První rada Francouského velvyslanectví, pan Nicolas de Lacoste, na návštěvě školy

První rada Francouského velvyslanectví, pan Nicolas de Lacoste, na návštěvě školy

Pan de Lacoste zavítal na Gymnázium Nymburk v pátek 10. června na pozvání školy. Jeho návštěva byla součástí projektu "Rozšířená výuka francouzštiny jako brána k výuce dějepisu ve francouzštině". Pan první rada se během návštěvy setkal nejen se studenty gymnázia, ale součástí jeho programu bylo i setkání se starostou města, panem Milošem Peterou, a navštívil i Postřižinský pivovar, kde ho přijal ředitel Ing. Pavel Benák.

Pan de Lacoste zahájil svou návštěvu na radnici Města Nymburk, kde spolu se starostou kromě jiného hovořili i o investičních možnestech, které Nymburk nabízí, o historii města i o osobě Bohumila Hrabala, nejznámějšího studenta nymburského gymnázia. Pan de Lacoste mile překvapil nejen svou velmi dobrou češtinou a zájmem o dění ve městě, ale i svými znalostmi z české historie a literatury. V průběhu jednání na radnici byla probrána i otázka možné spolupráce mezi městy Nymburk a francouzského Carnot, která by byla postavena na spolupráci nymburského gymnázia a Lyceé Carnot.

V průběhu návštěvy Postřižinského pivovaru seznámil pan ředitel Benák pana radu s historií pivovaru a s jeho vazbou na osobu pana Hrabala. Na pořad jednání se dostaly i exportní aktivity pivovaru a samozřejmě jeho prohlídka s ochutnávkou piva.

Nejvíce času strávil pan de Lacoste samozřejmě ve škole a to jak debatou se žáky tercie, která je zapojena do zmíněného projektu, tak jednáním s vedením školy a učiteli francouzského jazyka. Při debatě se studenty se věnoval zejména tématu česko-francouzských vztahů. Čelil také mnohým dotazům žáků. Ty se týkaly zejména práce diplomata a jejích úskalí. Pan rada byl velmi mile překvapen jak otevřeností našich žáků, tak i jejich znalostmi francouzštiny.

S vedení školy a s učiteli zapojenými do evropské jazykové sekce pak během společného oběda projednal problémy spojené s výukou francouzštiny. Velmi ho zajímalo nastavení nové maturitní zkoušky z cizího jazyka a možná vazba mezi maturitou a zkouškami DELF. Ocenil Gymnázium Nymburk a francouzštináře za to, že se podařilo akreditovat Gymnázium Nymburk jako zkušební místo pro zkoušky DELF i za aktivní práci mezi školami, které vyučují některé předměty ve francouzštině. Pochvalou nešetřil ani k osobě francouzského rodilého mluvčího pana Stephana Castagniera a prof. Kotyzy, s jejichž žáky měl možnost hovořit.

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

prof. RNDr. Josef Koštíř

Absolvoval v roce 1925.

Profesor Koštíř se narodil 25. 3. 1907 v Hroněticích u Nymburka. Po válce působil jako asistent a pak jako docent na Ústavu organické chemie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. 

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Začaly vycházet Ľudové noviny

2. leden 1903

V Martině začaly vycházet Ľudové noviny (zprvu třikrát týdně), 

Nejčtenější

02.11.2023

Vážení rodiče i studenti!

Po zasedání sněmu delegátů a na základě rozhodnutí pana ředitele, společně s komisí TEV, předkládáme finální podobu organizace LVVZ.

 

Organizaci daných kurzů a pokyny k platbám budou řešit vedoucí LVVZ. 

Michal Hrstka

celý článek
15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
05.11.2023

Končící víkend měl na svém programu školy nejen první stužkovací večírek maturantů, ale i brigádní činnost učitelů na chatách v Rokytnici nad Jizerou. Na 10 kolegů a rodinných příslušníků vyrazilo do hor „poprat “ se s úklidem a přípravou chat před náročnou, zimní sezónou. Není to nikdy jednouché, ale opět se dílo povedlo a můžeme se těšit na blížící se zimu!

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.