V Praze-Holešovicích zahájilo činnost lidové divadlo Uranie úspěšnou premiérou hry Ladislava Stroupežnického Vojtěch Žák, výtečník.

Nejčtenější

15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
16.11.2023

Dne 16.11. reprezentoval náš dívčí volejbalový tým školu v kvalifikaci na republikové finále ve středoškolské lize. Tentokrát jsme vyrazily daleko, až do Hostinného.  Nejdřív jsme hrály proti Hradci Králové, nad kterým jsme vyhrály po dramatickém tiebreaku. Druhý zápas s Turnovem jsme jednoznačně ovládly a opět vyhrály - 2:0. Náš dnešní úspěch nás poslal na Mistrovství ČR, které se hraje v Jablonci 28.-29.11.2023. 

celý článek
25.11.2023

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Už uplynul rok od toho, kdy se studenti hlásili do projektu Otevřené vědy a dostali zprávu, že byli vybráni na odborné pracoviště Akademie věd, aby se zapojili do týmu a společně bádali.

V minulém týdnu 22. - 24. 11. 2023 v Praze probíhala Studentská vědecká konference OV 2023 a bylo třeba předvést výsledky daného projektu - jednotlivce nebo týmu - před plným sálem.

Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny peněžitou cenou. Z Gymnázia BH v Nymburce se jednalo o druhou cenu pro Jáchyma Vodenku (8OA) s peněžitou odměnou 15 000 korun a třetí cenu pro Barboru Šídovou (7MB) s částkou 10 000 korun.

Děkujeme všem za jejich dobrou práci a reprezentaci mladé generace, která chce tento svět poznávat  a posouvat hranice vědění díky možnostem, které se nabízejí a otvírají brány vědeckých ústavů.

Každý rok máme poměrně velkou skupinu účastníků. Letos se konference účastnili s těmito pracemi:

Barbora Šídová (7MB): Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí,

Jan - Jakub Vonášek (8OA): Multi Role UAV aircraft design methods,

Jáchym Vodenka (8OA): Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů,

Veronika Košťálová (6XB): Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků,

Štěpánka Křížová (4A): Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů,

Vokáčová Eliška (7MA): Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek,

Kovářová Veronika (7MA): Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy,

Vávrová Anna - naše loňská maturantka: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.