První rada Francouského velvyslanectví, pan Nicolas de Lacoste, na návštěvě školy

První rada Francouského velvyslanectví, pan Nicolas de Lacoste, na návštěvě školy

Pan de Lacoste zavítal na Gymnázium Nymburk v pátek 10. června na pozvání školy. Jeho návštěva byla součástí projektu "Rozšířená výuka francouzštiny jako brána k výuce dějepisu ve francouzštině". Pan první rada se během návštěvy setkal nejen se studenty gymnázia, ale součástí jeho programu bylo i setkání se starostou města, panem Milošem Peterou, a navštívil i Postřižinský pivovar, kde ho přijal ředitel Ing. Pavel Benák.

Pan de Lacoste zahájil svou návštěvu na radnici Města Nymburk, kde spolu se starostou kromě jiného hovořili i o investičních možnestech, které Nymburk nabízí, o historii města i o osobě Bohumila Hrabala, nejznámějšího studenta nymburského gymnázia. Pan de Lacoste mile překvapil nejen svou velmi dobrou češtinou a zájmem o dění ve městě, ale i svými znalostmi z české historie a literatury. V průběhu jednání na radnici byla probrána i otázka možné spolupráce mezi městy Nymburk a francouzského Carnot, která by byla postavena na spolupráci nymburského gymnázia a Lyceé Carnot.

V průběhu návštěvy Postřižinského pivovaru seznámil pan ředitel Benák pana radu s historií pivovaru a s jeho vazbou na osobu pana Hrabala. Na pořad jednání se dostaly i exportní aktivity pivovaru a samozřejmě jeho prohlídka s ochutnávkou piva.

Nejvíce času strávil pan de Lacoste samozřejmě ve škole a to jak debatou se žáky tercie, která je zapojena do zmíněného projektu, tak jednáním s vedením školy a učiteli francouzského jazyka. Při debatě se studenty se věnoval zejména tématu česko-francouzských vztahů. Čelil také mnohým dotazům žáků. Ty se týkaly zejména práce diplomata a jejích úskalí. Pan rada byl velmi mile překvapen jak otevřeností našich žáků, tak i jejich znalostmi francouzštiny.

S vedení školy a s učiteli zapojenými do evropské jazykové sekce pak během společného oběda projednal problémy spojené s výukou francouzštiny. Velmi ho zajímalo nastavení nové maturitní zkoušky z cizího jazyka a možná vazba mezi maturitou a zkouškami DELF. Ocenil Gymnázium Nymburk a francouzštináře za to, že se podařilo akreditovat Gymnázium Nymburk jako zkušební místo pro zkoušky DELF i za aktivní práci mezi školami, které vyučují některé předměty ve francouzštině. Pochvalou nešetřil ani k osobě francouzského rodilého mluvčího pana Stephana Castagniera a prof. Kotyzy, s jejichž žáky měl možnost hovořit.

Aktuální informace

11.10.2021

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2020-2021.

27.09.2021

Ředitel školy zveřejnil kánon literatury pro maturitní zkoušku ve školním roce 2021-22.

Významní absolventi

Mgr. Žaneta Peřinová

Mgr. Žaneta Peřinová (*1980), novinářka, redaktorka sportovního zpravodajství České televize, absolvovala v roce 1998.

Anketa

 
Motto školního roku 2021-22
1. Albert Schweitzer 23 %
2. Karen Lamb 12 %
3. Thomas Alva Edison 3 %
4. Gabriel Laub 6 %
5. Kryštof Kolumbus 56 %
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Přednášky Mánes

28. duben 1903

V Praze se konala první z cyklu přednášek, jež se zabývaly principy tvorby a současnými uměleckými názory. 

Nejčtenější

07.10.2021

Po jedenapůlroční přestávce způsobené pandemií přivítáme v naší škole jako hosta další alumni besedy absolventku školy paní Mgr. Janu Smolíkovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Protože se věnuje geografii, životnímu prostředí a již vícekrát navštívila Antarktidu, bude její povídání především o tomto sedmém a zároveň nejchladnějším dílu světa.

celý článek
27.09.2021
22. září jsme byly pozvány na Paralympiádu speciální školy v Poděbradech, která se konala v rámci oslav 100 let výročí založení.
 
 
celý článek
05.10.2021

Po nucené roční covidové odmlce se na našem gymnáziu konal opět tradiční Evropský den jazyků, jehož cílem je upozornit na jazykovou rozmanitost a podpořit studium druhého cizího jazyka.

celý článek
 
Kryštof Kolumbus - Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu