5. třídy

 

                  Padák pro 5. ročník 2018 - 2019 

 

Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo získal z maximálního počtu 20 alespoň 14 bodů.

Pořadí Jméno Škola Počet bodů
1. Kutil Filip ZŠ Letců R. A. F. Nymburk 16
2. - 3. Garay Jaroslav ZŠ J. A. K. Lysá nad Labem 15
  Hamtil Michal ZŠ Komenského Nymburk  
4. - 6. Havlina Vojtěch ZŠ Letců R. A. F. Nymburk 14
  Valtrová Linda ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.  
  Galuščáková Klára ZŠ J. A. K. Lysá nad Labem  
7.  Nováková Natálie ZŠ Letců R. A. F. Nymburk 13
8. Luňáček Šimon ZŠ Letců R. A. F. Nymburk 12
9. - 11. Brožová Anna ZŠ Komenského Nymburk 11
  Halaška Lukáš ZŠ Komenského Nymburk  
  Hrdličková Marie ZŠ TGM Milovice  
12. - 17. Matúšková Dana ZŠ Letců R. A. F. Nymburk 10
  Hubáčková Kateřina ZŠ Komenského Nymburk  
  Valentová Nikol ZŠ Komenského Nymburk  
  Hodek Martin ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.  
  Koubínová Anna ZŠ B. Hrozného Lysá n. L.  
  Janota Šimon ZŠ Čelákovice  
18. Horčičková Anežka ZŠ J. A. K. Lysá nad Labem 9
19. Hérová Anna ZŠ Sadská 8
20. Fraňková Tereza ZŠ Komenského Nymburk 5

 

Finálové úlohy

 

1. Při dělení čísla 4273 jsme dostali podíl 122 a zbytek 3. Urči dělitele.

Řešení:

4270 : 122 = 35

Hledané číslo je 35.

 

2. Bedna naplněná pískem má hmotnost 391 kg. Urči hmotnost prázdné bedny, jestliže víš, že po odebrání poloviny písku bude hmotnost bedny se zbytkem písku 203 kg.

Řešení:

391 – 203 = 188….hmotnost poloviny písku

203 – 188 = 15

Prázdná bedna váží 15 kg.

 

3. Krabice bez víka tvaru kvádru je 65 cm dlouhá, 38 cm široká a 73 cm vysoká. Po všech hranách, kde se stýkají dvě stěny krabice, má být polepena lepicí páskou. Jak dlouhou pásku budeme potřebovat?

Řešení:

x = 4 . 73 + 2 . 65 + 2 . 38

x = 498 cm

Potřebujeme 498 cm pásky. 

 

4. Součástky se vyrábí z odlitků. Z jednoho odlitku se vyrobí jedna součástka. Třísky, které takto vzniknou při výrobě šesti součástek, se mohou opět roztavit a slít v jeden odlitek. Kolik součástek se vyrobí ze 121 odlitků, pokud využijeme možnosti výroby i z odpadu?

Řešení:

121 : 6 = 20 (zbytek 1)

20 : 6 = 3 (zbytek 2)

(3 + 2 + 1) : 6 = 1

121 + 20 + 3 + 1 = 145

Vyrobí se 145 součástek.

 

             

  

     ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

5. kolo - do 28. 2. 2019

Úloha č. 1

Alík běhal kolem plotu dětského hřiště. Od prvního rohového sloupku k pátému proběhl za 12 sekund. Potom pokračoval až k 15. sloupku, tam se otočil a běžel zpět. U 2. sloupku se otočil a běžel k 14. sloupku. A tak běhal od 14. sloupku k 3., odtud k 13. atd. Nakonec zastavil u 8. sloupku. Jak dlouho běhal kolem plotu, jestliže běhal stále stejnou rychlostí?

Úloha č. 2

Přepravka s ovocem je sedmkrát těžší než prázdná přepravka. Naplněná má hmotnost o 30 kg větší než prázdná. Určete hmotnost ovoce v přepravce a hmotnost prázdné přepravky.

4. kolo - do 31. 1. 2019

 Úloha č. 1

Na dvoře je stejný počet vepřů, kachen a slepic a 2 kohouti. Všechna zvířata mají dohromady 148 nohou. Kolik je na dvoře kachen a kolik je tam zvířat celkem?

Úloha č. 2

Sestrojte kružnici o poloměru 4cm. V této kružnici sestrojte průměr (úsečka, která prochází středem kružnice a jejíž krajní body leží na kružnici) a pak průměr k němu kolmý. Nad těmito průměry sestrojte dva rovnostranné trojúhelníky. Vytáhněte barevně obrazec tvořený získanými čtyřmi trojúhelníky. Vyznačte všechny jeho osy souměrnosti. Udejte počet os souměrnosti obrazce.

                                 

3. kolo - do 15. 12. 2018

 

 Úloha č. 1 

Kamil šel nakupovat dárky. Za dárek pro maminku utratil polovinu svých úspor, za dárek pro tatínka čtvrtinu. Sestře chtěl koupit knížku, ale protože stála 125 Kč, musel si od maminky půjčit 50 Kč. Kolik korun měl Kamil našetřeno a kolik stál dárek pro každého z rodičů?

 Úloha č. 2

Dva běžci běhají po uzavřené kruhové dráze. Vybíhají společně z jedné startovní čáry stejným směrem. Jeden z nich uběhne okruh za 6 minut, druhý za 8 minut. Trénink trvá 2 hodiny. Kolikrát se oba běžci setkají na startovní čáře?

                                                                         

2. kolo - do 15. 11. 2018

 Úloha č. 1 

V prvních a druhých třídách školy je dohromady 156 žáků, ve druhých a třetích je dohromady 178 žáků, ve třetích a čtvrtých je dohromady 192 žáků. Přitom do prvních tříd chodí stejný počet jako do čtvrtých. Kolik žáků chodí do jednotlivých ročníků?

 Úloha č. 2

Sestroj čtverec ABCD se stranou délky 4 cm a jeho úhlopříčky (úsečky AC, BD). Narýsuj čtverec KLMN, jehož vrcholy leží ve středech stran čtverce ABCD. Kolik pravoúhlých trojúhelníků je na obrázku?

 

1. kolo - do 15. 10. 2018

           

    Úloha č. 1 

Petr měl o 40 kuliček víc než Tomáš. Petr 15 kuliček prohrál a Tomáš 22 kuliček vyhrál. Kdo má víc a o kolik?

 

    Úloha č. 2

Z čísel 3 256 871 a 4 589 238, která mají dohromady 14 číslic, vyškrtni celkem 5 číslic tak, aby součet vzniklých čísel byl co nejmenší.

 

 

 

 

  ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

 1. kolo

 

 

 Úloha č. 1

Petr......x + 40 – 15 = x + 25

Tomáš......x + 22

Petr má o 3 kuličky víc.

 

 Úloha č. 2

Minimální součet dostaneme, když v jednom čísle škrtneme 3 a ve druhém 2 číslice. Když škrtneme 3 číslice v prvním a 2 v druhém čísle, dostaneme jako nejmenší možná čísla 2 561 a 45 238, jejichž součet je 47 779. Když škrtneme 2 v prvním a 3 v druhém, dostaneme čísla 25 671 a 4 238, jejichž součet je 29 909.

Musíme tedy škrtnout 3 a 8 v prvním a 5, 8, 9 ve druhém čísle.

 2. kolo

 

 Úloha č. 1

        

156 + 192 = 348…………….počet žáků ve všech 4 ročnících

348 – 178 = 170…………….počet žáků v 1. a 4. ročníku dohromady

170 : 2 = 85…………………počet žáků v 1. ročníku

               85…………………počet žáků ve 4. ročníku

156 – 85 = 71……………….počet žáků ve 2. ročníku

192 – 85 = 107……………...počet žáků ve 3. ročníku

Do 1. tříd chodí 85 žáků, do 2. tříd 71, do 3. tříd 107 a do 4. tříd 85 žáků.

 Úloha č. 2

Na obrázku je 20 pravoúhlých trojúhelníků.

3. kolo

Úloha č. 1

125 –50 = 75 ……  úspor

75 . 4 = 300

300 : 2 = 150

Kamil měl uspořeno 300 Kč, dárek pro tatínka stál 75 Kč, dárek pro maminku stál 150 Kč.

Úloha č. 2

společný násobek 6 a 8 ……24

2 h = 120 min

120 : 24 = 5

1 setkání na startu

Běžci se na startovní čáře potkali šestkrát.

 
4. kolo

Úloha č. 1

148 – 4 = 144

2 + 2 + 4 = 8

144 : 8 = 18

18 . 3 + 2 = 56

Na dvoře je 56 zvířat, z toho 18 kachen.

Úloha č. 2

Obrazec má 4 osy souměrnosti.

 

 

5. kolo

Úloha č. 1

Čas k proběhnutí 1 mezery              12 : 4 = 3

Počet mezer                                         105

Celkový čas                                        105 . 3 = 315

Alík běhal kolem plotu 315 s.

Úloha č. 2

Protože plná přepravka je o 30 kg těžší než prázdná, má ovoce hmotnost 30 kg. Protože přepravka s ovocem má sedmkrát větší hmotnost než prázdná přepravka, má ovoce stejnou hmotnost jako 6 přepravek. Proto je hmotnost prázdné přepravky 5 kg.

Úlohy finálového kola

                  

 

    

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1948.

Narodil se 21. 9. 1929. Státní reálné gymnázium v Nymburce navštěvoval v letech 1940 až 1948. Jisté literární sklony projevoval již na gymnáziu – vydal třídní časopis TERMIT.

 

 

Anketa

 
Evropou hýbe snaha středoškoláků přimět politiky ke změně přístupu k ochraně životního prostředí.
Podporuji a rozumím 67 %
Není to věc dětí 3 %
Je to jen gesto a stávka s demonstracemi nic nepřinesou 26 %
Nic o tom nevím 3 %
Celkový počet hlasů: 291
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Anthracite Coal Commission Report

22. březen 1903

Theodore Roosevelt přikázal zveřejnit Anthracite Coal Commission Report, 

Nejčtenější

11.06.2019

Už potřetí za sebou ožívá v těchto dnech nymburském náměstí plážovým volejbalem. V prostoru před restaurací Biograf se opět objevilo hřiště na beachvolejbal, na kterém se budou od čtvrtkem 6. 6. do úterý 11. 6. pohybovat malí, velcí, zkušení, začínající, ale především nadšení volejbalisté.

celý článek
01.06.2019

Žáci kvarty B absolvovali ekologický kurz v Krásensku.

První den nás čekaly seznamovací hry s lektory a program se zvířaty. Mohli jsme si podržet gekončíka či chameleona...

 

celý článek
07.06.2019

Tropické teploty, terénní exkurze, desítky nachozených kilometrů, výzkumy a poznávání fauny i flóry..  Ale i zábava a utužování kamarádství. I tak by se dal ve stručnosti popsat týden ekologické výchovy studentů BiS třetího ročníku VG.

Pod vedením profesorů Tomáše Barančíka a Michala Hrstky, se na 35 studentů snažilo aplikovat teoretické vědomosti v praxi. Během prvního červnového týdne se každý den vydávali na nové lokality.

celý článek
 
J. W. Goethe: Nestačí vědět. Nestačí chtít. Je třeba konat.