9. třídy


ZADÁNÍ ÚLOH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. kolo

(do 20. 10.2018 )

Úloha číslo 1

Ze dvou míst od sebe vzdálených 325,75 km vyjela proti sobě dvě auta. Jedno jelo průměrnou rychlostí 72,75 km/h a druhé jelo 64,5 km/h. Jak daleko budou od sebe za 2 hodiny 20minut?

 

 

Úloha číslo 2 

 Kolo vagonu o průměru jeden metr se otočí za vteřinu třikrát. Kolik kilometrů ujede vlak za hodinu ?  Kolik km vlak ujede , zvýší se doba jízdy o 135 min?

 

 

 

2. kolo

(do 20.11.2018)

Úloha číslo 1

V obdélníku je délka o 8 dm větší než šířka . Zmenšíme -li délku o 6 dm a zvětšíme-li šířku o 2 dm, dostaneme čtverec, jehož obsah je o 68 dm2 menší než obsah obdélníku. Vypočti jaké rozměry má obdélník.

 

 

 

Úloha číslo 2

Rozlož na součin        (p+2q)2- 49p2q2=                  4x2y2 - (x-7y)2=              (a - 6b)2 - (3a - 2b)2 =           3mn + p(2r -3m) - 2rn =            1 - z3 -3z +3z2 =

 

 

 

3. kolo

(do 15.12.2018 )

Úloha číslo 1

Železná koule má obvod 65,97 cm. Jaký má povrch, objem a hmotnost  (uveď v kilogramech), jestliže 1 cm3má hmotnost 7,8gramu? (použij tabulky)

 

Úloha číslo 2

Řeš soustavu rovnic (nutná zkouška)

4.(2 - 3x)     =   3.(5 - 2y) - 4

0,25.(x - 2)  =  0,2( y - 6)

-------------------------------------------------------

 

 

4.kolo

(do  20.1.2019)

 

Úloha číslo 1

Před supermarketem nabízeli k prodeji 200 kusů vánočních jedlí. Větší prodávali za 800 Kč a menší za 450 Kč. Prodali všechny a utržili 146 tisíc korun. Kolik nabízeli menších jedlí? ( nutné zapisovat celý postup úlohy, rovnici popř. soustavu rovnic - řešení , ověření, slovní odpověď)

 

 

 

 

Úloha číslo 2

Sestroj trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C , jestliže platí strana c měří 7,2 cm a k ní příslušná výška vměří 3,1 cm. Napiš celý rozbor konstrukce (velký náčrt a zápis postupu konstrukce )V narýsovaném trojúhelníku vyznač vnější úhly , změř je úhloměrem, zapiš jejich velikost a udělej kontrolu sečtením.

 

 

 

5. kolo

(do 24.02.2019 )

 

Úloha číslo 1

 

 

 

 

Úloha číslo 2

 

 

 

 

 

  

Výsledky

  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo Školní kolo

ZŠ Komenského Nymburk

           
Čermák Richard  20  20 

20 

 

   

 

             

ZŠ B.Hrozného
Lysá n. Labem

           

 

           

Karásková Aneta 

10   14  20      

Kubíček Jakub 

18   13  7      
Světlý Adam  20   5  5      
Štěrbová Kristýna  20   16  20      
Velebil Petr 10           
Hejzlar Jakub 19   18  17      

ZŠ Komenského Lysá n.L.

           
             

ZŠ Juventa Milovice 

           
             
             
ZŠ Letců R.A.F. Nymburk             
             
             
             
             
             
             
             

 

Všichni, kteří odevzdali  příklady ve všech 5 kolech si napíší školní kolo v budově gymnázia dne xxxxxxx (úterý) ve xxxx hod v učebně  č. 68 /druhé patro/. S sebou nezapomeňte pomůcky na psaní a rýsování, kalkulačku. (Doba trvání cca 45 minut.)

 

Aktuální informace

14.10.2018

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018.

30.09.2018

Ředitel školy zveřejnil kánon literatutry pro maturitní zkoušku ve školním roce 2018 - 2019.

Významní absolventi

Luděk Holub

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se r. 1928 v Jihlavě. Po Mnichovu byl nucen z Jihlavy odejít, s rodiči přišel do Poděbrad a v letech 1939-1947 studoval na nymburském gymnáziu, 

Anketa

 
Je 8 týdnů letních prázdnin málo nebo moc?
Je to málo. 58 %
Stačí to. 36 %
Je to moc. 6 %
Celkový počet hlasů: 500
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Krajinské výstavy

Červen 1903

Na počátku léta byly v Čechách zahájeny tři významné krajinské výstavy, jež měly představit příslušné kraje, jejich zvláštnosti v oblasti hospodářské, kulturní i společenské.

Nejčtenější

21.12.2018

Dne 19. 12. 2018 před sedmou hodinou ranní se vydali žáci třetích ročníků (především biologického semináře) v doprovodu pana profesora Barančíka a paních profesorek Svěcené a Novotné do krásného saského města Drážďany. Hlavním cílem byly nejen, jak už to většinou bývá, proslulé vánoční trhy, ale také muzeum, jenž se zabývá kulturními, společenskými a vědeckými otřesy naší doby, a které je oblíbenou destinací pro turisty z celého světa - DeutschesHygiene- Museum Dresden.

celý článek
21.12.2018

Již podruhé jsme před Vánocemi pozvali do školy zajímavé filmy. V pátek 21.12.2017 se zde odehrál druhý ročník akce Vánoční filmová nadílka aneb Učíme se filmu a filmem.

celý článek
22.12.2018

Ve školním kole Geologické olympiády se v kategorii A ("žáci ZŠ") umístila na 1. místě Anna Vávrová z 4KB. V kategorii B ("středoškoláci") byl nejúspěšnějším náš loňský reprezentant i v KK GeO Martin Laš ze 6XB.

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.