Školní kolo Zeměpisné olympiády 2014/2015

Školní kolo Zeměpisné olympiády 2014/2015

Školní kolo zeměpisné olympiády (ZeO) proběhlo na naší škole ve středu 28. ledna 2015 pro kategorie C a D; soutěžní úlohy z kategorie A a B byly vyučujícími zadány přímo v hodinách zeměpisu v primách a sekundách. Zveřejňujeme celkové výsledky i pořadí řešitelů, kteří postoupili do okresního kola.

Ze čtyř účastníků ŠK v kategorii A (primy) postupuje do OK ZeO Petr Vilímek z 1PA. Čtyři byli i mladí geografové v kategorii B (tj. sekundáni). I když jeden z nich pro nemoc nemohl ŠK dokončit, do okresního kola se s přehledem kvalifikoval zkušený loňský reprezentant naší školy dokonce z KK ZeO Alexander Koukol (letos ze 2SA). Z kat. C, v níž se ve ŠK utkalo nakonec jen 6 z 10 původně přihlášených (i mezi nimi řádila chřipková epidemie), se na okres probojoval z vítězného místa Jakub Růžička (4KA). Z celkových 26 účastníků z různých tříd vyššího a čtyřletého gymnázia (ŠK totiž probíhalo v době výuky:-), soutěžících v kat. D, postoupili: Jiří Mór (3A), Martin Rampa (6XA), Petr Juriš (6XA), Matěj Hrouda (6XA) a Matěj Prášil (6XB). Úspěch čtyř studentů sext, kteří za sebou nechali i některé maturanty a předmaturanty (včetně členů Zeměpisných seminářů) je pozoruhodný. Opět se ukazuje, že v ZeO mají šanci uspět i věkově mladší v rámci téže kategorie, nikoliv automaticky ti, kteří mají za sebou prostě nejvíce zeměpisných hodin. Rozhodující je zájem o předmět, přemýšlivý vztah ke světu, každodenně doplňovaný o nové skutečnosti, a samozřejmě také osvojení dalších pro zeměpis typických dovedností: především efektivního využití map děl v atlasech. Pomoci může ale i prostá píle a cílevědomost; kromě toho to samozřejmě dílem záleží také na štěstí. Ceníme si proto i této motivační funkce ZeO.

Obě výsledkové listiny najdete v přílohách tohoto článku. Všem postupujícím gratulujeme a držíme palce v OK.

Zeměpisná olympiáda (ZeO) je každoroční celostátní zeměpisná soutěž, pro žáky 2. stupně základních škol a školy střední. Umožňuje všem zájemcům o zeměpis poměřit síly, znalosti a dovednosti s ostatními, kteří se i ve volném čase zeměpisem také zabývají, rádi cestují a poznávají tuzemsko i cizí země a zároveň se snaží porozumět fungování krajinné sféry naší planety. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech: školním, okresním, krajském a celostátním (jen pro kat. C a D). Zatímco školní kola si organizují školy samy, vyšší kola, počínaje kolem okresním, mají již jednotná zadání vypracovaná celostátním odborným garantem soutěže. V tomto ročníku je garantem ZeO Geografická sekce katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, zastoupená RNDr. Silvií R. Kučerovou, Ph.D., a také samozřejmě Česká geografická společnost. Zajímavostí je, že garantkou letošní soutěžní kategorie D je absolventka naší školy (v začátcích jejího zájmu o zeměpis ji podporoval tehdejší prof. Zdeněk Kučera) vystudovaná geoinformatička a nynější doktorandka Mgr. Kateřina Novotná. Jeden školní rok dokonce jako externistka i na naší škole učila.

ZeO je vypsána v těchto kategoriích: A (prima 8letého gymnázia), B (sekunda 8letého gymnázia), C (tercie a kvarta 8letého gymnázia) a D (ročníky vyššího gymnázia, tj. kvinta až oktáva a všechny ročníky čtyřletého studia). V přijímacím řízení na geograficky zaměřené obory vysokých škol některé univerzity promíjí přijímací zkoušky těm řešitelům ZeO, kteří dosáhli v celostátním, popř. krajském kole dobrého umístění.

Vítězové kategorií A, B a C postupují spolu s pěti nejlépe umístěnými olympioniky z kategorie D do okresního kola, které se bude konat v úterý 17. února 2015 na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. (V kategorii D postupuje po dohodě s organizátorem okresního kola z důvodu dostatečné kapacity prvních pět umístěných - ZeO se na okrese Nymburk obvykle účastní kromě naší školy v podstatě jen poděbradské Gymnázium Jiřího z Poděbrad.)

Oficiální vyhlášení ZeO i platný Organizační řád ZeO jsou k dispozici na webové stránce věnované Zeměpisné olympiádě.

Za předmětovou komisi ZEM: Mgr. Miroslav Soukup, předseda

Zdroj: Oficiální website ZeO
Ke stažení
ikonaVýsledky ŠK ZeO v kategorii A a B
ikonaVýsledky ŠK ZeO v kategorii C a D
ikonaPropozice OK ZeO 2015

Aktuální informace

25.02.2021

Upozorňujeme zákonné zástupce uchazečů do 1.ročníku ve školním roce 2021-22, že v pondělí 1.3. je poslední možný termín k odevzdání přihlášky v kanceláři školy nebo k jejímu odeslání doporučeným dopisem.

03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

Celý článek

Významní absolventi

Ing. Viktor Boháč

Absolvoval v roce 1922.

Narodil se 16. 10. 1904. V r. 1930 se oženil a měl dva syny a dceru. V r. 1936 se stal ředitelem lázní Velichovek a později ředitelem sanatoria v Dobříši.

Svět v roce založení školy

James Joyce

2. únor 1903

Irský spisovatel James Joyce (1882-1941) opustil ve dvaceti letech své domovské město Dublin a odešel do Paříže. Jeho hlavním problémem byl nedostatek peněz.

Nejčtenější

01.02.2021

Ze školního do okresního kola soutěže postoupili tito mladí geografové: V kat. A F. Kubálek, K. Davídek (oba 1PB) a D. Ocelák (1PA), v kat. B A. Zemanová (2SA), v kat. C M. Kubečka, M. Terš (oba 3TA) a  Ž. Valentová (3TB) a v nejvyšší SŠ kategorii D J. Furgalák (8OA), P. Vilímek (7MA) a M. Laš (8OB).

celý článek
28.01.2021

Studentka 8OB Zuzana Šaldová je další z šestice stážistů Otevřené vědy 2020 z naší školy. Společně se svými dvěma kolegy za celoroční práci na Filosofickém ústavu Akademie věd dokonce na Studentské vědecké konferenci na podzim 2020 obdržela Cenu poroty.

celý článek
03.02.2021

Informace k přijímacímu řízení

Vzhledem ke COVID situaci stanovujeme úřední hodiny pro odevzdání přihlášek takto:

 

pondělí 

9 - 11 a 14 - 16 hod.

středa   
9 - 11 a 14 - 16 hod.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 1. 3. 2021

 

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických opatření - vstup do školy je možný jen s rouškou, v hale školy použijte desinfekci a do kanceláře vstupujte jednotlivě.

celý článek
 
Les Brown: Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí!