9. třídy


ZADÁNÍ ÚLOH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. kolo

(do 20. 10.2018 )

Úloha číslo 1

Ze dvou míst od sebe vzdálených 325,75 km vyjela proti sobě dvě auta. Jedno jelo průměrnou rychlostí 72,75 km/h a druhé jelo 64,5 km/h. Jak daleko budou od sebe za 2 hodiny 20minut?

 

 

Úloha číslo 2 

 Kolo vagonu o průměru jeden metr se otočí za vteřinu třikrát. Kolik kilometrů ujede vlak za hodinu ?  Kolik km vlak ujede , zvýší se doba jízdy o 135 min?

 

 

 

2. kolo

(do 20.11.2018)

Úloha číslo 1

V obdélníku je délka o 8 dm větší než šířka . Zmenšíme -li délku o 6 dm a zvětšíme-li šířku o 2 dm, dostaneme čtverec, jehož obsah je o 68 dm2 menší než obsah obdélníku. Vypočti jaké rozměry má obdélník.

 

 

 

Úloha číslo 2

Rozlož na součin        (p+2q)2- 49p2q2=                  4x2y2 - (x-7y)2=              (a - 6b)2 - (3a - 2b)2 =           3mn + p(2r -3m) - 2rn =            1 - z3 -3z +3z2 =

 

 

 

3. kolo

(do 15.12.2018 )

Úloha číslo 1

Železná koule má obvod 65,97 cm. Jaký má povrch, objem a hmotnost  (uveď v kilogramech), jestliže 1 cm3má hmotnost 7,8gramu? (použij tabulky)

 

Úloha číslo 2

Řeš soustavu rovnic (nutná zkouška)

4.(2 - 3x)     =   3.(5 - 2y) - 4

0,25.(x - 2)  =  0,2( y - 6)

-------------------------------------------------------

 

 

4.kolo

(do  20.1.2019)

 

Úloha číslo 1

Před supermarketem nabízeli k prodeji 200 kusů vánočních jedlí. Větší prodávali za 800 Kč a menší za 450 Kč. Prodali všechny a utržili 146 tisíc korun. Kolik nabízeli menších jedlí? ( nutné zapisovat celý postup úlohy, rovnici popř. soustavu rovnic - řešení , ověření, slovní odpověď)

 

 

 

 

Úloha číslo 2

Sestroj trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C , jestliže platí strana c měří 7,2 cm a k ní příslušná výška vměří 3,1 cm. Napiš celý rozbor konstrukce (velký náčrt a zápis postupu konstrukce )V narýsovaném trojúhelníku vyznač vnější úhly , změř je úhloměrem, zapiš jejich velikost a udělej kontrolu sečtením.

 

 

 

5. kolo

(do 24.02.2019 )

 

 

Úloha číslo 1

 Sestroj rovnoramenný trojúhelník ABC, je-li dáno rameno b = 58mm a těžnice tb = 4cm. (Nezapomeň na rozbor). Vypočti obvod a obsah narýsovaného trojúhelníku.

 

 

 

Úloha číslo 2

Kropící konev tvaru válce má průměr 27cm a výšku 45 cm. Kolik kilogramů vody obsahuje plná konev ( hustota 998 kg /m3) a kolik litrů vody se do ní vejde ?

 

 

 

 

 

  

Výsledky

  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Školní kolo

ZŠ Komenského Nymburk

           
Čermák Richard  20  20 

20 

 

 16 12 

10 

             

ZŠ B.Hrozného
Lysá n. Labem

           

 

           

Karásková Aneta 

10   14  20  20  20 15 

Kubíče Jakub 

18   13  7  20  20   15
Světlý Adam  20   5  5  16  20   0
Štěrbová Kristýna  20   16  20 15   16  2
Velebil Petr 10           
Hejzlar Jakub 19   18  17  15  19  1

ZŠ Komenského Lysá n.L.

           
             

ZŠ Juventa Milovice 

           
             
             
ZŠ Letců R.A.F. Nymburk             
             
             
             
             
             
             
             

 

Všichni, kteří odevzdali  příklady ve všech 5 kolech si napíší školní kolo v budově gymnázia dne 4.dubna 2019 (čtvrtek) ve 13.30 hod v učebně  č. 68 /druhé patro/. S sebou nezapomeňte pomůcky na psaní a rýsování, kalkulačku. (Doba trvání cca 45 minut). ( 4 příklady, každý za  5 bodů - tj. max. 20 bodů) 

 

Aktuální informace

25.06.2019

každé pondělí 9:00 - 11:00 hod. Průkazky na dopravu potvrzujeme až na začátku školního roku v září.

Významní absolventi

Ing. František Tuláček

Ing. František Tuláček (7. 8. 1922-26. 10. 2012), pedagog, nestor českého drůbežářství a chovatelství, absolvoval v roce 1941.

Anketa

 
Vyberte motto školního roku 2019-2020
Motto 1 14 %
Motto 2 20 %
Motto 3 59 %
Moto 4 7 %
Celkový počet hlasů: 135
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Závod motorových člunů

11. červenec 1903

Konal se první závod motorových člunů na světě na 13,6 km dlouhé trati Royal Cork Yacht Clubu od sídla klubu v Corku do Glamire v Irsku.

Nejčtenější

01.08.2019

Prázdniny, ač se nám to líbí nebo ne, se přehouply do své druhé poloviny. Jako každý rok dáváme na výběr 4 možnosti pro motto školního roku. Nedá se pochybovat o tom, že i nadcházející rok bude rokem velice bohatým a činorodým. Žáky a učitele čeká spousta práce, učení a zážitků. Pro některé bude tento rok prvním na Gymnáziu Bohumila Hrabala, pro někoho rokem posledním. Každý z nás přijde do školy s různými představami, předsevzetími, cíli a přáními. Věříme, že přesto je pro nás všechny jedno společné - snaha o co nejlepší výsledky.

Dejte hlas myšlence, která by nás měla celým školním rokem provázet a ke které se budeme v jeho průběhu obracet. Bude nás motivovat a vést k cíli. V anketě, která je zveřejněna v první srpnový den, jsou citáty uvedeny jen číslem motta. Autorem všech myšlenek, které se i z dnešního pohledu jeví jako velice aktuální, je řecký filozof Sokrates (469 - 399 p. n. l.).

Zde je jejich kompletní přehled.

Motto 1

Silné mysli diskutují o myšlenkách, průměrné o událostech a slabé mysli o lidech.

Motto 2

Tajemstvím změny je soustředit veškerou svou energii ne na boj se starým, ale na budování nového.

Motto 3

Kdo chce pohnout světem, musí se nejdříve pohnout sám.

Motto 4

Nebudeme žít lépe, pokud nebudeme hledat, jak se stát lepšími.

 

celý článek
29.07.2019

Přejeme všem návštěvníkům našich stránek krásné léto a na konci srpna se těšíme na shledanou!

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.