Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Zemřel světově proslulý keramik Mirek Smíšek

Mirek Smíšek OBE (2. 2. 1925-19. 5. 2013), český rodák a světově proslulý keramik působící na Novém Zélandu, zemřel v květnu 2013. Tento krajan, důstojník Řádu britského impéria a nositel dalších vyznamenání, studoval po krátký čas na (tehdy Reálném) Gymnáziu Nymburk. Bylo to v době, kdy se s rodiči přistěhoval do Lysé nad Labem z České Lípy, která se po mnichovském diktátu od roku 1938 stala součástí velkoněmecké říše. Na našem gymnáziu potkal svého celoživotního kamaráda Miloše Štefánka (maturoval roku 1942), s nímž prožil strasti druhé světové války (v odboji i pracovním táboře) a po únoru 1948 spolu také odešli do exilu na Nový Zéland.

Jeho hlavní doménou byla keramika a porcelán se solnou glazurou. Svými keramickými výtvory se mimo jiné podílel na tvorbě trojdílného velkofilmu Pán prstenů. Spolu s manželkou vytvořili vlastně veškerou keramiku použitou v této filmové trilogii z Tolkienova fantasy světa.

Následuje článek Markéty Fajmonové otištěný v Listech města Lysé nad Labem:
"Dne 19. 5. 2013 zemřel ve svém domově na Novém Zélandě český rodák a světově proslulý keramik Mirek Smíšek.
Pocházel od Kladna, od r. 1938 však žil v Lysé nad Labem a navštěvoval gymnázium v Nymburce. Se svým kamarádem Milošem Štefánkem se zapojil do odbojové činnosti, byl zatčen a internován do tábora v Rakousku. Při pokusu o útěk do Anglie byl spolu s kamarádem opět zatčen, odsouzen k nuceným pracím a osvobození se dočkal až v r. 1945. Po válce se nakrátko vrátil domů, v r. 1948 však opět spolu s Milošem Štefánkem odchází do Austrálie, kde začal pracovat v keramické dílně. Keramiku však začal velmi záhy vnímat jako umění a v oboru se soustavně vzdělával i v Japonsku či Velké Británii. Definitivně se usadil na Novém Zélandě, kde založil tři keramické dílny, inicioval vznik galerií, obchodů s uměleckou keramikou a novozélandského muzea keramiky.
Smíškova keramika a porcelán se solnou glazurou se brzy světově proslavila, byla na celé řadě světových výstav, získala mnoho ocenění i vyznamenání a zaujala i tvůrce filmové trilogie Pán prstenů. Mirek Smíšek sám byl nositelem Řádu britské legie a vyznamenání generálního guvernéra Nového Zélandu. Při své poslední návštěvě ve své bývalé vlasti v r. 2011 převzal z rukou ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Byla to také jeho poslední návštěva v Lysé nad Labem, kde vyrůstal a kde byl po tolika letech slavnostně přijat na radnici i spolu se svou ženou, novozélandskou keramičkou Pamellou Annsouth. Přijel do města zavzpomínat a setkat se s mladými lidmi, aby jim alespoň trochu zprostředkoval tajemství svého originálního umění a mezinárodního úspěchu. Jeho přednáška na SŠOGD, kterou pomohla zorganizovat paní ředitelka Mázlová, byla neuvěřitelně inspirativní. Starý pán rázem ožil a stále bravurní češtinou hýřil vtipem i historkami. Dojemné bylo jeho setkání s bývalými kamarády z mládí, s p. Koleškou a s p. Závodnikem, jejichž přítomnost na přednášce vůbec nečekal. Oba se pak zúčastnili slavnostního oběda, který na počest Mirka Smíška uspořádal pan starosta Havelka.
Odešel velký vlastenec a umělec, který ani na druhém konci světa nezapomněl na svou zemi a na malé město, kde strávil důležité roky svého dospívání.
Čest jeho památce.
Markéta Fajmonová"

Citace článku: FAJMONOVÁ, Markéta. Za panem Mirkem Smíškem. Listy: Město Lysá nad Labem a okolí. 2013, 7-8, s. 9. Dostupné z: http://www.mestolysa.cz/listy-07-08-2013.html

Další informace a životopis M. Smíška: CHMIEL, Juraj. Zemřel významný český krajan Mirek Smíšek. ...bez politické korektnosti!: Názorový internetový magazín [online]. 2012-2013, 22.5.2013 [cit. 2013-08-26]. Dostupné z: http://radek-velicka.cz/?p=8424

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (*1952), na Gymnáziu Nymburk maturoval v roce 1972 ve třídě 4.C.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Americký Kongres vytvořil department

Americký Kongres rozhodl vytvořit department (ministerstvo) obchodu a práce, aby tak napomohl stabilizaci amerického hospodářství. 

Nejčtenější

15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
16.11.2023

Dne 16.11. reprezentoval náš dívčí volejbalový tým školu v kvalifikaci na republikové finále ve středoškolské lize. Tentokrát jsme vyrazily daleko, až do Hostinného.  Nejdřív jsme hrály proti Hradci Králové, nad kterým jsme vyhrály po dramatickém tiebreaku. Druhý zápas s Turnovem jsme jednoznačně ovládly a opět vyhrály - 2:0. Náš dnešní úspěch nás poslal na Mistrovství ČR, které se hraje v Jablonci 28.-29.11.2023. 

celý článek
25.11.2023

DOPLNĚNA FOTOGALERIE

Už uplynul rok od toho, kdy se studenti hlásili do projektu Otevřené vědy a dostali zprávu, že byli vybráni na odborné pracoviště Akademie věd, aby se zapojili do týmu a společně bádali.

V minulém týdnu 22. - 24. 11. 2023 v Praze probíhala Studentská vědecká konference OV 2023 a bylo třeba předvést výsledky daného projektu - jednotlivce nebo týmu - před plným sálem.

Nejlepší práce byly vyhodnoceny a odměněny peněžitou cenou. Z Gymnázia BH v Nymburce se jednalo o druhou cenu pro Jáchyma Vodenku (8OA) s peněžitou odměnou 15 000 korun a třetí cenu pro Barboru Šídovou (7MB) s částkou 10 000 korun.

Děkujeme všem za jejich dobrou práci a reprezentaci mladé generace, která chce tento svět poznávat  a posouvat hranice vědění díky možnostem, které se nabízejí a otvírají brány vědeckých ústavů.

Každý rok máme poměrně velkou skupinu účastníků. Letos se konference účastnili s těmito pracemi:

Barbora Šídová (7MB): Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí,

Jan - Jakub Vonášek (8OA): Multi Role UAV aircraft design methods,

Jáchym Vodenka (8OA): Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů,

Veronika Košťálová (6XB): Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků,

Štěpánka Křížová (4A): Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů,

Vokáčová Eliška (7MA): Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek,

Kovářová Veronika (7MA): Interdisciplinární výzkum pravěkých hrobů a pohřebišť - aktuální trendy,

Vávrová Anna - naše loňská maturantka: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla.

 

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.